مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

RADMEHR M. | FARHANGI S.

نشریه: 

AMIRKABIR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  62-A
 • صفحه شروع: 

  91
 • صفحه پایان: 

  98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5931
 • دانلود: 

  912
کلیدواژه: 
چکیده: 

With the increasing of non-linear loads in electric power system, power quality distortion has become a serious issue in recent years. In pulp and paper industries, due to presence of concentrated high power nonlinear loads such as electric drives, this problem is a greater concern. In this paper, power quality problems such as voltage sag and swell in Mazandaran Wood and Paper Industries (MWPI) are presented. Using actual data, the interaction of these voltage transients on behavior of the main production line motor drive is investigated. With simulation by Matlab software, the effects of different kinds of voltage sag on speed, torque, and current of motor are analyzed.

آمار یکساله:  

بازدید 5931

دانلود 912 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

HAJI RAMAZAN ALI M. | SHAFIEE M.

نشریه: 

AMIRKABIR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  62-A
 • صفحه شروع: 

  99
 • صفحه پایان: 

  110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5379
 • دانلود: 

  912
کلیدواژه: 
چکیده: 

The generalized wave model (GWM) representation of singular 2-D systems has been recently introduced. Based on this index-dependent Model, the general response formula is derived to express the global state of the model solely as a function of inputs and boundary conditions within the admissible subspace. The notion of global asymptotic stability of the GWM is defined and sufficient conditions for stability of the model are obtained which guarantee local stability of the original singular 2-D model.

آمار یکساله:  

بازدید 5379

دانلود 912 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

YAGHMAEI M.H. | MENHAJ M.B.

نشریه: 

AMIRKABIR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  62-A
 • صفحه شروع: 

  73
 • صفحه پایان: 

  90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8764
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

During past few years, Fuzzy Logic Controllers have found many applications in different area of engineering. In this paper, we present the applications of these controllers in the traffic management of different communication network technology including Asynchronous Transfer Network and Internet Protocol. Different fuzzy controllers. will be proposed for different traffic management mechanisms including buffer management, Active Queue Management, traffic policing, traffic metering, scheduling, Usage Parameter Control and Call Admission Control. Based on simulation results, it can be seen that all proposed fuzzy controllers demonstrate better performance in comparison with traditional mechanisms.

آمار یکساله:  

بازدید 8764

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

امیرکبیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  آ-62
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  330
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

توسعه فن آوری ماهواره های سنجش از دور، قابلیت زیادی در تولید تصاویر چند طیفی ایجاد نموده است. این تصاویر بر حسب نوع کاربرد دارای ویژگی های مکانی، طیفی و رادیومتری مختلفی هستند. ادغام اطلاعات موجب افزایش کاربری آن گشته، بنحوی که می توان به تصویر جدید با اطلاعات جامع تر دسترسی پیدا کرد. در دهه اخیر الگوریتم های مختلفی برای افزایش توام دقت مکانی و طیفی این تصاویر ابداع و ارائه شده است. مشهورترین آنها تبدیل براوی، IHS، PCA و تبدیل موجک است. روش های مذکور، هر کدام به نوعی سبب تخریب در اطلاعات طیفی و مکانی تصاویر می شوند. در این مقاله یک روش جدید، الهام گرفته از مدل شبکیه چشم ارائه شده است. یکی از ویژگی های این روش عدم نیاز به فرایند نمونه برداری مجدد است. که در تمامی روش های قبلی اجتناب ناپذیر بوده، و یک فرایند مخرب اطلاعات مکانی محسوب می شود. نتایج پیاده سازی بر روی تصاویر چند طیفی ماهواره لندست و تصویر تک رنگ ماهواره اسپات موید بهینه بودن الگوریتم جدید، از نظر حفظ اطلاعات طیفی و مکانی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 330

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

امیرکبیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  آ-62
 • صفحه شروع: 

  13
 • صفحه پایان: 

  22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  156
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

با توجه به کاربرد وسیع آلیاژهای تیتانیوم در پروتزها، جدیدترین مطالعات بر خواص سطحی این فلز و بررسی رفتار آن در تماس با مایعات بدن متمرکز شده است. در این تحقیق تاثیر بر همکنش لیزر پالسی Nd:YAG و پارامترهای اپتیکی آن نظیر چگالی انرژی و تعداد پالس بر خصوصیات سطح آلیاژ Ti6Al4V با هدف دست یابی به سطحی با کیفیت بالا مورد بررسی قرار گرفته است. افزایش مقاومت خوردگی، سختی قابل توجه سطح و کاهش درصد وانادیوم در سطح از جمله نتایجی است که در شرایط بهینه فرآیند پرتودهی با لیزر فوق بر سطح فلز حاصل می شود. در ادامه این تحقیق، مدلسازی رفتار چسبندگی سلول های استخوانی بر سطح آلیاژ تیتانیوم و تغییر آن به صورت تابعی از تنش، دما، زمان و پارامترهای سطحی بررسی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 156

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

امیرکبیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  آ-62
 • صفحه شروع: 

  23
 • صفحه پایان: 

  36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  171
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

جایابی بهینه خازن در شبکه های توزیع، به منظور کاهش تلفات انرژی، کاهش تلفات در پیک مصرف، آزادسازی ظرفیت تجهیزات نصب شده و بهبود پروفیل ولتاژ، یکی از روشهای موثر در بهره برداری از سیستم های توزیع است. در این مقاله روش جدیدی برای جایابی همزمان خازن های ثابت و قابل کلیدزنی در سیستم های توزیع با بار متغیر ارائه شده و مزایای آن نسبت به روش های موجود بیان می گردد. در این روش ساختار شبکه، اطلاعات اقتصادی و اطلاعات بار به صورت تعداد سطوح اختیاری با مقدار فازی دریافت شده و با کدگذاری جدید تعریف شده برای الگوریتم ژنتیک، مقدار و محل بهینه خازن ها تعیین می شود. نتایج حاصل از اجرای این روش بر روی شبکه های آزمون ارائه شده و با نتایج دیگر روش ها مقایسه شده است که کار این روش پیشنهادی را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 171

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

امیرکبیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  آ-62
 • صفحه شروع: 

  37
 • صفحه پایان: 

  46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  454
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

در این مقاله، یک روش جدید برای تعیین آزمایشگاهی سفتی اشیای لمس شده توسط لوازم جراحی با حداقل تهاجم، ارائه می شود. برای تعیین این خاصیت مکانیکی، که در مهندسی پزشکی کاربرد فراوانی دارد. یک سنسور و لامسه ای خاص طراحی و ساخته شد. این سنسور از دو بخش تشکیل شده است: یک قسمت استوانه ای صلب و یک قسمت حلقه ای تو خالی از جنس فوم. به عنوان یک کاربرد عملی از سنسور ساخته شده، در یک گراسپر آندوسکوپی، تست شد. برای تحلیل عملکرد گراسپر، یک مدل تئوریک ارائه شده و نتایج حاصله با داده های به دست آمده در آزمایشگاه مقایسه گردید. با ثابت نگاه داشتن محدوده نیروی اعمالی در ناحیه 0.1 تا 1 نیوتن، خطائی حدود %20 در محاسبه مدول الاستیسیته اجسام تست شده، به دست آمد. در این تحقیق برای اولین بار، یک گراسپر آندوسکوپی؛ که قابلیت تخمین مدول الاستیسیته را دارد، ساخته شد.

آمار یکساله:  

بازدید 454

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

امیرکبیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  آ-62
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  363
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

در این مقاله از یک مدل آماری برای تخمین نفوذپذیری و آسیب مویرگ های مغزی استفاده شده است. در این مدل آماری عبور ذرات ماده ی کنتراست در داخل مویرگ، گذر از سد خونی- مغزی و فضای خارج مویرگی با ماهیت آماری در نظر گرفته و به وسیله ی روش مونت کارلو شبیه سازی شده است. نتایج این شبیه سازی با استفاده از داده های ورودی سرخرگی واقعی برای نفوذپذیری های مختلف محاسبه شده است. با مقایسه نتایج شبیه سازی و منحنی های استخراجی از تصاویر واقعی مغز موش، مقدار نفوذپذیری بافت های مختلف مغز تخمین زده شده است. نفوذپذیری از روش تحلیلی نیز محاسبه و با نتایج شبیه سازی مونت کارلو مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که این دو روش دارای خطاهایی هستند که باعث عدم یکسانی مقدار نفوذپذیری تخمین زده شده توسط این روش ها می شود. مزیت مهم روش پیشنهادی بر پایه شبیه سازی مونت کارلو استفاده مستقیم از داده های واقعی و عدم نیاز به برازش منحنی است که دقت بالا و آسانی استفاده از این روش را به همراه دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 363

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

امیرکبیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  آ-62
 • صفحه شروع: 

  57
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  296
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

امروزه از دستگاه های مختلفی برای اندازه گیری میزان چگالی استخوان استفاده می شود. پایه فیزیکی اغلب این دستگاه ها بر عبور پرتوهای x یا امواج فراصوت از استخوان استوار است. از امواج فراصوت برای اندازه گیری پارامترهایی از قبیل سرعت فراصوت (SOS)، تضعیف (BUA) و سفتی (Stiffness) استخوان استفاده می شود. متد انتخابی در سیستم چگالی سنج فراصوتی بر پایه روش شناورسازی است که ضمن پیچیده تر بودن، قابل قبول می باشد. دو مبدل، یکی به عنوان فرستنده و دیگری گیرنده امواج فراصوت به کار می روند و سیگنال دریافتی پس از نمونه برداری به وسیله مبدل آنالوگ به دیجیتال، از طریق پورت سریال به کامپیوتر منتقل شده و پردازش های بعدی روی آن انجام می گیرد. برای کاهش خطا، در هر اندازه گیری از بیش از 100 پالس ارسال و دریافت استفاده شده که این مقدار در نرم افزار قابل تغییر است. در کامپیوتر، زمان بین ارسال تا دریافت سیگنال اندازه گیری و با استفاده از تکنیک زمان پرواز (TOF) و نیز در دست داشتن عرض پاشنه پا، سرعت متوسط یا همان SOS محاسبه می شود. سرعت فراصوت در استخوان های سالم بیشتر از استخوانهای پوک و متخلخل است زیرا سرعت فراصوت با دانسیته و الاستیسیته بافت در ارتباط است. طیف سیگنال دریافتی میزان تضعیف امواج فراصوت عبوری از استخوان را نشان می دهد. با گرفتن تبدیل فوریه از دو سیگنال ارسال و دریافت و محاسبه نسبت طیف سیگنال دریافتی به طیف سیگنال ارسالی در گستره فرکانسی 200 تا 600 کیلوهرتز، می توان نمودار تضعیف برحسب فرکانس را رسم کرد که شیب نمودار اخیر در این گستره فرکانسی متناسب با چگالی استخوان است. نرم افزاری برای نمایش و پردازش اطلاعات، همچنین ارائه پارامترهای محاسبه شده به کاربر با استفاده از الگوریتم های خاص نوشته شده است. برای سنجش پوکی استخوان، پارامترهای محاسبه شده بیمار با اطلاعات مرجع به دست آمده از نمونه آماری جامعه ایرانی مقایسه شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 296

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

امیرکبیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  آ-62
 • صفحه شروع: 

  65
 • صفحه پایان: 

  72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  131
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

از مواردی که در مدل کردن دقیق رفتار سیستم های الکترومغناطیسی اهمیت دارد نحوه مدل کردن رفتار مواد مغناطیسی به کار رفته در آنهاست. بارزترین خصوصیتی که مواد فرو مغناطیسی از خود نشان می دهند خصوصیتی است که اصطلاحا تحت عنوان رفتار هیستریسز شناخته می شود. ماهیت پیچیده این رفتار کار مدل کردن میدانی- عددی سیستم های دارای مواد فرومغناطیسی را مشکل کرده است. در این مقاله روش عملی مناسبی ارائه شده است که ضمن حل میدان در سیستم های الکترومغناطیسی، رفتار هیستریسز برای هر نقطه از ماده را لحاظ می کند. برای حل میدان از روش اجزای محدود دو بعدی و برای بیان هیستریسز، مدل پریزاک اسکالر استفاده شده است. مزیت مهم روش ارائه شده، توانایی آن در تعیین دقیق تلفات هسته است که به همراه تعیین دقیق توزیع تلفات هسته در نقاط مختلف، ابزار مناسبی برای ارائه تحلیل های دقیق حرارتی در اختیار می گذارد. از مزایای دیگر روش ارائه شده بالا بودن سرعت و دقت محاسبات در مدل کردن رفتار سیستم های مغناطیسی است. روش ارائه شده بر روی یک سیستم نمونه آزمایش و نتایج قابل قبولی مشاهده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 131

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0