نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

عظیمیان احمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  6-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1199
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

در این مقاله با استفاده از نرم افزار فلوئنت (fluent). جریان هوای عبوری از روی بدنه چند خودروی مختلف ساخت داخل (پژو؛ پراید و پیکان) شبیه سازی شده است. برای انجام این کار معادلات حاکم بر جریان سیال مغشوش به همراه مدل k-є استاندارد؛ با استفاده از شرایط مرزی مناسب حل شده اند. قلمرو حل بصورت تونل باد در نظر گرفته شده و بنابراین جریان هوا از رو، زیر و کناره های خودرو عبور می کند. نتایج حاصل از این مطالعه که بصورت منحنی های توزیع ضریب فشار روی سطوح خودروها رسم شده اند با نتایج آزمایشگاهی موجود (در مواردی که این نتاج وجود داشته) مقایسه شده اند که همخوانی خوبی را نشان می دهند. از روی این نتایج می توان تحلیلی بر عملکرد آیرودینامیکی بدنه این خودروها ارایه نموده و ضریب درگ هر یک از خودروها را محاسبه کرد. از مقایسه ضریب درگ خودروهای پژو و پیکان می توان اثرات مربوط به مصرف سوخت اضافی در خودروی پیکان را ارزیابی کرده و به آثار زیست محیطی آن هم پی برد.

آمار یکساله:  

بازدید 1199

دانلود 30 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  24-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  487
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

در مقاله حاضر تحلیل لایه مجزای کوپل پیزوالکتریک تیرهای مرکب لایه ای انجام گرفته است. برای تخمین متغیرهای حالت تغییر مکان و پتانسیل الکتریکی از تئوری لایه مجزای ردی با توابع لاگرانژی مرتبه اول تا سوم در جهت ضخامت هر لایه استفاده می گردد. از تغییرات مولفه مکان عرضی (w) در ضخامت تیر صرفنظر می گردد. معادلات تعادل مکانیکی به همراه معادلات الکتریکی به صورت کوپل، به روش اجزا محدود، گسسته و حل می گردند. نتایج تحلیل استاتیکی تیرهای با تکیه گاه ساده و لایه چینی متفاوت، تحت بارهای مکانیکی و الکتریکی با حل دقیق مقایسه می شود. قابلیت این مدل در پیش بینی دقیق تغییر مکانها و تنشها نشان داده می شود.  

آمار یکساله:  

بازدید 487

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  52-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1046
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

در این مقاله به بررسی ارتعاشات آزاد یک ورق مستطیل شکل تابعی با استفاده از تئوری مرتبه اول تغییر شکل برشی پرداخته می شود. ابتدا با معرفی میدان تغییر مکان مطابق با تئوری مرتبه اول تغییر شکل برشی، روابط کرنش- تغییر مکان استخراج شده سپس با استفاده اصل هامیلتون معادلات حرکت برای ورق فوق بدست می آید و با استفاده از روش ناویر مجموعه معادلات حرکت، تبدیل به یک مسئله مقدار ویژه می گردد که از آنجا فرکانسهای طبیعی ورق محاسبه می گردند. برای تحلیل خصوصیات ورق، از مدل ردی استفاده می شود و در ادامه نمودارهای ارتعاشی ورق مستطیلی شکل تابعی با ورق ساخته شده از مواد همگن ایزوتروپیک مورد مقایسه قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1046

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  69-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1129
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

موتورهای استرلینگ علیرغم مزایای ویژه ای که نسبت به موتورهای احتراق داخلی دارند، دارای این عیب عمده هستند که به خاطر نحوه انتقال انرژی گرمایی، توان مورد نیاز را با تاخیر تامین می کنند. کندی عکس العمل موتورهای استرلینگ در مقابل تغییرات بار ورودی باعث محدودیت کاربردهای صنعتی آنها خاصه در مواردی که نظیر خودرو، نیاز به تغییرات سریع بار وجود دارد گردیده است. مقاله حاضر روشی را برای این حل مشکل در کلاس وسیعی از موتورهای استرلینگ ارایه می نماید. در این مقاله طراحی سیستم کنترلی، بر روی مدل ریاضی غیر خطی موتور استرلینگ نوع گاما که با استفاده از نتایج تجربی به دست آمده، اعمال شده است. سیستم کنترلی پیشنهادی بر مبنای تنظیم دو عامل دما و فشار به عنوان ورودی های کنترلی طراحی و ارایه شده است. نشان داده شده است که این سیستم دو ورودی – یک خروجی، توانایی پاسخگویی به تغییرات سریع توان را دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1129

دانلود 30 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  92-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1052
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

یکی از روشهای کنترل NOx پاشش آب یا بخار آب به محفظه احتراق است. نشر NOx با دمای شعله افزایش می یابد. با پاشش آب یا بخار آب دمای ناحیه احتراق کاهش می یابد و بدنبال آن نشر NOx کم می شود. در این تحقیق به محفظه احتراق با سوخت مایع، بخار آب تزریق شده است تا تاثیر آن بر کاهش نشر NOx بررسی شود. بعد از تعیین معادلات حاکم بر جریان و فرمولاسیون احتراق، هندسه و شرایط احتراق مشخص می شود. سپس به کمک نرم افزار فلوئنت (fluent) احتراق مدلسازی می شود. با پاشش بخار با نسبتهای جرمی بخار به سوخت مختلف، مشاهده شده است که نشر NOx بطور قابل ملاحظه ای کاهش یافته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1052

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0