مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

امیرکبیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  ج-63
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  126
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در این تحقیق، اثر فرآیند فعال سازی مکانیکی بر استحاله ساختاری در زیر کونیای مونوکلینیک بررسی شد. آزمایش ها نشان داد که استحاله ساختاری مونوکلینیک به تتراگونال در زیر کونیا بسیار کند صورت می گیرد. به طوری که پس از 8 ساعت حرارت دادن در دمای 1250°C هیچگونه تغییر ساختاری در زیر کونیا مشاهده نشد. آزمایش های فعال سازی مکانیکی نشان داد که در پودر زیر کونیای خالص با ساختار مونوکلینیک فقط پس از 4 ساعت آسیا کاری، پیک های شاخص ساختار تتراگونال در الگوی پراش اشعه ایکس به وضوح حاصل و پس از 48 ساعت آسیا کردن، ساختار اولیه پودر (مونوکلینیک) به طور کامل حذف شد. درصد استحاله ساختاری انجام گرفته در هر نمونه و سرعت انجام این استحاله نیز بررسی شد. همچنین حضور ساختار کوبیک در زیر کونیای خالص پس از 150 ساعت آسیا کردن اثبات شد. برای تشخیص ساختار کوبیک از تتراگونال در زیر کونیا از نظر کیفی، پیک های زوایای بالای 60° مد نظر قرار گرفت؛ ولی از نظر کمی با استفاده از روش مورد استفاده در این تحقیق به هیچ عنوان نمی توان درصد هر فاز را به دست آورد. با توجه به مکانیزم عمل آسیای گلوله ای می توان دلیل انجام این استحاله ها را افزایش فشار و دمای موضعی در پودر به واسطه برخوردهای پر انرژی بین گلوله ها و پودر دانست.

آمار یکساله:  

بازدید 126

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

امیرکبیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  ج-63
 • صفحات: 

  9-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  236
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در این تحقیق اثر شرایط تولید، مانند سرعت جاروب لیزر و محیط  فرآیند، بر چگالش و ریز ساختار فولاد تند بر M2 در فرآیند تف جوشی مستقیم توسط لیزر (DMLS) مطالعه شده است. آزمایش های چگالی سنجی، متالوگرافی، ریز سختی سنجی و مطالعات ریز ساختاری توسط میکروسکوپ های نوری و الکترونی روبشی (SEM) انجام شد. نتایج آزمایش ها نشان می دهند که با افزایش سرعت جاروب لیزر، چگالی قطعات ساخته شده به صورت خطی کاهش می یابد. به علاوه، تف جوشی در محیط آرگون چگالی بالاتری نسبت به محیط نیتروژن به دست می دهد. ریز ساختار نمونه ها به علت انجماد نسبتا سریع به صورت سلولی، دندریتی و یا ترکیبی از آنها است. با این وجود، اندازه حفره ها مستقل از تغییرات سرعت جاروب لیزر، محیط فرایند و ترکیب شیمیایی است.

آمار یکساله:  

بازدید 236

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

امیرکبیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  ج-63
 • صفحات: 

  19-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  193
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

الکتروسینتیک به عنوان یک روش موفق در رفع انواع آلودگی های آلی، غیر آلی و مواد رادیو اکتیو از خاکهای ریز دانه در مهندسی ژئوتکنیک زیست محیطی شناخته شده است. تاثیر اجزا خاک بر بازده این روش در رفع آلودگی انواع خاکها مورد توجه محققین این رشته بوده است. در مناطق نیمه خشک جهان و از جمله ایران، کربناتها یکی از اجزا اصلی بسیاری از خاکها می باشند. کربناتها بیشترین نقش را در نگهداشت فلزات سنگین در مقایسه با سایر مکانیسم ها مانند فاز تبادلی، مواد آلی و مواد آمرف ایفا می کنند.به منظور تحقیق در خصوص اثر حضور کلسیت بر بازده رفع آلودگی فلزات سنگین در الکتروسینتیک، دو نوع خاک کائولینیت و خاک طبیعی بستر مرکز دفن زباله همدان مورد بررسی قرار گرفت. رفع آلودگی Zn از نمونه های کائولینیت حاوی 4، 10، 15، 20، 25 و 30 درصد کربنات آزمایش شد. مطالعات نشان داد که افزایش درصد کربنات در خاک سبب افزایش قابلیت نگهداشت خاک و در نتیجه مقاومت در برابر تغییر ph می گردد. همین امر مانع از عملکرد اصلی ترین مکانیسم پد یده الکتروسینتیک یعنی انتقال الکترویونی (Electromigration) در رفع آلودگی می شود. مکانیسم الکترواسمزی (Electroosmosis) نیز در محدوده داخلی خاک عمل نموده و تغییرات درصد رطوبت و تحکیم در نمونه ها مشاهده می شود. این آزمایش بر خاک همدان (حاوی 28 درصد کربنات) نیز اجرا و بازده رفع آلودگی در حد ناچیز 5 درصد مشاهده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 193

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

امیرکبیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  ج-63
 • صفحات: 

  31-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  258
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

استفاده از شبکه های جابجا نشده با توجه به سهولت برنامه ریزی و انعطاف پذیری بهتر آن در حل معادلات جریان، مخصوصا در هندسه های پیچیده با استقبال زیادی مواجه شده است. برای جلوگیری از ایجاد نوسان در میدان فشار که ویژه شبکه جابجا نشده است، روش میانیابی ممنتوم مورد استفاده قرار می گیرد. در مقاله حاضر دو روش میانیابی ممنتوم برای حل مساله ماندگار با استفاده از معادلات غیر ماندگار در آبهای کم عمق مورد توجه قرار گرفته است. نتایج مدل عددی برای یک جریان با الگوی پیچیده نشان داد که هر دو روش عملکرد تقریبا یکسانی دارند و می توان با دقت مناسبی از روش ساده تر که نیاز به محاسبات کمتری دارد، استفاده کرد. البته برای پایداری روش ساده تر به گام زمانی کوچکتری نیاز است.

آمار یکساله:  

بازدید 258

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

امیرکبیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  ج-63
 • صفحات: 

  43-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  100
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

نتایج حاصل از روشهای مختلف عددی در گرادیانهای هیدرولیکی شدید عمدتا با نوساناتی همراه است. در این تحقیق برای جلوگیری از ایجاد نوسانات کاذب، بررسی رفتار یک طیف از محدود کننده های شیب در دو رژیم ماندگار و غیر ماندگار در نظر گرفته شده است. شناخت رفتار این طیف از محدود کننده ها در تدقیق نتایج حاصله از حل عددی موثر است. برای این منظور یک مدل دو بعدی در پلان به روش احجام محدود روی شبکه بی سازمان مثلثی به صورت مرکزیت سلول توسعه داده شده است. معادلات آب کم عمق بر اساس حل مساله ریمان و بر اساس نوع انتشار موج روش "گودونوو" حل گردیده اند. برای محاسبه شار از روش "رو" و برای محاسبه گرادیان های سلولی از روش "منقطع سازی جهتی از کرانه بالا استفاده شده است. مدل دارای دقت مرتبه دوم مکانی و زمانی است که دقت مرتبه دوم زمانی آن از اعمال روش رونگه - کوتا دو مرحله به دست آمده است. نتایج حاصل از مدل در دو مثال ناپیوستگی استاندارد در مسایل هیدرولیک (شکست سد و پرش هیدرولیکی) ارایه شده است. این نتایج نشان دهنده تطابق مناسبی بین مقادیر محاسباتی و تحلیلی است.

آمار یکساله:  

بازدید 100

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

امیرکبیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  ج-63
 • صفحات: 

  55-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  66
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

یکی از مشکلاتی که همواره در روند تحلیل غیر خطی پدیدار می شود، واگرایی محاسبات است. در این نوشتار پس از روشن کردن چگونگی رخ دادن واگرایی عددی محاسبات، روشی به منظور جلوگیری از این اثر معرفی می شود و در انتها با معرفی چند نمونه، توانایی ویژه توابع معرفی شده به صورت کاربردی نشان داده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 66

دانلود 20 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

امیرکبیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  ج-63
 • صفحات: 

  63-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  234
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

برجهای خنک کن بتنی سازه های خاصی هستند که در اغلب نیروگاه ها به چشم می خورند. در طراحی این سازه تنوعی از بار گذاری مطرح است که هر یک می تواند در بخشی از طرح سازه تعیین کننده باشد. در این میان زلزله سبب بروز رفتار و پاسخ های پیچیده ای در سازه می گردد و ممکن است تهدیدی جدی برای ایمنی سازه و پایداری آن باشد. تحقیقات گذشته نشان دهنده حساسیت ستونهای برج خنک کن بتنی تحت اثر زلزله می باشد. از این رو، در این تحقیق ضمن توجه ویژه به ستون های این سازه، به مطالعه و بررسی اثر زلزله بر رفتار برجهای خنک کن پرداخته شده است. بدین منظور برج خنک کن نیروگاه حرارتی شازند، به عنوان نمونه ای از این سازه انتخاب و مدل اجزا محدود آن تهیه شده است. سپس با اعمال اثر همزمان مولفه های افقی و قائم شتاب زلزله های واقعی طبس، ناغان و بم، عملکرد لرزه ای برج خنک کن بررسی شده و علاوه بر مقایسه پاسخ های نیرویی و تغییر مکانی خطی و غیر خطی سازه، محل و ترتیب تشکیل گره های پلاستیک بر روی سازه تعیین گشته است. در ادامه، پایداری سازه با توجه به گره های پلاستیک تشکیل شده مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که تحت اثر زلزله های مذکور ستون های سازه دچار آسیب دیدگی می شوند؛ به طوریکه آسیب دیدگی شدید می تواند سبب ناپایداری سازه گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 234

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

امیرکبیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  ج-63
 • صفحات: 

  73-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  119
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

وضعیت تنش و جابجایی در اطراف حفاری های زیر زمینی سه بعدی است. بنابراین برای تحلیل کامل تنشها و جابجایی ها در اطراف فضاهای زیر زمینی باید از روش های سه بعدی استفاده کرد. در این تحقیق به منظور مقایسه تحلیل دو بعدی و سه بعدی از تحلیل پایداری تونل شیبلی استفاده شده است. تونل شیبلی یک تونل دو خطه راه آهن است که در منطقه شیبلی آذربایجان شرقی حفر خواهد شد. زمین در برگیرنده تونل از تناوب سنگ آهک شیلی شیستوزیته شده و کنگلومرای دوران کرتاسه فوقانی تشکیل شده است. برای تحلیل پایداری این تونل دو نرم افزار FLAC و FLAC3D بکار گرفته شده است. با استفاده از کرنش بحرانی ساکورایی یک سطح هشدار تعریف شده و به منظور برآورد میزان پایداری تونل جابجایی های تونل با سطح هشدار مذکور مقایسه شده اند. مطابق نتایج بدست آمده از مدلهای دو بعدی و سه بعدی مشخص شد که چنانچه در سنگ های ضعیف پیشروی سینه کار حفاری در مدل عددی در نظر گرفته شود و تونل نامحدود باشد، جابجایی ها در حالت سه بعدی بیشتر از حالت دو بعدی خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 119

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

امیرکبیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  ج-63
 • صفحات: 

  83-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  309
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

یکی از عوامل مهم در برنامه ریزی اقتصادی برای یک کشور در حال توسعه مانند ایران، داشتن اطلاعات از مزیت های نسبی مواد معدنی در امر تولید و صادرات است. آگاهی از مزیت های نسبی در بخش تجارت خارجی برای گسترش صادرات غیر نفتی و کاهش وابستگی به اقتصاد تک محصولی نفت، از ضرورت های برنامه ریزی کشور است. ذخایر معدنی هر کشور از لحاظ  تامین مواد اولیه بسیاری از صنایع، اهمیت زیادی دارند و یکی از اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی - اجتماعی ایران، تاکید بر استفاده از منابع اولیه موجود در کشور است. ایران موقعیت جغرافیای ویژه ای دارد و به لحاظ ساختار زمین شناسی، سرشار از مواد معدنی ارزشمندی است که پشتوانه قابل ملاحظه ای برای پیشبرد برنامه های توسعه اقتصادی محسوب می شوند. در این مقاله به کمک روش هزینه منابع داخلی (DRC) که یکی از روش های معتبر برای محاسبه مزیت نسبی محسوب میشود. وجود یا عدم وجود مزیت نسبی در تولید و صادرات مس به خارج از کشور مورد محاسبه، تحلیل و بررسی قرار گرفته است. سپس دقت نتایج به دست آمده با شاخص های استاندارد جهانی مقایسه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 309

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HEZARKHANI A.

نشریه: 

AMIRKABIR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  63-C
 • صفحات: 

  93-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12398
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

According to the mineral compositions, paragenesis, relationships and the fluid inclusion microthermometry two stages of skarn alteration within the Rize pluton area have been identified. The first stage (stage I) was characterized by the Spurrite, vesuviavite, wollastonite, magnetite, pyroxene, gelignite and garnet assemblages at high temperatures (~750° GC).The second stage (II) occurred at lower temperature (~500° DC) when the system collapsed, and is characterised by tremolite, low temperature vesuvianite, rustumite, epidote, calcite, apatite, titanite and hematite. The vesuvianite displays complex zoning due to fluctuations in the Al +3/Fe+3 The oscillation zones are interpreted to reflect fluid and rock-dominated control of Fe+3 and Al+3 activities, respectively, and batch-rise or episodic influx of fluid. It is also concluded that the original magma was so poor in metal complexes (CuCl2, MgCl2, AuCl2, ...) to form any economic deposit. The vesuvianite also acts as an index mineral to follow up the geochemical changes within the skarn.

آمار یکساله:  

بازدید 12398

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

TAHER SHAMSI A. | MENHAJ M.B. | AHMADIAN R.

نشریه: 

AMIRKABIR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  63-C
 • صفحات: 

  103-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11093
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Sediment transport as a complicated and important phenomenon has attracted a lot of researchers during the last century; however there are some formulae to evaluate sediment loads in aquatic systems. Most of them still face two major problems: firstly, lack of accuracy and secondly, involvement of many parameters which makes them more challenging.Artificial Neural Networks are known as model-free universal function approximators well suited to deal with real life engineering problems including time series predictions and parameter estimation. In this paper, sediment loads are predicted using two different types of multilayer feedforward neural networks, namely Multi-Layer perception (MLP) and Radial Basis Function (RBF). The input variables for both structures are considered to be flow discharge, mean flow depth and width, mean bed material's diameter and water surface slope and the output is sediment discharge. Some different cases have been studied. The results are promising. It has been also observed that mean square prediction errors for the developed MLP is equal to 0.0063 while the devised RBF networks produces much larger mean square errors, namely 0.01260. This indicates that the MLP-load-predictor outperforms the RBF-predictor.

آمار یکساله:  

بازدید 11093

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0