مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (فارسی)(نشریه بین المللی علوم مهندسی) | سال:1380 | دوره:12 | شماره:1

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

SHAHMIRI M. | SHAHIN K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  71
 • صفحه پایان: 

  86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5384
 • دانلود: 

  912
کلیدواژه: 
چکیده: 

Zn-AI based alloys, with excellent mechanical propertical, are finding increasing applications in various industries, especially bearing and bushing fields.Observed dimensional instabilities, in their multicomponent systems, (e. g. Zn- AI Si- and, Zn- AI Si- Cu), is believed to be as the result of some kinds of phase transformation, due to the temperature variations, while in servise.Profound understanding of the phase transformations due to the temperature variation, requires detailed evaluations of the isothermal sections of the multi-components phase diagrams of Zn- AI- Si and, Zn- Al- Si- Cu alloy systems.In the present article, the isothermal sections of the aforementioned ternary and quaternary systems in the solid state regions have been investigated and observed phase transitions have been critically evaluated.

آمار یکساله:  

بازدید 5384

دانلود 912 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  71
 • صفحه پایان: 

  86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9062
 • دانلود: 

  912
کلیدواژه: 
چکیده: 

In this research, the relation between the acceptable part tolerances of a surface-to-surface short range ballistic missile (SRBM) and optimum rocket performance, which is called missile accuracy, is obtained. The effect of error surces like aiming error, mallaunch, moment of inertia, missile weight, center of mass, specific impulse, atmosphere specific density, drag force, thrust misalignment, fin malalignment, and wind on optimum rocket performance is simulated using the 6-degree-of-freedom flight simulation program. A computer program is written to compute the error budget and the effect of missile part tolerances of SRBM on missile accuracy. Finally, the most free acceptable part tolerances are determined based on the required missile accuracy and minimum production cost.

آمار یکساله:  

بازدید 9062

دانلود 912 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  342
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

در این پژوهش واکنشهای بین آهن جامد و آلومینیم مذاب به کمک غوته وری تیغه های آهنی در آلومینیم مذاب در محدوده زمانی 90 تا 3000 ثانیه و درجه حرارت های 700 و 800 و 900 درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفته است. از متالوگرافی نوری، میکروسکوپ الکترونی (SEM)،‌ آنالیز تصویری و آنالیز کم EDS در جهت شناخت سینتیک تشکیل لایه ترکیبی و همچنین ساختار میکروسکوپی این لایه استفاده شده است. نتایج نشان داده است که در شرایط عدم وجود انحلال شدید معادله نمایی با انحراف منفی می تواند، سینتیک افزایش ضخامت لایه ترکیبی در فصل مشترک را تشریح نماید. هر چند مطابق با اطلاعات ترمودینامیکی تشکیل فاز FeAl3 مرجح تر است اما به دلایل سینتیکی فاز اصلی تشکیل شده در فصل مشترک Fe2Al3 است و فاز FeAl3 با ضخامت کم (در حد چند میکرون) در فصل مشترک فاز Fe2Al3 و آلومینیم مشاهده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 342

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  115
 • صفحه پایان: 

  130
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  257
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

در این مقاله دو روش مجزا کننده سیستمهای غیرخطی یعنی روش تفکیک مقیاس زمانی مبتنی بر انحراف تکین و روش تفکیک تکراری مقیاس زمانی بر اساس مدل محرک و حس گر مورد بررسی واقع شده است. با تلفیق این روشها با روش کلاسیک کاهش مرتبه سیستمهای غیرخطی یعنی روش شبه پایدار، دو روش تلفیقی جدید برای کاهش مرتبه سیستمهای غیرخطی به دست می آید. این روشها بر روی مدل مرتبه هفت موتور القایی دو قفسه و میله عمیق اعمال شده و یک مدل کاهش یافته مرتبه پنج حاصل شده است. در مطالعات پایداری گذرا، که حذف گذراهای استاتور موتورها تاثیر چندانی بر دقت مطالعات ندارد، با اعمال روش شبه پایدار بر مدلهای پنج بدست آمده از دو روش فوق الذکر، مدل های مرتبه سوم برای موتور بدست آمده است. در پایان رفتار مدل های مرتبه پنجم به دست آمده از این دو روش برای راه اندازی و اختلال در گشتاور بار و مدل مرتبه سوم برای اختلال در ولتاژ ورودی مورد شبیه سازی واقع شده و از لحاظ دقت و سرعت پاسخ با مدل کامل مقایسه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 257

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  131
 • صفحه پایان: 

  140
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  359
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

تغییر در شرایط بازار و بدنبال آن تنوع تولید، ضرورت تولید محصولات با کیفیت بالاتر و قیمت پایین تر، حذف یا کاهش زمانهای آماده سازی، حذف یا کاهش موجودی در جریان ساخت و موارد مشابه شرایطی را پدید آورد که سیستم های رایج ساخت قادر به پاسخگویی به نیازهای تولید نبود. این شرایط منجر به طراحی و توسعه سیستم های ساخت سلولی گردید. برای طراحی سلولهای کاری لازم است خانواده قطعات یا ماشین آلات مشابه یا فرآیندهای یکسان به سلولهای کاری تخصیص یابد به گونه ای که حتی المقدور حرکات بین سلولی کاهش یابد. همچنین اهداف دیگری نظیر حداقل کردن هزینه حرکات بین سلولی و حداکثر کردن تعادل بین سلولی و داخل سلولی نیز ممکن است مدنظر باشد و در این رابطه مدلهای مختلف توسعه داده شده است.در این مقاله یک مدل برنامه ریزی خطی جهت دستیابی به طرحهای استقرار سلولها بمنظور کاهش جریان بین سلولی ارایه شده است. در این مدل علاوه بر تخصیص قطعات به سلولها، با توجه به توالی ساخت قطعات، ماشین آلات لازم نیز به سلولهای کاری تخصیص می یابد و این تخصیص بگونه ایست که حداقل حرکات بین سلولی را بدنبال دارد. مدل مزبور برای یک کارخانه پیچ سازی با 2400 نوع پیچ و فرآیندهای متفاوت بکار گرفته شده و نتایج حل آنها ارایه شده است. در بکارگیری مدل ارایه شده، مبنای گروه بندی محصولات بدلیل تنوع و دامنه وسیعی که از لحاظ شکل و اندازه داشته اند فرآیند ساخت آنها بوده است. در انتها نیز ارزیابی کلی از استقرار نهایی حاصل از بکارگیری مدل و استقرار موجود در کارخانه پیچ سازی ارایه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 359

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  141
 • صفحه پایان: 

  152
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  698
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

خوردگی داخلی لوله های فلزی علاوه بر زوال سیستم های توزیع باعث تنزل کیفیت آب نیز می گردد. در این مقاله اثر کاربرد ممانعت کننده گروه ارتوفسفات که از نظر استانداردهای آب مجاز به کاربرد در سیستم توزیع آب آشامیدنی می باشد مورد بررسی قرار گرفته است. برای ارزیابی عملکرد ممانعت کننده از منحنی پلاریزاسیون دینامیک (تافل) استفاده گردید. برای تعیین کیفیت آب مورد آزمایش، مقادیر pH، کلرور، قلیاییت و اسیدیته طی آزمایشهای کیفی آب اندازه گیری شد. استفاده از ارتوفسفات سدیم دی بیسیک Na2HPO4.12H2O به میزان 3ppmسرعت خوردگی فولاد St-37 را در آب آشامیدنی به حدود 0.13mpyیعنی 1.5 مقدار اولیه آن در آب بدون ممانعت کننده رسانید. افزایش مقدار ممانعت کننده به بیش از 5ppm باعث بالا رفتن سرعت خوردگی می گردید. ارتوفسفات روی در غلظت 3ppmسرعت خوردگی را به 2.5 مقدار اولیه و در غلظت بیش از 8ppmبه 1.5 مقدار اولیه رسانید. استفاده از مخلوط ارتوفسفات روی و سیلیکات سدیم به میزان 2ppm سرعت خوردگی را به تقریبا 3.7 مقدار اولیه تقلیل داد. اثر مخلوط ارتوفسفات سدیم دی بیسیک و پلی فسفات سدیم نسبت به پلی فسفات سدیم به تنهایی بیشتر و نسبت به ارتوفسفات سدیم قدری کمتر بود. از کاربرد مخلوط ارتوفسفات سدیم منوبیسیک و سیلیکات سدیم کاهشی به میزان کمتر از 1.4 مقدار اولیه حاصل گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 698

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  15
 • صفحه پایان: 

  22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  306
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

در راکتور های هیدروژناسیون استیلن، برای اطمینان از حذف کامل استیلن از اتیلن، واکنش در فضایی کمتر از کل فضای راکتور با اتمام می رسد تا قسمت باقی مانده بتواند به هنگام ایجاد نوسان در شرایط خوراک ورودی، از خروج استیلن و هیدروژن واکنش نداده جلوگیری نماید. در این مقاله پیشنهاد شده است که در هنگام بهینه سازی شرایط راکتور تنها 70 درصد از فضای راکتور بعنوان فضای مفید در نظر گرفته شود. سپس نقش CO در افزایش میزان فاکتور انتخاب و ایجاد یک نوع پایداری در عملیات و همچنین نقش آن در دینامیک راکتور بررسی شده است. نسبت مولی هیدروژن به استیلن 1.5 تا 2 و میزان CO در کل جریان 2 تا 4 ppm پیشنهاد شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 306

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  153
 • صفحه پایان: 

  162
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  122
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

هدف این مقاله بررسی فلاتر کوپل خمشی بال- دوران ایلرون یک هواپیمای تمام کامپوزیتی بر مبنای استاندارد JAR23 می باشد، برای این منظور باید نشان داده شود که مدهای ارتعاشی خمشی بال و دوران ایلرون از همدیگر جدا می باشند. در این صورت یکی از بندهای استاندارد JAR جهت عاری بودن هواپیما از پدیده فلاتر ارضا خواهد گردید.برای رسیدن به هدف فوق در این مقاله از روش اجزا محدود و تست آزمایشگاهی آنالیز مدال به شرح زیر استفاده گردیده است.بعد از ساختن مدل اجزا محدود ایلرون، تجزیه و تحلیل همگرایی برای تایید کافی بودن تعداد و نوع المان در مدل ها، انجام گردیده است. سپس مدل در حالت آزاد با نرم افزار اجزا محدود نیسا تحلیل ارتعاشی شده و پارامترهای مدال محاسبه شده اند. برای تایید مدل اجزا محدود روی ایلرون هواپیما، آزمایش مدال انجام گرفته و پارامترهای مدال بدست آمده، و نتایج حاصل از دو روش با هم مقایسه شده اند. بعد از اثبات درستی مدل اجزا محدود، روی مدل شرایط مرزی قرار داده و فرکانس طبیعی دورانی ایلرون محاسبه گردیده است.در نهایت بر مبنای استاندارد JAR23 و نتایج حاصله از تحلیل ارتعاشی بال و ایلرون نتیجه گرفته شده است که بال هواپیما عاری از فلاتر کوپل خمش بال- دوران ایلرون می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 122

دانلود 79 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  163
 • صفحه پایان: 

  172
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  144
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

میدان صوتی ایجاد شده در مقابل یک آرایه فازدار را میتوان با روابط تحلیلی و به کمک تقریب های مناسب به گونه ای محاسبه کرد که با مقدار واقعی تفاوت اندکی داشته باشد. با توجه به محیط انتشار امواج و ساختار هندسی آرایه و به کمک تقریبهای مناسب روابطی برای محاسبه عددی میدان صوتی ترانسدیوسر شش ضلعی در نقاط فضا ارایه شده است. به کمک اصل هویگنس، میدان صوتی آرایه ناشی از تمرکز امواج اولتراسوند در نقاط معینی از فضا با روابط ماتریسی بیان شده است. تقریب های بکار برده شده در استخراج این روابط نیز تجزیه و تحلیل شده و مفهوم بهره شدت و روشی برای افزایش آن به کمک بردارهای ویژه ارایه گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 144

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  173
 • صفحه پایان: 

  182
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  172
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

تعادل بین ساختارهای منومر- دیمر محلولهای آبی پورفیرین ها مطالعه شد. محلول پورفیرین های TPPS3,TPPS2 و TPPS4 با قدرت یونی متفاوت تهیه شده و از قانون بیر و انحراف از آن در این رابطه استفاده گردید. در قدرت یونی 0.1M و PH=7 ترتیب دیمریزاسیون پورفیرین ها به صورت:‌TPPS4<TPPS3<<CiS-TPPS2<Trans-TPPS2 ظاهر شدند. تقارن پورفیرین هایی با بار یکسان، روی اندازه ثابت دیمریزاسیون KD تاثیر می گذارند. مقادیر KD با افزایش در قدرت یونی افزایش می یابند و وقتی تا حد I=0 برون یابی رسید. پیش بینی می شود که ترکیبات هنوز مجتمع هستند. تاثیر متقابل II-II بین مولکولی برای توضیح مشاهده پدیده دیمریزاسیون استفاده می شوند. حلال DMSO/H2O برای منومر کردن تمام پورفیرین های آزاد فلزی بکار رفت.

آمار یکساله:  

بازدید 172

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  183
 • صفحه پایان: 

  193
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  207
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

در فرآیند نوردسرد محصولات فلزی بسته به شرایط عملیات، دمای قطعه کار می تواند بطور قابل ملاحظه ای در طی فرآیند، افزایش یابد که این امر به نوبه خود بر خواص مکانیکی قطعه کار و بالطبع نیروی نورد تاثیر خواهد داشت لذا پیش بینی تغییرات دمای قطعه در منطقه تغییر فرم می تواند به پیش بینی خواص نهایی محصول و فشار لازم برای نورد و نهایتا کنترل فرآیند نورد کمک نماید. در پژوهش حاضر یک مدل سه بعدی انتقال حرارت پایدار که قابل تبدیل به یک مدل دوبعدی گذرا می باشد، به منظور محاسبه توزیع دما در مقطع محصولات تخت برنجی تحت نورد سرد توسعه یافته است. در این مدل منبع حرارتی ناشی از تبدیل انرژی مکانیکی به گرمایی در منطقه تغییر فرم در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه منبع حرارتی مورد استفاده درمدل تابع تنش سیلان بوده و تنش سیلان خود متاثر از دما می باشد، لذا تغییرات تنش سیلان بر حسب دما نیز بر اساس مدل تجربی توسعه یافته در این تحقیق، ارزیابی گردیده است از اینرو نقش متقابل تنش سیلان و دما بر یکدیگر در مدل ارایه شده منظور شده است. با استفاده از مدل حاضر تاثیر پارامترهای نورد از قبیل سرعت نورد و شعاع غلتک بر افزایش دمای قطعه کار مورد ارزیابی قرار گرفته است. نهایتا نتایج بدست آمده از مدل با نتایج حاصل از آزمایش مقایسه گردیده و انطباق نسبتا خوبی بدست آمده است.

آمار یکساله:  

بازدید 207

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  23
 • صفحه پایان: 

  37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  269
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

در این مقاله انتقال حرارت هدایتی و چگونگی توزیع دما در جداره دیواره آبی دیگهای بخار لوله- ‌آب، مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور معادلات حاکم بر انتقال حرارت دو جداره دیواره، تحت شرایط پایدار و دو بعدی، به کمک روش عددی حجم کنترل و با استفاده از روش خط به خط حل گردیده اند. این امر به واسطه تهیه یک برنامه کامپیوتری، امکان پذیر شده است. نتایج حاصل از این تحلیل عددی نشان می دهد که توزیع درجه حرارت در جداره لوله و پره های اتصال دهنده لوله های مجاور به پارامتر های مختلفی، از جمله ضریب هدایت حرارتی لوله و پره، ضخامت لوله، ضخامت و پهنای پره، گام لوله ها و ضریب انتقال حرارت سیال درون لوله ها بستگی دارد. مقایسه نتایج بدست آمده از این تحلیل با نتایج حاصل از نرم افزار DISPLAY III و NISA II، که اساس آن بر روش المان محدود گذارده شده است، نشان دهنده صحت نتایج بدست آمده و تخمین خوب توزیع دما، توسط تحلیل عددی حاضر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 269

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  39
 • صفحه پایان: 

  49
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  190
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

در این مقاله الگوریتم جدیدی برای دسته بندی زیر کلمات چاپی با استفاده از روش دیکشنری تصویری و در نهایت بازشناسی مستقیم آنها، ارایه شده است. در مرحله ایجاد دیکشنری، کانتور بالایی تصویر هر زیر کلمه استخراج می شود و به کمک مجموعه ای از قواعد به پاره مسیرهایی برچسب خورده تبدیل می شود. با استفاده از این برچسبها به هر زیر کلمه اندیسی نسبت داده می شود که جایگاه آنرا در دیکشنری تصویری مشخص می کند. در مرحله دسته بندی، مجموعه زیر کلمات موجود در دیکشنری که اندیس آنها با اندیس کلمه ورودی یکسان است،‌ مشخص می شود. زیر کلمات مختلفی که اندیس یکسانی دارند، همسایگی خاص خود را تشکیل می دهند. در مرحله بعدی از حروف شاخص زیر کلمات که بازشناسی آنها آسان است، استفاده می شود. در این مرحله زیر کلمات همسایه در دیکشنری تصویری با توجه به حروف شاخص آنها دسته بندی می شوند.برای ایجاد دیکشنری از تصویر های 2772 بدنه زیر کلمات 2، 3 و 4 حرفی فارسی شامل 69300 نمونه از پنج نوع قلم در پنج اندازه مختلف استفاده شده است. متوسط اندازه همسایگی های تصویری 74.37 زیر کلمه و متوسط اندازه دسته های ایجاد شده با توجه به حروف شاخص 4.3 زیر کلمه بوده است. در یک آزمایش روی مجموع داده ها، با کنار گذاشتن یک قلم و آموزش سیستم توسط قلمهای دیگر، 98.61 درصد از نمونه ها بدرستی دسته بندی شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 190

دانلود 79 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  51
 • صفحه پایان: 

  62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  167
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

در این تحقیق با استفاده از روش اجزا محدود، اثر وجود ترک در صفحات بر روی پارامترهایی چون: فرکانسهای طبیعی، تغییر مکانها، سرعتها و شتابهای مودال، انحنا مودال و کرنشهای سطحی مودال مورد بررسی قرار می گیرد. تغییرات این پارامترها برای 9 مدل ترک که دارای اندازه عرض و عمقهای مختلف می باشند مورد بررسی قرار گرفته و با صفحه بدون ترک مقایسه می گردند و سپس در مورد حساسیت هر یک از این پارامترها نسبت به اندازه و جای ترک بحث و نتیجه گیری خواهد شد. صفحات دارای ترک به صورت سه بعدی و با استفاده از المانهای 3D SILID دارای 8 گره و هر گره با 3 درجه آزادی مدل گردیدند. وجود ترک در صفحات، به صورت یک ناپیوستگی نشان داده شده است. انتخاب تعداد و چگونگی پخش المانها در نواحی مختلف صفحه با توجه به دقتهای مورد نظر انجام و تحلیل آن توسط نرم افزار NISA II صورت گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که فرکانسهای طبیعی و توابع پاسخ فرکانسی شامل تغییر مکانها و سرعتها و شتابهای مودال نسبت به اندازه ترک دارای تغییرات منظم و قانونمندی می باشند اما نسبت به ترکهای با اندازه کوچک این پارامترها حساسیت چندانی از خود نشان نمی دهند و در نهایت، قابل استفاده به صورت مفید و کاربردی نخواهند بود. نتایج بدست آمده از این بخش از مطالعات، با انجام تست مودال مورد تایید قرار گرفته که در بخش دوم این مطالعه به آن پرداخته خواهد شد. از بین تمامی این پارامترها انحنا مودال در صفحات دارای ترک حساسیت بیشتر و قابل استفاده تری نسبت به دیگر پارامترها از خود نشان می دهد که بیشینه این حساسیت و تغییرات در نزدیکی محل وجود ترک می باشد. همچنین درصد تغییرات در کرنشهای سطحی مودال در صفحات دارای ترک نسبت به صفحه بدون ترک مورد بررسی قرار گرفته و ملاحظه گردید که در مقایسه با دیگر پارامترها، کرنشهای مودال حساسیت بسیار خوبی مخصوصا در نزدیکی محل وجود ترک از خود نشان می دهند و قابلیت این را دارند که به صورت عملی برای بررسی صدمات و ترکهای احتمالی موجود در سازه ها مورد استفاده قرار گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 167

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  63
 • صفحه پایان: 

  69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  90
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

در بخش اول این مقاله با استفاده از روش اجرا محدود، اثر وجود ترک در صفحات بر روی پارامترهای مختلفی چون فرکانسهای طبیعی، توابع پاسخ فرکانسی، انحنا مودال و کرنشهای سطحی مودال مورد بررسی گرفت و ملاحظه گردید که فرکانسهای طبیعی و توابع پاسخ فرکانسی برای ترکها با ابعاد کوچک حساسیت قابل ملاحظه ای از خود نشان نمی دهند و در مقابل انحنا مودال حساسیت بیشتری از خود نشان داد، لیکن پارامتر کرنشهای مودال بیشترین حساسیت نسبت به اندازه و جای ترک را از خود نشان داد و ملاحظه گردید. این پارامتر می تواند به عنوان پارامتری کاربردی جهت شناسایی ترک در صفحات مورد استفاده قرار گیرد. در این بخش از تحقیق، برای نمونه هایی از صفحات دارای ترک، تست مودال انجام و پارامترهای قابل اندازه گیری توسط دستگاه آنالیز مودال مورد بررسی قرار می گیرد. تست مودال برای 3 صفحه دارای ترک و یک صفحه بدون ترک انجام و فرکانس طبیعی اول و تغییر مکانهای مودال در هر مورد اندازه گیری شده و نتایج مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرند. نتایج بدست آمده از تست مودال، با توجه به نوع المان بکار گرفته شده در تحلیل اجزا محدود، تا حد قابل قبولی موید نتایج بدست آمده از این روش می باشد و بدین ترتیب صحت نحوه مدل سازی و انجام تحلیل اجزا محدود، مورد تایید قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 90

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  71
 • صفحه پایان: 

  86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  386
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

آلیاژهای پایه روی- آلومینیم به همراه عناصر آلیاژی مانند سیلیسیم و مس به علت داشتن صفات عالی مقاومت به سایش و فرسایش، در مقایسه با سایر مواد یاتاقانی اخیرا کاربردهای جدیدی، خصوصا در صنایع بوش و یاتاقان سازی پیدا کرده اند. وقوع برخی تحولات فازی در اثر افزایش درجه حرارت محیط های کاربردی آنها، باعث ایجاد تغییرات ابعادی در قطعات ساخته شده از این گروه آلیاژی گردیده و این مهم عامل اساسی محدودیت های کاربردی آنها تلقی می شود. درک صحیح و منطقی از تنوع تحولات فازی در این گروه آلیاژی، مستلزم نگرش دقیق تر و کامل تر از نمودارهای چند جزیی آنها، خصوصا سیستم های روی- آلومینیم- سیلیسیم و همچنین روی- آلومینیم- سیلیسیم- مس می باشد.در مقاله حاضر، مقاطع ایزوترمی سیستم های چند جزیی موصوف در حالت جامد رسم و مورد بررسی قرار گرفته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 386

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  87
 • صفحه پایان: 

  98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  132
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

در این تحقیق رابطه بین تلرانسهای مجاز قطعات یا راکت بالستیک زمین به زمین با عملکرد مطلوب آن مشخص می شود و روابط حاکم بر عملکرد مطلوب راکت که همان دقت تیر نامیده می شود، بدست می آیند. سپس تاثیر عوامل خطای هدف گیری، بدپرتابی، ممان اینرسی، وزن بدنه، مرکز جرم، ضربه مخصوص، جرم مخصوص اتمسفر، نیروی پسا، عدم همراستای نیروی پیشران، ناهمراستایی بالک و باد روی عملکرد مطلوب راکت توسط برنامه شبیه سازی پرواز با شش درجه آزادی بررسی می شود. با استفاده از روش مونت کارلو و در نظر گرفتن عوامل موثر در دقت تیر راکت، برنامه رایانه ای تهیه شده که ضمن محاسبه بودجه خطا، تاثیر تلرانسهای اجزا و قطعات راکت را روی دقت تیر راکت مشخص می سازد. در نهایت بازترین تلرانسهای مجاز تولید بر اساس تامین دقت تیر مورد نظر و مینیمم هزینه تولید تعیین می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 132

دانلود 23 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  99
 • صفحه پایان: 

  114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  451
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

امروزه، منطق نوظهور فازی، بطور گسترده ای در زمینه های مختلف بکار برده می شود که مقوله برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات (نت) نیز از آن جمله است. سیستمهای تولیدی پیوسته بعلت حساسیت زیاد نسبت به توقف خطوط تولید نیازمند یک برنامه ریزی «نت» جامع نگر و پویا می باشند. در این مقاله یک مدل برنامه ریزی نگهداری و تعمر مبتنی بر منطق فازی در یک کارخانه تولید کننده سیم و کابل توسعه داده شده و برنامه زمانبندی تعمیر و تعویض هر جزء سیستم ارایه می گردد. کاربرد مدل توسعه داده شده فازی و اصلاح متوالی پارامترهای ورودی سیستم به کمک نرم افزار ارایه شده از نقاط قوت این روش می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 451

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID