نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2 (پیاپی 48)
 • صفحه شروع: 

  103
 • صفحه پایان: 

  108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  313
 • دانلود: 

  92
چکیده: 

نمک های معدنی حاصل از خنثی سازی کاتالیزور مصرفی با اسید در تهیه پلی اتیلن گلیکول به وسیله صاف کردن جدا می شود. با وجود اینکه مقدار زیادی از نمکها خارج می شود، ولی مقدار کمی از آنها به صورت ذرات خیلی ریز در پلیمر تشکیل شده پراکنده می گردد که به آن خاکستر می گویند و مقدار آن حداکثر می تواند به 0.3 درصد وزنی برسد. اگر چه این خاکستر در بسیاری از کاربردها اشکالی ایجاد نمی کند و اثر چندانی ندارد، ولی چنانچه ترکیب ساخته شده مثلا به عنوان یک ماده روان کننده مورد استفاده قرار گیرد این نمکهای معدنی باقیمانده در ترکیب، رسوب می کند و مشکلاتی را بوجود می آورد. در این پژوهش، پلی اتیلن گلیکول از اتیلن اکسید در مجاورت کاتالیزور قلیایی تهیه می شود. برای تهیه این ترکیب با مقدار خاکستر کم، پس از جداسازی رسوب حاصل از عمل خنثی سازی، به مخلوط واکنش یک مجموعه الکل خطی و گلیکول سبک اضافه می گردد و با جداسازی رسوب، مقدار خاکستر آن معین و در نهایت حلال مناسب نیز انتخاب می شود. بر اساس نتایج بدست آمده استفاده از 10 درصد وزنی متانول سبب می شود که مقدار خاکستر به 0.01 درصد وزنی کاهش یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 313

دانلود 92 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2 (پیاپی 48)
 • صفحه شروع: 

  109
 • صفحه پایان: 

  114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  408
 • دانلود: 

  119
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این گزارش ظرفیت تولید جهانی پلیمرهای اساسی در مناطق مختلف و بر حسب نوع پلیمر، سهم مناطق مختلف جهان از مصرف پلیمرها، ظرفیت تولید این پلیمرها در خاورمیانه )کشورهای (GCC برای پنج سال آینده ارایه می شود. همچنین، میزان مصرف پلیمرهای اساسی در جهان، سهم هر یک از این پلیمرها و مناطق مختلف در کل مصرف جهان و نیز تجارت خالص پلیمرهای اساسی در اروپای غربی، آسیا، خاورمیانه و ایران و در نهایت سهم ایران از تولید و صادرات این پلیمرها و ظرفیت سازی جدید در شرکتهای تولید کننده این محصولات بطور مختصر بررسی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 408

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2 (پیاپی 48)
 • صفحه شروع: 

  67
 • صفحه پایان: 

  74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  706
 • دانلود: 

  114
چکیده: 

الیاف پلی پروپیلن به دلیل تبلور زیاد و ساختار غیر قطبی آلیفاتیک رنگ پذیر نیستند. یکی از روشهای ایجاد خاصیت رنگ پذیری اضافه کردن یک ماده افزودنی به پلی پروپیلن است. هدف از این پژوهش بررسی خاصیت رنگ پذیری الیاف آمیزه ای تهیه شده از PP و PET است. بدین منظور، الیاف پلی پروپیلن تهیه شده، با درصدهای وزنی مختلف پلی اتیلن ترفتالات، به وسیله ماده رنگرزی پاشیده رنگ شدند. سپس، به کمک روشهای SEM، طیف نورسنجی و میکروسکوپی نوری شکل شناسی و میزان جذب و پخش رنگ بررسی شد. نتایج بدست آمده حاکی از توزیع مناسب و خوب فاز پراکنده PET در فاز ماتریس PP است. بدین ترتیب مشکل عدم رنگ پذیری PP را می توان با افزودن PET به آن حل کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 706

دانلود 114 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2 (پیاپی 48)
 • صفحه شروع: 

  75
 • صفحه پایان: 

  82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  214
 • دانلود: 

  88
چکیده: 

در این پژوهش، چند کوپلیمر جدید پلی )بنزایمیدازول - co - اوره( تهیه شده است. بدین ترتیب که ابتدا تعدادی دی آمین ناجور حلقه از واکنش تتراآمینهای مختلف سنتز شد. در مرحله بعد در اثر واکنش این دی آمینها با دو نوع دی ایزوسیانات چند پلیمر تهیه شد و خواص مختلف آنها بررسی گردید. دو ترکیب مدل نیز تهیه شد که دارای ویژگیهای ساختاری کاملا مشابهی با پلیمرها بودند که طیفهای IR و H NMR آنها گویای این مساله است. مقاومت گرمایی کوپلیمرهای جدید کمتر از پلی بنزایمیدازولهاست، ولی مقاومت گرمایی بهتری نسبت به پلی اوره نشان می دهند. همچنین، انحلال پذیری، گرانروی ذاتی و ویژگیهای گرمایی پلیمرها بررسی شد.

