مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

علوم و تکنولوژی محیط زیست | سال:1384 | دوره:- | شماره:26

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

TORABIAN A. | HASANI A.H. | OUSHAK SARAEI L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  26
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20352
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

The characteristic and treatment of wastewater in tin and galvanized plating industries were investigated in this study. This study showed that such wastewater contains heavy metals like chromium, iron, and tin having concentrations of 1176.47, 130, and 11 mg/L, respectively. The results also indicated that by adding sodium bisulfate and a coagulant aid such as ferric chloride and lime, coagulation and flocculation is the effective method for the treatment of the Wastewater. The results indicated that:  Sodium bisulfate with the optimum concentrations of 50 and 3120 mg/L can remove about 99% of chromium from chromic acid and sodium dichromate wastewater. Ferric chloride with the optimum concentration of 5 mg/L can remove 90.86%, 98.28%, and 99.73% of the heavy metals such as chromium, iron, and tin from this wastewater. Lime with an optimum concentration of 2.5 mg/L can reduce the ferric chloride to 3 mg/L, and can remove 97.11% of the heavy metals such as iron, chromium, and tin from the wastewater.The results also show that ferric chloride with the highest effectiveness for the removal of heavy metals and the lowest sludge production is the best coagulant for this wastewater and that lime together with ferric chloride is very effective in the removal of heavy metals.

آمار یکساله:  

بازدید 20352

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

وفادار علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  26
 • صفحه شروع: 

  114
 • صفحه پایان: 

  125
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  598
 • دانلود: 

  443
چکیده: 

مطالعه و تحقیق در مورد اصول و مقررات حقوقی محیط زیست بین المللی نشانگر آن است که، یافته های علمی جدیدی در زمینه مقررات محیط زیست در حال پیدایش و تحول می باشند، تا به امروز برخی از اصول و مقررات حقوقی محیط زیست بین المللی ثابت و تصویب شده و برخی دیگر نیز در حال تدوین می باشند. تا زمان انقلاب صنعتی فقط موضوعاتی مانند سیل، زلزله، قحطی و طاعون تهدیدات مستمر در سطح بین المللی محسوب می شدند.ولی اکنون مساله تخریب بین المللی محیط زیست به عنوان یک تخلف از حقوق بین المللی عرف به رسمیت شناخته شده است و تعداد کثیری از قراردادها و عهدنامه های دو جانبه و چند جانبه بین دولت ها برای اجرای اصول و قواعد بین المللی پیش بینی شده و قابل اجرا می باشد. با این حال، فقدان یک مرجع قانونی بین المللی موثر جهت برخورد مناسب با جرایم محیط زیست کاملا مشهود است.

آمار یکساله:  

بازدید 598

دانلود 443 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  26
 • صفحه شروع: 

  12
 • صفحه پایان: 

  22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  165
 • دانلود: 

  94
چکیده: 

در سراسر جهان، گازهای همراه استخراج نفت که، دارای ترکیبات سمی هستند با هدف کاهش سمیت آنهم در شرایط ویژه سوزانده می شوند. دراین تحقیق سعی شده است، ضمن بررسی وضعیت مشعل های چاه های نفت اهواز، راهکارهای مدیریتی ارایه شود. بنابراین، به بررسی محیط های زیست انسانی طبیعی و فیزیکی تحت تاثیر مشعل ها در شهرستان اهواز پرداخته و از روش های تئوری و عملی (جستجو در اینترنت، گفتگو و مصاحبه با متخصصان محیط زیست و شرکت ملی نفت و مشاهدات شخصی و آماربرداری بیماران تنفسی و غیره) استفاده شده است.برخی نتایج بدست آمده از این تحقیق در زمینه گفتگو چگونگی فعالیت و موقعیت مکانی مشعلها نسبت به شهر اهواز، تاثیر فعالیت مشعل ها بر اقتصاد کشور و سلامتی و بهداشت شهروندان اهوازی است. همچنین نتایجی نیز در زمینه اثر فعالیت مشعل ها بر اقتصاد کشور و سلامتی و بهداشت شهروندان اهوازی است. همچنین نتایجی نیز در زمینه اثر فعالیت مشعل ها بر جانوران، گیاهان،‌ خاک و آب منطقه حاصل شده است.انتشار آلاینده های ( (Nox, H2S, SO2, CO, CO2از مشعل های فوق الذکر مورد محاسبه قرار گرفته و هزینه های بروز ناراحتی های ریوی و تنفسی و میلیاردها ریال ضرر اقتصادی برآورد شده است. پیشنهادات مدیریتی ارایه شده در دو حالت وجود و عدم وجود فعالیت اشتغال در مشعل های چاه های نفت نیز پایه ریزی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 165

