مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد | سال:1381 | دوره:26 | شماره:4-3

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  4-3
 • صفحه شروع: 

  121
 • صفحه پایان: 

  126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  116
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

مقدمه: هدف از این مطالعه بررسی نقش درمان عفونت پریودونتال بر بهبود کنترل متابولیکی در بیمارن دیابتیک بود. مواد و روش: در این تحقیق 10 بیمار دیابتی غیروابسته به انسولین (9 زن و 1 مرد) با کنترل متابولیک ضعیف (میانگین HbA1c* برابر 11.1 درصد)، میانگین سنی 43.7 سال و میانگین مدت دیابت 7.4 سال که همگی مبتلا به پریودونتایتیس مزمن بزرگسالان متوسط تا پیشرفته بودند، انتخاب شدند. درمان شامل جرم گیری و تسطیح ریشه ها، کشیدن دندانهای غیر قابل نگهداری و جراحی فلپ بود. اندازه گیریها شامل عمق پاکت، سطح کلینیکی چسبندگی، پلاک و خونریزی حین پروبینگ بود که در هفته های صفرو 18 پس از درمان بدست آمد، بعلاوه هموگلوبین گلیکوزیله در هفته های صفر، 18 و 26 و نیز ایندکس چاقی در هفته های صفر و 26 بست آمد.یافته ها: بهبودی معناداری در پارامترهای کلینیکی بین هفته های صفر و 18 مشاهده شد (p<0.0001)، اما تفاوت بین میزان HbA1c در سه زمان هفته های صفر، 18 و 26 معنی دار نبود(P=0.208)، هرچند که کاهش اندکی در HbA1c هفته 26 در مقایسه با هفته صفر دیده شد. همچنین بین HbA1c و متغیرهای کلینیکی ارتباط قابل توجهی مشاهده نشد.نتیجه گیری: از یافته های فوق چنین بر میاید که درمان بیماری پریودونتال به روش جراحی از نظر کلینیکی نتایج موفقیت آمیزی در دیابتیکها به همراه دارد، ولی بهبودی قابل توجهی در میزان کنترل دیابتیک آنها در اثر درمان پریودونتال رخ نمیدهد و ممکن است عوامل دیگری نیز در آن دخالت داشته باشند. تحقیقات بیشتر و طولانی تری در این زمینه ضروری بنظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 116

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  4-3
 • صفحه شروع: 

  127
 • صفحه پایان: 

  132
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  126
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

شکستگی های فک و صورت یکی از اساسی ترین مشکلات بیماران در ناحیة صورت است . استفاده از تکنیکهای متداول  رادیوگرافی  کمک  بزرگی  به جراحان فک  و  صورت  در  تشخیص ، درمان و  ارزیابی پس از  درمان می نماید . هدف از این مطالعه بررسی یافته های رادیوگرافیک شکستگی های قک پایین و 3/1 میانی صورت در مراجعین به دانشکده دندانپزشکی مشهد بوده است .مواد و روشها: در این مطالعه 46 بیمار که در طول یکسال بعلت صدمات فک پایین و 3/1 میانی صورت به دانشکده دندانپزشکی مشهد مراجعه کرده بودند ، مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج گرد آوری شده پس از پایان مطالعه بصورت نسبتهای فراوانی بر حسب سن ، جنس،علت ایجاد شکستگی ، ناحیه مبتلا و تکنیکهای رادیوگرافی مورد استفاده مرتب شده و به شکل جداول و نمودارهایی تنظیم شد .یافته ها: 1- 36 نفر از بیماران نامبرده ( 2/78 % ) مذکر و 10 نفر (7/21 % ) مؤنث بودند .2- شایعترین سنین شکستگی دهة سوم وچهارم ( 6/32 % ) و شایعترین علت ایجاد شکستگی حوادث رانندگی ( 1/39 % ) بود .3- بیشترین علامت کلینیکی مشاهده شده در بیماران صدمه دیده ، وجود زخم در ناحیه صورت (2/52 %) بود .4- بیشترین تکنیک رادیوگرافی مورد استفاده پانورامیک ( 3/58% ) بود .5- در بررسی رادیوگرافیک ، 46 بیمار مذکور دارای 72 محل شکستگی بودند ، در فک پایین شایعترین محل شکستگی ناحیة کندیل ( 1/39% ) بود . نتیجه گیری: بااینکه توموگرافی کامپیوتری (CT ) بطور گسترده بکار گرفته می شود ، اما استفاده معمول از آن برای تشخیص شکستگی های ناحیه صورت در ایران بدلیل بالا بودن هزینه و یا دلایل دیگر بسیار محدود است .نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که از تکنیکهای اختصاصی برای بررسی شکستگی هر ناحیه کمتر استفاده شده است .

آمار یکساله:  

بازدید 126

دانلود 79 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  4-3
 • صفحه شروع: 

  133
 • صفحه پایان: 

  138
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  275
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

مقدمه: عفونت عود کننده ویروس هرپس سیمپلکس معمولا فرآیند خوش خیمی است که خود به خود بهبود می یابد. این ویروس در افرادی که دچار ضعف ایمنی هستند ممکن است منجر به یک عفونت مزمن و تخریب شدید بافتی گردد.هدف از این بررسی تعیین نقش ویروس هرپس سیمپلکس در ایجاد ضایعات دهانی در بیمارانی که با داروهای سایتو توکسیک درمان می شوند.مواد و روشها: در مطالعه حاضر میزان بروز ضایعات دهانی ویروس هرپس سیمپلکس در 21 بیمار مبتلا به لوسمی حاد که برای شیمی درمانی در بخش هماتولوژی – انکولوژی بیمارستان امام رضا(ع ) بستری شده بودند مورد بررسی قرار گرفت .یافته ها: ضایعات دهانی در 76 درصد از بیماران در جریان درمان با داروهای سایتوتوکسیک رخ دادند . ویروس هرپس سیمپلکس عامل ایجاد 75 درصد از این ضایعات بودنتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که عفونت  هرپس سیمپلکس باید به عنوان یک عامل مهم ضایعات دهان در هر بیماری که با داروهای سایتوتوکسیک درمان می شوند ، مورد توجه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 275

دانلود 79 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  4-3
 • صفحه شروع: 

  139
 • صفحه پایان: 

  144
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  189
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

مقدمه: یکی از اهداف اصلی استئوتومی های فکی ، تامین فانکشن صحیح و ثبات قطعات استئوتومی متعاقب اعمال جراحی ارتوگناتیک می باشد و امروزه با استفاده از روشهای فیکساسیون سخت، ثبات و فانکشن بعد از عمل به حد کاملاً مطلوبی رسیده که باعث پایداری قطعات استئوتومی در محل مورد نظر می گردد. استفاده از این پیچ و پلاکهای فکی علی رغم فواید کاملا اثبات شده دارای مضرات خاص خود نیز می باشد که این مضرات به طور کامل و جامعی در اعمال جراحی ارتوگناتیک و خصوصاً استئوتومی لفورت I مشخص نگردیده است. لذا در این تحقیق بر آن شدیم تا تعداد پیچ و پلاکهای فکی برداشته شده و علل شایع خارج نمودن آنها را مورد بررسی قرار دهیم.مواد و روشها: در یک مطالعه تحلیلی آینده نگر ، 52 بیمار نیازمند استئوتومی لفورت I که در بین سالهای 1377 لغایت 1379 به بخش جراحی دهان و فک و صورت مراجعه نموده ، انتخاب و پس از انجام استئوتومی لفورت I و کاربرد فیکساسیون سخت با استفاده از پیچ و پلاکهای فکی 4  سوراخه  2 میلی متری ، بیماران برای مدتی برابر 14 ماه تحت معاینات دوره ای قرار گرفتند.یافته ها:1- از مجموع 208 پلاک بکار رفته در 52 بیمار ،‌در 9 بیمار ( 6 زن ،‌مرد ) ، 16% از پلاکها (36 عدد)  برداشته شده است 2 – جنس بیشتر پلاکهای خارج شده از جنس تایتانیوم می باشد. 3 – شایعترین علل خارج نمودن پلاکها ، بترتیب شامل :‌لمس شدن توسط بیمار ،‌سینوزیت ،‌درد – عفونت ،‌حساسیت حرارتی ،‌درد در لمس ، عفونت و ناشناخته می باشد. نتیجه گیری: تنها در تعداد کمی از بیماران، پیچ و پلاکهای فکی بکار رفته (16%) در محل استئوتومی ، بدلیل بروز عوارض بعد از عمل خارج گردیده است و پس از برداشتن پیچ و پلاکها در هر بیمار کلیه عوارض ناخواسته ظاهر شده، برطرف گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 189

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  4-3
 • صفحه شروع: 

  145
 • صفحه پایان: 

  148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  173
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

مقدمه: استفاده از کرانیومتری در تعیین رابطه عمودی فک بالا و پایین در حالت اکلوژن یکی از روشهای پیشنهاد شده می باشد. هدف از این بررسی یافتن روش دقیقتر در تعیین ارتفاع عمودی صورت می باشد.مواد و روشها: در این تحقیق تعداد یکصد مرد و بیست زن انتخاب و فاصله گوش تا گوشه چشم در سمت راست و چپ اندازه گیری و با فاصله زیر چانه تا زیر بینی در حالت اکلوژن مقایسه شد.یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که علیرغم وجود همبستگی، این روش نسبت به سایر روشهای تعیین رابطه عمودی فک بالا، ضریب اطمینان کمتری داشته و فقط می تواند همراه با روشهای دیگر بعنوان یک شاخص کمکی مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 173

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  4-3
 • صفحه شروع: 

  149
 • صفحه پایان: 

  156
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  146
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

هدف از این تحقیق تعیین میزان فلوئوروزیس در نوجوانان 15 ساله دبیرستانهای شهر قوچان و دهستان تیتکانلو (30 کیلومتری غرب شهرستان قوچان) بوده است.مواد و روش ها: 900 نفر شامل 600 نوجوان 15 ساله در شهر قوچان و 300 نوجوان 15 ساله در دهستان تیتکانلو بطور تصادفی انتخاب و مورد معاینه قرار گرفتند.یافته ها بکمک نرم افزار SPSS آنالیز گردید. یافته ها: این مطالعه نشان داد که درصد فلوئوروزیس در کل نوجوانان 15 ساله دبیرستانی شهر قوچان 32% و در کل نوجوانان 15 سالهً دهستان تیتکانلو 95.33% می باشد. همچنین درصد فلوئوروزیس در دختران قوچان (33.67%) و در پسران (30.34%)، در پسران روستای تیتکانلو (97.34%) و در دختران (93.34%) بوده است.نتیجه گیری: علت این شیوع بالای فلوئوروزیس در روستای تیتکانلو غلظت بالای فلوئوراید آب آشامیدنی آن ناحیه (ppm1.7) در مقایسه با شهرقوچان (ppm0.7) و مصرف بالای آب و چای بعلت کار کردن در زیر آفتاب گرم و سوزان فصول بهار و تابستان که سرشار از فلوئوراید بوده می باشد، این مطالعه نشان داد که با افزایش میزان فلوراید آب آشامیدنی DMFT نوجوانان 15 ساله کاهش چشمگیری داشته است.بطوریکه DMFT نوجوانان روستای تیتکانلو در این مطالعه 1.95 در مقایسه با نوجوانان 15 ساله قوچان (2.95)کاهش داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 146

دانلود 79 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  4-3
 • صفحه شروع: 

  157
 • صفحه پایان: 

  160
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  142
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

