مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,649

دانلود:

599

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

الگوی توسعه منابع انسانی در پلیس جمهوری اسلامی ایران

صفحات

 صفحه شروع 9 | صفحه پایان 32

چکیده

 این تحقیق با عنوان الگوی توسعه منابع انسانی در پلیس جمهوری اسلامی ایران و متاثر از این مساله است که اگر عدم استفاده موثر از منابع انسانی در کشور را مصداقی از وجود شرایط مشابه در عدم استفاده از منابع انسانی در ناجا بدانیم آنگاه می توانیم نتیجه گیری کنیم که سهم تولید ثروت کارکنان ناجا در حد پایینی خواهد بود پس ضرورت دارد تا نسبت به توسعه منابع انسانی در ناجا همت گمارد. حلقه مفقوده ایی که بی توجهی به آن از حفظ, توسعه و پایداری امنیت ملی خواهد کاست. این پژوهش از حیث هدف: تحقیقی, کاربردی؛ از حیث سطح تحلیل: تحقیقی, توصیفی, تبیینی؛ و از حیث طبقه بندی روش, متکی به روش تحقیق غیرآزمایشی از نوع پیمایشی و با هدف تبیین و ترسیم مدل توسعه منابع انسانی ناجا صورت پذیرفته است. مدل آزمون شده در این تحقیق, حاصل سال ها تجربه, ترکیب مدل های توسعه منابع انسانی و کسب نظرات خبرگان فن است. جامعه آماری (N) شامل تعداد 257 نفر که از بین آنها تعداد 180 نفر به روش تصادفی ساده 70) درصد جامعه آماری) انتخاب شده اند لیکن نمونه آماری شامل تعداد 159 نفر شامل افرادی است که مشاغل, سمت ها, تحصیلات و یا تحقیقات آنها مستقیما با موضوع توسعه منابع انسانی در ناجا در ارتباط بوده و پرسشنامه را تکمیل کرده اند. نتایج حاصله نشان می دهد برای توسعه منابع انسانی در ناجا موارد زیر به ترتیب دارای اهمیت هستند:ارزشیابی و تراز منابع انسانی (2.55), سفارش دهنده آموزش (3.87), استمرار آموزش و پرورش (2.81), چرخش شغلی (2.49) و نظر فرد (1.28). شایان ذکر آنکه هر مورد خود دارای زیر عواملی است که آنها نیز مورد سنجش قرار گرفته اند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  احمدوند، علی محمد، و یاوری بافقی، امیرحسین. (1387). الگوی توسعه منابع انسانی در پلیس جمهوری اسلامی ایران. دانش انتظامی، 10(1 (مسلسل 37))، 9-32. SID. https://sid.ir/paper/100554/fa

  Vancouver: کپی

  احمدوند علی محمد، یاوری بافقی امیرحسین. الگوی توسعه منابع انسانی در پلیس جمهوری اسلامی ایران. دانش انتظامی[Internet]. 1387؛10(1 (مسلسل 37)):9-32. Available from: https://sid.ir/paper/100554/fa

  IEEE: کپی

  علی محمد احمدوند، و امیرحسین یاوری بافقی، “الگوی توسعه منابع انسانی در پلیس جمهوری اسلامی ایران،” دانش انتظامی، vol. 10، no. 1 (مسلسل 37)، pp. 9–32، 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/100554/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی