نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (پیاپی 28)
 • صفحات: 

  149-172
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  816
 • دانلود: 

  356
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید

آمار یکساله:  

بازدید 816

دانلود 356 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (پیاپی 28)
 • صفحات: 

  173-184
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  560
 • دانلود: 

  393
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 560

دانلود 393 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  0
 • دوره: 

 • شماره: 

 • صفحات: 

  -
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2555
 • دانلود: 

  1422
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2555

دانلود 1422 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نجفی حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (پیاپی 28)
 • صفحات: 

  59-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  755
 • دانلود: 

  367
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 755

دانلود 367 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (پیاپی 28)
 • صفحات: 

  31-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  594
 • دانلود: 

  294
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 594

دانلود 294 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (پیاپی 28)
 • صفحات: 

  131-147
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1075
 • دانلود: 

  824
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1075

دانلود 824 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (پیاپی 28)
 • صفحات: 

  81-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1305
 • دانلود: 

  505
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1305

دانلود 505 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (پیاپی 28)
 • صفحات: 

  5-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1219
 • دانلود: 

  783
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1219

دانلود 783 استناد 0 مرجع 0