مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

نشریه: 

GOVARESH JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1 (SN 64)
 • صفحات: 

  -
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6700
 • دانلود: 

  296
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6700

دانلود 296 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

گوارش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (پیاپی 64)
 • صفحات: 

  153-156
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1072
 • دانلود: 

  516
چکیده: 

زمینه و هدف: سرطان مری یکی از انواع سرطان های مهم است که از نظر بروز، هشتمین و از نظر مرگ و میر، ششمین علت مرگ ناشی از سرطان ها محسوب می شود. ریسک فاکتورهای شناخته شده این سرطان عبارت اند از مصرف سیگار، الکل، غذاهای حاوی نیترات بالا و شرایط اقتصادی و اجتماعی پایین. در برخی از مطالعات رابطه وضعیت نامناسب بهداشت دهان و دندان با سرطان مری مطرح شده است و در این مطالعه وضعیت بهداشت دهان و دندان در ساکنین شمال شرق ایران (یکی از مناطق دارای بروز بالای سرطان مری) مورد بررسی قرار گرفته است.روش بررسی: در کوهورت آینده نگر در حال اجرا، تعداد 45862 نفر با محدوده سنی 40 الی 75 سال که فاقد سرطان مری بوده و در شهرستان های گنبد و کلاله و روستاهای اطراف آن در استان گلستان وارد مطالعه شدند، وضعیت بهداشت دهان و دندان و شرایط اجتماعی - اقتصادی آنان توسط پرشکان آموزش دیده بررسی گردید.یافته ها: 45862 نفر، شامل 19362 نفر (42.2%) مرد و 26490 نفر (57.8%) زن، با میانگین سنی 9.1±52.14 سال برای مطالعه انتخاب شدند. میانگین تعداد دندان های موجود در دهان افراد مذکور 9.4±13.3، دندان های کشیده 9.5±18.4، دندان های پوسیده 6±4.7 و دندان های پرشده 1.1±0.23 بود. رابطه آماری معنی داری بین جنس مرد، وضعیت اقتصادی پایین و تحصیلات پایین با بهداشت پایین دهان و دندان به دست آمد (P<0.05).نتیجه گیری: بهداشت دهان و دندان در جمعیت ساکن در مناطق دارای بروز بالای سرطان مری ایران، پایین است و با شرایط اقتصادی و اجتماعی پایین و بی سوادی ارتباط دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1072

دانلود 516 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

گوارش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (پیاپی 64)
 • صفحات: 

  163-166
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2495
 • دانلود: 

  258
چکیده: 

زمینه و هدف: سیروز صدمه مزمن غیرقابل برگشت پارانشیم کبدی است و در واقع فیبروز وسیع همراه با تشکیل ندول های رژنراتیواست. اختلال عملکرد اتونوم عارضه شایع و پر اهمیتی در سیروز است به طوری که اختلال عملکرد اتونوم در سیستم قلبی عروقی خطر مرگ را در این بیماران بالا می برد و با پیش آگهی بدتری در بیماری های کبدی همراه است. این مطالعه جهت تعیین توزیع فراوانی نوروپاتی در سیستم قلبی - عروقی بیماران مبتلا به سیروز انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه مورد - شاهدی (Case-Control)، بر روی 30 بیمار سیروزی که از اول دی ماه سال 1384 تا پایان تیرماه سال 1385 به بیمارستان شهید صدوقی مراجعه کرده و مبتلا به بیماری های نارسایی قلبی، نارسایی کلیوی و دیابت شیرین نبودند پس از قطع 48 ساعته کلیه داروهای موثر بر سیستم اتونوم سه تست استاندارد بررسی سیستم اتونوم قلبی - عروقی انجام شد و با نتایج بدست آمده از گروه دوم که گروه کنترل با تعداد 30 نفر بودند و از نظر جنس و سن مشابه گروه اول بودند و مبتلا به بیماری دیابت، فشار خون بالا و یا بیماری قلبی عروقی و کلیوی نبودند و داروی خاصی مصرف نمی کردند مقایسه شد و نتایج آن در پرسشنامه هایی جمع آوری و تحت آنالیز آماری قرار گرفت.یافته ها: 24 مرد (80%) و 6 زن (20%) مبتلا به سیروز با میانگین سنی 19.4±51.9 و متوسط دوره بیماری 2.7±3.84 مورد بررسی قرار گرفتند. 26 نفر (86.7%) اختلال اتونوم داشتند که در 24 نفر (80%) اختلال مربوط به پاراسمپاتیک و در 2 نفر (6.7%) اختلال عملکرد همزمان سمپاتیک و پاراسمپاتیک وجود داشت و در 4 نفر (13.3%) اختلال اتونوم وجود نداشت. از نظر شدت بیماری 3 نفر (10%) در کلاس A، 14 نفر (46.67%) در کلاس B و 13 نفر (43.33%) در کلاس C سیروز قرار داشتند. تفاوت نتایج دو گروه از نظر آماری معنادار بود (P<0.05).نتیجه گیری: افزایش شدت و طولانی شدن سیروز باعث افزایش اختلالات عملکرد اتونوم در بیماران سیروزی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2495

دانلود 258 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

گوارش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (پیاپی 64)
 • صفحات: 

  167-171
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3192
 • دانلود: 

  330
چکیده: 

زمینه و هدف: هیپرتانسیون (افزایش فشار) پورت از مهم ترین علل مرگ و میر کودکان مبتلا به بیماری های کبدی است. این بیماری، عمدتا به صورت خونریزی گوارشی تظاهر می کند و درمان آن نیز بر اساس درمان خونریزی واریسی است. هدف ما در این مطالعه بررسی پاسخ به اسکلروتراپی در کودکان مراجعه کننده با خونریزی از واریس و میزان عوارض حاصل از آن است.روش بررسی: در فاصله زمانی سه سال، کلیه کودکانی که از شهریور 76 لغایت شهریور 79 به دلیل خونریزی از واریس مری به بخش گوارش بیمارستان مرکز طبی کودکان مراجعه کرده و نیاز به اسکلروتراپی داشته اند مورد مطالعه قرار گرفتند. اسکلروتراپی توسط فوق تخصص گوارش با گاستروسکوپ اولیمپوس مدل P230 انجام گرفت. چنانچه تا 72 ساعت بعد از اسکلروتراپی بیمار خونریزی نمی کرد خونریزی حاد کنترل شده در نظر گرفته می شد. برای انجام اسکلروتراپی ابتدا به بیماران میدازولام وریدی به میزان 0.1 mg/kg تزریق می شد. ترومبوار رقیق شده به یک نسبت با الکل و آب به عنوان ماده اسکلروزان مورد استفاده قرار گرفت. نتایج در فایل کامپیوتر وارد و با استفاده از نرم افزار spss تحت آنالیز آماری قرار گرفت.یافته ها: از 79 بیمار مورد مطالعه، 52 نفر (65.8%) پسر و 27 نفر (34.2%) دختر بودند. در این مطالعه، میزان موفقیت اسکلروتراپی اورژانس در کنترل خونریزی حاد از واریس مری 100% و موفقیت برنامه درازمدت اسکلروتراپی 55.7% بود. 53.3% از بیماران مبتلا به درگیری کبدی و 64.7% از بیماران مبتلا به درگیری خارج کبدی، به اسکلروتراپی درازمدت پاسخ مناسب دادند. 58.3% از موارد Child A، 83.3% از موارد Child B و 14.3% از موارد Child C سیروز پاسخ درمانی مثبت داشتند. تغییرات واریس های فوندوس معده در ضمن اسکلروتراپی درازمدت واریس های مری به این صورت بود که 15.2% سیر بهبود، 21.5% سیر تشدید، 43.3% عدم تغییر و 19% پاسخ نامشخص نشان دادند. در طول برنامه درمانی 31.6% از بیماران حداقل دچار یکی از عوارض اسکلروتراپی شدند. میزان خونریزی مجدد و مرگ و میر به ترتیب 54.4% و 8.9% بود.نتیجه گیری: اسکلروتراپی در درمان خونریزی حاد واریس مری از موفقیت بسیار بالایی برخوردار است (100%) و میزان موفقیت درازمدت آن نسبی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 3192

دانلود 330 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

عزیزی محمدحسین

نشریه: 

گوارش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (پیاپی 64)
 • صفحات: 

  173-176
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  738
 • دانلود: 

  327
چکیده: 

مقصد نهایی دانش، یافتن حقیقت است. از این رو بروز پدیده هایی مانند جعل (Fabrication)، تحریف (Falsification) و دستبرد علمی به آثار دیگران (Plagiarism) در پژوهش های علمی با هدف نهایی علم یعنی کشف حقیقت سازگار نیست. عموما جعل و تحریف مطالب و دستبرد علمی به آثار دیگران را زیر عنوان کلی خلاف علمی (Scientific Misconduct) دسته بندی می کنند و آن را مغایر با اصول پذیرفته شده اخلاق نشر (Publication Ethics) می دانند. مرتکبین خلاف علمی، حقوق مولف اصلی یک اثر را نادیده می گیرند و سبب می شوند که اعتماد همگانی از پژوهش های محققین و جامعه علمی سلب شود. از این رو برای جلوگیری از آن، آموزش دانشجویان، پژوهشگران و جامعه علمی ضروری است. افزون بر این، شناسایی و برخورد مناسب با این موضوع در عرصه مطبوعات و پژوهش های پزشکی لازم است. رعایت اصول پذیرفته شده اخلاق نشر از سوی نویسندگان و شناسایی موارد خلاف علمی و اتخاذ راهکارهای مناسب بازدارنده از جانب سردبیران مجلات پزشکی توصیه و تاکید شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 738

دانلود 327 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

گوارش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (پیاپی 64)
 • صفحات: 

  177-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7245
 • دانلود: 

  436
چکیده: 

لیپوم ها تومورهای نادری در معده هستند که کمتر از 1 درصد تومورهای معده را تشکیل می دهند. این تومورها معمولا بدون علامت بوده، ولی ممکن است با علایم جدی همچون خونریزی گوارشی، انواژیناسیون و درد شکم همراه باشند. این تومورها در آندوسکوپی معمولا به صورت توده های زیر مخاطی با آندوتلیوم نرمال دیده می شوند. آندوسونوگرافی و سی تی اسکن به تشخیص کمک کرده و با برداشتن توده با عمل جراحی و گزارش پاتولوژی تایید می شود.این مقاله، بیماری را با خونریزی گوارشی فوقانی (ملنا) معرفی می کند که در آندوسکوپی توده ای زیرمخاطی با آندوتلیوم سالم داشت. در آندوسونوگرافی توده ای با اکوژنیسته افزایش یافته دیده شد که منطبق بر لیپوم بود. با این تشخیص بیمار تحت جراحی قرار گرفت و توده خارج شد و در پاتولوژی لیپوم تایید گردید. لیپوم های معده به رغم نادر بودن باید در ارزیابی و تشخیص افتراقی توده های زیرمخاطی خونریزی دهنده معده مدنظر قرار گیرند. آندوسونوگرافی می تواند در تشخیص افتراقی ضایعات زیر مخاطی، بین لیپوم و تومور استرومایی معده - روده ای (GIST) قبل از عمل جراحی کمک ارزنده ای باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 7245

دانلود 436 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

گوارش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (پیاپی 64)
 • صفحات: 

  181-182
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4999
 • دانلود: 

  535
چکیده: 

بزوارها توده های متراکمی از مواد خارجی هستند که اغلب داخل معده محبوس شده اند منشا بزوار ممکن است شامل باقی مانده گیاهان و سبزی جات (فیتوبزوار)، مو (تریکوبزوار)، داروها (فارماکوبزوار) و خرمالو (دیزوپیروبزوار) باشد. میزان شیوع واقعی بزوار مشخص نیست. اکثر بیماران با بزوار بدون علامت هستند اما درد شکم، سیری زودرس، تهوع و استفراغ از علایم شایع بزوار هستند. علایم انسداد روده باریک می تواند منعکس کننده عبور بزوار از داخل روده باریک باشد اگر چه نادر است. ما در این جا موردی از انسداد روده باریک در ناحیه ایلئوم انتهایی توسط توده سفت بزوار را مرور می کنیم که توسط کولونوسکوپ به داخل سکوم کشیده و خارج شد.

آمار یکساله:  

بازدید 4999

دانلود 535 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

GOVARESH JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1 (SN 64)
 • صفحات: 

  192-197
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  53261
 • دانلود: 

  27847
چکیده: 

Background: Celiac disease (CD) may be misdiagnosed as Irritable Bowel Syndrome (IBS) resulting in long delays in diagnosing CD. There are contradictory reports on the association of CD with IBS. Appropriateness of screening all patients with IBS for CD and how to screen them are still under question. Materials and Methods: In a cross-sectional study, 328 IBS patients (Rome II) referred to the Poursina Hakim Gastroenterology Clinic were investigated for CD. Total serum anti-tissue transglutaminase IgA (anti-tTG IgA) concentration was measured in all patients. In IgA deficient cases, antigliadin antibody (AGA) IgG concentration was also measured. Moreover, in patients who underwent upper endoscopy (as their necessary workup) duodenal biopsies were taken.Results: Fifty-eight patients were excluded. The remaining patients were 166 (61.5%) women and 104 (38.5%) men with the mean age of 35.3 years (SD = 11.8). No one had positive serological test ofigA antitTG antibody. Five patients were IgA deficient; none of them had positive IgG AGA. Duodenal biopsies were taken in 60 patients and pathologic evaluation showed 53 Marsh 0, three Marsh I, three Marsh II, and one Marsh IlIa. Only the patient with Marsh IlIa adhered to gluten-free diet (GFD) which led to decrease in severity of symptoms. In patients who did not adhere to GFD, no one had positive serological test after 12 months of follow-up.Conclusion: Prevalence of CD in patients with IBS referred to outpatient gastroenterology clinic might be significant but serum anti-tTG IgA antibody is not helpful in detecting CD in these patients. Further studies are needed to clarify this issue.

آمار یکساله:  

بازدید 53261

دانلود 27847 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

GOVARESH JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1 (SN 64)
 • صفحات: 

  198-201
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  50794
 • دانلود: 

  30797
کلیدواژه: 
چکیده: 

Hydatid cyst is an infectious parasitic disease often caused by Echinococcus granulosus, or to a lesser extent by Echinococcus alveolaris. The liver is the organ most ftequently involved.We report a case with hydatid cyst of the liver and lung that many years after surgery developed bronchobiliary fistula and biloptysis. The patient had been operated 2 times previously but yet the problem was present. Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) was used successfully for treatment. We present the result of ERCP and endoscopic sphincterotomy in the management of biliary hydatid disease. Bronchopleural fistula after hydatid cyst surgery could be cured by ERCP and sphincterotomy with or without stent insertion.

آمار یکساله:  

بازدید 50794

دانلود 30797 استناد 0 مرجع 0