مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

81

دانلود:

136

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی جامع مراقبتی در مراقبت در منزل: تحلیل محتوای کیفی

صفحات

 صفحه شروع 23 | صفحه پایان 32

چکیده

 مقدمه مراقبت های بهداشتی به دلیل تغییر ساختار بیماری و افزایش سریع سن جمعیت, همچنین اولویت بیماران برای دریافت مراقبت در منزل, تغییر کرده است. پرستاران مراقبت در منزل نیاز به بررسی نیازها و محدودیت های بیمار و خانواده برای رویکردی جامع با هدف توانمندسازی بیمار و خانواده جهت دستیابی به بالاترین سطح سلامت جسمی, روانی و عملکردی دارند. بنابراین پرستاران بایددارای مهارت های بررسی در مراقبت در منزل داشته باشند. هدف مطالعه حاضر بررسی تجربه پرستاران از صلاحیت بررسی در مراقبت در منزل می باشد. روش مطالعه حاضر از نوع تحلیل محتوای کیفی می باشد که در مراکز مراقبت در منزل شهر تهران, ایران در سال 1399 انجام شده است. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار فردی و عمیق با 15 پرستار مراقبت در منزل جمع آوری شد و نمونه گیری تا اشباع داده ها ادامه داشته است سپس تجزیه و تحلیل به روش تحلیل محتوی قراردادی مطابق با رویکرد ژانک انجام شده است. یافته ها تجزیه و تحلیل داده ها منجر به استخراج 76 کداولیه 12 زیر طبقه و 3 طبقه و یک مضمون بررسی در مراقبت در منزل شد که طبقات شامل: بررسی همه جانبه بیمار, بررسی خانواده و بررسی محیط مراقبتی بیمار می باشد. پرستار مراقبت در منزل جهت صلاحیت بررسی همه جانبه بیمار ضروری است که دارای مهارتهای بررسی بیمار از نظر فیزیکی, خودمراقبتی, روحی و روانی, وضعیت اجتماعی-اقتصادی, فرهنگ و اخلاق و رفتار و همچنین جهت صلاحیت بررسی خانواده دارای مهارتهای بررسی خانواده از نظر میزان سازگاری و پذیرش بیمار, همکاری در امر مراقبت و میزان آگاهی و آموزش پذیری و برای صلاحیت بررسی محیط مراقبتی بیمار دارای مهارتهای بررسی ساختاری و فیزیکی محیط منزل, بررسی تجهیزات مورد نیاز مراقبت از بیمار و بررسی میزان دسترسی بیمار به مراکز درمانی و حمایتی باشد. نتیجه گیری یافته های مطالعه یکی از صلاحیت های پرستاران مراقبت درمنزل (صلاحیت بررسی در مراقبت در منزل), را ارایه می دهد که به عملکرد پرستاران مراقبت در منزل کمک می کند تا بتوانند فعالیت حرفه ای خود را ارزیابی کرده و بر جنبه هایی که باید اصلاح و ارتقاء داده شود تمرکز کنند. همچنین, می تواند زمینه ای برای توسعه برنامه آموزشی باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  جعفری گل، مریم، ناوی پور، حسن، و صدوقی اصل، افسانه. (1400). بررسی جامع مراقبتی در مراقبت در منزل: تحلیل محتوای کیفی. پژوهش پرستاری، 16(6 )، 23-32. SID. https://sid.ir/paper/1009293/fa

  Vancouver: کپی

  جعفری گل مریم، ناوی پور حسن، صدوقی اصل افسانه. بررسی جامع مراقبتی در مراقبت در منزل: تحلیل محتوای کیفی. پژوهش پرستاری[Internet]. 1400؛16(6 ):23-32. Available from: https://sid.ir/paper/1009293/fa

  IEEE: کپی

  مریم جعفری گل، حسن ناوی پور، و افسانه صدوقی اصل، “بررسی جامع مراقبتی در مراقبت در منزل: تحلیل محتوای کیفی،” پژوهش پرستاری، vol. 16، no. 6 ، pp. 23–32، 1400، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/1009293/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی