مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

81

دانلود:

111

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحولات دین داری و بعد اجتماعی امنیت ملی در ایران

صفحات

 صفحه شروع 24 | صفحه پایان 57

چکیده

 شناخت و تحلیل از تحولات دین داری در جامعه ایرانی, علاوه بر اینکه شاخصی از تحولات فرهنگی و اجتماعی است, فهم عمیق تر و تبیین روند تغییرات در حوزه های دیگر, از جمله وجه اجتماعی امنیت, چه در سطح امنیت عمومی و چه در سطح امنیت ملی را میسر می سازد. این پژوهش در پی آن است تا با مطالعه روند تحولات شاخص های دین داری در ابعاد و مولفه های مهم آن, به تحلیل نسبت این تحولات در جامعه امروزین ایران با بعد اجتماعی امنیت ملی بپردازد. بر این اساس, یافته های به دست آمده در پیمایش های ملی انجام شده, به ویژه طی بیش از چهار دهه استقرار نظام جمهوری اسلامی, مورد مطالعه و تحلیل روند قرار گرفته است. یافته ها نشان داده که تغییرات در دین داری مردم ایران و همچنین نگرش آنها به دین, موسسات دینی و رویه های رسمی در حکمرانی دینی, به سوی نزول جایگاه, اهمیت و نقش نهاد دین در جامعه در حرکت است. بر مبنای نتایج به دست آمده و فرازوفرودهای شاخص های مختلف دین داری, پیشنهادهای راهبردی برای سیاستگذاری مطلوب و اصلاح روندهای موجود ارایه شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  پویافر، محمدرضا. (1400). تحولات دین داری و بعد اجتماعی امنیت ملی در ایران. مطالعات راهبردی، 24(3 (93 پیاپی) )، 24-57. SID. https://sid.ir/paper/1009273/fa

  Vancouver: کپی

  پویافر محمدرضا. تحولات دین داری و بعد اجتماعی امنیت ملی در ایران. مطالعات راهبردی[Internet]. 1400؛24(3 (93 پیاپی) ):24-57. Available from: https://sid.ir/paper/1009273/fa

  IEEE: کپی

  محمدرضا پویافر، “تحولات دین داری و بعد اجتماعی امنیت ملی در ایران،” مطالعات راهبردی، vol. 24، no. 3 (93 پیاپی) ، pp. 24–57، 1400، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/1009273/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی