مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مکانیک هوا فضا | سال:1389 | دوره:6 | شماره:2 (پیاپی 20) (انتقال حرارت و پیشرانش) | صفحه شروع:1 | صفحه پایان:10

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

252

دانلود:

266

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

استفاده از شبکه متحرک برای شبیه سازی عددی بالستیک داخلی موتور موشک سوخت جامد (یادداشت مهندسی)

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 10

چکیده

 در این تحقیق عملکرد یک موتور سوخت جامد با حل بالستیک داخلی آن مورد بررسی قرار گرفته و پارامترهای مورد نیاز در طی زمان سوزش, از جمله فشار محفظه, عدد ماخ جریان, چگالی و دمای محصولات احتراق, استخراج گردیده است. بدین منظور, با استفاده از نسخه جدید نرم افزار فلوئنت, بالستیک داخلی موتور سوخت جامد با یک گرین استوانه ای درون-بیرون سوز, از طریق حل معادلات متقارن محوری ناویر-استوکس روی شبکه ی بی سازمان و متحرک شبیه سازی شده است. همچنین, معادلات بقای شبکه متحرک و مدل سازی جریان در نواحی متحرک, موجود در فلوئنت, بکارگیری شده و توابع لازم برای تحلیل جریان تعریف و نگاشته و به نرم افزار افزوده شده است. نتایج به دست آمده از این شبیه سازی با نتایج عددی و تجربی سایرین مقایسه و مطابقت داده شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID