نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

سلامی امیربهداد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3 (پیاپی 3)
 • صفحه شروع: 

  103
 • صفحه پایان: 

  116
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  210
 • دانلود: 

  115
کلیدواژه: 
چکیده: 

اکثر مدل های تعیین نرخ ارز بر این پایه استوار هستند که این نرخ ها در بازارهایی کارا تعیین می شوند. لذا برای تشخیص کارایی در بازار، روشهای مختلف ایجاد و آزمون گشته اند. در این میان روش کشت تصادفی، تعدیل شده است. با آزمون شکل ضعیف، این روش ها در بازار ارز ایران طی دوره 78-1370 با استفاده از آمارهای هفتگی، وجود کارایی (حتی به طور ضعیف آن) در اوایل دوره تایید نگشت. اما در انتهای دوره به دلیل ثبات رویه سیاست گذاری های ارزی و تاثیر تشکیل انتظارات بازار، این آزمون درجات قابل قبولی از کارایی ضعیف را نمایان ساخت.

آمار یکساله:  

بازدید 210

دانلود 115 استناد 1 مرجع 1
نویسنده: 

ختایی محمود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3 (پیاپی 3)
 • صفحه شروع: 

  117
 • صفحه پایان: 

  128
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  160
 • دانلود: 

  83
کلیدواژه: 
چکیده: 

استفاده نابجا از مفاهیم بسیار شناخته شده اقتصاد در زمینه ارزش ریال در محافل دانشگاهی و سیاسی اقتصاد ایران بکرات مشاهده می شود. این موضوع هزینه های سنگینی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است. از این رو علیرغم روشن بودن موضوع، توضیح چندنکته پایه ای مفید و ضروری به نظر می رسد. در این مقاله، ابتدا تفاوت میان ارزش اسمی و حقیقی و نیز ارزش داخلی و خارجی ریال توضیح داده شده است. دوم، تصریح شده است که ارزش ریال، متغیری درون زا، مثلا؛ ریال تابعی از سیاستهای پولی و مالی بوده و نمی تواند به عنوان یک هدف اقتصادی انتخاب شود. سوم، از آنجایی که درآمد نفت بسیار متغیر است، ذخایر خارجی کشور باید بیش از میزان معمول در اقتصادهای دیگر باشد. چهارم، درآمد نفت در انحصار دولت است، بنابراین دولت قادر به اثرگذاری موقت بر ارزش ریالی، حداقل در کوتاه مدت است. از این رو باید از هرگونه بالابردن ارزش ریال تحت تاثیر افزایش های موقتی قیمت نفت احتراز کرد (و این سیاستی است که در دو سال گذشته اتخاذ گردیده است).

آمار یکساله:  

بازدید 160

دانلود 83 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

سجادی سیدجعفر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3 (پیاپی 3)
 • صفحه شروع: 

  129
 • صفحه پایان: 

  138
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  113
 • دانلود: 

  89
کلیدواژه: 
چکیده: 

رویداد 11 سپتامبر یکی از مهمترین وقایع هزاره سوم به شمار می رود زیرا بسیاری از افراد ممکن است بر این باور باشند که نیاز به نگرشی جامع تر برای سپردن سرمایه های ارزی خود داشته باشند و استراتژی جدیدی برای دولتها و سرمایه گذاران دنیا در جهت سرمایه گذاری شکل گیرد. کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا در گذشته به عنوان محلی امن برای سرمایه گذاری محسوب می شد، ولی در حال حاضر تحولات سیاسی اخیر و حمایت این کشور از رژیم متجاوز اسرائیل ممکن است در درازمدت، اعتبار گذشته خود را به عنوان محل امن دست داده باشد. در این تحقیق سعی در ارایه یک روش تکنیکی در جهت تصمیم گیری بهتر در راستای به حداقل رساندن سبد ارزی می نماییم.

آمار یکساله:  

بازدید 113

دانلود 89 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3 (پیاپی 3)
 • صفحه شروع: 

  13
 • صفحه پایان: 

  42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  188
 • دانلود: 

  271
کلیدواژه: 
چکیده: 

نظام بانکداری اسلامی، مثل همه نظام های مالی و اعتباری، نباید در شرایط متفاوت به صورت یک الگوی ثابت مورد پذیرش قرار گیرد. در عین حال، یکی از اصول مهم بانکداری اسلامی، اصلاح پذیری مشروط است، که باتوجه به شرایط اقتصادی و یا موقعیت موضوع آن تغییر می نماید. در این مقاله، ما بر دو نکته تاکید نموده ایم: اول، پالایش مقررات و یکسان سازی (استانداردسازی) ، به منظور ایجاد روابطی شفاف بین بانکهای اسلامی و موسسات مالی و اعتباری بین المللی و دوم، تاکید بر رهیافت واقع بینانه اقتصادی و خصوصی گرایی در موسسات مالی، جهت توسعه شرایط رقابتی.

آمار یکساله:  

بازدید 188

دانلود 271 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3 (پیاپی 3)
 • صفحه شروع: 

  139
 • صفحه پایان: 

  162
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  615
 • دانلود: 

  345
کلیدواژه: 
چکیده: 

نظام مالی کشورها می تواند بر یکی از دو محور بازار پول و سرمایه قرار داشته باشد. در کشورهای توسعه یافته، بازار سرمایه در کانون ساختار مالی قرار دارد و نظام مالی مبتنی بر اوراق بهادار در این کشورها غالب می باشد. در مقابل در بیشتر کشورهای در حال توسعه بازار پول محور تامین مالی است. در چنین نظام هایی بانک ها همچون سازمان هایی فراگیر عمل می کنند و شرکتها برای تامین نیازهای خود تا حدودی زیادی نظام بانکی وابسته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 615

دانلود 345 استناد 3 مرجع 1
نویسنده: 

تقوی مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3 (پیاپی 3)
 • صفحه شروع: 

  163
 • صفحه پایان: 

  178
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  408
 • دانلود: 

  341
کلیدواژه: 
چکیده: 

در مورد دلایل بروز بحران های پولی دو نظریه در نوشته های اقتصادی وجود دارد . اولین نظریه بی اثباتی پولی را با عدم تعادل های ساختاری کشورها و سیاستهای ضعیف اقتصادی ارتباط می دهد و دومی تغییرات در انتظارات بازار را منبع اصلی بی ثباتی می داند . در این مقاله بحث در این باره است که تنها با تلفیق این دو نظریه می توان پیچیدگی بحران پولی آسیا را در سال های 98-1997 شناسایی کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 408

دانلود 341 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

مورنو ریمون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3 (پیاپی 3)
 • صفحه شروع: 

  179
 • صفحه پایان: 

  194
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  651
 • دانلود: 

  343
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله نظریه های جدید پیرامون انتخاب نظام مناسب نرخ ارز، سیاست تثبیت بررسی می شود. با توجه به نظریه های موجود در این نتیجه حاصل می شود که انتخاب سیاست تثبیت در کشور می تواند نسبت به دیگر عوامل مانند رشد پولی در کاهش انتظارات تورمی موثر واقع شود، در صورتی که با افزایش شفافیت یا قابلیت کنترل سیاست پولی همراه شود. البته تحت شرایط خاص، احتمال آسیب پذیری این نظام در برابر تغییر انتظارات تورمی وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 651

دانلود 343 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3 (پیاپی 3)
 • صفحه شروع: 

  195
 • صفحه پایان: 

  206
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  663
 • دانلود: 

  343
کلیدواژه: 
چکیده: 

اول ژانویه 2002 بزرگترین گستره توزیع اسکناس های نو در تاریخ را در یک روز واحد به خود خواهد دید. ممکن است این جریان به آرامی پشت سر گذاشته شود ولی تاریخ پول کاغذی مملو از هشدار است . ظرف چند ماه گذشته 14 میلیارد برگ اسکناس جدید از 500 یورویی توسط 12 کشور اروپایی که پول واحد را پذیرفته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 663

دانلود 343 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

شکوری شهرام

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3 (پیاپی 3)
 • صفحه شروع: 

  207
 • صفحه پایان: 

  216
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  216
 • دانلود: 

  123
کلیدواژه: 
چکیده: 

مساله تغییرات کمی و کیفی نیروی انسانی، در سطوح مختلف سازمانی برای پیش برد چارچوب سازمانی، مسایل آموزشی نیروی انسانی ، فرایند بهسازی و برنامه ریزی و اتخاذ استراتژی های سازمانی مناسب، مطالب این مقاله را تشکیل می دهد. همچنین توجه به تنگناها و برآورد تامین نیروی انسانی مورد نیاز از وضع موجود به وضع مطلوب از نکات دیگری است که در مقاله به آن توجه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 216

دانلود 123 استناد 0 مرجع 2
نویسنده: 

فیشر استنلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3 (پیاپی 3)
 • صفحه شروع: 

  217
 • صفحه پایان: 

  228
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  64
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

در سالهای اخیر نرخ های ارز تثبیت شده یکی از عوامل موثر در ظهور بحران مالی بازار بوده است. این بحران در کشورهایی نظیر مکزیک در اواخر سال 1994، تایلند و اندونزی و کره در 1997، روسیه وبرزیل 1998، آرژانتین و ترکیه در سال 2000 و2001 روی داد، ولی کشورهای که نرخهای تثبیت شده را اعمال نکردند از جمله آفریقای جنوبی، اسرائیل، مکزیک وترکیه در سال 1998 دچار بحران نشدند وتوانستند از چنین بحران هایی دوری کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 64

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

عاملی آنژلا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3 (پیاپی 3)
 • صفحه شروع: 

  229
 • صفحه پایان: 

  239
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  129
 • دانلود: 

  69
کلیدواژه: 
چکیده: 

اولین همایش مالکیت فکری وتجارت الکترونیکی در روزهای 25و 26 دی ماه، توسط مرکز ملی شماره گذاری کالا وخدمات ایران – وابسته به موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی وسازمانی جهانی مالکیت (WIPO) – برگزار گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 129

دانلود 69 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3 (پیاپی 3)
 • صفحه شروع: 

  241
 • صفحه پایان: 

  245
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  108
 • دانلود: 

  36
کلیدواژه: 
چکیده: 

دومین دستاوردهای پژوهشی وفناوری کشور با شرکت تعدادی از وزارتخانه ها، سازمان ها، دانشگاها و مراکز علمی و پژوهشی کشور از تاریخ بیست و هفتم آذر ماه لغایت سوم دی ماه سال جاری در محل نمایشگاه بین اللملی تهران برگزار شد. از چند ماه قبل از برگزاری این نمایشگاه، حوزه معاونت پژوهشی وزارعت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان متولی و مجری این امر، با تشکیل «ستاد برگزاری هفته پژوهش» شروع به کار نمود. در این فرآیند با توجه به ماهیت و نوع فعالیت و ارتباط پژوهشکده امور اقتصادی با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پژوهشکده به عنوان نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزیده شد تا همکاری لازم در راستای برگزاری هفته پژوهش و نمایشگاه مربوطه داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 108

دانلود 36 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

سیفی پور رویا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3 (پیاپی 3)
 • صفحه شروع: 

  43
 • صفحه پایان: 

  70
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  257
 • دانلود: 

  121
کلیدواژه: 
چکیده: 

تامین مالی یکی از عمده مسائلی است که تولیدکنندگان و سرمایه گذاران با آن مواجه هستند و سیستم بانکی نیز می تواند نقش موثری درزمینه تامین نقدینگی کوتاه مدت بنگاه های تولیدی ایفا کند. بنابراین، در این مقاله به بررسی اثر اعتبارات اعطایی بانک ها بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت در ایران پرداخته می شود. برای ‌آزمون تجربی از مدل خود همبستگی برداری استفاده شده که نشان می دهد سرمایه گذاری ثابت و اعتبارات پرداختی به بخش صنعت و معدن رابطه بلندمدت و مثبتی با رشد ارزش افزوده بخش صنعت دارد. علاوه براین، در این نوشتار چگونگی آثار شوک های مختلف بر رشد ارزش بخش صنعت درطول زمان و میزان توضیح دهندگی تغییرات متغیرها بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت، با روش تجزیه خطای پیش بینی مورد توجه قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 257

دانلود 121 استناد 1 مرجع 2
نویسنده: 

کاوند علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3 (پیاپی 3)
 • صفحه شروع: 

  71
 • صفحه پایان: 

  102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  418
 • دانلود: 

  96
کلیدواژه: 
چکیده: 

بر اساس روش پولی تراز پرداخت ها، این تراز اساسا یک پدیده پولی است. بنابراین حاضر بررسی شده است آیا تراز پرداخت ها دوازده کشور در حال توسعه یعنی اردن، ایران، تایلند، ترکیه، پاکستان، سوریه، فیلیپین، کره جنوبی، کلمبیا، مراکش و هند طی سالهای 95- 1968 با فرضیات مطروحه نظریه پولی تراز پرداخت ها مطابقت دارد. براساس نتایج بدست آمده، فرضیات مطروحه روش پولی نظیر عدم حضور سیاست عقیم سازی، عدم جانشینی کامل دارایی های داخلی با خارجی و عدم وجود علیت یک طرفه از اعتبارات داخلی یا دارایی های داخلی بانک مرکزی به طرف خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی یا به عبارتی عدم استقلال و برونزا بودن اعتبارات داخلی نسبت به خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و همچنین مقادیر از پیش فرض شده ضرایب معادلات جریان ذخیره بین المللی و فشار ناشی از بازار ارز، معتبر نمی باشد. بر این اساس افزایش یا کاهش عرضه پول توسط مقامات پولی نمی تواند باعث خروج یا ورود ذخایر بین المللی به میزان برابر شود.

آمار یکساله:  

بازدید 418

دانلود 96 استناد 0 مرجع 3