مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

61

دانلود:

94

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین اثر گالیک اسید بر سفتی عضلانی ناشی از پرفنازین در موش صحرائی

صفحات

 صفحه شروع 744 | صفحه پایان 756

چکیده

 زمینه و هدف: کاتاتونی یکی از علائم اصلی بیماری پارکینسون است که به خاطر نقص دوپامین در سیستم خارج هرمی می-باشد. به دلیل شیوع بیماری و عوارض ناشی از آن, این مطالعه جهت ارزیابی نقش گالیک اسید بر کاتاتونی ناشی از پرفنازین در موش صحرایی انجام گرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی, 48 موش صحرایی نر نژاد ویستار در محدوده وزنی 220-180 گرم به صورت تصادفی در شش گروه 8 تایی دسته بندی شدند. حیوانات هر گروه تک دوز صفاقی نرمال سالین در دوز ml/kg 5 (گروه 1, کنترل منفی), بروموکریپتین در دوزmg/kg 30 (گروه 2, کنترل مثبت) و گالیک اسید در دوزهای 100, 200, 400 و mg/kg 600 (گروه های 3-6) دریافت نمودند. پس از نیم ساعت, پرفنازین با دوز mg/kg 5 برای ایجاد کاتاتونی به صورت صفاقی تزریق گردید. روش نمره دهی مورپورگو برای ارزیابی سفتی عضلانی حیوانات استفاده گردید. ملاحظات اخلاقی: تمامی مراحل اجرای پژوهش بر اساس ضوابط کمیته اخلاقی دانشگاه انجام شد. این تحقیق در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با کد اخلاق IR. MAZUMS. RIB. REC. 1398. 056 به ثبت رسید. یافته ها: نتایج نشان داد که گروه دریافت کننده گالیک اسید mg/kg 100 کاهش معناداری در پاسخ کاتاتونی بعد از پرفنازین نداشت در حالی که گروه های دریافت کننده گالیک اسید در دوزهای 400 و mg/kg 600 اختلاف معناداری در همه زمانها با گروه کنترل منفی نشان داد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که گالیک اسید اثر محافظتی بر روی کاتاتونی ناشی از پرفنازین در موش صحرایی دارد. بنابراین گالیک اسید ممکن است اثر سودمندی بر کاتاتونی در پارکینسونیسم داشته باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  هوشمند، غلامرضا، نیک بخت، جعفر، محمودی، میترا، اسدپور، سارا، عرب فیروزجایی، عاطفه، اریمی، امیرعلی، و الماسیان، ارشاد. (1400). تعیین اثر گالیک اسید بر سفتی عضلانی ناشی از پرفنازین در موش صحرائی. ارمغان دانش، 26(5 (پی در پی 148) )، 744-756. SID. https://sid.ir/paper/1009271/fa

  Vancouver: کپی

  هوشمند غلامرضا، نیک بخت جعفر، محمودی میترا، اسدپور سارا، عرب فیروزجایی عاطفه، اریمی امیرعلی، الماسیان ارشاد. تعیین اثر گالیک اسید بر سفتی عضلانی ناشی از پرفنازین در موش صحرائی. ارمغان دانش[Internet]. 1400؛26(5 (پی در پی 148) ):744-756. Available from: https://sid.ir/paper/1009271/fa

  IEEE: کپی

  غلامرضا هوشمند، جعفر نیک بخت، میترا محمودی، سارا اسدپور، عاطفه عرب فیروزجایی، امیرعلی اریمی، و ارشاد الماسیان، “تعیین اثر گالیک اسید بر سفتی عضلانی ناشی از پرفنازین در موش صحرائی،” ارمغان دانش، vol. 26، no. 5 (پی در پی 148) ، pp. 744–756، 1400، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/1009271/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی