مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,073

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی الزامات سیستم اطلاعات تولید در نظام تولید به هنگام (JIT) و ارائه الگویی جهت طراحی سیستم اطلاعاتی در این محیط

صفحات

 صفحه شروع 204 | صفحه پایان 218

چکیده

 رویکرد تولید به هنگام دارای ابزارها و الزامات ویژه ای در محیط های مبتنی بر این فلسفه تولیدی می باشد که با توجه به نگرش این رویکرد به سیتسم تولیدی طراحی گردیده اند. این ابزارها و الزامات بایستی در یک سیستم تولیدی قابلیت پاسخگویی به کلیه نیازهای تولید را دارا بوده و مکانیزیم های مناسب برای تحقق اهداف JIT را فراهم نماید. این مقاله الزامات سیستم اطلاعات در محیط JIT را جهت پوشش نیازمندیهای اطلاعاتی تولید مشخص کرده و شرایط طرح ریزی سیستم اطلاعاتی منطبق با اهداف و نگرش JIT را بررسی می نماید. به این منظور شرایط رح ریزی سیستم اطلاعاتی در محیط های فشاری مانند MRP ارزیابی شده و این الزامات برای محیط های کششی تعیین گردیده اند و در نهایت الزامات اطلاعاتی تعیین شده برای نظام تولید به هنگام در طراحی سیستم اطلاعاتی در یک مطالعه موردی استفاده گردیده و برای این سیتسم نمایه سازی انجام شده است. همچنین از نتایج عملی این مطالعه موردی جهت ارزیابی کارآیی و تطبیق سیستم طراحی شده با ویژگیهای JIT استفاده گردیده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  اقتصادی فرد، محمود، و معطرحسینی، سیدمحمد. (1382). بررسی الزامات سیستم اطلاعات تولید در نظام تولید به هنگام (JIT) و ارائه الگویی جهت طراحی سیستم اطلاعاتی در این محیط. امیرکبیر، 15(د-57)، 204-218. SID. https://sid.ir/paper/1019/fa

  Vancouver: کپی

  اقتصادی فرد محمود، معطرحسینی سیدمحمد. بررسی الزامات سیستم اطلاعات تولید در نظام تولید به هنگام (JIT) و ارائه الگویی جهت طراحی سیستم اطلاعاتی در این محیط. امیرکبیر[Internet]. 1382؛15(د-57):204-218. Available from: https://sid.ir/paper/1019/fa

  IEEE: کپی

  محمود اقتصادی فرد، و سیدمحمد معطرحسینی، “بررسی الزامات سیستم اطلاعات تولید در نظام تولید به هنگام (JIT) و ارائه الگویی جهت طراحی سیستم اطلاعاتی در این محیط،” امیرکبیر، vol. 15، no. د-57، pp. 204–218، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/1019/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.