مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

376

دانلود:

197

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی آب تجدیدپذیر حوضه آبریز دریاچه ارومیه با کمک مدل GLEAM

صفحات

 صفحه شروع 144 | صفحه پایان 154

چکیده

 دریاچه ارومیه بزرگ ترین دریاچه داخلی و یکی از دریاچه های بسیار شور جهان است. مساحت حوضه آبریز آنKm2 51876 است. در سال های اخیر به علت برداشت بی رویه از منابع آب, پروژه های جاه طلبانه و کاهش بارش ها, تراز سطح دریاچه با افت چشمگیری روبرو شده است. یکی از عوامل مهم برای بررسی کاهش تراز دریاچه ارومیه, ارزیابی بیلان آبی حوضه آبریز آن می باشد که در این تحقیق, جهت ارزیابی بیلان آبی از روش های مختلفی مانند مدل GLEAM, بیلان آبی دریاچه و مطالعات بهنگام سازی مدیریت منابع آب ایران استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از مدل GLEAM آب تجدید پذیر حوضه در سال آبی 1395-1394 برابرMCM 5780. 59 بوده که بیش از 83% آن صرف کشاورزی شده است؛ مجموع مصارف شرب, صنعت و کشاورزی حوضه آبریز دریاچه دریاچه معادلMCM5408. 97 که معادل 93. 5% آب تجدید پذیر حوضه می باشد؛ آب تجدید پذیر تخمین زده شده با استناد به مطالعات شرکت مدیریت منابع آب حدود 3% کمتر و این مقدار با استناد به داده های آماری 45% بیشتر از نتایج GLEAM محاسبه شده است. نکته حائز اهمیت دیگر این است که حوضه در سال آبی مذکورMCM 1541. 02 از پتانسیل آبی خود را استفاده کرده که از این مقدار تنهاMCM 421. 4 آن مربوط به افت سطح آب در دریاچه بوده وMCM 1119. 62 باقیمانده از سفره های آب زیرزمینی تامین شده که منجر به افت تراز آب زیرزمینی در کل حوضه شده است. این در حالی است که آمار ارائه شده از جانب شرکت مدیریت منابع آب, برداشت از آب های زیرزمینی را در سال آبی 90-89, MCM 2210. 99 اعلام داشته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  بنی طالبی دهکردی، مصطفی، و رضایی، حسین. (1398). ارزیابی آب تجدیدپذیر حوضه آبریز دریاچه ارومیه با کمک مدل GLEAM. تحقیقات منابع آب ایران، 15(3 )، 144-154. SID. https://sid.ir/paper/100385/fa

  Vancouver: کپی

  بنی طالبی دهکردی مصطفی، رضایی حسین. ارزیابی آب تجدیدپذیر حوضه آبریز دریاچه ارومیه با کمک مدل GLEAM. تحقیقات منابع آب ایران[Internet]. 1398؛15(3 ):144-154. Available from: https://sid.ir/paper/100385/fa

  IEEE: کپی

  مصطفی بنی طالبی دهکردی، و حسین رضایی، “ارزیابی آب تجدیدپذیر حوضه آبریز دریاچه ارومیه با کمک مدل GLEAM،” تحقیقات منابع آب ایران، vol. 15، no. 3 ، pp. 144–154، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/100385/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی