The process cannot access the file 'e:\log\f.14010705.log' because it is being used by another process.

مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مجله حقوقی | سال:1387 | دوره:- | شماره:38

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

عزیزی ستار

نشریه: 

مجله حقوقی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  38
 • صفحه شروع: 

  11
 • صفحه پایان: 

  45
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  421
 • دانلود: 

  157
چکیده: 

ایالت کوزوو در 17 فوریه 2008 علی رغم اعلام مخالفت شدید صربستان، روسیه و چین، اعلامیه  استقلال خود را صادر نمود که تا زمان نگارش این مقاله از سوی 41 کشور به رسمیت شناخته شده است. علمای حقوق بین الملل در خصوص مشروعیت جدایی یک جانبه در حقوق بین الملل، دو موضع متفاوت اتخاذ کرده اند. گروه اول بر این اعتقادند که در حقوق بین الملل، حقی برای مردم ساکن در قسمتی از سرزمین یک دولت برای جدا شدن یک جانبه و بدون کسب رضایت دولت پیشین وجود ندارد و قواعد حقوق بین الملل از جمله اصل حفظ تمامیت ارضی دولتها از یکپارچگی سرزمینی کشورها حمایت می کنند. اما گروهی دیگر بر این باورند که در نظام حقوق بین الملل قاعده ای در مورد «حق جدا شدن» یا «ممنوعیت جدا شدن» یک جانبه قسمتی از سرزمین یک دولت، نفیا یا اثباتا وجود ندارد و دولت جدید در صورتی که بتواند به صورت موثر به اعمال حاکمیت بپردازد، موجودیت آن بـه عنوان تابع جدید حقوق بین الملل قابل پذیرش خواهد بود. در این مقاله پس از بررسی دو رهیافت فوق الذکر، مورد کوزوو به عنوان آخرین دولتی که به صورت یک جانبه اعلام استقلال نموده واکنش و موضع جامعه بین المللی جهت تبیین عملکرد جدید دولتها در این ارتباط مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. فرضیه مورد نظر نگارنده آن است که قضیه کوزوو نشان می دهد که نظریه دوم در نظام حقوق بین الملل کنونی بیش از رهیافت اول می تواند بیانگر رویه و عملکرد دولتها باشد، مضاف بر آنکه به نظر می رسد به موجب قاعده ای در حال ظهور که حق تعیین سرنوشت خارجی را در موارد نقض سیستماتیک حقوق بشر قابل مطالبه می داند، می توان اعلام استقلال کوزوو را مشروع دانست.

آمار یکساله:  

بازدید 421

دانلود 157 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

ریگو فرانسوا

نشریه: 

مجله حقوقی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  38
 • صفحه شروع: 

  123
 • صفحه پایان: 

  139
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  103
 • دانلود: 

  29
کلیدواژه: 
چکیده: 

انگیزه اصلی در برگرداندن این نوشته به زبان فارسی، بحث و تحلیل علمی آرا و نظرات حقوقی «شارل دوویشر» نیست، بلکه نشان دادن نمونه ای از زندگی یک حقوقدان راستین است که چگونه با اندیشه ها و آرمانهای خود به درستی و بی کاستی، زیسته است. می گویم «حقوقدان راستین» زیرا حقوقدان بودن، مسوولیت بزرگی بر دوش انسان می گذارد که شیوه زندگی او را نیز می پردازد و می سازد. و این، بسی فراتر از انتخاب یک رشته تحصیلی یا یک شغل است. حقوقدانان بیش از هر چیز با مفاهیم والا و برجسته ای مانند آزادی و عدالت سر و کار دارند. اینکه این کلمات، دستاویز و گاه بازیچه دست و زبان اصحاب قدرت و مکنت است، حدیث تلخ و طولانی است، اما نه از قدر و ارج آنها در عرصه اندیشه کم می کند نه از مسوولیت حقوقدانان در پرداختن به این مفاهیم و گسترش آنها می کاهد. زندگی حقوقدانانی مانند «دوویشر» که خود را یکسره وقف دانش و آرمان خود کرده اند و در این راه دمی از پای ننشستند، افق مسوولیت همه حقوقدانان راستین را بسی دورتر می برد و در عین حال چشم انداز امید را نیز در منظر همه انسانهایی که دلداده عروس آزادی و عدالت اند، فراخ تر می گشاید.

آمار یکساله:  

بازدید 103

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مجله حقوقی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  38
 • صفحه شروع: 

  141
 • صفحه پایان: 

  184
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  194
 • دانلود: 

  103
چکیده: 

جنگهای داخلی سودان پس از استقلال این کشور در سال 1956، میان اعراب مستقر در شمال و مسیحیان و دیگر اقوام جنوب کشور آغاز شد که هر یک آثاری دهشتناک بر جای گذاشت و تراژدی دارفور به عنوان جدیدترین بخش این ددمنشی ها و خشونتها، مهلک ترین آنها نیز نام گرفت. بحران دارفور سودان که عنوان وخیم ترین بحران انسان دوستانه جهان را از آن خود کرده و همچنان ادامه یافته است صحنه غم بار درگیریهای وحشیانه و خونبار و نقض فاحش اصول و قواعد بنیادین حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بوده است. مخاصمه دارفور از اواخر سال 2002 و اوایل 2003 و به دنبال حمله دو گروه شورشی «ارتش آزادی بخش سودان» و «جنبش عدالت و برابری» به پایگاههای پلیس محلی و تاسیسات دولتی و غارت و تاراج اموال به اتهام اعمال تبعیض ناروا توسط دولت حاکمه سودان به نفع اعراب آغاز شد. در پاسخ به این اقدامات دولت سودان که حملات اولیه را جدی تلقی نکرده بود با بهره گیری از تنش های قومی میان اعراب و سیاه پوستان آفریقایی، با تجهیز شبه نظامیان عرب، اقدامات متقابلی را اتخاد نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 194

دانلود 103 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

کسجیان کاترین

نشریه: 

مجله حقوقی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  38
 • صفحه شروع: 

  185
 • صفحه پایان: 

  197
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  182
 • دانلود: 

  126
کلیدواژه: 
چکیده: 

هرکس معاهده موسس جامعه اروپا را خوانده باشد، متوجه شده است که دولتهای عضو مجازند از اجرای حقوق جامعه اروپا، به این دلیل که قاعده مورد نظر با نظم عمومی آنها تناقض دارد، امتناع کنند. هرچند این مقررات-عمدتا در حوزه قواعد بازار داخلی، که مورد تاکید این مقاله است-از سال 1957 بدون تغییر مانده است، رویه دیوان دادگستری اروپا و بعدا حقوق ثانوی، نشان می دهد که دولتهای عضو در استفاده از نظم عمومی خود به شدت کنترل می شوند. هدف این مقاله، اثبات این امر است که در عمل چیزی از این استثنا (ایراد) باقی نمانده است، هرچند می دانیم که دیوان دادگستری اروپا و حقوق ثانوی نه تنها مفهوم و محتوای آنچه می توانست تشکیل دهنده نظم عمومی دولت عضو باشد، بلکه فرآیند واقعی اجرای آن را نیز تعیین کرده اند

آمار یکساله:  

بازدید 182

دانلود 126 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مجله حقوقی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  38
 • صفحه شروع: 

  199
 • صفحه پایان: 

  231
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  657
 • دانلود: 

  237
کلیدواژه: 
چکیده: 

تعهدات خریدار در قراردادهای مشمول کنوانسیون بیع بین المللی کالا محور این نوشتار است. با لحاظ اینکه حق فسخ قرارداد در کنوانسیون به طور محدود پیش بینی شده است، تکالیف سنگین متعددی از جمله تعهد به بازرسی کالا، تعهد به اطلاع عدم انطباق کالا به فروشنده، تعهد به اطلاع فسخ قرارداد به فروشنده، تعهد به حفظ و نگاهداری کالا در صورت رد مبیع، تعهد به تادیه ثمن، و تعهد به تسلم مبیع بر عهده خریدار قرار دارد. در نوشته حاضر، بررسی می نماییم که محاکم و مراجع داوری تعهدات مصرح در کنوانسیون را چگونه تعبیر کرده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 657

دانلود 237 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

مدنی سیدضیاالدین

نشریه: 

