مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

یافته

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1378
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  3-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  83
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 83

دانلود 20 استناد 3 مرجع 0
نویسندگان: 

فلاحی ابراهیم

نشریه: 

یافته

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1378
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  9-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  273
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 273

دانلود 28 استناد 2 مرجع 0
نشریه: 

یافته

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1378
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  15-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  287
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 287

دانلود 28 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

امینی ف. | مومن نسب مرضیه

نشریه: 

یافته

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1378
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  33-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  84
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 84

دانلود 20 استناد 2 مرجع 0