Start: 2/1/2023 12:06:19 AMEnd: 2/1/2023 12:06:20 AM >> 602

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,129

دانلود:

605

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

راهبردهای توسعه اکوتوریسم استان کردستان با استفاده از مدل SWOT و QSPM

صفحات

 صفحه شروع 181 | صفحه پایان 204

چکیده

 یکی از مهمترین مقاصد سفر گردشگران طبیعت است. کشور ایران از لحاظ جاذبه های فرهنگی و طبیعی در بین 5 کشور برتر دنیا و از لحاظ جاذبه های تاریخی در رتبه 10 قرار گرفته است. استان کردستان یکی از غنی ترین استان های کشور از نظر جاذبه های طبیعی است. هدف این تحقیق بررسی نقاط قوت, ضعف, فرصت ها و تهدیدهای پیش روی اکوتوریسم استان کردستان و ارائه راهبردهایی برای توسعه پایدار آن است. تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر مطالعات میدانی (پرسشنامه ای) است. برای تحلیل علمی از مدل های SWOT و ماتریس کمی سازی QSPM استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (ضعف و قوت), جمع نمره های نهایی, 2.43 محاسبه شده که این امر نشان می دهد نقاط قوت از نقاط ضعف کمتر است. این بدان معناست که مدیریت فعالیت های اکوتوریسم از نظر عوامل درونی دارای ضعف است. ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (تهدید و فرصت) با مجموع امتیاز 2.91 نشان دهنده آن است که در وضعیت موجود, می توان با تقویت فرصت ها در مقابل تهدیدها, واکنش راهبردی مناسبی نشان داد. بنابراین, راهبرد ST بهترین راهبرد جهت حرکت به سمت توسعه مطلوب اکوتوریسم در کردستان محسوب می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی