نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

پرتوی پروین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  5-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  480
 • دانلود: 

  786
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 480

دانلود 786 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

کشاورزافشار مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  17-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  466
 • دانلود: 

  585
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 466

دانلود 585 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  43-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  242
 • دانلود: 

  427
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 242

دانلود 427 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  61-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  284
 • دانلود: 

  550
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 284

دانلود 550 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  81-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  421
 • دانلود: 

  510
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 421

دانلود 510 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  93-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  537
 • دانلود: 

  618
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 537

دانلود 618 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

کاتب فاطمه | خودی الدوز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  107-127
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  672
 • دانلود: 

  1305
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 672

دانلود 1305 استناد 0 مرجع 0