مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

68

دانلود:

126

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

همدلی در اخلاق؛ بررسی تأثیر همدلی بر قضاوت اخلاقی

صفحات

 صفحه شروع 37 | صفحه پایان 58

چکیده

 همدلی ظرفیتی در انسان است که به وسیله ی آن, واکنش های دیگر گرایانه ی عاطفی برقرار می کند. فرد به کمک این ویژگی می تواند از منظر دیگری جهان را ببیند و احساس او را درک کند؛ بنابراین انسان ها با تخیل شرایط «دیگری», می توانند رنج ها و لذت های او را ادراک کنند. همدلی در اخلاق, نقش برجسته ای دارد؛ به ویژه تأثیر آن در قضاوت اخلاقی قابل توجه است. عده ای از منتقدان, منکر سودمندی همدلی برای قضاوت اخلاقی شدند. نقد این عده به دو شکل متفاوت ارائه شده است: برخی از این استدلال ها ناظر به انکار ضرورت همدلی برای قضاوت اخلاقی است و برخی دیگر مدعی اند که همدلی تأثیر منفی بر قضاوت اخلاقی می گذارد. در مقاله حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی تدوین شده است, نخست ادله ی منتقدان بررسی شده, سپس به تحلیل سه نوع رابطه ی علّی, سازه ای و تبیینی و بازبینی تأثیرات منفی همدلی بر قضاوت اخلاقی پرداخته خواهد شد. درنهایت این نتیجه حاصل می شود که اولاً همدلی به مثابه ی عنصری قوام بخش در تبیین قضاوت اخلاقی, موجه است؛ ثانیاً گرچه نمی توان به صورت کلی همه ی اقسام همدلی (شناختی/عاطفی) را برای قضاوت اخلاقی ضروری دانست و تأثیرات آن را کاملاً مثبت ارزیابی کرد, دست کم می توان نشان داد که همدلیِ شناختی عنصری مثبت در قضاوت اخلاقی است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  اردشیرلاریجانی، مریم، و نیکو، سیدجابر. (1401). همدلی در اخلاق؛ بررسی تأثیر همدلی بر قضاوت اخلاقی. نقد و نظر، 27(4 (108 پیاپی) )، 37-58. SID. https://sid.ir/paper/1019580/fa

  Vancouver: کپی

  اردشیرلاریجانی مریم، نیکو سیدجابر. همدلی در اخلاق؛ بررسی تأثیر همدلی بر قضاوت اخلاقی. نقد و نظر[Internet]. 1401؛27(4 (108 پیاپی) ):37-58. Available from: https://sid.ir/paper/1019580/fa

  IEEE: کپی

  مریم اردشیرلاریجانی، و سیدجابر نیکو، “همدلی در اخلاق؛ بررسی تأثیر همدلی بر قضاوت اخلاقی،” نقد و نظر، vol. 27، no. 4 (108 پیاپی) ، pp. 37–58، 1401، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/1019580/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی