مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  -
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1906
 • دانلود: 

  881
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1906

دانلود 881 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

ونتال لئولو

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  117-136
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2129
 • دانلود: 

  2592
کلیدواژه: 
چکیده: 

تفسیر جامعه شناختی ادبیات فرزند نورچشمی علوم اجتماعی رسمی نیست. از هنگامی که ادبیات از دایره احکام خشک پژوهشی و قوانین متحجر تاریخی در باب لغت و نسخه شناسی پای بیرون نهاد تا به امروز تقریبا هر کس که دستی به قلم داشته به خود حق داده است که درباره آن احکام کلی صادر کند و نقدهای تاریخی، زیباشناختی و جامعه شناختی بنویسد. دانشگاه ها که بنا به سنت، غرق در تاریخ ادبیات و تحلیل های ادبی بودند ناگهان در برابر ادبیات عامه پسند، کتاب های پرفروش، مجله های مردم پسند، فکاهیات و امثال آن غافلگیر شدند و به این لایه های سطحی تخیل چاپ شده بزرگی فروختند و بی اعتنایی کردند. لاجرم، این وادی همچنان بکر و چالشگر باقی مانده است و بر جامعه شناس است که دراین باره تدبیری بیندیشد.هدف از مطرح کردن نکته هایی که از این پس می آیند، و هیچ ادعایی درباره نظم و ترتیب یا جامعیت آن ها ندارم، مروری بر کارهای پایان گرفته و یا محول به آینده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2129

دانلود 2592 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  5-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  11
 • بازدید: 

  2038
 • دانلود: 

  561
کلیدواژه: 
چکیده: 

جهت شفاف سازی مفاهیم نسبتا مغشوش نظریه سازی، ابتدا سعی خواهد شد بر مبنای هشت تعریف ساختاری و کارکردی از نظریه، ماتریسی از "مقدورات مفهومی" نظریه فراهم شود. سپس یک مفهوم چند بعدی از این ماتریس انتخاب می شود. این مفهوم، سه لایه برای نظریه قایل است. در لایه فوقانی پیش فرضها قرار می گیرند. در لایه میانی طرح های تحلیلی مستقر می شوند و بالاخره لایه تحتانی نظریه را قضایای محتوایی، اعم از اثباتی، وجودی و پسامدی اشغال می نمایند. مدعای اصلی این است که نظریه تحلیلی کنش و مشتقات آن، به ویژه مفهوم فضای کنش، به عنوان فضایی چهار بعدی، می توانند هم در طبقه بندی و توصیف پدیده های اجتماعی در لایه میانی نظریه و هم در تبیین آن ها در لایه تحتانی نقش تنظیمی ایفا کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 2038

دانلود 561 استناد 11 مرجع 3
نویسندگان: 

عبدالهی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  47-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1291
 • دانلود: 

  379
کلیدواژه: 
چکیده: 

بررسی عملکرد انجمن های علمی در نظام علمی و تحقیقاتی کشور موضوع اصلی این مقاله است. منظور از انجمن علمی نوعی نهاد مستقل است که از به هم پیوستن یا اجتماع آگاهانه و داوطلبانه اصحاب یک رشته علمی پدید می آید تا از طریق تعامل آزاد، خردمندانه و به دور از سلطه، بتواند بین صاحبان هر تخصص زمینه لازم را برای پیشبرد علم و تنظیم و ترویج اصول و قواعد عمل جمعی یا اخلاق کار و فعالیت و پیوند علم و عمل در آن رشته علمی فراهم نماید. هدف این مقاله تشریح فرایند تاریخی تحول نهادهای مستقل از دولت و دیدگاه های مرتبط با آن ها، توصیف و تحلیل وضعیت موجود و عملکرد انجمن های علمی در نظام علمی و تحقیقاتی کشور و ترسیم وضعیت مطلوب آن ها و ارزیابی مقدورات و محدودیت هایی است که این انجمن ها در گذر از وضع موجود به مطلوب و ارتقای عملکرد خود با آن ها روبرو هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 1291

دانلود 379 استناد 3 مرجع 0
نویسندگان: 

فیوضات سیدابراهیم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  65-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  708
 • دانلود: 

  350
کلیدواژه: 
چکیده: 

جوانان در گذشته در حوزه حرفه و فن با انتقال فکر و پیشه آموزش می دیدند. حوزه مذکور متاثر از نظام استاد- شاگردی بود. جوانان در این عرصه زندگی پختگی را تجربه می کردند. زندگی خانوادگی، کاری و تفریح از یک وحدت نسبی برخوردار بود. خانواده به چنین نظام و فرایندی امیدوار بود.با این که متعاقب انقلاب صنعتی در غرب نظام استاد- شاگردی متحول شد و آموزش در طول یک عمر به مرحله های کوتاه مدت تغییر یافت ولی در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران بین تحول ماشینی، صنعت پیشه وری و نظام آموزشی آن ارتباط منطقی به وجود نیامد و این ناهمخوانی باعث سردرگمی و عدم اعتماد خانواده ها به حرفه و فن شد. تقدیرگرایی و عدم توجه به عقلانیت نگرش خانواده ها و جوانان را درباره کار و حرفه بیش تر با ابهام مواجه ساخت.

آمار یکساله:  

بازدید 708

دانلود 350 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ارشاد فرهنگ | آقایی داوود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  79-89
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  1288
 • دانلود: 

  443
کلیدواژه: 
چکیده: 

استان خوزستان در دهه ی 1365-1375 از نظر مطالعه جابه جایی جمعیت و در مقایسه با سایر استان های کشور، جایگاه شایان توجهی داشته است. شکل غالب مهاجرت در کشورهای جهان سوم، مهاجرت روستاییان به شهرهاست که بیش تر طبق الگوی "مهاجرت مرحله ای" صورت می گیرد و نخست از روستا به نزدیک ترین شهر شروع شده و مهاجر پس از تطابق با شرایط کار و زندگی در شهر و پس از گذشت سه تا چهار سال (کم تر یا بیش تر) راهی شهرهای بزرگ تر می شود که در آن جا فرصت شغلی بهتر و احتمال درآمد بیش تر فراهم است. اما در دهه مذکور استان خوزستان الگوی دیگری از مهاجرت را نشان می دهد که گرچه مقطعی بوده، اما در روندهای توسعه ی استان تاثیر قابل مطالعه داشته است. و آن الگوی "مهاجرت بازگشتی" افرادی است که در اوایل دهه 1370 در اثر جنگ عراق علیه ایران از مناطق جنگی به شهرهای دیگر کوچ کرده و مجددا در سال های پایانی دهه  1370 به اقامتگاه قبلی ـ یا اصلی ـ خود بازگشته اند. هدف عمده این مقاله ضمن توجه به الگوی کلاسیک مهاجرت مرحله ای، توجه بیش تر به الگوی مهاجرت بازگشتی است که در کشورهای جهان سوم چندان عمومیت نداشته، ولی در زندگی اجتماعی و اقتصادی شرایط کنونی خوزستان موثر بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1288

دانلود 443 استناد 5 مرجع 0