مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

740

دانلود:

266

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر آموزش های دانشگاه علوم انتظامی بر مهارت آموزشی افسران فارغ التحصیل

نویسندگان

منظمی تبار جواد

صفحات

 صفحه شروع 33 | صفحه پایان 53

چکیده

 هدف این پژوهش مقایسه تاثیر آموزش های عمومی و تخصصی دوره کاردانی و کارشناسی دانشگاه علوم انتظامی در ایجاد مهارت ها و تخصص های شغلی در افسران فارغ التحصیل است. روش تحقیق, علی- مقایسه ای است. ابزار گردآوری داده های پژوهش دو پرسشنامه محقق ساخته است؛ همبستگی پرسشنامه اول (0.83) و ضریب آلفای دومی (0.86) بوده است. نمونه آماری 500 نفر از افسران فارغ التحصیل مرکب از 250 افسر فارغ التحصیل دوره های عمومی و 250 نفر از افسران فارغ التحصیل دوره های تخصصی ورودی سال های 1370 تا 1381 شاغل در کلیه معاونت ها, ادارات, کلانتری ها و پاسگاه های مرزی استان های تهران, خراسان, کرمانشاه و ایلام است که به صورت نمونه گیری طبقه ای نسبی انجام گرفت. نتایج پژوهش در سطح احتمال خطاپذیری 5 درصد را نشان می دهد که اگرچه مهارت افسران گروه آموزش تخصصی بهتر از افسران آموزش عمومی است, لکن میزان مهارت هر دو گروه افسران فارغ التحصیل دانشگاه می تواند ارتقا یابد. همچنین در مقایسه آماری امتیازهای افسران فارغ التحصیل گروه آموزش عمومی (در زمینه های ویژگی های اساتید, فضای آموزشی, میزان انطباق برنامه های درسی با نیازهای شغلی دستگاه های اجرایی ناجا, محتوای آموزش های ارایه شده, دوره های کارورزی, میزان شکوفایی استعدادها و خلاقیت های شغلی و میزان انعطاف پذیری افسران نسبت به تحولات فناوری) در سطح احتمال خطاپذیری 5 درصد تایید شد؛ که افسران گروه آموزشی تخصصی, وضعیت آموزشی خویش را در زمینه های فوق بهتر ارزیابی کرده اند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  منظمی تبار، جواد. (1387). تاثیر آموزش های دانشگاه علوم انتظامی بر مهارت آموزشی افسران فارغ التحصیل. دانش انتظامی، 10(1 (مسلسل 37))، 33-53. SID. https://sid.ir/paper/100551/fa

  Vancouver: کپی

  منظمی تبار جواد. تاثیر آموزش های دانشگاه علوم انتظامی بر مهارت آموزشی افسران فارغ التحصیل. دانش انتظامی[Internet]. 1387؛10(1 (مسلسل 37)):33-53. Available from: https://sid.ir/paper/100551/fa

  IEEE: کپی

  جواد منظمی تبار، “تاثیر آموزش های دانشگاه علوم انتظامی بر مهارت آموزشی افسران فارغ التحصیل،” دانش انتظامی، vol. 10، no. 1 (مسلسل 37)، pp. 33–53، 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/100551/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی