مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2 (مسلسل 58)
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1578
 • دانلود: 

  887
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1578

دانلود 887 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

نجاتی وحید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2 (مسلسل 58)
 • صفحات: 

  11-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  616
 • بازدید: 

  7953
 • دانلود: 

  3738
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 7953

دانلود 3738 استناد 616 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2 (مسلسل 58)
 • صفحات: 

  20-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  975
 • دانلود: 

  388
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 975

دانلود 388 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2 (مسلسل 58)
 • صفحات: 

  32-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  934
 • دانلود: 

  330
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 934

دانلود 330 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2 (مسلسل 58)
 • صفحات: 

  40-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1364
 • دانلود: 

  870
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1364

دانلود 870 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2 (مسلسل 58)
 • صفحات: 

  50-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  828
 • دانلود: 

  318
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 828

دانلود 318 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2 (مسلسل 58)
 • صفحات: 

  63-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1176
 • دانلود: 

  628
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1176

دانلود 628 استناد 0 مرجع 0