مجله حقوقی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  38
 • صفحه شروع: 

  233
 • صفحه پایان: 

  259
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  236
 • دانلود: 

  96
چکیده: 

شمول جغرافیایی تعهدات حقوق بشری دولت ﻫﺎی متعاهد نسبت به اسناد و معاهدات حقوق بشری اکنون صرفا به عرصه قلمرو تحت حاکمیت آنها محدود ﻧﻤﻲ گردد؛ بلکه به نظر ﻣﻲ رسد با خروج از آن حیطه، سیر تکامل را ﻣﻲ پیماید؛ به طورﻱ که دولت ﻫﺎی متعاهد را در حوزه جغرافیایی گستردﻩ تری ملتزم به رعایت حقوق و آزادﻱ های مندرج در این اسناد ﻣﻲ کند. به دیگر سخن، با احراز دسته ﺍی از شرایط و متعاقبا از طریق توسعه چارچوب گستره تحت صلاحیت دولت ﻫﺎ، اقداماتی که آنان در نقض التزامات قراردادی نشات گرفته از اسناد تعهدآور حقوق بشری در خارج از عرصه قلمرو خود (به طور مستقیم و یا حتی غیر مستقیم) مرتکب ﻣﻲ گردند، و یا حتی در سرزمینی که نوعا التزامات قراردادی مزبور، به طور معمول در آنجا قابلیت اجرا ندارد مرتکب ﻣﻲ شوند را ﻣﻲ توان درحوزه مسوولیت بین ﺍلمللی دولت ﻫﺎ مطرح ساخت.

آمار یکساله:  

بازدید 236

دانلود 96 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

مجله حقوقی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  38
 • صفحه شروع: 

  261
 • صفحه پایان: 

  283
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  95
 • دانلود: 

  34
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقررات و الزامات مربوط به انجام تعاملات تجاری الکترونیکی کدامند؟ بدیهی است که در قلمرو تجارت، اشخاص تعاملات مختلف و بی شماری را صورت می دهند. این تعاملات، قراردادهای حاکم بر خرید و فروش کالاها، قرارداد اجاره، توافقات مربوط به ایجاد حقوق رهنی، قرض، عملیات صورت گرفته بر روی اسناد تجاری، تعامل با ارگانهای دولتی، انتقال حقوق یا مالکیت، قراردادهای اعطای پروانه، قرارداد بیمه، قرارداد نمایندگی و ... را در برمی گیرند. به موازات تبدیل اینترنت به جز لاینفک کسب و کار و در نتیجه، تسهیل تجارت جهانی، تمایل به انجام تعاملات مذکور از طریق این رسانه الکترونیکی به سرعت در حال افزایش است. در مقاله حاضر به مهمترین الزامات قانونی جهت انجام تعاملات الکترونیکی پرداخته شده است

آمار یکساله:  

بازدید 95

دانلود 34 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مجله حقوقی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  38
 • صفحه شروع: 

  318
 • صفحه پایان: 

  358
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  146
 • دانلود: 

  68
کلیدواژه: 
چکیده: 

تروریسم هسته ای تهدیدی جدی برای امنیت ملی به شمار می آید، حقیقتی که به طور محسوس در 11 سپتامبر سال 2001 با حملات القاعده به مرکز تجارت جهانی و پنتاگون اثبات گردید. این حملات آسیب پذیری جوامع غربی را در برابر تهدیدات خارجی تروریستی آشکار ساخت و این احتمال واقعی را که ممکن است گروههای تروریستی از سلاحهای هسته ای علیه شهرهای ایالات متحده یا اروپا استفاده کنند، مورد تاکید قرار داد.این مقاله، ماهیت این تهدید و راهکارهای ممکن مقابله با آن را از طریق یک سند جدید چند جانبه یعنی کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب اقدامات تروریسم هسته ای 2005 تجزیه و تحلیل می نماید. این کنوانسیون بستری قانونی برای همکاری بین المللی جهت جلوگیری از دستیابی تروریستها به سلاحهای هسته ای فراهم می سازد. این معاهده، به تملک، استفاده یا تهدید به استفاده از تجهیزات رادیواکتیو توسط عوامل غیردولتی، همدستان و سازماندهندگان آنها در صورتی که درصدد ایجاد صدمات جانی، آسیب جدی بدنی یا خسارات زیست محیطی یا خسارات مالی باشند، جنبه کیفری می دهد. این معاهده همچنین تبادل اطلاعات افزون تر و همکاری بین دولتها در پیگرد مظنونین به اقدامات تروریستی را تشویق می نماید. اما تاثیر این سند به میزان ارزش نهادن، رعایت و اجرای مقررات آن از سوی کشورهای عضو بستگی دارد. از این منظر، ارتقا امنیت مواد شکافت پذیر ذخیره شده در تاسیسات هسته ای اهمیت بسیاری دارد. اگر دولتها وظایفشان به موجب این کنوانسیون را انجام دهند، این کنوانسیون کارکرد مناسبی داشته و اهدافش تحقق می یابند و هر اندازه که دولتها در اجرای تعهداتشان کوتاهی کنند، حمایتهای خاص در برابر تروریسم هسته ای در این کنوانسیون کم رنگ خواهد شد و خطر تروریسم هسته ای افزایش خواهد یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 146

دانلود 68 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

رینیش آگوست

نشریه: 

مجله حقوقی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  38
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  89
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  82
 • دانلود: 

  38
کلیدواژه: 
چکیده: 

رویه دادگاههای ملی در اروپا در مورد مصونیت اجرایی تا متحدالشکل شدن فاصله زیادی دارد. در طول دهه های پیشین، اصول مشترک مشخصی پدیدار شده است. از مصونیت مطلق از اقدامات اجرایی، به طور گسترده اجتناب شده و تقریبا تمام دادگاهها دیدگاههای مضیقی را به اشکال مختلف نسبت به آن برگزیده اند. اقدامات اجرایی معمولا در صورت انصراف یا در مورد اموال مشخص تجویز می شود. در عمل، مهمترین استثنا مصونیت به اموال غیردولتی مربوط است. در نخستین گام، هدف از اموالی که قرار است موضوع اقدامات اجرایی واقع شوند، تعیین می کند که آیا مشمول مصونیت هستند یا نه. هدف این مقاله بررسی رویه قضایی 50 سال گذشته در اروپاست تا نشان دهد آیا تلاشهای مختلفی که برای تدوین قواعد در سالهای اخیر صورت گرفته و مهمترین آنها کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت قضایی دولتها و اموال آنها مورخ 2004 می باشد، در واقع، همین رویه را تدوین کرده یا از آن عدول می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 82

دانلود 38 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

داعی علی

نشریه: 

مجله حقوقی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  38
 • صفحه شروع: 

  91
 • صفحه پایان: 

  122
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  811
 • دانلود: 

  209
چکیده: 

در طول هشت سال دفاع مقدس حدود 000/40 ایرانی به اسارت نظامیان عراقی درآمدند. علی رغم اینکه دولت عراق طرف کنوانسیون های 1949 ژنو و ملزم به قواعد عرفی حمایت از اسیران جنگی بود، ابتدایی ترین حقوق اسیران جنگی ایرانی رعایت نمی شد. تا حدی که می توان گفت عملکرد عراقی ها در این زمینه کلکسیونی از موارد نقض عمده حقوق بین الملل بشر دوستانه بود. با توجه به اینکه این اقدامات جنایت جنگی محسوب و موجب مسوولیت کیفری فردی و مسوولیت بین المللی دولت بر اساس حقوق بین الملل می شوند، در این جستار ضمن بررسی اصول و قواعد مربوط به حمایت از اسیران جنگی در حقوق بین الملل بشردوستانه، با استناد به دو گزارش هیات های تحقیق دبیر کل سازمان ملل در سالهای 1985 و 1988، گزارش های بازدید نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ از بازداشتگاههای اسیران ایرانی در عراق، مصاحبه با تعدادی از اسیران آزاد شده ایرانی و کتب خاطرات آنان، موارد نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی در عراق مستند خواهد شد. به دنبال آن مسوولیت کیفری جنایتکاران جنگی عراقی و مسئولیت بین المللی دولت عراق مطرح و شیوه های جبران خسارت اسیران جنگی ایرانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 811

دانلود 209 استناد 1 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID