مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

79

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

Comparison of nursing students’,view of national and free universities of Yazd province on factors related to clinical learning

نویسندگان

صفحات

 صفحه شروع 28 | صفحه پایان 39

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  . (1400). Comparison of nursing students’,view of national and free universities of Yazd province on factors related to clinical learning. مجله آموزش پزشکی، 9(2)، 28-39. SID. https://sid.ir/paper/1005434/fa

  Vancouver: کپی

  . Comparison of nursing students’,view of national and free universities of Yazd province on factors related to clinical learning. مجله آموزش پزشکی[Internet]. 1400؛9(2):28-39. Available from: https://sid.ir/paper/1005434/fa

  IEEE: کپی

  ، “Comparison of nursing students’,view of national and free universities of Yazd province on factors related to clinical learning،” مجله آموزش پزشکی، vol. 9، no. 2، pp. 28–39، 1400، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/1005434/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.