مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

318

دانلود:

59

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی الگوی مناسب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی رشته های گروه هنر آموزش فنی و حرفه ای بر اساس مطالعه تطبیقی

نویسندگان

میرزامحمدی محمدحسن

صفحات

 صفحه شروع 153 | صفحه پایان 173

چکیده

 تحقیق حاضر با هدف طراحی و اعتباریابی الگوی مناسب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رشته های گروه هنر آموزش های فنی و حرفه ای و به روش پیمایشی انجام گرفته است. برای گردآوری داده های تحقیق از ابزار مصاحبه سازمان یافته استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه معلمان هنر هنرستان های فنی وحرفه ای و کار و دانش شهر تهران و متخصصان آموزش هنر در سطح دانشگاه های شهر تهران می شود. برای تحلیل داده های تحقیق از روش تحلیل کیفی استفاده شده است. یافته های تحقیق بر اساس سوالات پژوهش به شرح زیر می باشند: با توجه به مطالعه ادبیات و پیشینه موجود درباره ارزشیابی پیشرفت تحصیلی رشته های هنر و بررسی وضعیت موجود ارزشیابی پیشرفت تحصیلی این حوزه در جهان و ایران الگوی مزبور شامل مولفه های زیر طراحی و پس از اصلاحات مورد نظر پاسخگویان, نهایی شده است: مبانی (فلسفی و علمی)؛ اصول (ارزشیابی همه جوانب وجودی شاگرد, پیوستگی برنامه درسی, تدریس یادگیری و ارزشیابی, فرایندمداری, تنوع روش ها و ابزارهای ارزشیابی, مداومت و عینیت)؛ اهداف (بهبود مداوم فرایند یاددهی و یادگیری, تلاش برای مشخص کردن قابلیت های هنری شاگردان در ابعاد شناختی عاطفی و مهارتی و ایجاد زمینه های لازم برای استفاده از ابزارهای گوناگون در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رشته های هنر)؛ رویکردها (عینیت گرا, ذهنیت گرا و ترکیبی) و روش ها (پورت فولیو, ژوژمان, خود-ارزشیابی, آزمون های عملکردی و آزمون های مداد کاغذی). بر اساس ادبیات و پیشینه تحقیق, برای هر یک از ابعاد سه گانه فوق, مجموعه ای از نشانگرهای تدوین و پس از اخذ نظرات پاسخگویان و انجام اصلاحات لازم, تعداد 30 نشانگر (12 نشانگر در بعد شناختی, 9 نشانگر در بعد عاطفی و 9 نشانگر در بعد مهارتی) به صورت نهایی ارایه شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  میرزامحمدی، م. (1389). طراحی الگوی مناسب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی رشته های گروه هنر آموزش فنی و حرفه ای بر اساس مطالعه تطبیقی. مطالعات برنامه درسی, 5(17), 153-173. https://sid.ir/paper/101071/fa

  Vancouver: کپی

  میرزامحمدی محمدحسن. طراحی الگوی مناسب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی رشته های گروه هنر آموزش فنی و حرفه ای بر اساس مطالعه تطبیقی. مطالعات برنامه درسی. 1389 [cited 2023January30];5(17):153-173. Available from: https://sid.ir/paper/101071/fa

  IEEE: کپی

  میرزامحمدی، م.، 1389. طراحی الگوی مناسب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی رشته های گروه هنر آموزش فنی و حرفه ای بر اساس مطالعه تطبیقی. مطالعات برنامه درسی, [online] 5(17), pp.153-173. Available: https://sid.ir/paper/101071/fa.