نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  76 (ویژه نامه شیمی)
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1511
 • دانلود: 

  457
چکیده: 

مقدمه: از زمان کشف نانولوله های کربنی، مطالعه و بررسی در خصوص ویژگی های آنها نیز مورد توجه بوده است. در بسیاری از کاربردهای نانولوله های کربنی، استفاده از نانولوله های کربنی خالص امری ضروری به شمار می آید.هدف: نانولوله های سنتز شده به وسیله روش های مختلف، شامل ناخالصی هایی مانند کربن آمورف، ذرات کاتالیستی فلزی، فلورین و ... می باشد. روش های مختلف خالص سازی به منظور بهبود کیفیت و بهره نانولوله های کربنی گزارش شده است. بررسی تاثیر اکسیداسیون و عملیات خورش اسیدی بر خالص سازی نانولوله های کربنی هدف اصلی این کار تحقیقی بوده است. روش بررسی: نانولوله های کربنی به روش نشست بخار شیمیائی بر پایه MgO و با استفاده از کاتالیست های دوتایی Fe/Ni رشد داده شده اند. تخلیص نانولوله های کربنی طی دو فرایند اکسیداسیون تحت اتمسفر و عملیات خورش اسیدی با اسید هیدروکلریک صورت گرفته است. تکنیک های آنالیز مختلف مانند میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) ، پراش اشعه ایکس (XRD)، آنالیز ثقل سنجی حرارتی (TGA/DSC) و اسپکتروسکوپی رامان برای بررسی مورفولو ژی و درجه گرافیتی و کیفیت ساختاری نانولوله های کربنی مورد استفاده قرار گرفته است.نتایج: مطالعه ساختارهای ریز توسط SEM نشان دادند که نانولوله های رشد داده شده قبل از تخلیص در ناخالصی های کاتالیستی و سایر اشکال کربنی غوطه ورند و فرایند اکسیداسیون و عملیات اسیدی به خوبی توانسته است آنها را خالص سازد. بررسی الگوهای پراش اشعه ایکس از نمونه های قبل و بعد از خالص سازی گویای این مطلب است که پیک های مربوط به MgO و کاتالیست های Fe/Ni پس از فرایند های خالص سازی محو شده اند ولی پیک مربوط به ساختار گرافیتی در °26.5=q2 ظاهر شده است که موید خالص شدن نمونه ها می باشد. مطالعه کیفی نانولوله ها که با استفاده از اسپکتروسکوپی رامان به عمل آمد، نشان داد که نسبت IG/ID پس از فرایند تخلیص افزایش یافته و به 1.7 رسیده است، که نشان دهنده جدا شدن برخی ساختارهای نامطلوب و ناخالصی های کربنی از نانولوله های کربنی رشد یافته می باشد. نتایج آنالیز TGA نشان داد که نسبت وزنی نانولوله های کربنی رشد یافته و اکسید شده و خالص سازی شده به ترتیب 28.6 و 22.2 و 92.6 درصد است.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهند که نسبت وزنی نانولوله های کربنی پس از عملیات اکسیداسیون و خورش اسیدی با اسید هیدروکلریک، 92.6 درصد رسیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1511

دانلود 457 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  76 (ویژه نامه شیمی)
 • صفحات: 

  9-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  806
 • دانلود: 

  326
چکیده: 

مقدمه: امروزه با افزایش تقاضا برای انرژی، ساخت انواع بیوسلولهای سوختی، از اهمیت ویژ های برخوردار می باشد. بیوسلول سوختی، نوعی دستگاه مبدل انرژی است که از مواد زیستی به عنوان کاتالیست استفاده می نماید و می تواند، در انواع باتریها یا وسایل کاشتنی در بدن، یا حسگرهای زیستی کاربرد داشته باشد.هدف: این پژوهش، با هدف گسترش کاربردهای جدید نانولوله های کربنی، به عنوان ماده ای نوین جهت تسهیل انتقال مستقیم الکترون، بین مولکولهای زیستی و الکترود انجام پذیرفته است.روش بررسی: با توجه به ویژگیهای الکتریکی و مکانیکی منحصر بفرد نانولوله های کربنی، در این پژوهش از نانولوله های کربنی چند دیواره به منظور انتقال مستقیم الکترون آنزیم گلوکز اکسیداز و ساخت الکترود آندی بیوسلول سوختی استفاده شده است. بدین ترتیب که نانولوله های کربنی چند دیواره پس از فعال شدن، به صورت سوزنی شکل و با اتصال کووالان، به الکترود کار متصل شده و سپس آنزیم گلوکز اکسیداز به نانولوله های کربنی چند دیواره متصل می شود.نتایج: ناحیه پاسخ مستقیم بیوآند به غلظت گلوکز، بین 10 تا 40 میلی مولار و بیشینه پیک ردوکس، در 11 میکروآمپر و در غلظت 100 میلی مولار گلوکز ثبت شده است.نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده، روش تثبیت معرفی شده نسبت به روشهایی که در آنها نانولوله های کربنی به صورت تصادفی روی سطح الکترود قرار می گیرند، دارای بازده بیشتری در تشدید انتقال مستقیم الکترون می باشد. نتایج حاصل از ولتامتری چرخ های، جفت پیک ردوکس مشخص را نشان می دهد که دلیلی بر انتقال مستقیم الکترون گلوکز اکسیداز تثبیت شده روی نانولوله های کربنی چند دیواره که به صورت سوزنی شکل قرار گرفته اند، می باشد. بنابراین، تثبیت آنزیم گلوکز اکسیداز با روش معرفی شده می تواند، در ساخت انواع بیوسلولهای سوختی و همچنین حسگرهای زیستی گلوکز مورد استفاده قرار بگیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 806

دانلود 326 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  76 (ویژه نامه شیمی)
 • صفحات: 

  21-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1089
 • دانلود: 

  894
چکیده: 

مقدمه: حفظ و نگهداری محیط زیست مخصوصا محیط های آبی از آلاینده های گوناگون معضلی است که بشر امروز بیش از هر زمان دیگر با آن درگیر است. بخش قابل ملاحظه ای از این آلاینده هایی که وارد محیط زیست می شوند در عصر کنونی است. رودخانه ها نیز به عنوان یکی از منابع اساسی تامین آب برای مصارف گوناگون از جمله کشاورزی، شرب و صنعت مطرح می باشد. از این رو حفظ این منابع با توجه به خشکسالی های اخیر و توسعه شهری و روستایی، یکی از وظایف مهم در حیطه محیط زیست می باشد. از میان آلاینده ها نیز تاثیر مواد آلوده کننده غیر قابل تجزیه ای مانند فلزات سنگین بیشتر بوده است. ورود املاح فلزات سنگین با توجه به خاصیت مسموم کنندگی این ترکیبات برای آبزیان و انسانها و تجمع یافتن آنها در بدن موجودات آبزی و انسان، مسمومیت شدید و خسارت جبران ناپذیر ایجاد خواهد کرد. از منابع آلوده کننده وجود آنیون های مضر نظیرکرومات، نیترات و سولفات می باشد که اثرات مخربی بر روی آب داشته و مشکلات بسیاری در مورد تاسیسات تصفیه آب بوجود می آورد.هدف: در این تحقیق در آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه، زئولیت های طبیعی جهت جذب آنیون سولفات مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش زئولیت سنتزی 13X با سورفکتانت کاتیونی(HDTMA)  اصلاح گردید و برای جذب آلوده کننده های آنیونی آب به روش پتانسیومتری بکار گرفته شد.نتایج: آزمایشات نشان داد که جذب سورفکتانت توسط زئولیت و تولید زئولیت اصلاح شده با سورفکتانت (SMZ) سبب تغیرات وسیعی در خواص زئولیت، در جذب آلوده کننده های آنیونی آب شد.نتیجه گیری: در این کار تحقیقاتی ا لکترود خمیر کربن اصلاح شده با زئولیت برای اندازه گیری سولفات در نمونه های حقیقی بکار رفت. این الکترود یک روش جدید پتانسیومتری برای اندازه گیری سولفات می باشد الکترودی که رفتار نرنستی نسبت به سولفات نشان داد الکترود13-X+50mM HDTMA) ) 10% می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1089

دانلود 894 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  76 (ویژه نامه شیمی)
 • صفحات: 

  29-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1162
 • دانلود: 

  301
چکیده: 

مقدمه: نانو امولسیونها، امولسیونهایی شفاف یا نیمه شفاف (در گستره 50 تا 200 نانومتر) یا شیری رنگ( بالاتر تا 500 نانومتر ) می باشند. نانوامولسیونها کاربردهای مختلف صنعتی دارند، بعنوان مثال، در تهیه محیط واکنش برای پلیمریزاسیون، ساخت مواد آرایشی و بهداشتی ،داروئی و مواد شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی کاربرد دارند.هدف: در این تحقیق تشکیل نانوامولسیون توسط روش دمای معکوس فاز در سیستم نرمال هگزادکان  -30 Brij- آب مورد مطالعه قرار گرفته است و اثر تغییرات غلظت NaCl در فاز آبی، بر روی دمای معکوس فاز سیستم (PIT) بررسی شده و پایداری نانوامولسیونهای تهیه شده با گذشت زمان نیز مورد بررسی قرار گرفت.روش بررسی: دراین تحقیق سیستم –n و هگزادکان Brij30// آب با –n20%هگزادکان و Brij30 8% و 72% محلول NaCl به عنوان مبنا انتخاب شد و غلظت NaCl تغییر داده شد و PIT های متناظر سیستم توسط روش هدایت سنجی اندازه گیری شد و نانوامولسیونها در دماهای PIT متناظر تهیه شدند. میزان درصد عبور پرتو مرئی در طول موج 600 نانومتر از محیطهای نانو امولسیون تهیه شده، جهت مقایسه ابعاد و بررسی پایداری آنان با گذشت زمان اندازه گیری شد، سپس ابعاد قطرات نمونه های انتخابی توسط دستگاه TEM اندازه گیری گردید.نتایج: نتایج کاهش تدریجیPIT از °c40 به °c26 با افزایش غلظت محلول NaCl از 0.01 به 1.00 مولار را نشان می دهد. در همه غلظتهای  NaClدر فاز آبی نانو امولسیون به غیر از غلظتهای 1.00 و 0.50 مول بر لیتر تغییرات درصد عبور تا 336 ساعت اولیه تقریبا ثابت مانده است. میانگین قطرهای قطرات نانو امولسیونهای با غلظت  NaCl0.05، 0.10 و 0.25 مولارفاز آبی به ترتیب 7، 10 و 10 نانومتر با انحرافهای استاندارد 8.50، 3.27 و 5.10 می باشند.نتیجه گیری: نتابج به دست آمده نشان داد که اولا با افزایش غلظت NaCl در فاز آبی امولسیون مقدار PIT کاهش می یابد، ثانیا درصد عبور نانوامولسیونها در غلظتهای پایین تر NaCl در فاز آبی در دمای محیط (25°c) تغییرات خیلی کمی داشته که نشان دهنده پایداری بالای آنها می باشد ولی درغلظتهای بالاتر میزان عبور در °c25 به سرعت کاهش یافته که نشان دهنده ناپایداری نانوامولسیون در این دما می باشد. در نهایت، میانگین ابعاد قطرات اندازه گیری شده نانوامولسیونهای انتخابی توسط دستگاه TEM نسبت به دیگر نانوامولسیونهای تهیه شده توسط دیگر محققان بسیار پایین تر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1162

دانلود 301 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  76 (ویژه نامه شیمی)
 • صفحات: 

  39-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1231
 • دانلود: 

  242
چکیده: 

مقدمه: سیتالوپرام هایدروبروماید یکی از داروهای ضد افسردگی از خانواده مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین می باشد که اخیرا به دلیل کم بودن اثرات جانبی آن مورد توجه روانپزشکان و بیماران قرار گرفته و از مهمترین نمک های اسیدی تولید شده از سیتالوپرام می باشد که بالا بودن درصد خلوص آن منجر به افزایش اثرگذاری و کاهش اثرات جانبی آن می گردد.هدف : با استفاده از زئولیت طبیعی فعال شده کلینوپتیلولیت به عنوان یک بستر جامد و جذب داروی پایه سیتالوپرام توسط آن و حذف ناخالصی های آن به خلوص دارویی بالای 99 درصد در داروی نهایی که نمک هایدروبروماید از سیتالوپرام می باشد، دست یافته بدون اینکه از روش های متداول خالص سازی مانند کریستال گیری مجدد استفاده شود.روش بررسی : در این روش س یتالوپرام تولید شده در یک اسید حل شده و سپس با افزودن زئولیت طبیعی فعال شده کلینوپتیلولیت به محتویات و استخراج آن، سیتالوپرام خالص سازی شده و در نهایت در یک حلال نمک بروماید آن تهیه می گردد و درصد خلوص آن و مقدار ناخالصی ها توسط دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) اندازه گیری می شود.نتایج: نتایج آزمایش ها قبل از افزودن زئولیت و پس از افزودن آن و در ادامه پس از بدست آوردن داروی اصلی مورد بررسی قرار گرفت که خلوص دارو از 93.75 درصد به 99.45 درصد افزایش یافت و مجموع ناخالصی ها از 0.25 درصد به 0.064 درصد کاهش پیدا کرد و مشخصات دیگر محصول نیز مطابق با استانداردهای فارماکوپه آمریکا می باشد.نتیجه گیری: آنالیزها نشان می دهند که در این روش درصد خلوص دارو افزایش یافته و مقدار ناخالصی ها کاهش پیدا کرده است. همچنین عمده ترین مزیت این روش کاهش مقدار مصرف حلال می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1231

دانلود 242 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  76 (ویژه نامه شیمی)
 • صفحات: 

  41-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  825
 • دانلود: 

  230
چکیده: 

مقدمه: آیزاتین ترکیبی با اثرات بیولوژیکی زیادی همچون فعالیتهای ضد باکتری، ضد قارچی، ضد HIV و ضد سرطانی می باشد. سیکلوپروپان بخش اصلی ساختاری بسیاری از ترکیبات سنتزی و طبیعی است و فعالیتهای بیولوژیکی زیادی از خود نشان می دهد و شیمیدانان سعی نموده اند تا آن را با روشهای جدیدی سنتز نمایند.هدف: در این تحقیق روشی آسان و سریع برای سنتز مشتقات جدید اسپایروی آیزاتین - سیکلوپروپان از 2- پیرازولینها گزارش می شود. این ترکیبها هر دو بخش آیزاتینی و سیکلوپروپانی را دارند و می توانند در شیمی پزشکی و دارویی حایز اهمیت باشند.روش بررسی: 2-پیرازولینها در تولوئن حل شده و سپس سرب تترااستات (LTA) جامد در دمایºC 50-40 به مخلوط اضافه شده و واکنش به مدت 20-10 دقیقه ادامه یافت و ترکیبهای اسپایروی جدید آیزاتین - سیکلوپروپان تهیه شدند. محصولات خالص سازی شده و ساختار آنها با استفاده از بررسیهای طیفی شناسایی شد.نتایج: سنتز سیکلوپروپان با روش کیشنر به دماهای بالا نیاز دارد. در این بررسی، واکنش با سرب تترااستات کاتالیز شده و در دماهای پائینتر صورت گرفت . یکی از دو دیاسترئومر به دست آمده با راندمان بالاتری نسبت به دیگری تولید شد. به عنوان مثال، نسبت دیاسترئومری 2a:3a=2.7:1 با انتگرالگیری سیگنالها در طیف 1H NMR مخلوط 2a و 3a تعیین گردید.نتیجه گیری: تعدادی از اسپایرو آیزاتین - سیکلوپروپانها با روشی ساده و سریع سنتز شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 825

دانلود 230 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  76 (ویژه نامه شیمی)
 • صفحات: 

  43-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2173
 • دانلود: 

  411
چکیده: 

مقدمه: تکنیک قالب ملکولی شامل تشکیل کمپلکس بین ملکول هدف و گروههای عاملی مونومر در یک حلال مناسب است. سنتز پلیمر قالب ملکولی بر پایه پلیمریزاسیون شیمیایی به وسیله مونومر با گروههای عاملی، کراس لینکر و ملکول هدف استوار است. برداشتن ملکول هدف از کمپلکس ایجاد شده باعث ایجاد فضاهای خالی هم شکل با ملکول هدف می شود. پلیمر قالب ملکولی به وجود آمده در مراحل بعد می تواند به عنوان عامل شناسایی کننده ملکول هدف اولیه مورد استفاده قرار گیرد.هدف: ارایه روشی ساده جهت استخراج و اندازه گیری داروی متوکلوپرامید از نمونه های بیولوژیکی.روش بررسی: بعد از پلیمریزاسیون جاذب جهت استخراج فاز جامد، جهت اثبات تشکیل پلیمر، پلیمر قالب ملکولی سنتز شده با پلیمر غیر قالب ملکولی مقایسه شد. خواص پلیمر شناسایی کننده، قابلیت تشکیل پیوند و خاصیت گزینش پذیری پلیمر مورد نظر مورد بررسی قرار گرفت. اسپکتروفتومتری UV جهت اندازه گیری متوکلوپرامید در ناحیه 309 نانومتر مورد استفاده قرار گرفت. صحت و دقت آزمایش با روش کروماتوگرافی مایع مقایسه شد.نتایج: پلیمر قالب ملکولی متوکلوپرامید به وسیله روش غیر کووالانسی تهیه شد، پلیمر سنتز شده جهت استخراج فاز جامد دارو از نمونه های بیولوژیکی در غلظت های پایین امکان پذیر گردید. بازیابی دارو از محلول استاندارد تقریبا 99% و بازیابی محلول اضافه شده به سرم و ادرار انسانی حدودا 91% گزارش شده است. ظرفیت جاذب جهت جذب دارو 113 میلی گرم بر گرم می باشد.نتیجه گیری: پلیمر قالب ملکولی سازگار با آب با قابلیت گزینش پذیری بالا، جهت جداسازی و اندازه گیری متوکلوپرامید از سیستم های پیچیده بیولوژیکی با موفقیت سنتز شد.

آمار یکساله:  

بازدید 2173

دانلود 411 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  76 (ویژه نامه شیمی)
 • صفحات: 

  45-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2274
 • دانلود: 

  390
چکیده: 

مقدمه: پلی ایمیدهای آرو ماتیک یکی از مهمترین پلیمرهای مقاوم حرارتی هستند، که دارای پایداری مکانیکی خوبی می باشند. هر چند دارای یک مشکل اصلی در کاربرد به عنوان پلیمرهای با قابلیت اجرای بالا هستند و آن هم حلالیت کم در حلالهای آلی و همچنین نقطه ذوب شیشه ای بالای آنها که فرایند پذیری آنها می باشد .برای افزایش فرایند پذیری، جابجایی پلی ایمید با کو پلی ایمیدها مثل پلی آمید - ایمید، پلی سولفون - ایمید، پلی اتر  -ایمید، پلی استر - ایمید و دیگر کو پلیمرها انجام شد.هدف: در این مقاله سنتز و بررسی خواص یک سری جدید از پلی آمید - ایمیدهایa-f 5 دارای قسمتهای تری متیلن و هایدانتوئینی بین حلقه ایمیدی در زنجیر اصلی بوسیله واکنش تراکمی مستقیم )-Nچهار-کربوکسی فنیل)-  ریملیتیمید 3 با شش مشتق هایدانتوئین مختلف 4a-f در یک محیط شامل تری فنیل فسفیت-N  متیل – 2 - پیرولیدون، پیریدین و کلسیم کلراید گزارش شد.مواد و روشها: مواد مصرفی از شرکت های شیمیاییMerck ، Aldrich و Fluka خریداری شدند. طیف های مغناطیسی هسته ای (1H-NMR) با میدان MHz 300 توسط دستگاه Bruker AVدر حلال (DMSO–d6). ثبت گردید طیف های مادون قرمز توسط دستگاه 5000Galaxy series FT-IR  ثبت شد. طیف های جامدات از طریق قرص KBr گرفته شده است.نتیجه: شش پلی آمید-ایمید جدید 5a-f بوسیله پلیمریزاسیون تراکمی مستقیم )-N چهار-کربوکسی فنیل) - تریملیتیمید 3 با شش مشتق از استخلافات 5 و 5 هایدانتوئین a-f4 با به کاربردن تری فنیل فسفیت و پیریدین به عنوان عامل تراکم در حلال-N  متیل – 2 - پیرولیدون شامل کلسیم کلراید حل شده، تهیه شد. به وسیله واکنش تراکمی یک سری جدید از پلیمر آمید امیدها a-f5 با راندمان بالا و ویسکوزیته درونی بین 0.62-0.26 تولید شد. ساختمان پلیمرهای تولید شده بوسیله FT-IR، آنالیز عنصری، ویسکوزیته درونی و تست حلالیت کاملا بررسی شد. خواص گرمایی پلیمرها با آنالیز گرمایی(TGA) ، آنالیز دیفرنسیلی (DTG) بررسی شد. نتیجه گیری: این کار شامل سنتز چندین پلی آمید - ایمید جدیدa-f 5 ببا میان واکنش تراکمی مستقیم –N (-4کربوکسی فنیل) - تریملیتیمید 3 با شش مشتق از استخلافات 5 و 5 هایدانتوئین 4a-f وسیله تری فنیل فسفیت و پیریدین به عنوان عامل تراکم در حلال –N متیل – 2 - پیرولیدون شامل کلسیم کلراید حل شده، تهیه شد. این پلی آمید - ایمیدهای جدید قابل حل در حلالهای آلی مختلف و دارای مقاومت حرارتی خوبی بودند.این خواص باعث جذابیت این پلیمرها در کاربردهایی مثل ساخت پلاستیکهای مهندسی با کارایی بالا می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2274

دانلود 390 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  76 (ویژه نامه شیمی)
 • صفحات: 

  47-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1804
 • دانلود: 

  461
چکیده: 

مقدمه: بره موم منطقه اردبیل یک ماده چسبنده تیره رنگ بوده که توسط زنبوران از روی ترشحات و جوانه های گیاهان زنده جمع آوری شده و آن را با موم و قندها مخلوط می کنند. بیش از 180 ترکیب و بسیاری از فعالیت های بیولوژیکی در بره موم های دنیا شناسایی شده است. به نظر می رسد که فلاونوئیدها ترکیبات اصلی موجود در نمونه های بره موم هستند که دارای فعالیت های بیولوژیکی می باشند. فلا ونوئیدها فراوانند و شامل اپی جنین، گالانژین، کمپفرول، لوتئولین، پینوسمبرین، پینواستروبین، کوئرستین و غیره می باشند.هدف: بررسی و شناسایی ترکیبات فلاونوئیدی موجود در محلول الکلی 96% بره موم مخلوط شده جمع آوری شده از 3 منطقه مختلف اردبیل.روش برر سی: محلول الکلی بره موم مخلوط شده 3 منطقه مختلف اردبیل جهت شناسایی فلاونوئیدهای موجود در آن با دستگاه HPLC مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج: 10 ترکیب فلاونوئیدی مورد شناسایی قرار گرفتند که عمده آنها مشابه الگوی ترکیبات شیمیایی موجود در بره موم درخت تبریزی می باشند. آنها شامل پینوسمبرین، پینوسمبرین چالکون، پینوبانکسین، پینو استروبین، پینو استروبین چالکون، گالانژین، اپی جنین، کریزین، تکتوکریزین و کرومون می باشند. حدود 3 تا از ترکیبات جدا شده ناشناخته بودند.نتیجه گیری: ترکیبات فلاونوئیدی شناسایی شده موجود در بره موم منطقه اردبیل شامل فلاونها، فلاوانونها، فلاوانولولها، فلاونولها و چالکونها می باشند. این یافته ها جالب می باشند زیرا ترکیبات فوق در بره موم های مناطق گرمسیری یافت می شوند. این فلاونوئیدها دارای فعالیت های بیولوژیکی می باشند. بنابراین، مصرف غذاهای حاوی فلاونوئیدها با سلامتی در ارتباط می باشند. این مساله می تواند مهم باشد زیرا نشان دهنده آن است که زنبورها توانایی یافتن بره موم ها را در محیط اطراف دارا می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 1804

دانلود 461 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  76 (ویژه نامه شیمی)
 • صفحات: 

  49-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1100
 • دانلود: 

  322
چکیده: 

مقدمه: تحلیل NMR و روش hybrid-DFT (B3LYP/Def2-TZVPP) برای بررسی همبستگی آروماتیسیته 3- بعدی و انرژی های تفکیک دی بوران، دی آلان، دی گالان و دی ایندان به منومرهای مربوطه مورد استفاده قرار گرفته است.هدف: همبستگی بین خاصیت آروماتیکی و انرژی های تفکیک دی بوران، دی آلان، دی گالان و دی ایندان به منومرهای مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج: نتایج حاصل نشان می دهد که خاصیت آروماتیکی از دی بوران به دی ایندان کاهش می یابد. خاصیت آروماتیکی ترکیبات مذکور با جابجایی شیمیایی هسته غیر وابسته (0.4 [NICS(0), NICS(0.2), NICS([(0.6)and NICS نشان داده می شود.نتیجه گیری: ارتباط معنی داری بین کاهش اجزای جابجایی شیمیایی 22σ (یعنی σyy، صفحه در بر گیرند اتم های هیدروژن در موقعیت پل) مقادیر NICS و انرژی های تفکیک دیمرها به منومرها وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1100

دانلود 322 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  76 (ویژه نامه شیمی)
 • صفحات: 

  51-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2640
 • دانلود: 

  587
چکیده: 

مقدمه: مطالعه رابطه کمی ساختار - فعالیت (QSAR)  یکی از روشهای کمو متریکس است که برای پیش بینی مقدار خواص مخلف شیمیایی و بیولوژیکی ترکیبات مختلف مورد استفاده فراوانی پیدا کرده است.هدف: در این پژوهش مطالعه رابطه کمی ساختار - فعالیت (QSAR) برای پیش بینی مقدار فاکتور ظرفیت 25 ماده شیمیایی به عنوان حل شونده در دو فاز ایستای مختلف (پلی اتیلن – سیلیکا و پلی اتیلن – آلومینا) پیشنهاد شده است.روش بررسی: در این تحقیق رابطه بین توصیفگرهای شیمیایی حاصل از محاسبات مکانیک کوانتومی و بیان رفتار بازداری ترکیبات که توسط لگاریتم فاکتور ظرفیت (log k`) می شود، مورد بررسی قرار میگیرد. محاسبات مکانیک کوانتومی آغازین جهت بدست آوردن توصیفگرهای مکانیک کوانتومی از قبیل: پتانسیل الکترو استاتیکی، بار محلی هر اتم، انرژی های HOMO و LUMO و .... مورد استفاده قرار گرفت. مدل سازی log k`به عنوان تابعی از ساختار مولکولی با استفاده از روش کمترین مربعات جزیی (PLS) و کمترین مربعات حمایت شده توسط ماشینهای حامل (LS-SVM) برای پیش بینی فاکتور ظرفیت، صورت گرفت.نتایج: نتایج حاصله نشان داد که روشهای انتخاب شده توانایی پیش بینی بسیار بالایی دارد و خطای ریشه میانگین مربعات در روش PLS مقدار 6.5621 و در روش LS-SVM مقدار 0.4960 می باشد.نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد که روش، LS-SVM در پیش بینی مقدار فاکتور ظرفیت از دقت فوق العاده بالایی برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 2640

دانلود 587 استناد 0 مرجع 0