مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

نجفی غلامعلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1375
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  16
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  70
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 70

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

فوگلسروم ک. | امینی ع.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1375
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  16
 • صفحه شروع: 

  129
 • صفحه پایان: 

  140
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  57
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 57

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

احسانی فروغ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1375
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  16
 • صفحه شروع: 

  141
 • صفحه پایان: 

  164
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  87
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 87

دانلود 23 استناد 2 مرجع 0
نویسنده: 

انصاری ح.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1375
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  16
 • صفحه شروع: 

  330
 • صفحه پایان: 

  345
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  51
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 51

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1375
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  16
 • صفحه شروع: 

  43
 • صفحه پایان: 

  57
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  64
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 64

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

محمودزاده ر.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1375
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  16
 • صفحه شروع: 

  95
 • صفحه پایان: 

  103
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  87
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 87

دانلود 23 استناد 2 مرجع 0