آمار یکساله:  

بازدید 214

دانلود 88 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2 (پیاپی 48)
 • صفحه شروع: 

  83
 • صفحه پایان: 

  88
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  239
 • دانلود: 

  151
چکیده: 

گل حفاری طی عملیات حفاری در سیستم بطور پیوسته در حال حرکت است. این گل به دلیل نقشهای متعدد آن در مقاطع مختلف سرعتهای متفاوتی دارد برای حصول رفتار مورد نظر، مواد متنوعی از جمله پلیمرها بدان افزوده می شود. در این مطالعه آثار افزودن پلیمری با نام تجاری DRISPAC به گل حفاری پایه آبی بنتونیت در غلظتهای مختلف بر خواص مهم و رفتار گل مانند الگوی جریان، گرانروی موثر، گرانروی پلاستیک، و نقطه تسلیم و استحکام ژل مطابق با دو مدل پلاستیک بینگهام و شبه پلاستیک بررسی می شود. نتایج حاصل از آزمایشها نشان می دهد که این پلیمر افزودنی مناسبی برای بهبود گرانروی موثر، گرانروی پلاستیک، نقطه تسلیم و استحکام ژل است، اما خاصیت شبه پلاستیک گل را کاهش می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 239

دانلود 151 استناد 2 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2 (پیاپی 48)
 • صفحه شروع: 

  89
 • صفحه پایان: 

  96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  262
 • دانلود: 

  98
چکیده: 

انجام مراحل آهارگیری، پخت و سفیدگری به صورت جداگانه از روشهای قدیمی پیش عمل آوری پارچه های صد درصدر پنبه ای است. انجام مراحل پخت و سفیدگری در یک مرحله می تواند با کاهش مصرف آب، مواد، زمان و قیمت تمام شده کالا و همچنین، رفع مشکلات زیست محیطی در ارتباط با پساب مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله، ابتدا درباره درجه سفیدی پارچه بدون آهارگیری بعد از پخت و سفیدگری با هیدروژن پروکسید و سود سوزآور و همچنین با سدیم هیپوکلریت و سودا بحث شده و سپس، اثر این فرایند بر کاهش مقدار آهار نشاسته ای باقیمانده روی پارچه بررسی می شود. شواهد نشان می دهد که انجام مراحل پخت و سفیدگری همزمان درجه سفیدی کافی به پارچه می دهد و در عین حال به نحو چشمگیری از مقدار آهار نشاسته ای همراه کالا می کاهد.

آمار یکساله:  

بازدید 262

دانلود 98 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2 (پیاپی 48)
 • صفحه شروع: 

  97
 • صفحه پایان: 

  102
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  257
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

رنگینه های پاشیده از مناسبترین مواد رنگزا برای رنگرزی الیاف پلی استرند. این مواد، به سه روش رنگرزی به وسیله حامل، تحت فشار و به کمک آغشته سازی با تثبیت گرمایی برای این الیاف بکار برده می شود. در این پژوهش، با استفاده از تابش ریز موج عملیات پیش از رنگرزی در زمانهای متفاوت روی الیاف پلی استر در شرایط مختلف صورت می گیرد و پس از آن نمونه ها رنگرزی می شوند. به علاوه، روش رنگرزی به کمک ریز موجها با روشهای معمول رنگرزی نیز مقایسه می شود. نتایج بدست آمده نشان می دهد که عملیات پیش از رنگرزی اثری بر ساختار لیف در جذب بیشتر ماده رنگزا ندارد، اما عملیات رنگرزی به کمک ریزموجها می تواند باعث جذب بیشتر و بهتر رنگینه و افزایش سرعت رنگرزی نسبت به روشهای معمول، بویژه در رنگرزی به روش حامل، شود.

آمار یکساله:  

بازدید 257

دانلود 129 استناد 3 مرجع 0