مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,395

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدلسازی و پیش بینی عملکرد آکوستیکی صدا خفه کنهای انعکاسی بر مبنای روش افت انتقال

صفحات

 صفحه شروع 755 | صفحه پایان 764

چکیده

 معمولا طراحی آکوستیکی سیستم اگزوز موتورهای احتراق داخلی بر روش سعی و خطا استوار بوده است, به طوریکه حتی امروز بیشتر تولید کنندگان صدا خفه کن ها عمدتا متکی بر تجربیات عملی طراحان خود می باشند. دلیل اصلی این امر پیچیدگی مساله طراحی صدا حفه کن های انعکاسی می باشد. سه هدف اصلی طراحان عبارتند از: هندسه خارجی فشرده و بهینه, کاهش قابل قبول سطح صدای گازهای خروجی, و اعمال حداقل پس فشار بر موتور درعین رفتار آکوستیکی مناسب, بهینه سازی موثر سیستم اگزوز در ابتدا مستلزم انجام آزمایش و شبیه سازی خواص اکوستیکی میباشد. هر چند بهینه سازی بر مبنای صرفا اندازه گیری امکانپذیر است, اما این امر میتواند بسیار پرهزینه وزمانبر باشد. لذا در فرایند بهینه سازی اگزوز ترجیحا از روش مدلسازی و شبیه سازی کامپیوتری استفاده میشود. هدف از این مقاله بکارگیری تئوی خطی فیلترهای آکوستیکی بر مبای روش افت انتقال جهت طراحی بهینه صدا خفه کن های انعکاسی در سیستم اگزرو موتورهای درونسوز میباشد نتایج به دست آمده اثر ابعاد هندسی اجزا داخلی المانهای صدا خفه کن انعکاسی را در بر مهمترین معیار اصلی عملکرد اکوستیکی سیستم اگزوز نشان می دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  هاشمی نژاد، سیدمحمد، و نجفی، مهدی. (1382). مدلسازی و پیش بینی عملکرد آکوستیکی صدا خفه کنهای انعکاسی بر مبنای روش افت انتقال. امیرکبیر، 14(ب-55)، 755-764. SID. https://sid.ir/paper/1015/fa

  Vancouver: کپی

  هاشمی نژاد سیدمحمد، نجفی مهدی. مدلسازی و پیش بینی عملکرد آکوستیکی صدا خفه کنهای انعکاسی بر مبنای روش افت انتقال. امیرکبیر[Internet]. 1382؛14(ب-55):755-764. Available from: https://sid.ir/paper/1015/fa

  IEEE: کپی

  سیدمحمد هاشمی نژاد، و مهدی نجفی، “مدلسازی و پیش بینی عملکرد آکوستیکی صدا خفه کنهای انعکاسی بر مبنای روش افت انتقال،” امیرکبیر، vol. 14، no. ب-55، pp. 755–764، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/1015/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.