مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,536

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدیریت بهره برداری از مخازن سدها

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 15

چکیده

 متغیر بودن رژیم های بارندگی و جریان رودخانه در سال های مختلف, در عین حالی که تاییدی بر تکرار پدیده خشکسالی است, اتخاذ یک راه کار مناسب را ایجاب می کند. در این مقاله یک مدل برنامه ریزی ریاضی که تلفیقی از برنامه ریزی غیر خطی(به عنوان زیر مدل 1) و برنامه ریزی پویای استوکاستیکی (به عنوان زیر مدل 2) برای یک سد یک منظوره جهت مصارف کشاورزی است, تدوین گردید. در زیر مدل1, با توجه به مقادیر مشخصی از متغیرهای حالت (حجم آب مخزن در ابتدا و انتهای فصل زارعی و میزان بارندگی و رژیم رودخانه در طول فصل زراعی), مناسب ترین الگوی بهره برداری از مخزن سد و تخصیص بهینه آب بین گیاهان مختلف و در نهایت سود حاصل از زراعت به دست می آید. زیر مدل 2 به اطلاعات سودهای حاصل از زراعت در ازای کلیه ترکیبات مختلف از متغیرهای حالت به انضمام ویژگی های استوکاستیکی جریان رودخانه و بارندگی نیاز دارد. با اجرای این زیرمدل, می توان مناسب ترین حالت وضعیت آب در مخزن سد در انتهای فصل رشد, منوط به داشتن بقیه متغیرهای حالت, را به نحوی که عملکرد کل سیستم در طول سال حداکثر گردد, بدست آورد. بنابراین با سنجش حجم آب مخزن در ابتدای فصل زراعی و برآورد مناسبی از رژیم رودخانه و بارندگی در طی این فصل, که با تحلیل داده های تاریخی می تواند به دست آید, میزان آب بهینه در مخزن سد در انتهای فصل زراعی را می توان برآورد نمود. با مراجعه به نتایج اجرای زیر مدل 1 مربوط به این حالت, الگوی بهینه بهره برداری از مخزن و تخصیص بهینه آب بین گیاهان زراعی موجود برای شرایط واقعی تحت بررسی به دست می آید. این روش متضمن استفاده بهینه از منابع آبی موجود در کلیه شرایط, خصوصا در شرایط خشکسالی بوده و به عنوان یک راه کار مدیریتی جهت اعمال برای چنین سدهایی پیشنهاد می شود. مدل کامپیوتری تهیه شده برای یک سد مخزنی واقع در استان خراسان اجرا گردید و نتایج حاصله مورد بحث قرار گرفت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  قهرمان، بیژن، و سپاسخواه، علیرضا. (1384). مدیریت بهره برداری از مخازن سدها. تحقیقات منابع آب ایران، 1(2)، 1-15. SID. https://sid.ir/paper/100122/fa

  Vancouver: کپی

  قهرمان بیژن، سپاسخواه علیرضا. مدیریت بهره برداری از مخازن سدها. تحقیقات منابع آب ایران[Internet]. 1384؛1(2):1-15. Available from: https://sid.ir/paper/100122/fa

  IEEE: کپی

  بیژن قهرمان، و علیرضا سپاسخواه، “مدیریت بهره برداری از مخازن سدها،” تحقیقات منابع آب ایران، vol. 1، no. 2، pp. 1–15، 1384، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/100122/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.