مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

338

دانلود:

217

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رمانتیسم و مضامین آن در شعر معاصر فارسی

صفحات

 صفحه شروع 225 | صفحه پایان 248

چکیده

رمانتیسم یکی از پیچیده ترین مکاتب ادبی جهان است که به سبب داشتن ماهیت متضاد تا به حال تعریف جامع و مانعی از آن ارایه نشده است. پژوهشگران چیرگی خودباوری و نگاه سرد دانشمندان سده های هفدهم و هجدهم به انسان و طبیعت و جامعه, ناامنی ها, فقر, استثمار قشرهای وسیعی از مردم در اروپای قرن هجدهم, تباهی های اخلاقی, تشریفات کسالت آور, ریا و تظاهر در روابط اجتماعی, خشونت ها و انتقام جویی های دوران انقلاب فرانسه, سرخوردگی ها و بدگمانی مردم و ... را از دلایل اصلی شکل گیری نهضت رمانتیسم می دانند. همدلی و یگانگی با طبیعت, بازگشت به دوران بدوی و معصومیت کودکی, روستاستایی و نفی مظاهر تمدن جدید, فردیت, ترجیح احساس و تخیل بر عقل, نوستالژی و حسرت بر ایام گذشته, رویا, ناامیدی, مرگ اندیشی, توصیف فضاهای تیره و مبهم و وحشت زا, کابوس, مضامین گناه آلود و شیطانی و ناسیونالیسم از مهمترین مشخصات جنبش رمانتیسم است.از آن جایی که کشور ما تحولات عظیم سیاسی, اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی, سرزمین های غربی را در آن حد وسیع و پردامنه تجربه نکرده است, طبعا اطلاق چنین نامی بر ادبیات و شعر جدید فارسی از سر تسامح و ناگزیری خواهد بود. شعر جدید فارسی از دوره مشروطیت به بعد در هر سه شاخه رمانتیسم (یعنی متعادل و متعارف, اجتماعی و افراطی و احساسات گرا) برای خود نمایندگانی داشته است. در این مقاله سعی برآن است که سیر رمانتیک در شعر جدید فارسی و پاره ای از مضامین رمانتیسم احساسات گرا و سیاه مورد بررسی قرار گیرد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی