مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

ارمغان دانش | سال:1381 | دوره:7 | شماره:26

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  26
 • صفحه شروع: 

  16
 • صفحه پایان: 

  21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  563
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

با توجه به اینکه تشنج یکی از شایع ترین اختلالات عصبی در کودکان بوده و علامتی از یک بیماری زمینه ای سیستم عصبی مرکزی است که جهت پی بردن به علت آن اقدامات تشخیصی از جمله سی تی اسکن مغزی لازم است. این تحقیق جهت تعیین یافته های سی تی اسکن مغزی در کودکان با تشنج صورت گرفت. این تحقیق یک مطالعه توصیفی است که بر روی 107 کودک با انواع تشنج مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر کاشان صورت گرفت. از کودکان با تشخیص قطعی تشنج با توجه به شرح حال و یافته های الکتروانسفالوگرام، سی تی اسکن مغزی به عمل آمد. یافته های مربوط به شرح حال، معاینه عصبی و سی تی اسکن در پرسشنامه های مربوطه درج گردید، سپس این یافته ها استخراج و مورد تجزیه و تحلیل آمار قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان داد که از بیماران مورد مطالعه 46 نفر (43%) سی تی اسکن غیرطبیعی داشتند، شایعترین یافته غیرطبیعی آتروفی مغزی با فراوانی 33 نفر (71.7% موارد غیر طبیعی و 30.8% کل بیماران مورد مطالعه) بود. کودکان زیر یک سال 72 درصد، 1-5 سال 46.4 درصد و 5-15 سال 27.8 درصد سی تی اسکن غیرطبیعی داشتند. در کودکان با اختلال ذهنی 88.8 درصد و موارد با نقص حرکتی 85.7 درصد سی تی اسکن مغزی غیرطبیعی بود. شایعترین یافته غیرطبیعی در سی تی اسکن کودکان با اپی لپسی آتروفی مغزی است. در کودکان اپی لپتیک با اختلال ذهنی، حرکتی و موارد با شروع تشنج در سنین پایین شانس غیرطبیعی بودن سی تی اسکن بیشتر است.

آمار یکساله:  

بازدید 563

دانلود 89 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  26
 • صفحه شروع: 

  2
 • صفحه پایان: 

  7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  172
 • دانلود: 

  77
چکیده: 

بیماران روماتوییدی علاوه بر مشکلات جسمی از مشکلات روحی و روانی رنج می برند و بین علائم جسمی و روحی سیکل معیوبی ایجاد می شود؛ در نتیجه بیماران در مقابل استرس و تحریکات عصبی دچار فعالیت بیماری می شوند. بنابراین در این پژوهش از آرام سازی بنسون در کنار دریافت سایر اقدامات دارویی جهت کنترل فعالیت بیماری استفاده شده است. این تحقیق، یک مطالعه تجربی از نوع کارآزمایی بالینی است که در سال 80-1379 در درمانگاه مرکز تحقیقات روماتولوژی بیمارستان امام خمینی تهران انجام شده است. در این مطالعه 50 بیمار به صورت نمونه گیری غیراحتمالی از جامعه آماری در دسترس بر اساس سن و جنس در 2 گروه شاهد (24 نفر) و آزمون (26 نفر) به صورت تصادفی قرار گرفتند. آرام سازی با استفاده از نوار و به صورت انفرادی در گروه آزمون به کار رفت. و در طی 8 هفته انجام مداخله، پی گیری شدند. برای ارزیابی تاثیر آرام سازی بنسون، علایم بالینی، یافته های آزمایشگاهی، اضطراب، افسردگی و احساس خوب بودن بیماران قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه سنجیده شد. با انجام آزمونهای آماری کلیه متغیرهای موجود در این تحقیق قبل از مداخله در دو گروه شاهد و آزمون اختلاف معنی داری نداشتند. میانگین متغیرهای اضطراب، افسردگی و احساس خوب بودن متغیرهای اضطراب، افسردگی و احساس خوب بودن در هر دو گروه بعد از مداخله اختلاف معنی داری را نشان دادند (P<0.001). بیشتر متغیرهای علایم بالینی و یافته های آزمایشگاهی روند کاهش فعالیت بیماری را نشان دادند، ولی از نظر آماری اختلاف معنی داری را نشان ندادند. فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه آرام سازی فعالیت بیماری را کمتر می کند، مورد تایید قرار گرفت. از نظر سایر متغیرهای مربوط به علائم بالینی و یافته های آزمایشگاهی برای کسب نتایج آماری بهتر، نیاز به تحقیق با حجم نمونه بیشتر و انجام مداخله در مدت زمان بیشتر از 8 هفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 172

دانلود 77 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  26
 • صفحه شروع: 

  22
 • صفحه پایان: 

  25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  441
 • دانلود: 

  92
چکیده: 

استفاده بیش از حد از آنتی بیوتیک های وسیع الطیف می تواند با از بین بردن میکروفلورای طبیعی زمینه را برای افزایش رشد و تکثیر باکتریهای مقاوم به آنتی بیوتیک فراهم آورد. در طی تجربیاتی که صورت گرفته، استفاده از میکروارگانیسم های با منشا داخلی (فلور طبیعی) به منظور پیشگیری یا درمان برخی از عفونتها چندان دور از واقعیت نیست. در این مطالعه اثر ضدیتی باکتری ای کولای (E-Coli) بر روی رشد تعداد دیگری از باکتریهای فلور طبیعی روده بررسی شده است. در این مطالعه 100 سوش ای کولای از 1000 نمونه مدفوع انسان سالم جدا گردید و اثرات ضدیتی این باکتری بر روی رشد باکتریهای انتروباکتر (Enterobacter)، پروتئوس (Proteus) و مورگانلا (Morganella) با استفاده از روش کشت خطی و روش کشت خطی متقاطع و همزمان در pHهای مختلف (9-5) مورد بررسی قرار گرفت. ما مشاهده کردیم که ای کولای در روش کشت خطی متقاطع و همزمان در pH های نزدیک خنثی (حدود 7) اثرات مهارکنندگی رشد بر روی باکتریهای پروتئوس و مورگانلا دارد. لذا ای کولای دارای اثر مهارکنندگی بر رشد باکتریهای پروتئوس و مورگانلا است و اثر مهارکنندگی تحت تاثیر تغییرات pH قرار می گیرد. همچنین ای کولای تاثیری بر روی رشد انتروباکتر ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 441

دانلود 92 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  26
 • صفحه شروع: 

  26
 • صفحه پایان: 

  33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  335
 • دانلود: 

  112
چکیده: 

پژوهشگران نشان داده اند که بررسی اپیدمیولوژیکی بیماران درمان مجدد می تواند در امر برنامه ریزی، بررسی شیوه های درمانی، کاهش هزینه ها و افزایش رضایتمندی بسیار موثر باشد. این پژوهش به منظور بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیکی بیماران درمان مجدد سل ریوی که در طبقه دوم تقسیم بندی سازمان بهداشت جهانی جای دارند و خود شامل سه دسته عود، شکست درمان و غیبت از درمان می باشند، انجام پذیرفت. در این پژوهش که به روش مقطعی انجام گرفت. تمام پرونده های مربوط به بیماران دارای اسمیر مثبت خلط (292 پرونده) که طی سال 1378 در بیمارستان دکتر مسیح دانشوری تهران تحت درمان قرار گرفته اند، مورد بررسی قرار گرفت. نسبت بیماران درمان مجدد به کل مراجعین اسمیر مثبت حدود 11% بود. حدود 35% بیماران درمان مجدد در دسته عود بیماری (Relapse)، 10% در دسته غیبت از درمان (Defaulted from treatment) و 55% در دسته شکست درمان (Treatment failure) قرار داشتند. درصد بهبودی در دسته غیبت از درمان بیشتر و در دسته شکست از درمان کمتر از سایر موارد درمان مجدد بود. با توجه به اینکه مهمترین علت عود بیماری را درمان ناقص، مهمترین علت غیبت از درمان را سازماندهی بد و عدم دستیابی به سرویس های بهداشتی و مهمترین علت شکست درمان را اندیکاسیون رژیم دارویی و مقاومت به دارو در این بیماران دانسته اند، جا دارد مسئولین زیربط توجه بیشتری به این امور داشته باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 335

دانلود 112 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  26
 • صفحه شروع: 

  34
 • صفحه پایان: 

  40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  469
 • دانلود: 

  101
چکیده: 

کولیک یک سندرم رفتاری است که در هفته اول زندگی، در شیرخوارانی که از نظر معاینات بالینی کاملا سالم هستند، رخ می دهد. در این تحقیق نحوه برخورد دارویی والدین شیرخواران کولیکی (دارویی و دیگر روشها) در شهر یاسوج مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات مربوط به 513 کودک (257 پسر و 256 دختر) سنین هفته اول زندگی تا 20 هفتگی (چهار ماه) هنگام مراجعه مادران به 5 مرکز بهداشتی درمانی توسط افراد آموزش دیده جمع آوری گردید. یافته های تحقیق نشان داد که 32.7 درصد (168 نوزاد) نوزادان مورد بررسی مبتلا به کولیک بودند و شیوع آن در دو جنس تقریبا مشابه بود. در کودکان بالای 2500 گرم میزان ابتلا با کولیک بیشتر مشاهده شد. تقریبا بی اثر بودن طیف وسیع دارویی که از طرف پزشکان تجویز می شد، مشاهده گردید و به علاوه تاثیر استفاده از گیاهان دارویی و موارد غیردارویی و گیاهی مانند «روی شکم خواباندن» کاملا مشهود بود. شیوع 32.7 درصد کولیک در دو جنس تقریبا نزدیک بود و شیوع آن در 34.5 درصد پسران (87 پسر) و 31.6 درصد دختران (81 دختر) در سه ماه اول بالاتر بود (یعنی 74.4 درصد در بین 168 کولیک مبتلا). میزان بروز کولیک در کودکان بالاتر از 2500 گرم در زمان تولد کمی بیشتر از کودکان کمتر از این وزن می باشد. در بروز کولیک، بغل کردن و ماساژدادن پشت کودک با اثربخشی 87 درصد، روی شکم خواباندن 90.2 درصد، گهواره 82.6% و حوله گرم روی شکم 91.7 درصد موثر بوده است. به علاوه استفاده از روشهای گیاهی مرسوم منطقه جغرافیایی مانند برنجاس (Achillae millelolium) با اثربخشی 88.4 درصد، فلوس با اثربخشی 94.5 درصد، گل نگین (گل اشک) (Fertilizia imerialis) با اثربخشی 100 درصد و حلپه (Halpah) با اثربخشی 100 درصد از یافته های این تحقیق می باشد. متاسفانه مراجعه کنندگان به پزشک با طیف وسیعی از داروهای شیمیایی با اثربخشی پایین روبرو بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 469

دانلود 101 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  26
 • صفحه شروع: 

  41
 • صفحه پایان: 

  44
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  319
 • دانلود: 

  82
چکیده: 

این مطالعه به منظور تعیین شیوع آلودگی های انگلی روده ای کودکان مهد کودکهای شهر یاسوج در سال 80 انجام پذیرفت. در این مطالعه توصیفی تحلیلی و مقطعی، تعداد 300 نفر به عنوان نمونه های مورد پژوهش از بین مهدکودکهای شهر یاسوج به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه برای مشخصات دموگرافیک، جمع آوری سه نوبت متوالی آزمایش مدفوع و همچنین نوار چسب اسکاچ بود که به روشهای مستقیم، تغلیظی و تست نوار چسب (جهت تشخیص آلودگی به کرمک) نمونه ها مورد آزمایش قرار گرفتند. در مجموع 36.6 درصد از کودکان به یک یا چند انگل روده ای آلوده بوده که از این تعداد 52% پسر و 48% دختر بودند. بیشترین آلودگی مربوط به تک یاخته ژیاردیا (18.3%) بود و شیوع آلودگی به سایر تک یاخته ها و کرمها به ترتیب عبارت بودند از: آنتامیباکلی 90%، بلاستوسیستیس هومونیس 5%، آیدومیبا بوسچیلی 1%، هیمونولپیس نانا 1% و انتروبیوس و رمیکارلیس 9%، در مقایسه جنس کودکان با نوع انگل رابطه معنی داری وجود نداشت؛ هر چند هر چه سن کودکان بیشتر می شد، شیوع انگل نیز افزایش می یافت که شاید دلیل این مساله ارتباط اجتماعی آنها با محیط خارج باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 319

دانلود 82 استناد 5 مرجع 0
نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  26
 • صفحه شروع: 

  45
 • صفحه پایان: 

  49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  209
 • دانلود: 

  77
چکیده: 

اهمیت آگاهی پرستاران و لزوم آموزش مداوم آنان ضرورت انجام پژوهش در این مورد را فراهم ساخت. این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقایسه ای است که با هدف مقایسه نگرش پرستاران شاغل نسبت به دو شیوه آموزش مداوم (خود راهبری و دیگر راهبری) در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام گرفته است و نمونه این پژوهش شامل 103 پرستار می باشد که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار کار در این بررسی پرسشنامه پژوهشگر ساخته بر اساس مقیاس 5 درجه ای لیکرت بود و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش آماری آزمون کای دو انجام شد. یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که نگرش پرستاران نسبت به دو شیوه آموزشی (خود راهبری و دیگر راهبری) موافق بوده است و مقایسه این دو نیز از نظر آماری معنی دار نبود. همچنین نتایج حاصله نشان داد بین نگرش مثبت به شیوه خود راهبری و مطالعه کتب و نشریات پرستاری ارتباط معنی دار وجود دارد. بررسی یافته های مربوط به ارتباط بین نگرش نسبت به آموزش دیگر راهبری و ویژگیهای عمومی حاکی از آن بود که نوع بخش، سابقه شرکت در دوره های آموزشی، سابقه تدریس و مطالعه کتب و نشریات پرستاری ارتباط معنی داری با نوع نگرش داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 209

دانلود 77 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  26
 • صفحه شروع: 

  50
 • صفحه پایان: 

  57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  143
 • دانلود: 

  86
چکیده: 

این مطالعه به منظور تعیین شاخص های بهداشتی در مناطق شهری و روستایی شهرستان یاسوج انجام گرفت. تا بدین وسیله دست اندرکاران و برنامه ریزان امور بهداشتی شهرستان و استان ضمن آگاهی از شاخصهای عمده بهداشتی برای برنامه ریزی صحیح، اجرا و ارزشیابی برنامه ها به اطلاعات واقعی دسترسی داشته باشند. این مطالعه در سال 1375 به صورت توصیفی مقطعی بر روی 342 کودک زیر یکسال شهری و 604 کودک زیر یکسال روستایی که در زمان اجرای طرح در فاصله سنی 11 ماه و 29 روز قرار داشتند، انجام گرفت. نمونه گیری به صورت منظم از 5/1 خانوارهای واجد شرایط شهری و روستایی (خانوارهایی که در زمان مطالعه فرزند زیر یک سال داشتند، انجام گرفته است. مادران خانوارهای انتخابی نمونه در خصوص شاخصهای عمده بهداشتی بخصوص شاخصهای بهداشتی مربوط به کودکان زیر یکسال که نشانگر بسیار خوبی از وضعیت بهداشتی یک جامعه است، مورد پرسش قرار گرفتند. شاخصهای عمده بهداشتی به تفکیک مناطق شهری و روستایی و کل شهرستان بررسی گردید که یافته های قابل توجهی را به مان نشان می دهند. پایین بودن پوشش تنظیم خانواده، شیوع و بروز بیماریهای اسهالی و عفونت های حاد تنفسی به عنوان اولین و دومین علت بیماریهای کودکان، پایین بودن سن ازدواج، بالا بودن میزان بی سوادی (به خصوص در زنان)، بالا بودن نسبت کم وزنی نوزادان، کم بودن فاصله موالید، پایین بودن اشتغال زنان، ازدواجهای فامیلی و میزان سقط و مرده زایی و... از یافته های مهم این بررسی است.

آمار یکساله:  

بازدید 143

دانلود 86 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  26
 • صفحه شروع: 

  8
 • صفحه پایان: 

  15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  286
 • دانلود: 

  86
چکیده: 

نظر به اینکه چاقی و افزایش غلظت چربی های خون (کلسترول و تری گلیسرید) از عوامل خطر برای بیماری های قلب و عروق شناخته شده اند، انجام مطالعات اپیدمیولوژیکی در این زمینه در نقاط مختلف کشور ضروری به نظر می رسد. این بررسی به صورت مقطعی در سال 1379 روی کلیه مراجعه کنندگان بالای 20 سال (756 مرد و 1292 زن) ظاهرا سالم که برای چک آب به کلینیک تندرستی کرمان مراجعه کرده بودند، انجام پذیرفت. در این پژوهش قد و وزن افراد به منظور محاسبه ضریب توده بدن (BMI) اندازه گیری و مقدار کلسترول و تری گلیسرید سرم آنان در وضعیت ناشتا به وسیله دستگاه اتوآنالایزر RA 1000 تعیین گردید. در افراد مورد مطالعه میانگین تری گلیسرید 160±98 mg/dl، کلسترول 191±45 mg/dl و ضریب توده بدنی 25±5 کیلوگرم بر متر مربع به دست آمد. میزان تری گلیسرید در 23% افراد بیش از 200 mg/dl، غلظت کلسترول در 13% افراد بیش از 239 mg/dl و در 46% افراد BMI≥25 بوده است. با استفاده از رگرسیون چندگانه مرحله ای مشخص گردید که ضریب توده بدنی به عنوان مهمترین عامل تغییرپذیر موثر بر سطح لیپیدها در دو جنس می تواند مورد توجه برنامه های پیشگیری از بیماریهای قلبی – عروقی در سطح جامعه قرار گیرد. با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش لزوم آموزش های وسیع در زمینه اهمیت فعالیتهای فیزیکی و تغذیه صحیح به منظور کاهش ضریب توده بدنی و چربی های خون و نهایتا کاهش بیماری های عروق کرونر در کشورمان احساس می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 286

دانلود 86 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID