مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

آستان هنر | سال:1395 | دوره:- | شماره:18

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

توسلی وحید

نشریه: 

آستان هنر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  18
 • صفحه شروع: 

  10
 • صفحه پایان: 

  27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  94
 • دانلود: 

  188
کلیدواژه: 
چکیده: 

با توجه به جایگاه هنری مکتب هرات در تمدن اسلامی، اهمیت شناخت ویژگی های آرایه ها و تزیینات این مکتب هنری امری ضروری است. در این پژوهش به روش تحلیلی و توصیفی به طبقه بندی تذهیب مصاحف قرآنی این مکتب هنری و بررسی و مشاهده 300 قرآن خطی متعلق به قرن نهم و اوایل قرن دهم هجری پرداخته شده است. از میان این مصاحف، 40 مصحف نفیس قرآنی که ویژگی های تذهیب مکتب هرات را بهتر ارائه نموده اند جهت این پژوهش استفاده شده اند. جهت تحلیل تذهیب مصاحف قرانی مکتب هرات، تزیینات در سه بخش کلی شامل تزیینات اوراق آغازین (افتتاحیه)، تزیینات همراه متن و تزیینات اوراق پایانی (اختتامیه) تقسیم بندی شده و در نهایت نتایج به دست آمده در ارتباط با ویژگی های آرایه ها و تذهیب مکتب هرات ارائه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 94

دانلود 188 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

معتقدی کیانوش

نشریه: 

آستان هنر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  18
 • صفحه شروع: 

  28
 • صفحه پایان: 

  33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  349
 • دانلود: 

  163
کلیدواژه: 
چکیده: 

هنر تذهیب در کنار خوشنویسی و نقاشی ایرانی، سه رکن اصلی در چرخه هنر کتاب آرایی ایران در دوران اسلامی به شمار می آید، با وجود آنکه ایرانیان از پیشگامان پیدایش، رواج دهندگان و برترین پدیدآورندگان آن بوده اند، جایگاه این هنر در میان دیگر هنرها و اهمیت توسعه و پیشرفت آن کمتر مورد توجه محققین غربی قرار گرفته است. در همین زمینه و با تاملی بر مجموعه کتب، رسالات و مقالات منتشرشده در جهان (در چند دهه اخیر) درباره هنر اسلامی و هنر ایرانی، درمی یابیم که رویکرد اکثر پژوهشگران هنر اسلامی بیش از همه متوجه خوشنویسی و نقاشی ایرانی بوده و مسائلی همچون پیشینه و خاستگاه تذهیب، مکاتب تذهیب و ویژگی هر دوره تاریخی، ساختار و ترکیب بندی، مبانی طراحی، تکنیک های اجرایی، هنرمندان و سبک کار آنان و نقد تحلیلی مستقل درباره این هنر کمتر به صورت تخصصی و علمی بررسی و تجزیه و تحلیل شده و متاسفانه در ایران نیز عموم آثار منتشرشده در زمینه تذهیب، کتب آموزشی بوده اند که فاقد اطلاعات تاریخی و تحلیلی دقیق درمورد این هنر ارزشمند هستند.از طرفی مساله پیدایش تذهیب همگام با توسعه خوشنویسی و به واسطه تزیین کلام الهی و شکوفایی آن در جغرافیای فرهنگی ایران، را می بایست از چشم اندازی توصیفی تحلیلی و فن شناسانه در حوزه نسخه شناسی و آموزش هنر در ایران مطالعه نمود. روش های شناخت پدیده ای چون هنر تذهیب، به ویژه قالب ها و مکاتب مختلف آن را باید تا آنجا که می شود، موشکافانه نقد و بررسی کرد.ایران به دلیل نقش محوری خود در شکل گیری هنراسلامی، از همان ابتدای قرن بیستم در کانون توجه مورخان، پژوهشگران، مجموعه داران و موزه داران هنراسلامی بوده است، به همین جهت در این گفتار برآنیم تا اهمیت پرداختن به چنین موضوعی را با توجه به آثار منتشرشده محققین غیر ایرانی (از دیرباز تا امروز) بررسی کنیم.