دانلود 94 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  26
 • صفحه شروع: 

  2
 • صفحه پایان: 

  10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  246
 • دانلود: 

  113
چکیده: 

به منظور بررسی روش تصفیه مناسب فاضلاب صنایع تولید ورق قلع اندود و گالوانیزه، کمیت و کیفیت فاضلاب این صنایع مورد مطالعه قرار گرفت. این مطالعه نشان داد که فاضلاب صنایع نامبرده حاوی فلزات سنگین کروم، آهن و قلع به ترتیب با غلظت های 1176.47، 130 و 11 میلی گرم در لیتر با pH=11 می باشد. همچنین براساس مطالعات انجام گرفته، روش ترسیب شیمیایی و انعقاد و لخته سازی با ماده احیاکننده بی سولفیت سدیم، مواد کمک منعقد کننده کلرور فریک و آهک روش مناسبی جهت تصفیه این گونه پسابها است. براساس نتایج حاصل از این تحقیق:• بی سولفیت سدیم با غلظت های بهینه 50 و 3120 میلی گرم در لیتر قادر به حذف در حدود 99% فلز کروم از پساب اسیدکرومیک و دی کرومات سدیم می باشد.• ماده منعقد کننده کلرور فریک با غلظت بهینه 5 میلی گرم در لیتر قادر به حذف 90.86%، 98.26% و 99.73% فلزات سنگین کروم، آهن و قلع از این پسابها می باشد.• کمک منعقد کننده آهک با غلظت بهینه 2.5 میلی گرم در لیتر سبب کاهش غلظت کلرور فریک مصرفی تا 3 میلی گرم در لیتر شده و در این حالت 97.11% فلزات سنگین آهن، کروم و قلع از این پسابها حذف می گردد.بنابراین مشاهده می شود که، ماده منعقد کننده کلرور فریک به دلیل بالاترین درصد حذف فلزات سنگین و پایین ترین حجم لجن تولید شده بهترین ماده منعقد کننده برای این پسابها بوده و به کمک منعقد کننده آهک به همراه کلرور فریک از کارایی خوبی جهت حذف فلزات سنگین برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 246

دانلود 113 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  26
 • صفحه شروع: 

  24
 • صفحه پایان: 

  34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  370
 • دانلود: 

  161
چکیده: 

مطالعه انتشار نور در دریا در سالهای اخیر گسترش زیادی یافته است و یکی از جدیدترین روشها، سنجش از دور لیزری است که حاوی اطلاعاتی از لایه های گوناگون دریا در کسری از ثانیه است بدون آنکه در محیط دریایی آشفتگی ایجاد کند. به منظور مطالعه نحوه انتشار نورلیزر در آب دریا، سری آزمایشهایی با استفاده از لیزر Nd:YAG در آزمایشگاه لیزرهای حالت جامد سازمان انرژی اتمی ایران طراحی و انجام گرفته است. با تاباندن نور لیزر به نمونه آبهای مختلف (آب مقطر، آب لوله کشی و یک نمونه آب از دریای عمان از منطقه چابهار عمق 6 متری و 60′,30″E و 25′,14″N) و انعکاس آن از آینه ای که در بستر قرار گرفته بود، تغییرات نور خروجی توسط یک آشکارساز و انرژی متر (ژول متر) بررسی شد. این آزمایش در عمقهای مختلف آب و با شدت پالسهای ورودی متفاوت انجام گرفت و با استفاده از قانون Beer-Lambert-Bouguer معلوم گردید که انتشار هارمونیک دوم لیزر حالت جامد Nd:YAG در آب به صورت غیرخطی است و به ازا یک شدت ثابت، نور لیزر تا عمق معینی نفوذ می کند. همان گونه که انتظار می رود، با افزایش شدت پالسهای ورودی در هر عمق، به استثنای بعضی از نقاط که افزایشی در ضریب تضعیف مشاهده می شود ضرایب تضعیف نیز کوچکتر می شود، که، این عمل در عمقهای مختلف و با شدتهای مختلف صورت گرفته است و این با قانون Beer متناقض است. با افزایش شدت پالسهای ورودی، شدت پالسهای گشتی نیز افزایش می یابد و این روند به ازا چند عمق مختلف تکرار شده است. در نمودار e0(m-1) برحسب عمقهای مختلف آب مقطر، به ازا دو شدت مختلف، مشاهده می شود که به ازا شدت پالس ورودی بیشتر، سطح زیر نمودار زیر کمتر شده و در واقع ضریب تضعیف کوچکتر می شود، همچنین، سطح زیر نمودار مربوط به نمونه آب مقطر کمتر از نمونه آب دریای عمان است (به ازا شدت پالس و زاویه ورودی ثابت برای هر دو) که یکی از دلایل آن می تواند مواد محلول در آن باشد که، در اینجا تنها با اندازه گیری شوری آن می توان گفت به نسبت شوری بیشتر نمونه آب دریای عمان، ضریب تضعیف آن هم بیشتر شده است. بنابراین با انجام آزمایش در محیط مورد نظر و در زمان کوتاهی، قادر به بررسی آبهای مختلف موجود در عمقهای مختلف خواهیم بود.

آمار یکساله:  

بازدید 370

دانلود 161 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  26
 • صفحه شروع: 

  36
 • صفحه پایان: 

  46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  126
 • دانلود: 

  82
چکیده: 

شبیه سازی جریان در دریاچه های طبیعی و مصنوعی تحت تاثیر باد و پیش بینی نحوه شکل گیری چرخه های آب در دریاچه ها می تواند در مطالعات زیست محیطی و اکوسیتسمی مورد استفاده قرار گیرد. در این نوشتار، با توسعه یک مدل عددی، جریانات دریایی در دریاچه مصنوعی در دست طراحی در پارک چیتگر تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. در مدل شبیه ساز جریان، پارامترهای طراحی هیدرولیکی (سرعت، عمق) با حل معادلات میانگین عمق پیوستگی و حرکت افقی به کمک روش احجام محدود (رئوس سلول همپوشان) بر روی شبکه مثلثی بدون ساختار محاسبه می شوند. در این مدل، برای از بین بردن خطاهای عددی و تضمین پایداری روند حل صریح، از روش لزجت مصنوعی استفاده شده است. در حال حاضر تکنیک جدیدی برای مدل سازی تر و خشک شدن سواحل حوضه،‌ لحاظ شده است. برای صحت نتایج مدل عددی مورد  کاربرد، ابتدا نتایج حاصل از آزمون چرخه های ناشی از باد در یک حوضچه کاسه ای شکل، با نتایج آزمونهای گزارش شده، توسط محققین دیگر مقایسه و ارزیابی شده، سپس نتایج کاربرد مدل مورد استفاده در شبیه سازی چرخه های افقی جریان آب ناشی از تاثیر وزن باد در دریاچه مصنوعی چیتگر ارایه گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 126

دانلود 82 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  26
 • صفحه شروع: 

  48
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  331
 • دانلود: 

  102
چکیده: 

تهران به عنوان یکی از آلوده ترین شهرهای جهان شرایط خوبی را فراهم آورد تا اثرات آلودگی حاصل از وسایل نقلیه بر روی رشد شعاعی گونه کاج الداریکا (Pinus eldarica) مورد بررسی قرار گیرد. حلقه های رویشی (Cores) درختان از سه رویشگاه، میدان آزادی با آلودگی هوای زیاد، پارک های چیتگر و سرخه حصار عاری از آلودگی (رویشگاه های شاهد) به وسیله مته سال سنج نمونه برداری شدند. غلظت فلزات سنگین سرب (Pb)، منگنز (Mn)،‌ باریوم (Ba)، مس (Cu)،‌ روی (Zn) در حلقه های رویشی به وسیله تکنیک اسپکتروسکوپی اندازه گیری گردید. هیچ تفاوتی بین غلظت این فلزات در فاصله زمانی 5 ساله در حلقه های رویشی درختان یافت نشد ولی، غلظت آنها در رویشگاه آزادی به صورت معنی داری بیشتر از رویشگاه های شاهد بود. مقایسه درختان هم سن کاج سه رویشگاه نشان داد که، رویش شعاعی در درختان کاج آزادی در ده سال اخیر نسبت به رویشگاه های شاهد کاهش یافته است. مقایسه این تحقیق با تحقیقات مشابه، نشانگر این است که، حلقه های رویشی درختان منطقه خشک که دارای خاک قلیایی هستند، نظیر تهران، نمی تواند به خوبی حلقه های رویشی درختان مناطق مرطوب، دارای خاک های اسیدی نمایشگرهای زیست محیطی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 331

دانلود 102 استناد 1 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  26
 • صفحه شروع: 

  66
 • صفحه پایان: 

  76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  165
 • دانلود: 

  88
چکیده: 

روزانه میلیونها لیتر از پسابهای رنگی توسط صنایع رنگرزی و کارخانه های تولید رنگدانه ها تولید می شود. هر لیتر از این پسابها می تواند حاوی بیش از 20 گرم از رنگدانه ها و حد واسطهایی باشد که باعث بروز مسایل زیست محیطی می شوند. از جمله فرآیندهایی که در سالهایی اخیر به طور گسترده در تصفیه پسابهای صنایع نساجی مورد استفاده قرار گرفته است، فرایند انعقاد الکتریکی است. ماده رنگزای زرد قلیایی 2 یکی از مهمترین مواد رنگزای مورد استفاده در صنایع رنگزی برای تهیه الیاف زرد رنگ می باشد، بدین جهت در این کار پژوهشی، حذف این ماده رنگزا از آبهای آلوده به روش انعقاد الکتریکی مورد بررسی قرار گرفت و نقش چند عامل موثر در فرآیند حذف نظیر دانستیه جریان الکتریکی، فاصله الکترودها از هم، مدت زمان الکترولیز، سطح الکترودها، نقش افزایش الکترولیت و اثر غلظت ماده رنگی مطالعه شد.شواهد اسپکتروسکوپی و نتایج حاصل از آزمایشها نشان دادند که برای 200ml محلول رنگی حاوی زرد قلیایی 2 طی فرایند انعقاد الکتریکی بوسیله یک راکتور الکتروشیمیایی ساده غیرپیوسته در شرایط دانستیه جریان 6A/m2، 211، سطح الکترودها 5cm2، 37، فاصله الکترودها 3cm، غلظت الکترولیت 10g/l، مدت زمان الکترولیز 11 دقیقه، در محدوده غلظتی 20 تا 100ppm از ماده رنگی بیش از 90% از ماده آلاینده رنگی محلول حذف می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 165

دانلود 88 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  26
 • صفحه شروع: 

  78
 • صفحه پایان: 

  97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  649
 • دانلود: 

  166
چکیده: 

آفات و بیماری های گیاهی سالانه 32% از تولیدات کشاورزی را مورد حمله قرار می دهند، از این رو، حفاظت از نباتات جایگاه مهمی در برنامه های اقتصادی ایران دارد.میزان مصرف سالانه سموم دفع آفات کشاورزی در ایران، حدود 24.000.- تن است که، از این میزان حشره کشها، قارچ کش ها و علف کش ها به ترتیب از میزان بالای مصرف برخوردار هستند، همچنین استان گیلان از بالاترین میزان مصرف و استان سیستان و بلوچستان از کمترین میزان مصرف برخوردار است. با توجه به میزان مصرف، ‌بخش واردات سموم و مواد اولیه 2.069.786 میلیون دلار را به خود اختصاص می دهد.در این مقاله سموم سنواتی شامل تمام سمومی می شود که در حال حاضر به دلیل ممنوع بودن، خراب شدن یا آسیب دیدگی و گذشتن تاریخ مصرفشان، قابل مصرف نبوده و یا طبق مقررات کنوانسیون POPs و PIC مورد استفاده قرار نمی گیرند. در زمینه جمع آوری اطلاعات مبادرت به بازدید از انبارهای سازمانها و شرکتهای دارنده سموم سنواتی جهت برداشت وضعیت موجود،‌ شرایط انبارداری و اطلاع از نوع و میزان سموم سنواتی گردیده است. دارندگان عمده این سموم عبارتند از: 1- انبار شرکت خدمات حمایتی 2- سازمان حفظ نباتات 3- سازمان تعاون روستایی 4- واحدهای کشت و صنعت میزان سموم سنواتی موجود در انبارها طبق آخرین اطلاعات اخذ شده بالغ بر 637 تن در سال 1382 می باشد که از این میزان، بالاترین رقم مربوط به انبار شرکت خدمات حمایتی با رقمی بالغ بر 396 تن و همچنین استان تهران به دلیل وجود انبار مرکزی شرکت خدمات حمایتی از بالاترین میزان سموم سنواتی حدود 308 تن برخوردار است. همچنین با توجه به ارقام و سطح زیر کشت، شرایط اقلیمی، استان گیلان دارای بالاترین میزان سم سنواتی و استان کردستان دارای کمترین میزان سم سنواتی می باشد. آزمون آماری استفاده شده در این تحقیق نشان داده اند که:میزان موجودی های سموم سنواتی یاد شده در نزد نهادهای سه گانه اختلاف معنی داری وجود ندارد و انباشتگی سنواتی نزد هر سه ارگان را می توان یکسان تلقی نمود. این همگنی به دلیل شرایط یکسان انبارداری، نحوه نگهداری و فقدان راهکارهای عملی و اجرایی در خصوص نگهداری موقت و طولانی مدت سموم سنواتی است.

آمار یکساله:  

بازدید 649

دانلود 166 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

بصیرزاده نرگس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  26
 • صفحه شروع: 

  98
 • صفحه پایان: 

  112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  190
 • دانلود: 

  103
چکیده: 

دیاتومه ها بخش اعظم فلور جلبکی اکوسیستم های آبی هستند. این مطالعه در رودخانه جاجرود به طول 140 کیلومتر از خرداد ماه 1383 تا اردیبهشت ماه 1384 انجام شده است. نمونه برداری به طور ماهیانه از 6 ایستگاه انجام شد. عوامل فیزیکی نظیر DO و EC در محل و عوامل شیمیایی نظیر BOD و COD در آزمایشگاه اندازه گیری شدند. دیاتومه های اپی لیتیک از کوادراتی به مساحت 25cm2 از سطح سنگ تراشیده شدند. دیاتومه های اپی پلیک از سطحی به مساحت 16cm2 از سطح رسوب و دیاتومه های اپی فیتیک از سطح مشخصی از گونه های جنس میکروسپورا و کلادوفورا جمع آوری شدند. جهت مشاهده بهتر تزیینات دیواره سلولی اقدام به تمیز کردن دیواره سلولی و تهیه لام دایمی با استفاده از روش Patrick and Reimer شد. در این مطالعه 90 گونه متعلق به 21 جنس از دیاتومه ها شناسایی شد. گونه های با تنوع زیاد در جنسهایCoconeis, Navicula, Diatoma, Cymbella دیده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 190

دانلود 103 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID