video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

34

دانلود:

21

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تدوین معیارها و ارزیابی ابزارهای بهینه سازی صفحات وب برای موتورهای جستجو (سئو) در راستای بهبود وضعیت وب سایت کتابخانه ها

صفحات

 صفحه شروع 61 | صفحه پایان 86

چکیده

 هدف: هدف پژوهش حاضر تدوین معیارها و ارزیابی ابزارهای بهینه سازی صفحات وب برای موتورهای جستجو به منظور ارتقاء آگاهی و دانش کتابداران و متخصصان علم اطلاعات در عرصه بازنمون منابع اطلاعاتی در وب سایت ها است. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی بوده و به روش پیمایشی-توصیفی با تکنیک وب سنجی انجام شده است. جامعه پژوهش حاضر ابزارهای بهینه سازی صفحات وب برای موتورهای جستجو هستند و جمع آوری داده ها با روش مشاهده مستقیم صورت گرفته است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش جهت ارزیابی ابزارهای بهینه سازی صفحات وب برای موتورهای جستجو, سیاهه وارسی محقق ساخته است که روایی این ابزار توسط متخصصان موضوعی تایید شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که ابزار checkup. tools با کسب امتیاز 100 و با بررسی 7 معیار و 41 شاخص, بالاترین جایگاه را در بین سایر ابزارهای بهینه سازی صفحات وب برای موتورهای جستجو دارد. ابزار hostiran باکسب امتیاز 91 و بررسی 6 معیار و 33 شاخص در جایگاه دوم قرار دارد. نتیجه گیری: اکثر ابزارها معیارهای سیوی داخلی, سیوی خارجی و آنالیز وب سایت را مورد بررسی قرار داده اند, اما تعداد کمی از آن ها معیارهای دسترسی به وب سایت و امنیت وب سایت را بررسی می کنند. پژوهش حاضر با معرفی و مقایسه ابزارها می تواند چارچوب نظری و مبنایی برای متخصصان و پژوهشگران نرم افزار و برنامه نویسان و نیز خبرگان بازیابی اطلاعات فراهم آورد. سیاهه وارسی تدوین شده در این پژوهش که به عنوان ابزار ارزیابی بهینه سازی صفحات وب برای موتورهای جستجو مورد استفاده قرار گرفته, برای طراحی و نیز ارزیابی صفحات وب کتابخانه ها توصیه می گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  عظیمی، محمدحسن، و نعمت الهی، زهرا. (1400). تدوین معیارها و ارزیابی ابزارهای بهینه سازی صفحات وب برای موتورهای جستجو (سئو) در راستای بهبود وضعیت وب سایت کتابخانه ها. علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 7(3 )، 61-86. SID. https://sid.ir/paper/1005876/fa

  Vancouver: کپی

  عظیمی محمدحسن، نعمت الهی زهرا. تدوین معیارها و ارزیابی ابزارهای بهینه سازی صفحات وب برای موتورهای جستجو (سئو) در راستای بهبود وضعیت وب سایت کتابخانه ها. علوم و فنون مدیریت اطلاعات[Internet]. 1400؛7(3 ):61-86. Available from: https://sid.ir/paper/1005876/fa

  IEEE: کپی

  محمدحسن عظیمی، و زهرا نعمت الهی، “تدوین معیارها و ارزیابی ابزارهای بهینه سازی صفحات وب برای موتورهای جستجو (سئو) در راستای بهبود وضعیت وب سایت کتابخانه ها،” علوم و فنون مدیریت اطلاعات، vol. 7، no. 3 ، pp. 61–86، 1400، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/1005876/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی