مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

سلطانی مهدی | ندیمی هادی

نشریه: 

صفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  82
 • صفحات: 

  5-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  590
 • دانلود: 

  325
چکیده: 

برای فهم بهتر معماری گذشته باید ذهنیت رایج معمارانة زمان مورد مطالعه را بیشتر شناخت. علاوه بر خود آثار، یکی از راه های شناخت این ذهنیت متون مکتوب مرتبط با معماری است. با این حال در میان متون تاریخی جهان اسلام در کمتر متنی به طور صریح و مستقیم به معماری پرداخته شده است. تذکرة البیان و تذکرة الابنیه دو متن از این دست هستند که از دوران عثمانی به دستمان رسیده است و حاوی خاطرات زندگی نامه ای و حرفه ای سنان، معمار بزرگ جهان اسلام، است. در این میان می توان پرسید که چگونه و به چه اندازه می شود، از میان سطور این متون و دیگر متون مرتبط آن دوران، ابعاد و وجوه مختلف ذهنیت معمار سنان را فهمید؟ قالب و چارچوب ذهنیت معماری همانند او از چه عناصر، مفاهیم، و افرادی تشکیل شده بود و هرکدام از آن ها چه شأن و جایگاهی داشته اند؟ در مقالة پیش رو تلاش می شود که با رجوع به این دو متن و بهره مندی از دیگر متون مهم مرتبط آن دوران چون رسالة معماریه و تحفة المعمارین راهی به سوی فهم ذهنیت معمار سنان گشوده و گوشه هایی از آن برای محقق امروزی معماری اسلامی شناسانده شود. متون تذکره ها برای معمار سنان در حکم مناقب نامه ای بوده است که به خواست خود وی و توسط شخص معتمد او نوشته شده است تا نام نیکی از او به جای گذاشته و ابعاد زندگی و حرفه ای او را به آیندگان و شاگردان و مریدانش شناسانده شود. به طور کلی در ذهنیت معمار سنان دو دسته از افراد، که می توان آن ها را دسته پیرهای پیشه و حامیان معنوی و دسته حامیان و بانیان آثار نامید، جایگاه و شأن خاصی داشته اند. ابعاد دیگری از ذهنیت معمار باشی و در این مورد سنان در نظام عثمانی بر اساس مفاهیمی چون هدیه و کعبه و عمل بر اساس قدیم و. . . شکل می گرفت. ذهنیت سنان ابعاد معنوی بارزی داشت. آرمان و مهم ترین هدف او از پیشه اش کسب دعای خیر و رستگاری دنیا و آخرت بود. او به رقابت با گذشته و کسب افتخار برای جهان اسلام امیدوار و علاقه مند بود.

آمار یکساله:  

بازدید 590

دانلود 325 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

صفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  82
 • صفحات: 

  27-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  985
 • دانلود: 

  718
چکیده: 

عموماً در طول عمر خانوادة هسته ای تغییراتی به صورت انبساط و انقباض در بعد خانوار قابل طرح است. هدف از طرح این مقاله مطالعة رویکردهای انعطاف پذیری و بهره گیری از آن ها به منظور عرضة راهکارهایی متناسب با تغییرات الگوی خانواده در مسکن معاصر است. پرسش اصلی مقاله این است: آیا طرح مسکن واحد و در عین حال هماهنگ با انبساط و انقباض الگوی خانواده امکان پذیر است و احیاناً، با توجه به چه ویژگی هایی می توان انعطاف مسکن در این زمینه را افزایش داد؟ رویکرد تحقیق کیفی است و به دلیل کاربست مباحث نظری پایه در کنار تحلیل و مقایسة نمونه های مسکن انعطاف پذیر معاصر و سنتی، تلاش می شود که به نتایجی کاربردی منتهی گردد. بر اساس بررسی های صورت گرفته، مراحل تغییر در خانوادة هسته ای مطالعه و نیازهای فضایی برای هر مرحله پیشنهاد می شود. به منظور تحقق انبساط و انقباض واحد مسکونی در بازة فضاهای مورد نیاز، از راهکارهای قابلیت تفکیک و ادغام واحد مسکونی و قابلیت توسعه بهره گیری می شود. بر اساس تحلیل ها، لازمة قابلیت تفکیک و ادغام در واحد مسکونیْ استقلال حوزه ها در دسترسی به ورودی، آشپزخانه، و سرویس های بهداشتی است. پلان های با این ویژگی معمولاً به شکل پلان های متوازنی از نظر موقعیت سرویس دهنده ها (سرویس های بهداشتی، آشپزخانه، و ورودی) درمی آیند. همچنین قابلیت تنظیم اتصالات مابین فضاهای چندعملکردی در طراحی داخلی واحدها می تواند پاسخ گویی به تغییرات لازم را در این زمینه ممکن کند. بر اساس تحلیل ها، لازمة تحقق قابلیت توسعه توجه به ویژگی های هویتی و مکانی طرح قبل و بعد از توسعه است. به این منظور حوزة پیش بینی شده برای توسعه مناسب است که حداکثر تا حدود یک سوم سطح اشغال بنا و با عمق مناسب باشد. همچنین مناسب است که این حوزه حداقل از دو جبهه با بنای موجود مجاور باشد و به ارتباط مفید و مستقیم با فضاهای داخل بنا توجه شود. در انتها، جمع بندی دستاوردهای تحقیق در قالب دیاگرام تصویری پیشنهاد می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 985

دانلود 718 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

صفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  82
 • صفحات: 

  51-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  590
 • دانلود: 

  371
چکیده: 

مصرف بی رویة سوخت های فسیلی به خسارات جبران ناپذیری منجر شده است. بحران انرژی در جهان و کاهش مستمر ذخیره های انرژی های تجدیدناپذیر، متخصصان را بر آن داشته که به دنبال جانشین مناسب و پاکی برای سوخت های فسیلی باشند. از طرف دیگر، با پیشرفت تکنولوژی و افزایش بهره وری از انرژی های تجدیدپذیر، جهان به سمت استفاده از این منابع لایزال سوق داده شده است. از میان انرژی های تجدید پذیر، انرژی خورشیدی و پنل های فتوولتاییک، به دلیل دسترسی آسان و قابل استفاده بودن در اکثر نقاط کرة زمین، اهمیّت ویژه ای دارد. استفاده از این پنل ها در صنعت ساختمان سازی تا آنجا پیش رفته است که آن ها را عناصری برای ساخت ساختمان های پایدار دانسته اند و کاربرد آن ها در جهان و در پروژه های مختلف بر روی بام ها، نما ها، و. . . . دیده شده است. زاویة قرارگیری پنل ها در جبهه های مختلف ساختمان (اعم از بام و نما) و بررسی سایه اندازی آن ها بر روی هم در هنگام استفاده، به منزلة ابزاری برای ساخت، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله راهکاری پارامتریک در افزونة (پلاگین) گرسهاپر برای محاسبة زاویة انحراف بهینة پنل های آرایه های خورشیدی در حالت های عمود (بر روی نماها)، شیب دار (بر روی بام های شیبدار)، افقی (بر روی زمین ها و بام های تخت) و در جهت گیری های مختلف ساختمان برنامه نویسی شد و با تعریف شاخص هایی عددی در این راهکار، اهمیت و لزوم استفاده از زاویة مذکور در حالت های مختلف مشخص گردید و در گام بعدی اعتبارسنجی محاسباتِ آن به اثبات رسیده است. سپس به واسطة آن، و به صورت موردی برای شهر تهران، زاویة انحرافِ بهینة پنل ها برای آرایه ای مشخص و عمود (بر روی نما) در جهت گیری های مختلف آن به دست آمد و اهمیت استفاده از این زاویه و همچنین مقدار آن در جهت گیری های مختلف نما به صورتِ نموداری گزارش داده شد. در این نوشتار اثبات گشت که لزوم استفاده از زاویة انحراف بهینه در جهت گیری های به سمت شرق و غرب نما به مراتب بیشتر از جهت گیری به سمت جنوب آن است.

آمار یکساله:  

بازدید 590

دانلود 371 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

صفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  82
 • صفحات: 

  69-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1165
 • دانلود: 

  709
چکیده: 

با توجه به اهمیت نور روز در ایجاد حالت معنوی در فضاهای عبادی، کنکاش در معماری غنی مساجد تاریخی ایران، از نظر چگونگی بهره گیری مناسب از نور روز، می تواند به شناخت و معرفی راه حل های کالبدی معمارانه برای به ظهور رساندن ایده های نو در برنامه ریزی و طراحی روشنایی مساجد معاصر منجر شود. در تحقیق حاضر برای بررسی رابطة بین نورگیرها و شرایط نورپردازی در فضای عبادی مسجد، کیفیت نور (چگونگی توزیع، جهت و زاویه، خیرگی و درخشندگی نور)، و کمیت نور (پراکندگی و میزان روشنایی) روز در گنبدخانه های پنج مسجد از معماری عصر صفویه و قاجاریه در اصفهان شامل مساجد امام، شیخ لطف الله، حکیم، سید، رحیم خان با دو مسجد معاصر از شهر تهران شامل قبا و جامع شهرک غرب مقایسه شده است. از منظر کمیت میزان روشنایی و الگوی توزیع نور روز در طول یک سال الگو و از منظر کیفیت نورپردازی ارتباط الگوی توزیع نور با فضای زیرین آن (فضای گنبدخانه مسجد و جهت قبله) بررسی و تحلیل شده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و بر اساس اطلاعات میدانی و کتابخانه ای انجام شده است. با کمک ابزارهای نورسنجی، داده های میدانی در سه هنگام از طول روز تهیه و سپس با نرم افزار ریدینس به یک سال تعمیم داده شده است. سپس با استفاده از معیارهای موجود در کتب استاندارد نورپردازی، میزان روشنایی، چگونگی توزیع نور، جهت نور، زاویة نور، و کیفیت بصری حاصل از آن در سطح پلان و دید ناظر تحلیل گردیده است. نتایج نشان می دهد که مراتب استفاده از نور روز در مساجد مورد مطالعه را می توان به دو مرتبه تقسیم کرد: ابتدا جنبة کمّی نور روز که استفادة فضا از حداقل روشنایی برای انجام مراسم عبادی یا مطالعة کتب دعا را شامل می شود. سپس جنبه های کیفی نور روز که حالت معنوی فضا را ایجاد می کند و شامل ایجاد سایه روشن های داخلی با تأکید لکه های نوری بر نقاطی خاص از فضا چون محراب یا خطوط قرآنی ترسیم شده بر حاشیة سقف و امثال آن می شود. رابطة موقعیت قرارگیری نورگیرها، ابعاد و تناسبات آن ها، ملحقاتی همچون سایه بان و امثال آن با میزان نور از داده های کمی به دست می آید و رابطة فعالیت های عبادی با شیوة نورپردازی با نور روز، ایجاد تمرکز، و تأکید بر نقاط خاصی از فضا برای ایجاد حالت معنوی دستاورد تحلیل داده های کیفی تحقیق حاضر است.

آمار یکساله:  

بازدید 1165

دانلود 709 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

طرهانی حسین | پرتوی پروین

نشریه: 

صفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  82
 • صفحات: 

  91-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  742
 • دانلود: 

  362
چکیده: 

شاید بتوان نطفة آنچه امروز با اصطلاح برنامه ریزی شهری شناخته می شود را در زمانی جستجو کرد که رشد شهرها و مسائل و مشکلات شهری به حدی رسیده بود که منافع عمومی به خطر افتاده و توزیع منابع به صورت ناعادلانه ای درآمده بود. این اوضاع خود دلیلی برای مداخلة شهرسازان در شهرها شد تا با مداخلة خود در مسائل شهر، وضع نابسامان آن را سامان دهند و دیالکتیک نیازها و منابع را به تعادلی نسبی برسانند. مسئلة منفعت عمومی ترجیع بندی است که مباحث برنامه ریزی را به یکدیگر متصل می کند، از همین رو، زمینه ای است که نیازمند بررسی و تعمق بیشتری است. در این پژوهش تلاش شده است که سازوکار تحقق منفعت عمومی تبیین گردد. در این پژوهش از رویکرد کیفی و به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات از شیوه های اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده است. نمونه های طرح تجدید حیات شهر مدلین واقع در کشور کلمبیا، طرح بازآفرینی محلة ریجنت پارک واقع در شهر تورنتو کانادا، طرح چشم انداز زودس واقع در شهر آمستردام، و برنامة توسعة راهبردی شهر سیدنی که به پشتوانة منابع بین المللی، موفقیت این طرح ها اثبات شده است بررسی و تحلیل شده اند. نتیجة این پژوهش، که با ترکیب نظریه های شهرسازی و تحلیل محتوای طرح های موفق توسعة شهری حاصل شده، دیاگرام سازوکار تحقق منفعت عمومی در نمایی فرایندگونه است. معیارهای اصلی این دیاگرام توزیع عادلانة منابع، توجه به مسائل زیست محیطی، توجه به همة اقشار جامعه، مسکن، اشتغال، هدف گذاری و منفعت یابی، شبکة قدرت، برقراری ارتباطات و تعاملات اجتماعی، انگیزش کنش اجتماعی، آگاهی، و تعهدات اخلاقی و هنجارها و ارزش ها هستند که در شبکه ای از روابط مصور شده اند تا برنامه ریزان و فرایند برنامه ریزی شهری را در مسیر تحقق منفعت عمومی یاری دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 742

دانلود 362 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

صفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  82
 • صفحات: 

  113-125
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  833
 • دانلود: 

  356
چکیده: 

به رغم دشواری های ایوان پژوهی، که برآمده از تفاوت های معنایی واژة ایوان در متون تاریخی و مراد تاریخ نگاران معاصر هنر از ایوان، مشخص نبودن خاستگاه کالبد آن، روشن نبودن ریشة واژة آن، کثرت مدلول ها، و تنوع کالبدی ایوان است، از اهمیت آن در فرهنگ پیشینیانمان آگاهی موثقی داریم که پژوهش در وجوه مختلف ایوان ابعاد متنوع و پیچیدة آن را روشن تر خواهد کرد. پژوهش فعلی ناظر بر گونه شناسی مسجدهای تاریخی ایران بر مبنای ایوان آن ها است و در آن ایوان ها از چهار وجه ارزیابی شده است: تعداد ایوان ها، شکل ایوان ها، کارکرد ایوان ها، و جایگاه ایوان ها. هرکدام از این معیارهای یادشده به دسته بندی ایوان ها انجامیده اند و به تبع با بررسی وضع حضور یا غیبت آن ها در 952 مسجد از مسجدهای تاریخی ایران، گونه شناسی ایوان محور مسجدهای تاریخی ایران حاصل شده است. همچنین داده های گونه شناختی به دست آمده با استفاده از مختصات جغرافیایی هر مسجد، با کمک سامانة اطلاعات جغرافیایی (جی آی اس) بررسی شده است تا ضمن تحلیل مکانمند داده های گونه شناختی و تاریخی، نقشه های پراکندگی و تراکم و پهنه بندی هرکدام از گونه مسجدها به دست آید. بر مبنای یافته ها، بیش از 60٪ مسجدهای تاریخی ایران بی ایوان هستند و مسجدهای تک ایوانی 23٪ ، دوایوانی ها 1/8٪ ، سه ایوانی ها 6/1٪ و چهارایوانی ها 5/4٪ از مسجدهای بررسی شده را تشکیل می دهند. عمدة مسجدهای دوایوانی در خراسان و اکثریت مسجدهای چهارایوانی در اصفهان هستند. همچنین حدوداً 7٪ از مسجدهای ایران ایوانِ ستون دار دارند که این ستون دارها در نواحی جنوب، جنوب شرق، و شمال غرب ایران متمرکزند. بر مبنای محل ایوان در کالبد مسجد، مسجدهای ایوان دار ایران در سیزده دسته جای می گیرند که گونه مسجدی که در کالبد خود فقط یک ایوان در ضلع قبله دارد، با 177 نمونه، رتبة اول پرشماری را دارد. همچنین ایوان ها گاه در مقام فضای اصلی به کار می روند و گاه فضایی ارتباطی هستند که شبستان مسجد را به صحن مسجد متصل می کنند. 1/15٪ مسجدهای ایران در دستة اول و 6/13٪ آن ها در دستة دوم می گنجند. عمومِ ایوان هایی که فضای اصلی اند در خراسان هستند و این ایوان ها هم اکثراً در ضلع قِبلی مسجد قرار دارند و ایوان های اصلیِ جنوب ایران عمدتاً ستون دار هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 833

