مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  3-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  317
 • دانلود: 

  145
چکیده: 

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 317

دانلود 145 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  23-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1266
 • دانلود: 

  420
چکیده: 

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1266

دانلود 420 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  47-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  447
 • دانلود: 

  123
چکیده: 

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 447

دانلود 123 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  65-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1148
 • دانلود: 

  694
چکیده: 

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1148

دانلود 694 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  89-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  723
 • دانلود: 

  319
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 723

دانلود 319 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

باقری احمد | نیک عمل زهره

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  115-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  756
 • دانلود: 

  256
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 756

دانلود 256 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

سجادی نژاد سیداحمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  139-158
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  666
 • دانلود: 

  219
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.  

آمار یکساله:  

بازدید 666

دانلود 219 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  159-179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1336
 • دانلود: 

  371
چکیده: 

   لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1336

دانلود 371 استناد 0 مرجع 0