مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  9-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  631
 • دانلود: 

  186
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 631

دانلود 186 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  31-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  253
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 253

دانلود 79 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  55-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  402
 • دانلود: 

  120
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 402

دانلود 120 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  73-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1825
 • دانلود: 

  455
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1825

دانلود 455 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  91-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1229
 • دانلود: 

  580
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1229

دانلود 580 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  117-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1196
 • دانلود: 

  229
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1196

دانلود 229 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  139-161
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  102
 • دانلود: 

  41
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 102

دانلود 41 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

قوچانی فرخ | قوچانی روزبه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  163-182
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1139
 • دانلود: 

  463
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1139

دانلود 463 استناد 0 مرجع 2