دانلود 356 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

صفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  82
 • صفحات: 

  127-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  634
 • دانلود: 

  405
چکیده: 

همواره استفاده از اصول کالبدی یکی از عوامل تأثیرگذار در طراحی ابنیة تاریخی با عملکردهای مختلف معرفی شده است. با توجه به سابقة چشمگیر ساخت خانه، شناخت ویژگی های کالبدی، از جمله عوامل شکلی مؤثر در حفظ و نگهداری این عملکرد، حایز اهمیت خواهد بود. در این پژوهش باور بنیادین آن است که فضاهای اصلی خانه ها بر اساس جهت های جغرافیایی و همچنین جهت کشیدگی حیاط، مکان یابی، و طراحی شده اند. با رجوع به سخنان نظریه پردازان در این مورد، آشکار می شود که آن ها از منظرهای متفاوتی، از جمله تاریخ نگاری، جنبه های معنوی و فلسفی، سلامتی، و اجتماعی به این مفاهیم نگریسته اند. در این پژوهش برای نخستین بار به گونه شناسی کالبدی تهرنگ فضاهای اصلی خانه های چندطرف ساخت در شهر اصفهان پرداخته شده است. ابزارهای مورد استفاده شامل جمع آوری اطلاعات به روش مطالعة اسنادی، کتابخانه ای، میدانی، و بهره گیری از مصاحبه های ساختاریافته با صاحب نظران و استادکاران است. جستار پیش روی به منظور بررسی ویژگی های کالبدی خانه ها در قالب تهرنگ انجام گرفته است و از این رهگذر چگونگی چیدمان فضاهای خانه های گذشته تحلیل می شود. بدین منظور، ابتدا اطلاعات مربوط به نمونه های نخستین از طریق «مشاهده و برداشت میدانی»، «مصاحبه با استادکاران و مرمتگران ابنیه و سکنة قدیمی خانه ها»، و «مطالعات کتابخانه ای» جمع آوری شده است. سپس با دسته بندی و گونه شناسی شکلی فضاهای طراحی شده در خانه های تاریخی شهر اصفهان به تحلیل ویژگی های مشترک و متفاوت تکرارشونده در آن ها پرداخته شده است. بررسی ها حاکی از آن است که جهت قرارگیری محور طولی حیاط بر نحوة چیدمان و سازمان دهی فضاها نقش مؤثر داشته و ویژگی های اقلیمی همچون تابش نور و ابعاد حیاط (طول و عرض) در اولویت دوم مد نظر قرار می گرفته است، به گونه ای که کشیدگی حیاط در جهت شمالی جنوبی و یا شرقی غربی در چیدمان فضاها نقش مؤثری داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 634

دانلود 405 استناد 0 مرجع 0