نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  177
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

سابقه ترجمه در ایران، به روزگار هخامنشیان می رسد که کتیبه ها را به زبان های دیگر می نوشتند. در ایران، سه دوره به داشتن نهضت ترجمه شهرت دارد: نخستین نهضت ترجمه در روزگار ساسانیان، به ویژه با تاسیس جندی شاپور، شکل گرفت. طبق منابع موجود، ترجمه های این دوره، کتب تاریخی را شامل نمی شده است. دومین نهضت، در اواخر سده دوم، با تاسیس بیت الحکمه، به نهایت شکوفایی خود رسید. در این دوره نیز با تاسی از حکمت و فلسفه یونانی، به ترجمه متون تاریخی توجهی نشد؛ تا اینکه به دنبال گسترش روابط ایران با کشورهای اروپایی، از دوره صفویه به بعد، نیاز به ترجمه بار دیگر ضرورت پیدا کرد. ولی در دوره قاجار بود که سومین نهضت ترجمه در پی شکست های ایران از روسیه، با ورود هیات های نظامی و علمی خارجی در ایران، آغاز شد.در این پژوهش، عوامل تاثیرگذار در توجه نویسندگان و مترجمان عصر قاجار به ترجمه کتب تاریخی و میزان تاثیرگذاری این امر در جذب و نزدیک سازی محققان و مخاطبان این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه این مقاله ناظر بر این است که جنگ های ایران و روسیه، ترجمه اولین متون تاریخی را باعث شد. تاسیس دارالفنون، دارالترجمه، جریان شرق شناسی و کشفیات باستانی در ایران، ترجمه متون تاریخی و توجه به آن را به اوج شکوفایی تا آن زمان رساند؛ ضمن آنکه ترجمه کتاب های تاریخی، به تغییر متد تاریخ نویسی، توجه به تاریخ ایران باستان و آشنایی ایرانیان با افکار انقلابی منجر شد.

آمار یکساله:  

بازدید 177

دانلود 27 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  15-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  56
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

گسست جامعه قاجار از اندیشه سنتی و بروز گرایش های نوخواهان در آن دوره، پیامد یک خودآگاهی انتقادی بود که به دنبال وقوع بحران های متعدد اجتماعی - سیاسی رخ نمود. رشد روزافزون ترجمه آثار سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی در روزگار قاجار، سبب گسترش آگاهی های اجتماعی شد.در مقاله حاضر، ضمن طیف بندی گفتمان های انتقادی آن دوران و ارائه شواهد، نشان داده شده است که اکثر طراحان این گفتمان، دست اندرکار ترجمه متون بوده اند، و با این ترجمه ها، اذهان مردم را در مورد ناکارآمدی نظم سیاسی موجود روشن ساخته و احساس آنها را در تغییر این موقعیت برانگیخته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 56

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

فرخی یزدان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  27-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  272
 • دانلود: 

  113
چکیده: 

شمار چشمگیر و اهمیت آثار شرق شناسان و ایران شناسان، ترجمه برخی از این پژوهش ها را ضروری کرده است؛ و انتشار فراوان این دسته از آثار در چند دهه اخیر به صورت ترجمه کتاب و مقاله، ضرورت ارزیابی و بررسی آن ها را نشان می دهد. بررسی پیاپی ترجمه ها نشان می دهد که اصولی برای ارتقای کیفیت علمی و ادبی ترجمه لازم است. گاهی رعایت نکردن برخی اصول ضروری، آسیب جدی به بازگردانی اثر وارد می کند و خواننده را از درک درست متن باز می دارد. از این رو بحث و تاکید این مقاله آن است که با آگاهی مترجمان به برخی از این اصول می توان تا حدودی از گسترش آن ها جلوگیری و زمینه ارتقای محتوای ترجمه ها را فراهم کرد. به نظر می رسد که ترجمه پژوهش های تاریخی، فنون ویژه ای را طلب می کند که در ترجمه متون علوم دیگر چندان ضروری نیست. در این مقاله بررسی برخی از آسیب های متداول در فن بازگردانی پژوهش های ایران شناسی و شرق شناسی تلاش شده است مهارت ها و برخی از اصول لازم معرفی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 272

دانلود 113 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

کرمی پور حمید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  37-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  276
 • دانلود: 

  355
چکیده: 

ماکس وبر، یکی از مهم ترین جامعه شناسانی است که تاثیرات زیادی بر محققان رشته های مختلف علوم اجتماعی داشته است. مورخان نیز هم از جنبه روش شناسی و هم تبیین رویدادهای تاریخی، از اندیشه های وی تاثیر پذیرفته اند؛ و با ترجمه آثار وبر به زبان فارسی، دامنه این تاثیرپذیری افزایش یافت.آن دسته از مورخانی که به تبیین وقایع تاریخی به خصوص تاریخ معاصر روی آورده اند، با واژه هایی از قبیل «تفهم»، «مشروعیت»، «عقلانیت» و نظایر آن که وبر وارد مطالعات جامعه شناسی کرد، ارتباط دایمی دارند. میزان اثرپذیری در زمینه مباحثی از قبیل «منشا و کارکرد دولت» و نیز موضوع انقلاب، وسیع تر از مباحث دیگر است. در این مقاله، با رویکردی تحلیلی، ابعاد این تاثیرپذیری به طور دقیق و مستند درباره این دو مفهوم بررسی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 276

دانلود 355 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

کمالی مریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  55-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  137
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

توجه روزافزون به علم تاریخ و انتشار کتب غنی و سودمند به زبان های مختلف در این زمینه، مترجمان متون تاریخی را ملزم می سازد تا با رعایت چهارچوب های علمی به این امر مهم بپردازند. بی تردید انجام این کار بدون آگاهی از شاخصه های علمی این فن ممکن نیست. در این مقاله ضمن معرفی ویژگی های متون علمی و ادبی، سعی شده است با طرح یک مدل، ترجمه علمی و ترجمه ادبی با هم مقایسه و شاخصه های هر یک برشمرده شود. در ادامه، با تشریح ویژگی های ساختاری و محتوایی متون تاریخی، روشن می شود که در ترجمه این گونه متن ها باید هم به شاخصه های علمی و هم به شاخصه های ادبی توجه شود.

آمار یکساله:  

بازدید 137

دانلود 44 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

رحمتی محسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  63-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  118
 • دانلود: 

  49
چکیده: 

یکی از کتاب های چاپ شده در حوزه تاریخ، کتاب دولت سلجوقیان است، که تهیه کنندگان و ناشر آن را به عنوان کتاب درسی برای دانشجویان این رشته معرفی کرده اند. اما با توجه به ویژگی هایی که لازمه یک کتاب درسی دانشجویان است، برخی نارسایی ها در متن دیده می شود که از جمله آنها می توان به ناهماهنگی عنوان و محتوا، استفاده نکردن از منابع اصلی، عدم تدقیق و توجه در تحقیقات جدید، عدم رعایت موازین علمی در ارجاعات و پی نوشت ها و وجود اغلاط مضمونی و تایپی در متن اشاره کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 118

دانلود 49 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

عزیزیان مریم | روحی زهرا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  85-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  59
چکیده: 

ذبیح اله منصوری (1365 - 1274) - روزنامه نگار و مترجم - به دلایلی، از جمله سبک ویژه در ترجمه متون ادبی و تاریخی (به دلیل نوع نگاه و دیدگاه مخاطب مدار در ترجمه متن)، حجم وسیع تالیفات، و برخورداری از طیف گسترده ای از خوانندگان، نامی برجسته و قابل بحث در تاریخ ادبیات و مطبوعات ایران است. در مقاله حاضر، پس از بیان مختصری از زندگی نامه و معرفی آثار این مترجم و ذکر دیدگاه ها و واکنش های متفاوت مورخان و مترجمان دیگر به شیوه خاص او در ترجمه متون، سعی شده است بر مبنای شواهد و نمونه هایی از متون اصلی و متون ترجمه شده، سبک و نحوه ترجمه او به ویژه در ترجمه متون تاریخی، تحلیل و بررسی انتقادی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 59 استناد 0 مرجع 0