مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

پژوهش دینی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  9-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1306
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

بحث ارتباط و پیوستگی موضوعی آیات درون یک سوره، یکی از مباحث ارجمند قرآنی است. از این رو، همواره برخی از مفسران و عالمان علوم قرآن در صدد برآمده، تا نشان دهند، علی رغم تشویش نمایان، بین این آیات، به طور کامل و به طرز شگفتی انسجام، وحدت و پیوستگی وجود دارد؛ لذا شبهات مطرح شده پیرامون ترتیب و تنظیم آیات سست و نااستوار است. سید قطب، صاحب تفسیر "فی ظلال القرآن" در این رابطه، کار سترگ و کوشش های قابل توجهی به انجام رسانده است. تا آنجا که وحدت موضوعی در سور قرآن، یکی از اساسی ترین مبانی تفسیری وی محسوب می شود، که به صورتی گسترده و منظم، و به طرزی جالب و هوشمندانه، در این تفسیر ارائه شده است. این مقاله برآنست تا هم به جهت اهمیت این بحث، و هم به لحاظ محوریت و گستردگی آن در تفسیر "فی ظلال القرآن" چگونگی طرح و ارائه ی آن در این تفسیر را، بررسی و تبیین نماید

آمار یکساله:  

بازدید 1306

دانلود 128 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

معارف مجید

نشریه: 

پژوهش دینی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  41-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1979
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

از جمله کسانی که در سده های گذشته، به ویژه عصر حاضر به مطالعات وسیعی درباره قرآن دست زده و منشا آثار گوناگونی شده اند، مستشرقان هستند. مستشرقان از جهت اهداف و انگیزه و در نتیجه افکار و آثار علمی در یک سطح نبوده، بلکه طیف وسیعی از غرض ورزان معاند تا محققان منصف را تشکیل می دهند. مطالعات قرآنی خاورشناسان غالبا بر اصول و ضوابطی مبتنی است که نتایج آن برای مسلمانان غیر قابل قبول می گردد. این مقاله کوششی است در ارائه اهم اهداف و عملکردهای مستشرقان در مطالعات قرآنی آنان، و بیانی در ضرورت آسیب شناسی آن.

آمار یکساله:  

بازدید 1979

دانلود 129 استناد 1 مرجع 3
نشریه: 

پژوهش دینی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  63-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1315
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

در قرآن کریم در آیات بسیاری از تعدد آسمان ها (سماوات) سخن رفته است. در خصوص این آیات بر اثر پیش فرض های متفاوت دیدگاه های مختلفی به هم رسیده است که در این مقاله تلاش می شود، یکی از پیش فرض ها بررسی و مدلل گردد و دیدگاه متناسب با آن تقریر شود. بررسی ها در این مقاله نشان می دهد که مراد قرآن کریم از «سماوات» همین آسمان مشهود بشر است که در آن ابر و باران، شب و روز، و ماه وخورشید و ستارگان قرار دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1315

دانلود 128 استناد 1 مرجع 2
نویسندگان: 

همامی عباس

نشریه: 

پژوهش دینی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  85-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  847
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

بررسی تطبیقی داستان آدم (ع) پس از خلقت و داستان شجره ممنوع (یعنی مباحث باب سوم سفر پیدایش) موضوع این مقاله است. مقاله حاضر به مقایسه باب سوم سفر پیدایش و دیدگاه قرآن می پردازد و سعی در تقریب دیدگاه دو کتاب دارد و می کوشد تا با تاویل عبارات قابل تاویل (و بدون تعصب)، وجوه اشتراک را بیابد و از وجوه افتراق ظاهری بکاهد و اصل را بر عدم تحریف بگذارد، مگر مواردی که امکان جمع بین دو دیدگاه وجود ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 847

دانلود 129 استناد 0 مرجع 2
نشریه: 

پژوهش دینی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  101-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  920
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

مقاله حاضر به بررسی حلیت و حرمت ذبایح اهل کتاب و ارزیابی ادله آن پرداخته است. در ابتدا اقوال فقها امامیه و اهل سنت مدنظر قرار گرفته و در این راستا ادله حرمت ذبایح اهل کتاب استخراج شده و مورد نقد قرار گرفته است سپس به بررسی آیات وارد در این موضوع پرداخته شده و در طول آن روایات وارده در خصوص ذبایح اهل کتاب با طبقه بندی چهارگانه مورد بررسی قرار گرفته است. نگارنده در این بررسی وجوهی در جمع بین انواع روایات بیان داشته و در نهایت نظریه برخورد متقابل با اهل کتاب در حلیت ذبایح آنان را برگزیده است. پایان بخش مقاله به آثار و پیامدهایی حقوقی حلیت و حرمت ذبایح اهل کتاب اختصاص یافته در این مسیر ذبح به وسیله ایستگاههای جدید و حلیت ذبیحه توسط این دستگاهها مورد بررسی قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 920

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مظاهری محمدمهدی

نشریه: 

پژوهش دینی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  143-161
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  838
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

در این مقاله بی آنکه سخنی درباره کیفیت هنر و تعاریف متعددی که درباره این کلمه رازآلود بیان گردیده و همچنین بدون طرح مباحثی از قبیل ارتباط میان هنر وزیبائی، صرفا به موضوع هنر دینی پرداخته شده و بر اساس آن قلمرو هنر دینی در عرصه کلام قدسی حضرت لسان الغیب مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس با نگاه به دیوان حافظ به عنوان یک اثر هنرمندانه در پی یافتن پاسخی برای این سوال اساسی بوده که: مقوله دین چگونه خلوت فطرت حافظ را پیموده و در جلوت کلام هنرمندانه او به جلوه گری نشسته است؟

آمار یکساله:  

بازدید 838

دانلود 128 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نوابخش مهرداد

نشریه: 

پژوهش دینی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  162-167
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1032
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

از دیدگاه جامعه شناسی فرهنگ، هنگامی که بحث از توسعه، اهداف و نهایتا راههای منتج به آن – که در جوامع انسانی ـ مطرح می شود، جهت گیریهای علمی چند رشته ای در سنخ شناسی های گوناگون با ارائه مدلهای تجربی و عمل گرا همواره با توجه به شکل وساختار جوامع از منظرهای فرهنگی خاص متجلی می شوند. هرچند ممکن است در هزاره سوم موضوعاتی از قبیل رشد توسعه، اشتغال، تکنولوژی و ... از دیدگاههای گوناگون بسیار زیاد مورد توفیق نظر قرار گرفته شده باشد، اما در مقاله حاضر سعی بر آن است که با در نظر گرفتن حوزه های خاص نهادینه شده در فرهنگ جامعه از جمله خانواده، آموزش و پرورش، گروههای همسالان، رسانه های جمعی، و نقش هر کدام در هنجارهای اجتماعی و نهایتا جامعه پذیری و توسعه از طریق نقش آفرینان جامعه که همانا مردم می باشند، با توجه به آموزه های معنوی الهی قرآن و حدیث مورد بررسی قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1032

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0