آمار یکساله:  

بازدید 349

دانلود 163 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

صحراگرد مهدی

نشریه: 

آستان هنر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  18
 • صفحه شروع: 

  34
 • صفحه پایان: 

  39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  76
 • دانلود: 

  59
کلیدواژه: 
چکیده: 

چند قرآن از مجموعه آستان قدس رضوی در فاصله سده ششم تا اواخر سده هشتم هجری در آناتولی تولیده شده که ویژگی های تذهیب و خط آنها گواه وجود سبکی مخصوص در این منطقه است. بررسی آثار یادشده نشان می دهد این سبک در تذهیب و کتابت ایران سده ششم، خاصه ماوراءالنهر، ریشه دارد که سابقه اش به قرآن وقفی زمردملک (م 4527)، در کتابخانه آستان قدس رضوی می رسد. این امر توجه ما را به ریشه های سبک آناتولی در ایران جلب می کند و گواه این واقعیت است که به طریقی نامعلوم شیوه آثاری چون قرآن وقفی زمردملک، الگوی کاتبان و مذهبان آناتولی در سده هفتم و هشتم هجری قرار گرفته است. این سبک تا اواسط سده هشتم دوام آورد اما به عللی نامشخص در نیمه دوم این سده قرآن های آناتولی با سبکی التقاطی و گاه الگوبرداری ناقص از آثار عصر ایلخانی ایران و شمال آفریقا جایگزین شد.

آمار یکساله:  

بازدید 76

دانلود 59 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

کریمی علیرضا

نشریه: 

آستان هنر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  18
 • صفحه شروع: 

  40
 • صفحه پایان: 

  45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  142
 • دانلود: 

  65
کلیدواژه: 
چکیده: 

تذهیب قرآن مجید در ادوار گوناگون و در جوامع اسلامی، به دلیل اهمیت فوق العاده آن مطرح بوده است. یکی از نقاط تاریخی این هنر در ایران، قرن سیزدهم هجری، همزمان با حکومت قاجار است. در این پژوهش سه نمونه از قرآن های مذهب این دوران بررسی می گردد که در کتابخانه و موزه ملی ملک نگهداری می شود. این نسخ کیفیت های متفاوتی از هنر تذهیب را در بردارد که مطالعه آن موجب خواهد شد تا ظرایف و دقایق هنری موجود در این نسخ، بیش از پیش آشکار گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 142

دانلود 65 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

فرزانه فهیمه

نشریه: 

آستان هنر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  18
 • صفحه شروع: 

  46
 • صفحه پایان: 

  57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  155
 • دانلود: 

  295
کلیدواژه: 
چکیده: 

منابع مکتوب و مستند فارسی، ازجمله کتاب ها، رساله ها، مرقعات و نسخ خطی برای شناخت ابعاد هنری و تاریخی هنرهای نگارگری، طراحی و خوشنویسی ایرانی، بسیار ارزشمند به شمار می روند. مصورسازی این کتب ادبی، علمی و تاریخی تحولات بزرگ و منحصربه فردی در هنر تصویرآرایی اسلامی ایجاد کرده است. درحقیقت آشنایی عمیق و همه جانبه با اصول نگارگری ایرانی با مطالعه و مشق نظری و علمی آثار موجود در مرقعات و نسخ خطی می تواند با هنر نقاشی عصر حاضر هماهنگی کاملی را فراهم سازد و قابلیت احیا و استفاده از شاخصه های نقاشی ایرانی را به وجود آورد. بنابراین یکی از راه های رسیدن به ارزش های هنرایرانی، ارتباط نزدیک با سنت های هنری این سرزمین، درک و معرفی نسخه های خطی کهن ایران اسلامی است. به همین سبب این آثار، مطالعه وسیعی را می طلبد و مقاله حاضر، گامی کوچک در این مسیر و قطره ای ناچیز از دریای بی کران مجموعه آستان قدس رضوی است که به پژوهش درباره 9 نسخه خطی مزین به گل و مرغ در حوزه ادبیات فارسی مربوط به سده های نهم تا چهاردهم می پردازد، این نسخ را از لحاظ تاریخی و شیوه اجرایی بررسی نموده و شاخصه های نقاشی گل و مرغ این نسخه ها را بیان می دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 155

دانلود 295 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

مدرسی هوس جواد

نشریه: 

آستان هنر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  18
 • صفحه شروع: 

  58
 • صفحه پایان: 

  63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  521
 • دانلود: 

  209
کلیدواژه: 
چکیده: 

این نوشته حاصل خوانشی دیگر از نگاره ساختن کاخ خورنق، از کمال الدین بهزاد، است. نگاره را بهزاد برای نسخه ای از خمسه نظامی گنجه ای ساخته است. نویسنده بر آن است که بهزاد داستان نظامی را به سادگی و مطابق با متن نظامی به تصویر درنیاورده و در آن متناسب با فهم و اندیشه خود تصرف کرده است. کاخ بهزاد، برخلاف کاخ خورنق نظامی، کامل و آراسته و پرتجمل نیست، بلکه بنایی است نیمه کاره، ساده و برآمده از خاک. روایت بهزاد روایت کار و دست و تصرف در خاک و ماده است، روایت آدمیان است که در ماده تصرف می کنند و آن را برای زیستن برمی آورند، روایت آفرینشگر است که با اثر خود در حقیقت بنای مرگ خود را برمی افرازد.

آمار یکساله:  

بازدید 521

دانلود 209 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آستان هنر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  18
 • صفحه شروع: 

  66
 • صفحه پایان: 

  72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  184
 • دانلود: 

  264
کلیدواژه: 
چکیده: 

استاد مهرزمان فخارمنفرد، متولد سال 1332 در شهرری، دارای مدرک درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در رشته گل و مرغ، نگارگری را نزد اساتیدی چون سوسن آبادی، علی اشراقی، علی مطیع فراگرفت و رشته های تذهیب، گل و مرغ، هنرهای لاکی، نقاشی روی چوب، نقاشی روی شیشه و پشت شیشه و آب رنگ پرداز را نزد استاد بیوک احمری آموخته است. وی تاکنون چندین نمایشگاه گروهی در داخل و خارج از کشور و یک نمایشگاه انفرادی داشته است. فخارمنفرد با ابتکاری که در هنر گل و مرغ داشته موفق به کسب رتبه های مختلف هنری شده است. ..

آمار یکساله:  

بازدید 184

دانلود 264 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسنده: 

غفوریان شادی

نشریه: 

آستان هنر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  18
 • صفحه شروع: 

  7
 • صفحه پایان: 

  7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  40
 • دانلود: 

  19
کلیدواژه: 
چکیده: 

دین به مدد اتصال به سرچشمه الوهیت، مبتنی بر شعور ذاتی و فطرت زوال ناپذیر آدمی است و ماهیت درونی آن آرمان و حقیقتی متعالی را می جوید، حقیقتی که مطلوب بشر بوده و هر انسانی در آرزوی دست یابی و رسیدن به آن گام برمی دارد.دین، این تجربه معناگرایانه و تعالی جویانه از انسان و هستی، همواره برای بیان درونمایه های خود صوری زیبا را برگزیده است. در این راه، معنویت و تعالیت که برگرفته از تجربه دینی است، صورت زیبا اختیار کرده، نیاز زیبایی شناختی انسان را تعالی می بخشد و او را به فراسوی کمال فرا می خواند.کمالی که خداوند لطیف و خبیر، پیامبر را از آن آگاه نموده است، کمالی که در مسیر رسیدن به آن، دو گنج گران سنگ قرآن و عترت چونان چراغ راه می درخشند تا رهروان راستین به سرمنزل مقصود رهنمون گردند...

آمار یکساله:  

بازدید 40

دانلود 19 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

سیم ریز مهدی

نشریه: 

آستان هنر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  18
 • صفحه شروع: 

  73
 • صفحه پایان: 

  77
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  55
 • دانلود: 

  134
کلیدواژه: 
چکیده: 

اگر چه ایرانیان خوش قریحه و هنرمند پیش از ورود انوار تابناک اسلام محمدی (ص)، به جای جای این مرز و بوم، در هنرهای مختلف به ویژه هنرهای تزئینی، پیشرو و سرآمد بودند، اما به جرات می توان آغاز هنر گران سنگ تذهیب را ورود اسلام به ایران و همنشینی آن با کلام بی مثال حضرت باری تعالی دانست. محدودیت های موجود در قرون اولیه اسلام برای استمرار نقاشی ها و حجاری ها از یک سو و خلاقیت ایرانیان هنرمند از سوی دیگر موجب گردید تا این هنر ارزشمند به سرعت به جایگاهی ویژه و ماندگار در میان هنرهای اسلامی و ایرانی دست یابد...

آمار یکساله:  

بازدید 55

دانلود 134 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID