نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ابوالقاسمی محمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  7-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  369
 • دانلود: 

  156
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 369

دانلود 156 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مرتضایی سیدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  27-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  378
 • دانلود: 

  220
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 378

دانلود 220 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

دهقانی مهسا | طاعی پروین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  39-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  588
 • دانلود: 

  159
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 588

دانلود 159 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  61-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  534
 • دانلود: 

  539
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 534

دانلود 539 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  82-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  378
 • دانلود: 

  155
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 378

دانلود 155 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  95-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  806
 • دانلود: 

  539
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 806

دانلود 539 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  111-127
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  382
 • دانلود: 

  211
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 382

دانلود 211 استناد 0 مرجع 0