مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

علوم و تکنولوژی محیط زیست | سال:1383 | دوره:- | شماره:22

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  22
 • صفحه شروع: 

  19
 • صفحه پایان: 

  30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8917
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

Methyl tertiary - butyl ether (MTBE) is the most common fuel oxygenate and octane booster currently used in unleaded gasoline in Tehran. It can be easily and cheaply produced at the refinery. Mixing of 5-15 percent of this compound can make a significant decrease in reduction of air pollutant such as CO, NOx, … . Besides the above advantages, the water solubility of MTBE is so high, therefore it has high mobility downward in soil because it dose not readily adsorb or attach on soil. It is readily soluble in water it can reach ground water quickly and easily.The main contributors of gasoline containing MTBE into the subsurface environment of soil are underground storage tanks (UST), pipelines and refueling facilities.The drinking water sources Polluted by an undesirable taste and odors when its concentration ranges between 20-40 ppb. In this case high clean up costs is needed for remediation. In this project MTBE was detected in soil and water sources around gasoline pump stations in Tehran. All the samples were collected from wells near the pump stations, 2 samples from surface water and 2 samples from soil was accordance to determine the concentration of MTBE on surface.The analyzing method in this project purge & Trap / GC / MS Method, which was recommended by USEPA in 2001 for analyzing soil and water samples. The high detectable Concentration of MTBE belonged to samples, which were collected from wells next to huge storage tanks of Tehran refinery, and Rey installation.They were about 0.94 ppm and 0.34 ppm.There were no detectable MTBE in soil samples because after leakage it tends to migrate downward the soil.Laboratory duplicates and field duplicates were done for two samples to give a measure of the precision associated with laboratory procedures and sample collection and preserving. The concentrations of MTBE in two samples of surface water were 11 ppb and 6 ppb. The reason may be due to MTBE spills from repair shops or it is because of used motor oil which spills to the surface water.

آمار یکساله:  

بازدید 8917

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  22
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  150
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

با توجه به نیاز اکولوژیکی و زیست شهری تهران بزرگ و بر اساس مصوبه دولت، بزرگترین دریاچه انسان ساخت در منتهی الیه غرب و شمال غرب تهران و در منطقه جدید الاحداث 22 شهرداری تهران که دارای وسعتی حدود 10.000 هکتار می باشد در حال طرح ریزی و احداث است. وجود جاذبه های طبیعی و وضعیت توپوگرافی خاص منطقه که گاه سبب طغیان رودخانه های کن و وردآورد و پیدایش سیلاب گردیده است. سبب ارایه پیشنهاد احداث دریاچه انسان ساخت غرب تهران شده است. هدف از احداث این دریاچه نه تنها ایجاد مکانی تفریحی برای جلب توریسم می باشد بلکه موجبات کنترل سیلاب هایی نظیر سیلاب سال 1374 در منطقه کن – سولقان را که خسارات بسیاری به ساکنین منطقه وارد آورد فراهم می سازد، از طرفی بر تلطیف هوای منطقه و کلان شهر تهران تاثیر گذار خواهد بود. این دریاچه با مساحت تقریبی 225 هکتار و حجم آبی حدود 11 میلیون متر مکعب در نظر گرفته شده است و تامین آبهای ورودی به آن از طریق منابع مختلف موجود در منطقه مورد بررسی قرار گرفته است. مقاله حاضر به بررسی منابع آبی قابل توجه در منطقه، ویژگیهای کیفی و کمی آب های ورودی، حجم آبدهی سالانه و حجم برداشت آب سالانه می پردازد. به منظور بررسی منابع آبی مورد مطالعه در منطقه شامل رودخانه های کن و ورد آورد، رواناب های حوزه های میانی، آبهای زیرزمینی، رواناب های شهری و پساب تصفیه خانه اکباتان، از اواخر تابستان سال 1380 تا زمستان همان سال بررسی های مربوط به کیفیت آب با مطالعه آمار و مطالعه آمار و اطلاعات دریافت شده از ایستگاه های سولقان و چیتگر، همچنین نمونه برداری و آنالیز نمونه ها به روش های موجود در استاندارد متد صورت گرفته و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمایش ها انجام شده است. نتایج حاصل پس از مقایسه با استانداردهای آب دریاچه حاکی از آن است که کیفیت آب رودخانه های کن و وردآورد، آب های زیرزمینی و رواناب های حوزه های میانی از نظر فیزیکی و شیمیایی مناسب می باشد. از نظر میزان عوامل میکروبی نیز مقدار فکال کلی فرم بین 200-400 MPN/100 می باشد که در محدوده مناسب استاندارد قرار دارد.در پساب تصفیه خانه اکباتان و رواناب های شهری کل کلی فرم به ترتیب برابر 1.1´104  MPN/100 و 2.2´1029  MPN/100 می باشد که به دلیل بالاتر بودن از حد استاندارد برای ورود به دریاچه در کوتاه مدت توصیه نمی شود و لذا تامین آب دریاچه از حوزه های کن، وردآورد و بخشی از حوزه های میانی صورت می پذیرد. 

آمار یکساله:  

بازدید 150

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  22
 • صفحه شروع: 

  11
 • صفحه پایان: 

  18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  122
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

هدف از تحقیق پیش بینی غلظت اکسیژن محلول در راکتور لجن فعال می باشد و رابطه ای برای غلظت هوادهی آزمایش شد. در مدلسازی از مدل شماره 1 لجن فعال برای توصیف فرآیندهای زیست – شیمیایی استفاده شد و معادله اکسیژن محلول نیز در معادلات دیفرانسیل مرتبه اول گنجانده شد. همچنین شبیه ساز این مدل در نرم افزار MATLAB نوشته شد. شبیه ساز، برای مدل واقعی تصفیه خانه شهرک قدس، پایلوت آزمایشگاهی و مثالی از یک تصفیه خانه بررسی شد. در پایان، مطابقت مقادیر محاسبه شده توسط نمودار و مقادیر آزمایشگاهی، مدلسازی اکسیژن را روشن ساخت.

آمار یکساله:  

بازدید 122

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  22
 • صفحه شروع: 

  19
 • صفحه پایان: 

  29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  327
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

هدف از این مطالعه تعیین تراکم MTBE در منابع آب و خاک اطراف پمپ بنزین های تهران بوده است جهت آزمایش بر روی نمونه ها در این پروژه روش Purge Trap/GC شماره 524.4 که توسط آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا جهت آنالیز نمونه های آب و خاک پیشنهاد شده استفاده شده است.بالاترین تراکم MTBE، 0.94 ppm اندازه گیری شده است که مربوط به نمونه های اخذ شده از نزدیکی مخازن بزرگ ذخیره سازی پالایشگاه تهران و تاسیسات ری می باشد.مقدار قابل اندازه گیری MTBE در نمونه های خاک مورد آزمایش به دلیل تمایل ماده به مهاجرت درون خاک یافت نشد. دو نمونه مورد بررسی از آبهای سطحی حاوی مقادیر 6ppb و 11ppb از MTBE بوده که ناشی از ریزش فرآورده و یا عدم جمع آوری صحیح روغن موتور کار کرده پس از تعویض است. برای تعیین میزان صحت در ارتباط با فرآیندهای آزمایشگاهی و نحوه نمونه برداری یک مورد آزمایش دو نسخه ای (LD) و همچنین نمونه برداری دوتایی در محل (FD) صورت گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 327

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  22
 • صفحه شروع: 

  31
 • صفحه پایان: 

  36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  128
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

آنچه در برنامه سوم مد نظر دولت قرار گرفته است رسیدن به رشد اقتصادی 5.7 درصدی است. و به این منظور باید انرژی قابل توجهی مصرف نمود. از آنجا که مصرف انرژی در کشور روز به روز افزایش یافته است و از طرفی قیمت حاملهای انرژی بسیار پایین تر از قیمت واقعی آن می باشد. لذا در این مقاله سعی شده تا با ارایه آمار و ارقام اخذ شده از منابع و سازمانهای رسمی نقش حاملهای انرژی از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در امور معیشتی مردم در دو بعد ملی و خانوار مورد بررسی قرار گیرد برای رسیدن به این هدف سناریوهای گوناگون افزایش قیمت حاملها، در طول برنامه سوم ارایه گردیده و نیز با ضمیمه کردن یک تحقیق میدانی، از اقشار مختلف مردم نظرخواهی شده است که اکثریت با تاثیرگذاری افزایش قیمت حاملها در زندگی معیشتی و رفاه عمومی موافقند. لکن تاکید پرسش شوندگان بر کنترل اثرات تورمی آن می باشد. در نهایت با کنار هم قرار دادن نتایج حاصله یک جدول تصمیم گیری اراده شده که نتایج مثبت و منفی هر یک از چهار گزینه افزایش قیمت حاملها در آن دیده شده است و نقاط قوت و ضعف و میزان موفقیت هر یک از آنها در طول برنامه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 128

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  22
 • صفحه شروع: 

  37
 • صفحه پایان: 

  50
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  171
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

هدف کلی از انجام این تحقیق بررسی و آنالیز کمی و کیفی مواد زائد بیمارستانی در کشور میباشد بدین صورت که ابتدا انواع زائدات بیمارستانی و مراکز و بخشهای تولید کننده آن مورد بررسی قرار گرفته و سپس با توجه به تعداد بیمارستان و تعداد تخت های فعال موجود در هر استان، میزان تولید این نوع زائدات برای تمامی استانها جداگانه برای سال 81 برآورده گردید و در نهایت ضمن آنالیز فیزیکی بر حسب نوع جنس (پلاستیک، پارچه و ...) و بر حسب نوع ساختاری مواد) عفونی، بیولوژیکی و ...) میزان تولید مواد زائد بیمارستانی برای سالهای 1378 (دوره کوتاه مدت) و 1407 (دوره بلند مدت (برآورده گردیده است. میزان تولید مواد زائد بیمارستانی تا سال 1378 برابر 698937 تن و برای سال 1407 برابر 3494387 تن محاسبه شده است که اگر جداسازی و استانداردهای بین المللی به مورد اجرا گذاشته و میزان تولید مواد زائد عفونی تشکیل دهنده این مواد تا سال 1387 برابر 139787 تن و برای سال 1407 برابر 698877 تن خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 171

دانلود 79 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

علی زاده الهه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  22
 • صفحه شروع: 

  51
 • صفحه پایان: 

  63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  371
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

 امروزه ایجاد واکنشهای گداخت هسته ای در سیستمهایی تحت عنوان راکتورهای گداخت به منظور دستیابی به منبع جدیدی از انرژی، اساس تحقیقات گسترده ای در کشورهای مختلف جهان است. اگرچه بکارگیری راکتورهای گداخت در مقایسه با سایر منابع انرژی، از قبیل سوختهای فسیلی و راکتورهای شکافت هسته ای، محاسن فراوانی دارد اما استفاده بهینه از این منبع نامحدود انرژی، مستلزم توجه به اثرات آنها بر انسان و محیط زیست است. بررسی ها نشان می دهند که مناسبترین سوخت برای راکتورهای گداخت، تریتیم است. تریتیم ماده ای (پرتوزا) رادیواکتیو  با نیمه عمر 12.32 سال است که به دلیل فزونی نوترون، واپاشی از نوع بتا دارد، اگرچه اکتیویته این رادیونوکلید نسبتا ضعیف است، اما به آسانی از هر محفظه ای نشت پیدا کرده و محیط اطراف را آلوده می سازد. به همین دلیل، قبل از استفاده از این سوخت، باید اثرات مخرب آن بر محیط زیست و راههای کاهش این اثرات به دقت مورد بررسی قرار گیرند. در این راستا، بررسی های زیادی توسط محققان در آزمایشگاهها و راکتورهای تحقیقاتی گداخت در سراسر دنیا صورت می گیرد. در این بررسی ها، تلاش می شود که خطرات بالقوه ناشی از آزادشدن رادیونوکلید تریتیم در محیط، تحت شرایط عادی و همینطور در صورت ایجاد سوانح هسته ای، ارزیابی شده و راهکارهای مناسب برای کاهش این خطرات ارایه شود. در این مقاله، به بررسی اجمالی برخی از مهمترین تحقیقات انجام شده در این زمینه و نتایج حاصل از آنها می پردازیم.

آمار یکساله:  

بازدید 371

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID