مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

فدائیان مجید

نشریه: 

آستان هنر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  16
 • صفحه شروع: 

  16
 • صفحه پایان: 

  19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  56
 • دانلود: 

  26
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 56

دانلود 26 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

صحراگرد مهدی

نشریه: 

آستان هنر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  16
 • صفحه شروع: 

  20
 • صفحه پایان: 

  27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  90
 • دانلود: 

  59
کلیدواژه: 
چکیده: 

تاکنون ارزیابی و اظهارنظر عموم محققان درباره قرآن بایسنغری، برمبنای برگ های پراکنده مجموعه های مختلف جهان بوده است، اما از آنجا که اکثر این مجموعه ها صرفا یک برگ و گاه چند تک سطر از این نسخه را دارند هیچ گاه اظهارنظری درست و متقن درباره خصوصیات اصلی این نسخه همچون ابعاد اصلی، تذهیب، نوع کاغذ و... عرضه نشده است. این فقدان اطلاعات به اظهارنظرهایی نامطمئن و گاه نادرست درباره این اثر منجر شده است، از این رو پیش از عرضه هر تحلیلی درباره این اثر لازم است، تا حد ممکن، مشخصات دقیقش ثبت شود. از آنجا که در مجموعه آستان قدس رضوی، شامل گنجینه قرآن و کتابخانه، بیشترین تعداد از برگ های این قرآن نگهداری می شود، بررسی مشخصات نسخه بر مبنای این مجموعه دقیق تر و مطمئن تر از دیگر مجموعه هاست. در این بررسی مشخص می شود: ابعاد اولیه برگ های این قرآن حدود 144´207 س. م و نوع کاغذش مطبق بوده است، خصوصیات متفاوت خط برخی برگ ها گواه دست داشتن چند خطاط در کتابت آن است، تذهیب اثر به یکی از جزوه های قرآن محفوظ در آستان قدس، به شماره 416 و 417، مربوط به اوایل سده نهم بسیار نزدیک است که احتمال ارتباط میان مذهبان دو اثر را تایید می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 90

دانلود 59 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

معتقدی کیانوش

نشریه: 

آستان هنر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  16
 • صفحه شروع: 

  28
 • صفحه پایان: 

  45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  200
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 200

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

سیبویه نرگس

نشریه: 

آستان هنر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  16
 • صفحه شروع: 

  46
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  70
 • دانلود: 

  41
کلیدواژه: 
چکیده: 

از قرآن بزرگ آستان قدس که به اشتباه به بایسنغر نسبت داده شده، تنها شماری برگ پراکنده باقی مانده و هیچ برگی از آغاز و انجام نسخه که دربردارنده اطلاعاتی دربارهکاتب یا زمان دقیق کتابتش باشد به جا نمانده است. از این رو محققان برای آگاهی از سرگذشت این قرآن ناچارند بر مدارک و شواهد فرعی تکیه کنند. بخشی از مدارک مربوط به این قرآن، اسنادی است که به برگ های محفوظ در آستان قدس رضوی اختصاص دارد. برخی شواهد گواه انتقال یک یا چند برگ از این قرآن به مجموعهآستان قدس رضوی در سال های پایانی سدهدوازدهم است، با این حال به جز یک ضرب مهر بر یکی از برگ ها، سند دیگری در این زمینه در دست نداریم. اسناد کنونی مربوط به عصر قاجار و پهلوی است و موضوع شان مرمت برگ ها، انتقال برگ های باقی مانده از بقعه امامزاده ابراهیم جهت مرمت و نگهداری و تهیه قاب برای برگ های محفوظ در موزه است. یک نمونه نیز به مکاتباتی میان خزانه داری کل سابق با کتابخانه آستان قدس رضوی درباره یک برگ تازه یاب در این مجموعه مربوط است. این مقاله به بررسی محتوای این اسناد اختصاص داده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 70

دانلود 41 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آستان هنر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  16
 • صفحه شروع: 

  52
 • صفحه پایان: 

  57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  49
 • دانلود: 

  52
کلیدواژه: 
چکیده: 

بر پنج برگ از قرآن بایسنغری مهرها و عرض دیدهایی است که به استناد کهن ترین شان این پنج برگ دست کم از سال 1196 ق در این مجموعه موجود بوده است. این نکته نشان می دهد این برگ ها پیش از انتقال برگ های بقعه امام زاده ابراهیم، مستقیما بر حرم امام رضا (ع) وقف شده و دست کم پس از انتقال شان از سمرقند به خراسان سرگذشتی متفاوت داشته اند. بررسی مهرها و عرض های ثبت شده بر این برگ ها نشان می دهد در کتابخانهآستان قدس رضوی دو روش برای وارسی نسخه ها رایج بوده است: نخست وارسی درونی کتابخانه که اغلب بدون ضرب مهر رسمی است، دو دیگر وارسی رسمی و فهرست برداری نسخه ها که با حضور متولی یا نمایندهاو انجام می شده است. علاوه بر این، سه گونه مهر در این میان به کار رفته که عبارت است از مهر مخصوص متولی، مهر مربوط به وارسی غیررسمی کتابخانه و مهر وقف. فرم مهرهای ضرب شده بر این پنج برگ نیز بسیار متنوع است و سیر تحول روشنی از سنت حکاکی و مهرکنی مشهد در عصر قاجار را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 49

دانلود 52 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آستان هنر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  16
 • صفحه شروع: 

  58
 • صفحه پایان: 

  63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  70
 • دانلود: 

  154
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه در موزه ها و مجموعه های خصوصی داخل و خارج از کشور، قرآن های بسیاری مربوط به دوره تیموری موجود است که از لحاظ ویژگی های خط و تذهیب، جزو قرآن های شاخص این دوره به شمار می آیند. از این جمله، قرآن معروف به بایسنغری، یکی از نسخه های بزرگ دستنویس تاریخ اسلامی، به خط محقق و بر روی کاغذ خانبالغ است که بزرگترین مجموعه آن در کتابخانه و موزه آستان قدس رضوی موجود است. چهار قطعه از این اثر توسط حاج حسین آقاملک خریداری شده که اکنون در مخزن موزه ملک نگهداری می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 70

دانلود 154 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آستان هنر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  16
 • صفحه شروع: 

  64
 • صفحه پایان: 

  70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  124
 • دانلود: 

  127
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 124

دانلود 127 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسنده: 

غفوریان شادی

نشریه: 

آستان هنر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  16
 • صفحه شروع: 

  7
 • صفحه پایان: 

  7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  25
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 25 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آستان هنر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  16
 • صفحه شروع: 

  8
 • صفحه پایان: 

  15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  79
 • دانلود: 

  39
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 79

دانلود 39 استناد 0 مرجع 0