مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

694

دانلود:

0

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تحلیلی، تجربی و عددی پروفیل کرنش و جرم ماده منفجره مورد نیاز در شکل دهی انفجاری مخروط

صفحات

 صفحه شروع 765 | صفحه پایان 779

کلیدواژه

شکل دهی انفجاری (Explosive Forming)Q4
شکل دهی با سرعت بالا (High Speed Metal Forming) شکل دهی با نرخ کرنش بالا (High Strain Rate Metal Forming) بارگذاری دینامیکی ورق های مدور (Dynamic Loading of Circular Plates) بارگذاری ایمپالسی ورق های مدور (Impulsive Loading of Circular Plates)Q4

چکیده

 دراین تحقیق فرآیند شکل دهی انفجاری مخروط از سه منظر تحلیلی, عددی و تجربی مورد بررسی قرار گرفته که از دو منظر نخست و برخی آزمایشهای تجربی در بر دارنده جنبه های نوآوری می باشد. در مدل تحلیل ارایه شده فرض شده است که پروفیل تغییر شکل ورق دراثنا فرآیند شکل دهی انفجاری به صورت یک مخروط ناقص می باشد که با گذشت زمان در صورت اعمال فشار مناسب به سمت یک مخروط کامل میل می کند. همچنین از تغییرات ضخامت ورق در اثنا فرایند صرفنظر گردیده است. از اهم نتایج این مدل تحلیل ارایه معادلاتی جهت تعیین توزیع کرنش محیطی نقاط مختلف ورق تغییر شکل یافته بر حسب زمان و جرم ماده منفجره مورد نیاز جهت تولید مخروط کامل می باشد.درشبیه سازی عددی از نرم م ازار اجزا محدود ABAQUS-Explicit استفاده گردید. نتایج حاصل از این شبیه سازی به اضافه برخی نتایج تجربی انطباق مطلوبی با یکدیگر و با نتایج تحلیلی دارند.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

لیاقت، غلامحسین، جواب ور، داریوش، درویزه، ابوالفضل، و عبداله زاده، امیر. (1382). بررسی تحلیلی, تجربی و عددی پروفیل کرنش و جرم ماده منفجره مورد نیاز در شکل دهی انفجاری مخروط. امیرکبیر، 14(ب-55)، 765-779. SID. https://sid.ir/paper/1011/fa

Vancouver: کپی

لیاقت غلامحسین، جواب ور داریوش، درویزه ابوالفضل، عبداله زاده امیر. بررسی تحلیلی, تجربی و عددی پروفیل کرنش و جرم ماده منفجره مورد نیاز در شکل دهی انفجاری مخروط. امیرکبیر[Internet]. 1382؛14(ب-55):765-779. Available from: https://sid.ir/paper/1011/fa

IEEE: کپی

غلامحسین لیاقت، داریوش جواب ور، ابوالفضل درویزه، و امیر عبداله زاده، “بررسی تحلیلی, تجربی و عددی پروفیل کرنش و جرم ماده منفجره مورد نیاز در شکل دهی انفجاری مخروط،” امیرکبیر، vol. 14، no. ب-55، pp. 765–779، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/1011/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی


    مرکز اطلاعات علمی SID
    ویراستاری
    فایل موجود نیست.