مقدمه: درمان ریشه دندانهای با آپکس باز به طریقه جراحی و غیرجراحی امری مشکل بوده و گاهی حتی غیر معمولی است.استفاده از موادی مثل هیدروکسید کلسیم یا هیدروکسی آپاتایت جهت ایجاد پلاک در ناحیه آپیکالی دندان با آپکس باز یک درمان مناسب است .هدف از این مطالعه بررسی سیر ترمیم ضایعات بوسیله آپیکال پلاک هیدروکسی آپاتایت در دندانهای با آپکس باز در گربه بطریقه رادیوگرافیکی بود.مواد روش ها: در این مطالعه 84 دندان کانین از 21 گربه انتخاب شد. بعداز آماده سازی کانال در 68 دندان گروه آزمایشی و ایجاد آپکس باز و ضایعه اطراف آپکس،  آپکسیفیکیشن یک جلسه ای بوسیله 4-2 mmپلاک  آپیکالی هیدروکسی آپاتایت انجام و کانالها بطریقه تراکم ورتیکالی پرشد. ارزیابی رادیوگرافیکی در 2 دوره زمانی 3 ماهه و 6 ماهه انجام شد.یافته ها: نتایج نشان داد که بعداز 3 ماه 3/31%  موارد ضایعه کوچکتر شده بود و در 8/43% ترمیم کامل صورت گرفته بود و بعداز 6 ماه در 6/30% مواد ضایعه کوچکتر و در 4/44% ترمیم کامل صورت گرفته بود.نتیجه گیری: با توجه به این یافته ها هیدروکسی آپاتایت را بعنوان یک سد آپیکالی مناسب در دندانهای با آپس باز پیشنهاد نمود که خاصیت استئواینداکتیو آن نیز جهت سنتز استخوان و ترمیم ضایعات مناسب است.

آمار یکساله:  

بازدید 142

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  4-3
 • صفحه شروع: 

  161
 • صفحه پایان: 

  170
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  199
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

مقدمه: با توجه به ضرورت حفظ حیات پالپ هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه پاسخهای هیستولوژیکی پالپ به سه نوع ماده مختلف قرار داده شده بطور مستقیم برروی پالپ اکسپوز شده گربه می باشد.مواد و روشها: در این مطالعه از 32 دندان کانین گربه بعنوان گروه آزمایش و 2دندان بصورت پالپ دست نخورده, بعنوان کنترل استفاده شد. حفرات کلاس V با ابعاد مشابه در دندانها آماده شده و سپس مرکز این حفرات بطور مکانیکی اکسپوز گردید. سپس دندانها به سه گروه تقسیم شد. پالپ هر گروه با استفاده از یکی از مواد دایکال، مینرال تری اکساید اگریگیت(MTA) و اسکاچ باند ام پی (SMP)پوشانده شده و سپس حفرات با کامپوزیت پرشد.در دوره‌های 7 روز و 70 روز حیوانات کشته شده و مقاطع هیستولوژیکی 5 میکرونی آماده گردید. سپس نمونه ها توسط میکروسکوپ نوری ارزیابی شده و اطلاعات بدست آمده با استفاده از تست one-way ANOVA با ضریب اطمینان 95% مورد آنالیز آماری قرار گرفت.یافته ها: بر طبق نتایج بدست آمده در گروه 7 روزه اختلاف معنی داری در میزان آماس موجود در پالپ در نمونه های مورد آزمایش مشاهده نشد. در این گروه در هیچ یک از نمونه ها سد کلسیفیه عاجی تشکیل نشده بود.در گروه 70 روزه در نمونه های MTA  هیچ آماسی مشاهده نشد. همچنین اختلاف معنی داری در وجود آماس بین نمونه های مورد آزمایش یافت نشد.سدکلسیفیه عاجی در 50% نمونه های MTA, 40% نمونه های دایکال و 20% نمونه های SMPمشاهده شد. این اختلاف موجود از نظر آماری معنی دار نبود(85/0= (P.نتیجه گیری: نتیجه یافته های بدست آمده در این مطالعه استفاده از مینرال تری اکساید اگریگیت و اسکاچ باند ام پی را بعنوان موادی  مناسب جهت پوشش مستقیم پالپ توصیه می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 199

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  4-3
 • صفحه شروع: 

  171
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  344
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

این مطالعه آزمایشگاهی مقایسه قدرت باند نگهدارنده های اسید اچ بریج بتوسط انواع مختلف آماده سازی شیمیایی بهمراه کاربرد دو نوع ادهزیو به مینای دندان را مقایسه نمود. مواد و روش ها: 144 عدد دندان کانین سالم تهیه شد و پس از تمیز کردن و مانت شدن توسط آکریل خود سخت شونده درون مولد، قطعات فلزی به شکل مربع به ضلع 3 میلی متر و ضخامت 5/. میلی متر مطابق با سطح لینگوال دندانهای کانین تهیه گردید و یک زائده در قسمت میانی آن عمود بر نمونه قرار گرفت. سطح تماس تمام نمونه ها سند بلاست شده سپس نمونه ها به 4 گروه 36 تایی بر مبنای آماده سازی با انواع محلولهای شیمیایی تقسیم گردید. A) اسید نیتریک 50% حجمی ، اسید هایدروکلریک 25% حجمی و متانول 25% حجمی . B) اسید هایدروکلریک 18% حجمی . C) اسید فسفریک 50% حجمی ، اسید هایدروکلریک 25% حجمی و متانول 25% حجمی و D) اسید سولفوریک 3% وزنی و پرمنگنات پتاسیم 1% وزنی . سپس هر گروه به دو زیر گروه بر مبنای استفاده از دو نوع ادهزیوScotch Bond Multi Purpose(3M) و One Coat Bond (Coltene) تقسیم گردید و توسط Duo Cement(Coltene) به سطح لینگوال دندانها چسبانده شد. پس از انجام 1000 سیکل حرارتی تست برشی توسط کراس هد تیغه‌ای با سرعت 2 میلی متر در دقیقه انجام شد .آنالیز داده ها توسط آنالیز واریانس دو عاملی با ضریب 95% انجام شد.یافته ها: 1- دو عامل نوع اسید و نوع ادهزیو روی یکدیگر تاثیر متقابلی ندارند . 2- متغیر نوع اسید بر متوسط قدرت باند تاثیری ندارد بنابراین هر چهار نوع اسید از قدرت یکسانی برخوردار هستند. 3- متغیر نوع ادهزیو بر متوسط قدرت باند تاثیر معنی داری ندارد یعنی هر دو نوع ادهزیو قدرت باند یکسانی را ایجاد نموده اند.نتیجه گیری: هنگام آماده سازی سطح تماس نگهدارنده های مریلند بریج محلولهای اسیدی و ادهزیوهای چند مرحله ای و تک مرحله ای از نظر قدرت باند به مینا یکسان عمل می نمایند بنابراین بهتر است ساده ترین روش انتخاب گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 344

دانلود 79 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  4-3
 • صفحه شروع: 

  181
 • صفحه پایان: 

  185
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  184
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

مقدمه: استخوان فکین از نقطه نظر پروتز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تحلیل ریج باقیمانده بعد از کشیدن دندانها شروع و در طول زندگی ادامه می یابد. علاوه بر پدیده پیری وضعیت مینرالیزاسیون اسکلت استخوانی، حضور پروتز ها و فشارهای وارده بر نشستگاه نیز عاملی جهت بروز تحلیل استخوان خواهد بود. هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین میزان فسفر ، کلسیم و آلکالن فسفاتاز سرم و میزان تحلیل ریج بیماران بی دندان و رابطه بین تحلیل ریج، سن، جنس و مدت استفاده از پروتز می باشد.مواد و روش ها: تعداد 30 بیمار شامل 15 مرد و 15 زن با میانگین سنی 54 سال که سابقه استفاده از پروتز کامل را داشتند انتخاب و از آنها رادیوگرافی O.P.G. بعمل آمد. جهت ارزیابی تحلیل ریج باقیمانده نقطه مرجع سوراخ چانه ای در نظر گرفته شد و بر این اساس بیماران به دو گروه ، دارای تحلیل کم و تحلیل شدید تقسیم شدند.از بیماران جهت آزمایشات کلسیم ، فسفر و آلکالن فسفاتاز خون ، بصورت  ناشتا نمونه گیری بعمل آمد. و اطلاعات بدست آمده با تست های آماری T.Studends  و Mann-whitency مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: پارامترهای بررسی شده در دو گروه تحت مطالعه از نظر آماری با هم مقایسه شدند در مجموع بین دو گروه با تحلیل کم و شدید ریج باقیمانده اختلاف معنی داری از نظر میزان کلسیم ، فسفر و آلکالن فسفاتاز مشاهده نگردید.نتیجه گیری: در بررسی مقایسه ای دو گروه ، هیچ گونه ارتباط معنی داری بین جنس،  سن و میزان تحلیل استخوان آلوئول مشاهده نگردید. اما بین میزان تحلیل و مدت استفاده از پروتز ارتباط معنی داری وجود داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 184

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

حسنی محمدعلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  4-3
 • صفحه شروع: 

  187
 • صفحه پایان: 

  190
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1981
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

 مقدمه: آنژین لودویگ یک سلولیت با انتشار سریع در فضاهای زیر فکی و زیر زبانی بصورت دو طرفه و زیر چانه ای می باشد. عامل آن استرپتوکوکهای همولیتک هستند که مخلوطی از هوازی و بی هوازی می باشند. و اکثرا بعد از بیرون آوردن دندانهای عفونی فک پایین در اطفال و کسانی که سیستم دفاعی و ایمنی ناقصی دارند و آنتی بیوتیک دریافت نمی کنند گزارش شده است علائم بصورت دهان باز، زبان متورم، تریسموس، اشکال در بلع و نبض و اضطراب مریض می باشد . درمان آن تجویز وسیع آنتی بیوتیک وریدی در بیمارستان و جراحی و باز کردن راه هوائی است. کسانی که بمحض بروز علائم آنتی بیوتیک دریافت می کنند میزان مرگ و میرشان کمتر گزارش شده علت مرگ و میر انسداد راه هوائی و سپتی سمی می باشد. توأم کردن مترونیدازول همراه با پنی سیلین رایج شده است زیرا مترونیدازول روی بی هوازیها اثر می کند .نتیجه: علاوه بر جراحی و تجویز آنتی بیوتیک جهت جلوگیری از تورم ناحیه حلق کورتیکواستروئید تجویز می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1981

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  4-3
 • صفحه شروع: 

  191
 • صفحه پایان: 

  200
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  186
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

مقدمه: هدف مقاله حاضر بررسی کاربرد مگنت ها در زمینه های مختلف درمان ارتدنسی است. بیش از بیست سال از معرفی مگنت ها برای ایجاد حرکات پیچیده دندانی می گذرد و امروزه در حرکت دندانهای نهفته ، حرکات دندانی در بستن یا باز کردن فضاهای دندانی و حرکات مشابه دیگر از مگنت ها استفاده می شود. برخی از تحقیقات نشان داده اند که استفاده از مگنت ها باعث سرعت حرکت بیشتر و کاهش درد می گردد. ارائه فنرها و سیمهای سوپرالاستیک نیاز به فنرها را در بستن فضاها کاسته است. در اکستروژن دندان های نفهته به داخل قوس دندانی مگنت ها می توانند کاربرد قابل توجهی را با توجه به کاهش درد و ناراحتی بیمار و افزایش سرعت رویش این دندانها داشته باشند و در برخی موارد فورس اراپشن دندانهای دچار شکستگی نیز مگنت ها کارآیی دارند.نتیجه گیری: در انتها بنظر می رسد علی رغم مزایای قابل توجه مگنت ها از جمله کاهش درد و ناراحتی بیمار نیاز به ویزیت های کمتر، هنوز کاربرد بالینی این دستگاهها برای حرکات ساده دندانی، با توجه به قیمت بالا و حجم نسبی آنها رواج نیافته است و محدود به برخی موارد گزینشی است.

آمار یکساله:  

بازدید 186

دانلود 79 استناد 0 مرجع 1

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID