نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 35)
 • صفحه شروع: 

  104
 • صفحه پایان: 

  108
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  273
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

زمینه: چاقی دوران کودکی و نوجوانی یک معضل سلامتی و بهداشتی است که علاوه بر عوارض جسمی، می تواند پیامدهای روحی – روانی زیادی از جمله اضطراب در بر داشته باشد که خود می تواند تشدیدکننده چاقی باشد. هدف: مطالعه به منظور مقایسه میانگین نمره اضطراب نوجوانان چاق در مقایسه با گروه شاهد و تعیین ارتباط اضطراب نوجوانان با پیشرفت تحصیلی و همچنین شغل والدین انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه مورد – شاهدی در سال 1381 در 266 نوجوان 12 تا 18 ساله انجام شد. نمونه ها به روش چند مرحله ای به صورت تصادفی از بین دانش آموزان مدارس راهنمایی و دبیرستان های اصفهان انتخاب شدند. 93 دانش آموز دارای اضافه وزن (نمایه توده بدنی بیش از صدک 85 برای سن و جنس) به عنوان گروه مورد و 176 دانش آموز با نمایه توده بدنی کمتر از صدک 85 به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند. دو پرسش نامه که روایی و پایایی آن پس از بررسی مقدماتی از 50 نفر تایید شده بود برای تمام نمونه ها تکمیل شد. داده ها با نرم افزار آماری SPSS 11 توسط آزمون های آماری t، مجذور کای،آنالیز واریانس و همبستگی پیرسون در سطح معنی داری P<0.05 تحلیل شد. یافته ها: میانگین نمره اضطراب و وضعیت تحصیلی دو گروه تفاوت معنی داری نداشت. ارتباط معنی داری بین شغل والدین با میانگین نمره اضطراب و وضعیت تحصیلی دانش آموزان به دست آمد به نحوی که دانش آموزان دارای مادر یا پدر کارمند یا فرهنگی از سطح اضطراب کمتر و وضعیت تحصیلی مطلوب تری برخوردار بودند (p=0.03) بحث و نتیجه گیری: هر چند بسیاری از مطالعه های انجام شده در جوامع غربی نشان دهنده بالاتر بودن اضطراب در نوجوانان چاق است، عدم وجود تفاوت معنی دار اضطراب در مطالعه حاضر می تواند به این دلیل باشد که در جامعه ما هنوز چاقی به عنوان معیاری از سلامتی تلقی می شود و در نتیجه نوجوانان از اضافه وزن خود دچار اضطراب نمی شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 273

دانلود 87 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 35)
 • صفحه شروع: 

  15
 • صفحه پایان: 

  19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  132
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

زمینه: بر اساس برخی منابع  تداوم  تغییرات الکترو کاردیوگرافی  به مدت بیش از 12 ساعت بعد ازکنترل درد می تواند نشانة سکته قلبی بدون موج Q  باشد. هدف: مطالعه  به منظور ارزیابی میانگین مدت زمان تداوم  تغییرات  ایجاد شده در الکتروکاردیوگرافی بیماران مبتلا به آنژین ناپایدار انجام شد. مواد و روش ها: مطالعه به صورت مقطعی در سال1380 انجام شد. افراد مورد مطالعه 34 نفر بودند که از میان بیمارانی که با تشخیص آنژین ناپایدار در بخش سی‎سی‎یو بیمارستان نور اصفهان بستری شده بودند، به طور تصادفی انتخاب شدند. معیار انتخاب بیماران تغییرات جدید قطعهST و موج T در الکتروکاردیوگرافی و رد شدن سکته قلبی حاد توسط آزمایش‎های آنزیمی نظیرCPK-MB ,LDH  وTotal CPK  بود. افراد دارای سندرم ولف پارکینسون وایت، بیماری های غدد بزاقی، مصرف داروهای ضد آریتمی و ضدآنژینی، بلوک شاخه ای چپ، مصرف دیژیتال و اعمال جراحی اخیر (که همگی ممکن است باعث تغییرات موج T و قطعهST شوند) از مطالعه خارج شدند. بیماران پس از ترخیص تا 3 ماه بعد پیگیری شدند. یافته ها: میانگین مدت زمان تغییرات الکتروکاردیوگرافی در این بیماران 28.65±7 روز بود. میانگین تداوم تغییرات قطعهST  14.7±24 روز و میانگین تداوم تغییرات موج T، 30.1±38 روز بود. حداقل تداوم تغییرات الکتروکاردیوگرافی در بیماران 1روز و حداکثر آن 90 روز بود. 8 بیمار آنژیوگرافی شدند که 7 نفر از آنها آنژیوگرافی غیر طبیعی داشتند. آزمون آماری همبستگی  رابطه معنی داری بین زمان باقی‎ماندن تغییرات الکتروکاردیوگرافی و شدت گرفتاری عروق کرونر و همچنین میزان بروز عوارض بعدی  نشان نداد. نتیجه گیری: باقی‎ماندن تغییرات در الکتروکاردیوگرافی ممکن است در مراجعه‎های بعدی بیماران موجب اشتباه‎های تشخیصی شود. لذا دراین گونه موارد باید به علائم بالینی توجه بیش‎تری نشان داد و از سایر روش های تشخیصی پیرابالینی کمک گرفت.  

آمار یکساله:  

بازدید 132

دانلود 26 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 35)
 • صفحه شروع: 

  20
 • صفحه پایان: 

  26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  222
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

زمینه: نیکوتین به عنوان ترکیب اصلی سیگار، نقش مهمی در پیشرفت بیماری های قلبی - عروقی و سرطان ریه دارد. هدف: مطالعه به منظور تعیین اثرات نیکوتین و متابولیت آن کوتینین بر میزان حساسیت LDL به اکسیداسیون و گلیکوزیلاسیون هموگلوبین انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه تجربی در سال 1381 در مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان به روش in vitro انجام شد. تأثیر غلظت‎های 10، 15 و 25 میکروگرم بر میلی لیتر نیکوتین و کوتینین بر میزان گلیکوزیلاسیون هموگلوبین با روش کالری‎متریک اندازه گیری شد. حساسیت LDL نسبت به اکسیداسیون نیز با روش Regnstrom تعیین شد. داده‎ها با آزمون آماری t تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نیکوتین و کوتینین اکسیداسیون LDL وابسته به مس را مهار می کردند، ولی میزان گلیکوزیلاسیون هموگلوبین را افزایش می دادند. نیکوتین در غلظت های نهایی (10، 15 و 25 میکروگرم بر میلی لیتر) میزان گلیکوزیلاسیون را به ترتیب  25 ٪، 32 ٪ و 47 ٪ افزایش داد و کوتینین نیز در غلظت های نهایی (10، 15 و 25 میکروگرم بر میلی لیتر) به ترتیب 8 ٪، 10 ٪ و 12 ٪ گلیکوزیلاسیون را افزایش داد. نتیجه گیری: با توجه به یافته‎ها می توان گفت یکی از مهم‎ترین علل افزایش وقوع بیماری های قلبی - عروقی در افراد سیگاری گلیکوزیلاسیون هموگلوبین است.

آمار یکساله:  

بازدید 222

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

نجف زاده مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 35)
 • صفحه شروع: 

  26
 • صفحه پایان: 

  34
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  263
 • دانلود: 

  55
چکیده: 

زمینه: اولین و شایع‎ترین علت مرگ و میر در ایران در تمام سنین و در دو جنس، بیماری های عروق کرونر است. هدف: مطالعه به منظور تعیین شیوع بیماری های عروق کرونر در شهر قزوین در سال 1379 انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی1000 نفر از افراد بالای 25 سال شهر قزوین شرکت داشتند. از افراد بالای 30 سال(846 نفر) نوار قلبی 12 اشتقاقی در حالت استراحت گرفته و عوامل خطر  بیماری های عروق کرونر بررسی شد. تفسیر الکتروکاردیوگرافی بر اساس کدهای مینه سوتا انجام و عوامل خطر  بیماری های عروق کرونر بین افراد سالم و ایسکمیک مقایسه شد. یافته ها : میانگین سن شرکت کنندگان 47.1±11.9 سال بود. 499 نفر زن و 501 نفر مرد بودند. شیوع همسان شده سنی سکته میوکارد ممکن 5/2٪، الکتروکاردیوگرافی ایسکمیک9/18٪ و آنژین صدری 1/1٪ بود. میانگین فشار خون و شاخص توده بدنی در دو گروه الکتروکاردیوگرافی ایسکمیک و سکته میوکارد ممکن با گروه افراد طبیعی تفاوت نداشت. رابطه بین سکته میوکارد ممکن با فشار خون بالا، دیابت نوع دو و مصرف سیگار در زنان و همچنین تغییرات ایسکمیک با نسبت دور کمر به باسن در زنان و پرفشاری خون در مردان معنی دار بود. تغییرات احتمالی سکته قلبی در الکتروکاردیوگرافی افراد سیگاری شایع تر از افراد غیر سیگاری بود. نتیجه گیری: بیماری های عروق کرونر با افزایش سن و مصرف سیگار در تمام افراد، پرفشاری خون و دیابت در زنان ارتباط مستقیم دارد. با توجه به شیوع بالای بیماری های عروق کرونر بدون علامت در این مطالعه، بیماریابی و انجام اقدام‎های پیشگیرانه برای کنترل عوامل خطر قابل اصلاح بیماری های عروق کرونر ضروری به نظر می رسد.    

آمار یکساله:  

بازدید 263

دانلود 55 استناد 1 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 35)
 • صفحه شروع: 

  3
 • صفحه پایان: 

  7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1519
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

زمینه: مطالعه‎های مشاهده ای و تجربی نشان می دهند مراجعه به دلیل مشکلات قلبی - عروقی به خصوص سکته قلبی به بیمارستان ها در بین معتادان به تریاک بیش‎تر است. هدف: مطالعه به منظور تعیین و مقایسه سطح پلاسمایی CRP، فاکتور هفت، فیبرینوژن و پلاکت، فشار خون سیستولی و دیاستولی در افراد سیگاری و سیگاری معتاد به تریاک انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه مورد - شاهدی در سال1381 در اصفهان انجام شد. 70 مرد در محدوده سنی 25 تا 55 سال (35 نفر سیگاری و معتاد به تریاک برای حداقل سه سال به عنوان مورد و 35 نفر فرد سیگاری به عنوان شاهد) انتخاب شدند و سطح خونی فاکتور هفت، فیبرینوژن، پلاکت،CRP  کمی، فشار خون سیستولی و دیاستولی آنها اندازه گیری شد. داده‎ها با آزمون‎های آماری t و مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: سطح خونی فاکتور هفت در افراد مورد نسبت به شاهد به طور معنی داری بالاتر بود. سطح خونی فیبرینوژن در گروه مورد نسبت به شاهد کمتر ولی این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود. سطح پلاکت در دو گروه مورد و شاهد تفاوت معنی داری نداشت. سطح CRP کمی در گروه مورد نسبت به گروه شاهد کاهش معنی داری داشت. فشارخون سیستولی و دیاستولی در گروه مورد نسبت به شاهد کمتر و این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (05/p<0). نتیجه گیری: با توجه به یافته‎ها اعتیاد به تریاک بر سطح عوامل خونی از جمله فاکتور هفت و فیبرینوژن و همچنین بر فشارخون تاثیر می گذارد و شاید یکی از علل افزایش سکته حاد قلبی در این افراد افزایش چشم گیر فاکتور انعقادی هفت باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1519

دانلود 46 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 35)
 • صفحه شروع: 

  35
 • صفحه پایان: 

  43
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  171
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

زمینه: افراد دیابتی نسبت به سایر جمعیت ها بیش تر در معرض خطر ابتلا به بیماری های عروقی هستند. هدف: مطالعه به منظور مقایسه فراوانی عوامل خطرساز قلبی در بیماران دیابتی و افراد مبتلا به  عدم تحمل گلوکز با افراد طبیعی و همچنین مقایسه فراوانی این عوامل در افراد مبتلا به دیابت شناخته شده و موارد جدید دیابت با یکدیگر انجام شد. مواد و روش ها: اطلاعات این مطالعه مقطعی حاصل اجرای مرحله اول پروژه قلب سالم است. با نمونه گیری خوشه ای- تصادفی، 3940 نفر از ساکنین شهرستان اصفهان از هر دو جنس (2026 زن و 1914مرد) با سن بالاتر از 19 سال بررسی شدند. اطلاعات مربوط به خصوصیات دموگرافیک از طریق پرسش نامه تکمیل شد. فشار خون سیستول و دیاستول، قند خون ناشتا، چربی های سرم، محیط شکم و شاخص تودة بدن اندازه‎گیری شد. داده‎ها با آزمون‎های مجذور کای و فیشر تحلیل شدند. یافته ها: شیوع دیابت شناخته شده، موارد جدید دیابت و عدم تحمل گلوکز در کل جمعیت به ترتیب 3/4٪، 1/1 ٪ و2/6 ٪ بود که در زنان 9/4٪، 2/1 ٪ و 1/7 ٪ و در مردان 7/3٪، 1 ٪ و 3/5 ٪ بود. فراوانی اختلال چربی های خون به تنهایی در افراد بیمار و طبیعی تفاوت معنی داری نشان داد. همچنین نتیجه مقایسه مجموع عوامل خطرساز بین افراد بیمار و طبیعی معنی‎دار بود. شیوع اختلال چربی های خون در مردان بیش‎تر از زنان و این تفاوت معنی‎دار بود. فراوانی عوامل خطر شامل مجموع افزایش شاخص توده بدن، محیط شکم و اختلال چربی های خون در زنان بیش‎تر و تفاوت معنی‎دار بود(05/p<0). نتیجه گیری: با توجه‎به‎یافته‎ها، پیشگیری و درمان دیابت بایدبراساس وسعت این عوامل خطرساز قلبی - عروقی صورت پذیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 171

دانلود 33 استناد 1 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 35)
 • صفحه شروع: 

  44
 • صفحه پایان: 

  52
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

زمینه: بر اساس برخی شواهد، مرگ و میر ناشی ازبیماری های عروق کرونر می تواند به دلیل کمبود ویتامینD باشد. کمبود این ویتامین بیشتر در زنان روستایی قالی باف سنتی  به دلیل شرایط محیط کار دیده می شود. هدف: مطالعه به منظور تعیین ارتباط سطح ویتامینD سرم با بیماری های عروق کرونر و عوامل خطر آن در زنان قالی باف انجام شد. مواد و روش‎ها: این مطالعه مورد - شاهدی بر روی 460 زن قالی باف و غیر قالی باف یائسه روستاهای اصفهان با شرایط اقتصادی- اجتماعی یکسان انجام شد. ابتدا افراد معاینه شدند و الکتروکاردیوگرافی و در صورت نیاز اکوکاردیوگرافی یا تست ورزش انجام شد. سپس چربی ها، فشار خون و ویتامینD غذایی و سرمی اندازه گیری و پرسش نامه تکمیل شد. وجود بیماری های عروق کرونر با استفاده از پرسش‎نامه  Roseو کدهای مینه سوتا تعیین شد. یافته ها: فراوانی بیماری های عروق کرونر و میانگین سایر عوامل بین زنان قالی باف و غیرقالی باف متفاوت نبود. ویتامینD سرم و عوامل خطر مورد بررسی در زنان قالی باف و غیرقالی باف و همچنین در افراد مبتلا و غیرمبتلا به بیماری های عروق کرونر ارتباط معنی داری نداشت و تنها در کل افراد با چاقی شکمی ارتباط مستقیم داشت(OR=0.069, p=0.03).  نتیجه گیری: با توجه به یافته ها ارتباطی بین وجود بیماری‎های عروق کرونر و ویتامینD سرم مشاهده نشدکه برای اطمینان باید بررسی مشابه با اندازه گیری کلسیم سرمی و غذایی، فسفر و هورمون پاراتیروئید انجام شود. همچنین انجام طرحی در پلی مورفیسم های ژن گیرنده ویتامینD پیشنهاد می شود.  

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 31 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 35)
 • صفحه شروع: 

  53
 • صفحه پایان: 

  58
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  147
 • دانلود: 

  57
چکیده: 

زمینه: سکته قلبی پیامد دنیای پرتنش و کم تحرک کنونی است و آمار نشان می دهد یکی از گروه های متقاضی درمان های مکمل مانند روش های آرام سازی، بیماران مبتلا به سکته قلبی هستند. هدف: مطالعه به منظور تعیین تاثیر روش های آرام سازی بر اضطراب بیماران سکته قلبی انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه نیمه تجربی بر روی 45 بیمار دچار سکته قلبی (بار اول) بستری در بخش های ویژه قلبی بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شهر تهران در سال های 1379-80 انجام شد. بیماران به طور تصادفی در گروه های تلقین، تجسم و صحبت تقسیم شدند. قبل از به کارگیری سه روش ذکر شده، اضطراب بیماران از طریق پرسش نامه استاندارد اسپیل برگر و نیز مشخصات دموگرافیک و علائم حیاتی آنان ثبت شد. سپس سه روز پشت سر هم روش  های یاد شده در گروه های مختلف اجرا و در پایان هر جلسه علایم حیاتی کنترل و ثبت شد. در پایان روز سوم دوباره پرسش نامه اضطراب (استاندارد) توسط بیماران تکمیل شد. داده ها با آزمون های آماری t زوج، آنالیز واریانس و مجذور کای تحلیل شدند.یافته ها: تفاوت اضطراب قبل و بعد از به کارگیری روش های آرام سازی به ترتیب با میانگین 44.3±9.4 و 37.3±6.1 معنی دار بود (p<0.01). همچنین تفاوت فشار خون سیستول و دیاستول، تعداد نبض و تنفس قبل و بعد از به  کارگیری هر سه روش تلقین، تجسم و صحبت معنی دار بود (p<0.01).نتیجه گیری: هر سه روش در کاهش اضطراب بیماران موثر بود، ولی صحبت کردن تاثیر بیش تری نسبت به بقیه داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 147

دانلود 57 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 35)
 • صفحه شروع: 

  59
 • صفحه پایان: 

  65
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  177
 • دانلود: 

  53
چکیده: 

زمینه: مطالعه های قبلی نشان داده اند که شیوع عوامل خطر بیماری های قلبی در ایران بالاست. هدف: مطالعه به منظور تعیین شیوع عوامل خطر بیماری های قلبی – عروقی در محله سالم و عرصه جامعه نگر در رشت و قزوین انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی در سال 1382 در شهرستان های رشت و قزوین انجام شد و 1100 فرد بالای 30 سال به روش خوشه‎ای تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. چربی های سرم شامل تری گلیسریدها، کلسترول تام، کلسترول LDL، کلسترول HDL  و قند ناشتا همچنین قد، وزن، دورکمر، دورباسن و فشارخون نمونه‎ها اندازه گیری شد. داده‎ها با آزمون‎های تی و مجذور کای و پیرسون تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: شیوع چاقی در زنان به طور معنی داری بیش‎تر از مردان بود به طوری که20 درصد زنان رشتی و 8/18درصد  زنان قزوینی نمایه توده بدن بیش‎تر از 30 داشتند (05/p<0). ازدیاد تری‎گلیسریدها در رشت شایع تر بود (14درصد زنان و 5/16درصد مردان بیش تر از 300 میلی‎گرم در دسی‎لیتر). کلسترول در زنان رشتی و در مردان قزوینی بیش تر بود (23 درصد زنان رشتی و  8/17درصد مردان قزوینی بیش تر از 240 میلی‎گرم در دسی‎لیتر). کلسترول HDL در زنان و مردان رشت کمتر از قزوین بود (5/32 درصد زنان و 2/60 درصد مردان کمتر از 35 میلی‎گرم در دسی‎لیتر). قند ناشتا در نمونه‎های رشت کمی بیش تر از قزوین بود (9/10 درصد زنان و 1/8 درصد مردان بیش تر از140 میلی‎گرم در دسی‎لیتر). فشارخون سیستولی و دیاستولی به طور معنی‎داری در زنان و مردان در قزوین بیش تر بود (05/p<0).  نتیجه گیری: عوامل خطر بیماری‎های قلبی - عروقی در شهرستان‎های قزوین و رشت به خصوص رشت بالاست. لذا آموزش، ترویج فعالیت های بدنی و تصحیح الگوی مصرف مواد غذایی ضروری است

آمار یکساله:  

بازدید 177

دانلود 53 استناد 4 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 35)
 • صفحه شروع: 

  66
 • صفحه پایان: 

  70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2744
 • دانلود: 

  55
چکیده: 

زمینه: استفاده از نیتروگلیسیرین وریدی از جمله روش‎های درمانی در سکته منحصر حاد تحتانی است که در صورت عدم برقراری خون‎رسانی مجدد با بروز عوارضی همراه است. هدف: مطالعه به منظور تعیین عوارض و مرگ ومیر داخل بیمارستانی استفاده از نیتروگلیسیرین وریدی در سکته منحصر حاد تحتانی انجام شد.  مواد و روش ها: در این مطالعه گذشته‎نگر از میان 1080 بیمار مبتلا به سکته تحتانی جدار قلب بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان که طی 8 سال (1373 تا 1380) با یا بدون نیتروگلیسیرین وریدی درمان شده بودند، 188 بیماری که تنها دچار سکته تحتانی قلب بدون علائم الکتروکاردیوگرام سکته بطن راست یا سایر قسمت‎های میوکارد و بدون سابقه سکته قدیمی بودند، انتخاب شدند. از این تعداد 112بیمار که با نیتروگلیسیرین وریدی و 76 بیمار بدون آن درمان شده بودند به روش نمونه‎گیری تصادفی انتخاب شدند. داده‎ها با استفاده از آزمون آماری مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: میانگین سنی بیماران59.84±10.82   بود. 40 بیمار زن و 148 بیمار مرد بودند. میانگین طول مدت بستری در گروه درمان با نیتروگلیسیرین وریدی 8.64±3.52 روز و در گروه بدون نیتروگلیسیرین 7.63±3.62 روز بود (p=0.046). میزان مرگ داخل بیمارستانی بیماران گروه با نیتروگلیسیرین 57/3% و در گروه بدون نیتروگلیسیرین 2/9% بود. کاهش فشارخون در بیماران با نیتروگلیسیرین 12/49% و در گروه بدون نیتروگلیسیرین 9/39% بود (p=0.027). سینوس برادیکاردی در بیماران با نیتروگلیسیرین %18/15 و در گروه بدون نیتروگلیسیرین 66/27% رخ داده بود (p=0.037). سینوس تاکیکاردی در گروه با نیتروگلیسیرین 8/9% و در گروه دیگر 58/6% بود (p=0.434). سایر موارد آریتمی در دو گروه اختلاف معنی‎دار آماری نداشت. نتیجه‎گیری: مصرف نیتروگلیسیرین وریدی در بیماران مبتلا به سکته منحصر حاد میوکارد تحتانی قلب با عوارض بیش‎تری نسبت به گروه شاهد همراه بوده است که احتیاط بیش‎تری در تجویز آن در این بیماران را می طلبد.  

آمار یکساله:  

بازدید 2744

دانلود 55 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 35)
 • صفحه شروع: 

  71
 • صفحه پایان: 

  75
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  112
 • دانلود: 

  24
چکیده: 

زمینه: هر چند مطالعه‎های متعدد رابطه بین سردرد میگرنی و بیماری‎های ایسکمیک قلب را مطرح کرده اند ولی هنوز شواهد موجود به منظور معرفی این سردردها به عنوان یک عامل خطر بالقوه برای بیماری‎های قلبی -عروقی به اندازه کافی متقاعد کننده نیستند. هدف: مطالعه به منظور تعیین شیوع سابقه سردرد میگرنی در مبتلایان به سکته حاد میوکارد انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه مورد - شاهدی مبتنی بر بیمارستان، سابقه سردرد میگرنی در 78 بیمار مبتلا به سکته حاد میوکارد (گروه مورد) و 78 بیمار غیرمبتلا به آن (گروه شاهد، بستری در سایر بخش های بیمارستان)، در بیمارستان های نور، الزهرا (س) و چمران اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. داده‎ها با استفاده از نرم‎افزار آماری SPSS و آزمون‎های آماری مجذور کای و رگرسیون لجستیک چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: در این مطالعه%37 افراد تحت بررسی زن و %63 مرد بودند. میانگین سنی افراد مورد مطالعه 57.6±12 سال بود. محدوده سنی افراد تحت بررسی بین 37 تا 90 سال بود. %36 افراد مبتلا به سردرد میگرنی مرد و %64 آنها زن بودند. شیوع سردرد میگرنی در گروه مورد %5/16و در گروه شاهد %5 بود. میانگین سن در گروه مورد 57.7±10.4 سال و میانگین سن در گروه شاهد 57.5±13.4 سال بود. سن شروع سردرد در گروه مورد 25.4±11.4 سال و در گروه شاهد 24.9±8.6 سال بود. سابقه سردرد میگرنی در گروه مورد و گروه شاهد تفاوت آماری معنی دار داشت(p<0.05). در تحلیل رگرسیون لجستیک چندگانه پس از کنترل متغیرهای سن و جنس نسبت شانس یا OR حدود 7/3 به دست آمد. نتیجه‎گیری: با توجه به شیوع بالای سابقه سردرد میگرنی در بیماران با سکته حاد میوکارد در مطالعه حاضر و همسو بودن نتایج این مطالعه با مطالعه‎های قبلی، کنترل جدی سایر عوامل خطر آترواسکلروز عروق کرونر در این بیماران توصیه می‎شود.  

آمار یکساله:  

بازدید 112

دانلود 24 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 35)
 • صفحه شروع: 

  76
 • صفحه پایان: 

  83
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  189
 • دانلود: 

  41
چکیده: 

زمینه: بیماری عروق کرونر عامل اصلی مرگ و میر در زنان است و کنترل عوامل خطر مربوطه سبب پیشگیری از آن می شود. هدف: مطالعه به منظور تعیین شیوع عوامل خطر اصلی بیماری عروق کرونر در زنان مناطق مرکزی ایران انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی در سال1380 بر روی 6391 زن ساکن اصفهان، نجف آباد و اراک انجام شد. شرط ورود به مطالعه سن بالای 20 سال، عدم ابتلا به بیماری های خون ریزی دهنده، سکونت بیش از 6 ماه در این مناطق، عدم ابتلا به عقب ماندگی ذهنی، عدم حاملگی و تابعیت ایرانی بود. نمونه گیری به صورت خوشه ای درمناطق شهری و روستایی انجام شد و افراد دوره دیده پرسش نامه های مربوط به اطلاعات دموگرافیک و استعمال دخانیات را کردند. سپس برای افراد مورد بررسی آزمایش خون به صورت ناشتا جهت اندازه‎گیری قند و انواع چربی‎ها انجام و فشارخون سیستولیک و دیاستولیک آنها نیز در سه نوبت متوالی اندازه گیری و قد و وزن آنها ثبت شد. داده ها با آزمون‎های آماری t، مجذور کای و ANOVA در سطح معنی داری (05/p<0) تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: تری گلیسرید، مصرف دخانیات و وزن زنان شهری به صورت معنی داری بیش از زنان مناطق روستایی بود، اما پرفشاری خون، افزایش کلسترول تام و کلسترولLDL در مناطق روستایی به طور معنی داری شیوع بالاتری داشت (05/p<0). شیوع دیابت، اختلال کلسترول تام و کلسترولLDL با افزایش سن در زنان مورد مطالعه افزایش نشان داد. میانگین تری گلیسرید و شاخص توده بدنی زنان در روستاها پایین تر بود، اما میانگین کلسترول تام، کلسترولLDL، فشارخون سیستولیک و دیاستولیک در شهرها به طور معنی داری کمتر بود (05/p<0). نتیجه گیری: عوامل خطر بیماری عروق کرونر در زنان مناطق مرکزی ایران شیوع قابل توجهی دارد و باید با تغییر شیوه زندگی، تلاش وسیعی جهت کنترل عوامل خطر بیماری عروق کرونر انجام شود تا به دنبال آن شاهد کاهش شیوع مرگ و میر ناشی از بیماری های عروق کرونر در زنان باشیم.

آمار یکساله:  

بازدید 189

دانلود 41 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 35)
 • صفحه شروع: 

  8
 • صفحه پایان: 

  14
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  580
 • دانلود: 

  63
چکیده: 

زمینه: پرفشاری خون یکی از مهم ترین عوامل خطر ساز بیماری های قلبی عروقی است که از سن 50 سالگی به بعد شیوع آن  به ازای هر 10 سال، 10 ٪ افزایش می یابد.هدف: مطالعه به منظور تعیین علل عدم کنترل فشارخون در افراد بالای 65 سال انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه مشاهده‎ای از نوع مورد - شاهدی در سال 1382 بر روی200 بیمار بالای 65 سال با تشخیص قبلی پر فشاری خون که جهت معاینه نهایی، برای سفر حج به درمانگاه امین اصفهان مراجعه کرده بودند انجام شد. بیماران بعد از معاینه و اندازه گیری فشارخون طبق استاندارد سازمان بهداشت جهانی به دو گروه، افراد با فشارخون کنترل شده (شاهد) و افراد با فشارخون کنترل نشده (مورد) تقسیم و پرسش‎نامه مربوطه برای آنها تکمیل شد. داده ها با  استفاده  از آزمون‎های آماری مجذور کای و تی تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: میانگین سنی گروه مورد 70.7±5.2 و گروه شاهد 69.5±4.9 سال بود. کمتر از یک دوم افراد گروه مورد داروی ضد فشارخون مصرف می‎کردند که 5/87 ٪ آنها زیر نظر پزشک درمان می‎شدند و 5/12 ٪ خود درمانی می کردند. از این تعداد  25 ٪ دارو را منظم مصرف می کردند. از کل بیماران مبتلا 55 ٪ علت عدم ادامه درمان را نداشتن انگیزه ذکر کرده بودند. بیماران با فشارخون کنترل شده دانش و عملکرد مناسب تری نسبت به گروه مورد داشتند که اختلاف آنها از نظر آماری معنی‎دار بود(p<0.05).نتیجه گیری: بیش‎ترین‎علت عدم کنترل پرفشاری خون نداشتن دانش و عملکرد مناسب در مورد رژیم غذایی، فشار روانی،  سیگار کشیدن و نیز عدم پی‎گیری منظم درمان دارویی پرفشاری خون از سوی بیماران است.

آمار یکساله:  

بازدید 580

دانلود 63 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 35)
 • صفحه شروع: 

  84
 • صفحه پایان: 

  87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  103
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

زمینه: با توجه به تفاوت پاسخ افراد مبتلا به سکته حاد قلبی به درمان با استرپتوکیناز، برخی عوامل از جمله بعضی آنتی بادی ها یا مواد دیگر بر روی پاسخ به استرپتوکیناز موثر باشند. هدف: مطالعه به منظور مقایسه میانگین سطح آنتی بادی های ضدکاردیولیپین و ضد فسفولیپید و پاسخ به استرپتوکیناز در مبتلایان به سکته قلبی انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه مورد - شاهدی در سال 1381 بر روی دو گروه از بیماران مبتلا به سکته قلبی که استرپتوکیناز دریافت کرده بودند، انجام شد. گروه اول به استرپتوکیناز پاسخ داده و گروه دوم به آن پاسخ نداده بودند. چگونگی پاسخ به استرپتوکیناز با توجه به الکتروکاردیوگرام بدو ورود، دقایق 90 و180 بعد از تجویز استرپتوکیناز سنجیده شد. کاهش بیش از نصف ST-elevation به عنوان پاسخ به درمان در نظر گرفته شد. سپس سطح آنتی بادی های ضد کاردیولیپین (IgM و IgG) و ضد فسفولیپید (IgM و IgG) در این گروه به روش الیزا اندازه‎گیری شد. رابطه میانگین سطح این آنتی بادی ها و پاسخ به استرپتوکیناز با آزمون آماری من‎ویتنی بررسی شد. یافته ها: میانگین سطح IgG آنتی کاردیولیپین در گروهی که به استرپتوکیناز پاسخ داده بودند در مقایسه با گروهی که به آن پاسخ نداده بودند به صورت معنی داری کمتر بود (009/0=p). از نظر میانگین سطح IgM آنتی کاردیولیپین، IgG فسفولیپید و IgM آنتی فسفولیپید بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود نداشت. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها می توان گفت آنتی بادی ضد کاردیولیپین(IgG) بر روی پاسخ به استرپتوکیناز اثر دارد و این آنتی بادی اثر فیبرینولیتیک را مهار و موجب خنثی شدن دوز معمولی استرپتوکیناز می شود و بهتر است جهت تعیین دوز دارویی در بیماران این آنتی بادی ها اندازه‎گیری شوند.  

آمار یکساله:  

بازدید 103

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 35)
 • صفحه شروع: 

  88
 • صفحه پایان: 

  93
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  340
 • دانلود: 

  141
چکیده: 

زمینه: برخی عوامل دوران شیرخوارگی می توانند در بروز چاقی دوران کودکی نقش داشته باشند. شناخت این عوامل می تواند به پیشگیری اولیه از این عارضه در کودکی که با چاقی دوران بزرگسالی نیز مرتبط است کمک کند. هدف: مطالعه با هدف مقایسه وزن تولد، فراوانی و طول مدت مصرف شیر مادر در دوران شیرخوارگی در کودکان مبتلا به چاقی با گروه شاهد انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه مورد-شاهدی در سال 1381 در اصفهان انجام شد. 140 کودک 2 تا 12 ساله مبتلا به چاقی (نمایه توده بدنی بیش از صدک 95 برای سن و جنس) و به تعداد مساوی گروه شاهد که در همسایگی گروه مورد زندگی می کردند و از نظر جنس و گروه سنی همسان سازی شده بودند، انتخاب شدند. وزن زمان تولد براساس کارت مشخصات زمان تولد یا نمودار درج شده در کارت واکسن و فراوانی و طول مدت استفاده از شیر مادر براساس پاسخ مادر ثبت شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS 11 و با استفاده از آزمون t و مجذور کای در سطح (05/p<0) تحلیل شد. یافته ها: میانگین وزن تولد در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت. فراوانی و طول مدت استفاده از شیر مادر با تفاوت معنی داری در کودکان مبتلا به چاقی کمتر از گروه شاهد بود. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق ضرورت استفاده و تداوم مصرف شیر مادر برای پیشگیری اولیه از بروز چاقی و بسیاری بیماری های غیرواگیر در سنین بعدی را نشان می‎دهد.  

آمار یکساله:  

بازدید 340

دانلود 141 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 35)
 • صفحه شروع: 

  93
 • صفحه پایان: 

  98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10721
 • دانلود: 

  110
چکیده: 

زمینه: پرفشاری خون یکی از مهم‎ترین مشکلات بهداشت عمومی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه است و ویتامین آنتی اکسیدانت C  با تغییر در عوامل مستعد کننده ممکن است باعث کاهش پرفشاری خون شود. هدف: مطالعه به منظور تعیین اثر ویتامین آنتی اکسیدانتC میزان فشار خون بیماران مبتلا به پرفشاری خون انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی که به روش قبل و بعد در مرکز قلب حضرت فاطمه شیراز در سال 1381 انجام شد، تعداد 35 بیمار مبتلا به پرفشاری خون که فاقد بیماری‎های کلیوی، کبدی، قلب و عروقی و غیره بودند، انتخاب شدند. شاخص آنتروپومتریک اندازه‎گیری و نمایه توده بدنی محاسبه شد. یک پرسش‎نامه بسامد خوراک  تکمیل و توسط نرم افزار Nutrition III تجزیه و تحلیل شد. هولترمانیتورینگ 24 ساعته فشار خون جهت اندازه‎گیری فشار خون و یک نمونه خون ناشتا جهت تعیین مقدار ویتامین ث پلاسما به روش 2 و 4 و دی نیتروفنیل‎هیدرازین با استفاده از اسپکتروفتومتر UV/vis در طول موج 520 نانومتر در ابتدای مطالعه و پس از یک ماه مصرف قرص ویتامین ث500 میلی‎گرمی در روز اندازه‎گیری شد. داده‎ها با آزمون های آماری t زوج و ضریب همبستگی اسپیرمن و مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند. یافته‎ها: مصرف مکمل ویتامین ث به طور معنی‎داری میزان فشار خون سیستولیک (003/p<0) و میزان فشار دیاستولیک را کاهش داد (005/p<0). غلظت اسید اسکوربیک پلاسما به طور معنی‎داری بعد از مصرف مکمل ویتامین ث افزایش یافت (005/p<0). ارتباط معکوس معنی داری  بین فشار خون سیستولیک و غلظت اسید اسکوربیک پلاسما در ابتدای مطالعه به دست آمد (006/0 p<). بین مقدار فشار خون سیستولیک در ابتدای مطالعه با نسبت درصد تغییرات فشار خون سیستولیک رابطه معنی‎داری به دست آمد. بین مقدار فشار خون دیاستولیک در ابتدای مطالعه با نسبت درصد تغییرات فشار خون دیاستولیک نیز رابطه معکوس معنی داری مشاهده شد (005/p<0). نتیجه گیری: بر اساس یافته های مطالعه حاضر مصرف مکمل ویتامین ث به میزان 500 میلی گرم در روز به مدت یک ماه منجر به کاهش میزان فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در بیماران مبتلا به پرفشاری خون می‎شود.

آمار یکساله:  

بازدید 10721

دانلود 110 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 35)
 • صفحه شروع: 

  94
 • صفحه پایان: 

  97
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  171
 • دانلود: 

  47
چکیده: 

زمینه: درد قفسه سینه به عنوان علامت هشدار دهنده ایسکمی قلبی تلقی می‎شود و عدم رعایت مراقبت در این بیماران به درد مکرر، عود و بستری شدن مجدد منجر می‎شود.  هدف: مطالعه به منظور تعیین تاثیر الگوی مشاوره مراقبت پیگیر بر چگونگی درد قفسه سینه و بستری شدن مجدد مبتلایان به اختلال عروق کرونر انجام شد. مواد و روش‎ها: در این کارآزمایی بالینی که در سال1380 در بیمارستان دکتر شریعتی تهران انجام شد، از پرسش‎نامه دموگرافیک، فهرست خود سنجی و کنترلی استفاده شد. این ابزارها در سه مرحله قبل، حین و بعد از پژوهش بر روی 70 بیمار به کار رفت که با روش تخصیص تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. طبق برآورد انجام شده الگوی مشاوره مراقبت پیگیر در گروه آزمون در طول شش ماه به کار گرفته شد و برای گروه شاهد روند جاری درمان و مراقبت اجرا شد. یافته‎ها: میانگین دفعات بستری قبل از مطالعه (طی شش ماه ) 51/0 بود که پس از مداخله در نمونه‎های گروه آزمون به 11/0 تنزل یافت و در گروه شاهد این میزان قبل از مطالعه 57/0 و پس از مطالعه 34/0 بود. آزمون آماری تی مستقل نشان دهنده تفاوت معنی دار آماری بود (03/p<0). میانگین دفعات درد قفسه سینه (درد کرونری) در گروه آزمون، 5 بار در طول مطالعه و در گروه شاهد 8  بار بود، آزمون آماری تی مستقل و آنالیز واریانس با اندازه‎گیری مکرر اختلاف آماری معنی داری را بین دو گروه آزمون و شاهد از نظر دفعات درد قفسه سینه در طول مطالعه نشان داد (001/p<0). نتیجه‎گیری: با توجه به یافته‎ها، به کارگیری الگوی مشاوره مراقبت پیگیر به طور چشمگیری بر روند و دفعات درد قفسه سینه و عود مجدد بیماری موثر بوده است.  

آمار یکساله:  

بازدید 171

دانلود 47 استناد 1 مرجع 0