مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

10,200

دانلود:

0

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی فلسفه معلمی و اشارات آن برای برنامه درسی فلسفه تربیت معلم

نویسندگان

قائدی یحیی

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 81

چکیده

 این مقاله در بادی امر در پی آن است تا موضوع فلسفه معلمی و فلسفه تدریس معلم را به موضوعی قابل بحث و بررسی در محافل تربیتی تبدیل کند. برای این کار, به طور مختصر به سوابق تاریخی چنین موضوعی از خلال دیدگاه فلاسفه تربیتی و مربیان پرداخته شده است. در این بررسی معلوم گردید معلم در تاریخ فلسفه تربیتی بیشتر به عنوان عنصری از عناصر تعلیم و تربیت و برنامه درسی مد نظر قرار گرفته و کمتر به عنوان عامل اصلی به آن نگریسته شده است. تدوین بیانیه فلسفه تدریس ماحصل این مقاله است و این اعتقاد وجود دارد که اگر معلمان تشویق شوند که به چنین کاری دست زنند. نگرش فلسفی آن ها نسبت به تربیت و تدریس شکل خواهد گرفت و برخی از آنان توانایی فلسفه ورزی خواهند یافت و عده کمی نیز به دانش فلسفه تعلیم و تربیت تسلط پیدا خواهند کرد. برای نمونه فلسفه معلمی هگل از خلال مرور عقاید تربیتی او آورده شده است. در پایان در قالب اشارات برنامه درسی صور مختلفی که می توان از طریق آن ها به فلسفی معلمی نگریست و برنامه درسی, فلسفه در تربیت معلم را سازمان داد, نظیر نگرش فلسفی معلم, فلسفه ورزی معلم و دانش فلسفی معلم و محتوا و فعالیت هایی که می توان برای این صور در نظر گرفت, ارایه شده است. با در نظر آوردن سه رویکرد پیش گفته برنامه ای درسی برای فلسفه تربیت معلم پیشنهاد شده است که به تناسب نیاز, می تواند به یکی از رویکردها بیشتر از دیگری بپردازد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

قائدی، یحیی. (1388). بررسی فلسفه معلمی و اشارات آن برای برنامه درسی فلسفه تربیت معلم. مطالعات برنامه درسی، 4(13-14)، 63-81. SID. https://sid.ir/paper/101139/fa

Vancouver: کپی

قائدی یحیی. بررسی فلسفه معلمی و اشارات آن برای برنامه درسی فلسفه تربیت معلم. مطالعات برنامه درسی[Internet]. 1388؛4(13-14):63-81. Available from: https://sid.ir/paper/101139/fa

IEEE: کپی

یحیی قائدی، “بررسی فلسفه معلمی و اشارات آن برای برنامه درسی فلسفه تربیت معلم،” مطالعات برنامه درسی، vol. 4، no. 13-14، pp. 63–81، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/101139/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی


    مرکز اطلاعات علمی SID
    ویراستاری
    فایل موجود نیست.