نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  35-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  571
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

در این مقاله، رفتار لرزه ای نمونه هایی از ساختمانهای با قاب بتنی معمولی کشور ارزیابی می شود. نتایج ارزیابی نشان میدهد اینگونه ساختمانها که براساس نشر اول استاندارد 2800 ، سال 1366 و یا قبل از آن طراحی شده اند، به جهت ظرفیت اندک شکل پذیری و فقدان سختی کافی، الزامات نشر دوم استاندارد 2800 را برآورد نمی سازند. نمونه های قاب بتنی معمولی با چهار و ده طبقه مورد تحلیل قرار گرفتند. کارآیی دو سیستم بادبندی هم محور فولادی (CBF) و مستهلک کننده انرژی صفحه فولادی (ADAS) بررسی و مقایسه شد. نتایج نشان می دهد که اگر چه مقاوم سازی با بادبند هم محور برای افزایش سختی و کاهش تغییر مکان جانبی موثر میباشد ولی نیروهای برخی اعضای سازه، به ویژه ستونهای مهار کننده و پی های آنها را می افزاید. به دلیل ظرفیت محدود این اعضاء این روش به تنهایی اهداف بهسازی لرزه ای سازه را برآورد نمی سازد. درمقابل، سیستم میراگر ADAS، افزایش قابل ملاحظه ای در نیروهای اعضای مجاور ایجاد نمیکند. سازه های توان بخشی شده با میراگر، زلزله های قویتر از زلزله طرح را نیز میتواند تحمل نماید. در این پژوهش، روش تحلیل غیر خطی استاتیکی هل دادن، بر اساس طیف ظرفیت ATC-40 انجام گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 571

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  103-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  998
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

مطالعات زیادی در زمینه مقاطع مرکب آزمایشگاهی و رودخانه ای انجام شده است که در کلیه مطالعات رودخانه ای، به دلیل عدم تغییرات قابل توجه مقطع عرضی در طول زمان، در نظر گرفتن یک مقطع به صورت تیپیک به عنوان مقطع معادل، خطای چندانی در تعیین مشخصات هیدرولیکی این مقاطع ایجاد نمی کند. در تحقیق حاضر، رودخانه میناب در ایستگاه برنطین به عنوان یکی از مقاطع مرکب رودخانه ای مورد مطالعه قرار گرفته است. مقطع عرضی این رودخانه در طول تنها سه سال، تغییرات قابل ملاحظه ای داشته است به طوریکه تغییرات عمق آب در این مدت حتی به 1/5 متر (نسبت به حداکثر عمق آب حدود 4 تا 4/5 متر) نیز رسیده است. در این حالت در نظر گرفتن یکی از مقاطع هندسی برداشت شده به منظور بررسی رفتار هیدرولیکی رودخانه منطقی نیست. برای رفع این مشکل روش جدیدی تحت عنوان روش مقاطع پوش توسعه داده شده و در ارزیابی داده های مشاهداتی به کار گرفته شده است. هدف از ارائه این مقاله تبیین جزئیات نحوه به کار گیری این روش در مطالعات مهندسی رودخانه برای روخانه هایی نظیر رودخانه میناب میباشد. با استفاده از این روش، رفتار هیدرولیکی روخانه به فرم رابطه دبی- اشل برای شرایط عادی و سیلابی شبیه سازی شده است. مقایسه نتایج شبیه سازی با داده های واقعی حاکی از قابلیت مناسب این روش میباشد. با توجه به اینکه اغلب رودخانه های کشور دارای تغییرات زیادی در شکل مقطع عرضی میباشد این روش میتواند بعنوان یک روش کاربردی در مطالعه این رودخانه ها مطرح گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 998

دانلود 31 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  199-212
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1362
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

گود افتادگی در مسیر عبور چرخهای وسایل نقلیه سنگین یکی از رایج ترین خرابی های روسازی های انعطاف پذیر در مناطق گرمسیر ایران است. این نوع خرابی ممکن است به علت عدم تراکم کافی و یا عدم مقاومت باربری کافی خاک بستر و یا هر یک از لایه های روسازی اتفاق بیافتد بسیاری از محققین در تکنولوژی آسفالت معتقدند در صورتی که مقاومت و تراکم لایه های روسازی و خاک بستر آن کافی باشد این پدیده به علت تغییر شکل دائم لایه رویه آسفالتی روسازی اتفاق می افتد و بنابراین بدلیل ضعف در روش طرح مخلوط بتن آسفالتی است. دراین مقاله با فرض آنکه مقاومت و تراکم لایه های روسازی و خاک بستر آن کافی باشد روند ایجاد تغییر شکل دائم در لایه رویه آسفالتی در مناطق گرمسیر بررسی شده و یک روش جامع برای ارزیابی کمی وکیفی عملکرد مخلوط بتن آسفالتی جهت کنترل میزان تغییر شکل دائم و در نتیجه گود افتادگی در لایه رویه آسفالتی روسازیهای انعطاف پذیر ارائه شده است. برای این منظور نویسندگان این مقاله با طراحی و ساخت دستگاهی که قادر به بارگذاری دینامیکی آسفالت به صورت عبوری باشد شرایط بارگذاری واقعی و دمایی ویژه آسفالت در مناطق گرمسیر ایران را در آزمایشگاه شبیه سازی نموده و روند تغییر شکل دائم و تدریجی رویه آسفالتی را مدل سازی نموده اند. نتایج آزمایشهای ارایه شده در این مقاله نشان میدهد که حداکثر مقدار گود افتادگی در لایه رویه آسفالتی روسازی راه ها در مناطق گرمسیر به مقدار زیادی بستگی به دانه بند مصالح سنگی، اندازه درشت ترین دانه، درجه نفوذ قیر و همچنین دمای آسفالت در هنگام بارگذاری دارد. در ضمن تاثیر دانه بندی و اندازه درشت ترین دانه مصالح سنگی بر حداکثر مقدار گودافتادگی در آسفالت در درجه حرارت بالای آسفالت مشهودتر است. با استفاده از این روش تحلیلی این امکان وجود دارد که مهندسین طراح روسازی با کنترل ضخامت لایه رویه آسفالتی و تغییر در مشخصات فنی مخلوطهای بتن آسفالتی در آزمایشگاه مقدار گود افتادگی در لایه رویه آسفالتی جاده ها را به نحو مقتضی کنترل نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 1362

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  77-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1046
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

سازه ستوندار چوبی عمارت تاریخی عالیقاپو در اصفهان، نمونه ای برجسته از هنر ساختمان سازی سنتی ایران درسه قرن و نیم پیش می باشد. مطالعات وتحقیقاتی که در مورد این سیستم سازه ای آن و انجام محاسبات ایستایی و بررسی کفایت اعضا در برابر بارهای وارده و مشخص نمودن موارد ضعف و قوت آن بوده است. این تحقیقات و محاسبات شامل بررسی کلی سازه، ترسیم نقشه های سازه ای، تعیین بارهای وارد بر آن و چگونگی انتقال بارها، آنالیز وکنترل کلیه اعضاء بر طبق آئین نامه های مربوطه و ارائه پیشنهادهایی برای تعمیر و نگهداری این بنای ارزشمند است. در این مقاله نتایج حاصل از تحقیقات انجام گرفته در مورد سازه ستوندار چوبی عالیقاپو تشریح می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1046

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  93-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  625
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

در این تحقیق برای بررسی تاثیر جایگزینی پودر سرباره به دست آمده از کارخانه آلومینوم اراک به جای سیمان بر روی مقاومت و دوام بتن، 180 نمونه مکعبی بتن به ابعاد 15 سانتی متر با مصرف 0 و 10 و 20و 30 و 40 درصد سرباره بجای سیمان پرتلد نوع یک ساخته شده و مورد آزمایش قرار گرفتند. نسبت آب به سیمان 0/5 و حداکثر قطر سنگدانه ها 19 میلیمتر و عیار سیمان و یا سیمان و سرباره در بتن 330 کیلوگرم در متر مکعب بود. مقاومت فشاری نمونه های بتنی در سنین 7 و 28 و 56 روز اندازه گیری شد. شرایط عمل آوری نمونه ها عبارت بودند از: 1) در گرمخانه با دمای 25 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 60 %، 2) در محلول های سولفاتی شامل الف: 5 درصد سولفات منیزیم ب: 2/5 درصد سولفات منیزیم ج: 2/5 درصد سولفات منیزیم و 2/5 درصد نمک طعام. نتایج آزمایشها نشان دادند که پودر سرباره کارخانه آلومینیم اراک به عنوان ماده سیمانی در بتن قابل استفاده نیست و با شرکت در واکنشهای مزاحم بر روی گیرش سیمان از هیدراتاسیون کامل دانه های سیمان جلوگیری میکند، تا جائیکه مصرف بیش از 10% سرباره بجای سیمان نقش مخرب در بتن را به همراه دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 625

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

فرصت کار احسان | کاوه علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  47-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  771
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

پیشینه استفاده از مدل های ریاضی در بهینه سازی به چندین دهه قبل باز می گردد. یکی از انواع این مدل ها به جهت آنکه در تابع هدف آن، متغیر تصمیم از درجه دوم است، مدل تخصیص درجه دو نامیده می شود. معمولا این مدل در مسائل که از نوع بهینه سازی ترکیباتی باشند، به کار میرود. از این مدل تاکنون برای طرح ریزی ماشین آلات و تجهیزات در کارخانجات بهره گیری شده است. در این مقاله با انجام تغییرات و اصلاحاتی در مدل، قابلیت آن در بهینه سازی طرح تجهیز کارگاه های عمرانی مورد بررسی قرارگرفته است. این تغییرات در دو محور اصلاح جملات تابع هدف متناسب با وضعیت کارگاه های عمرانی، و مهمتر از آن وارد کردن اثرات شیب و موانع طبیعی در مدل انجام پذیرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 771

دانلود 31 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

کاوه علی | اشتری پیام

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  231-244
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  542
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

در این مقاله فرمولهایی جهت محاسبه درجه نامعینی استاتیکی سازه های اسکلتی ارائه شده است. روشهای هیبرید (مختلط) برای ساده سازی محاسبات مطرح گردیده و مثال های ساده جهت روش شدن نحوه به کار گیری روابط ارائه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 542

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  189-197
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  394
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

استفاده از دوده سیلیس در ساخت سازه های بتنی دریایی نظیر اسکله ها و بنادر با هدف افزایش دوام در دهه اخیر افزایش چشمگیری داشته است. در این تحقیق دوام نمونه های خمیر سیمان و بتن با کاربرد سیمان نوع 2 همراه با 7 و 10 درصد دوده سیلیس به عنوان جایگزین سیمان در شرایط عمل آوری در آب معمولی، در ساحل دریا ودرمخزن شبیه سازی تر و خشک، تحت آزمایش های مقاومت فشاری و `جذب موئینه آب مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه های حاوی دوده سیلیسی در شرایط تر و خشک افت مقاومت فشاری شدیدتری در طی زمان 180 روز پس از ساخت، نسبت به نمونه های عمل آوری شده در آب معمولی نشان داده اند. به علاوه با افزایش میزان دوده سیلیس، میزان جذب آب نمونه ها در شرایط مخرب ساحل دریا و شرایط جز و مد متناوب و مخزن شبیه سازی تر و خشک افزوده شده است. در این تحقیق انطباق مناسبی بین شرایط واقعی ساحل دریا و شرایط شبیه سازی شده وجود داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 394

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  213-230
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  615
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

پدیده ناپایداری دینامیکی در سیستم های تحت اثر بارهای ضربه ای دارای اهمیت ویژه ای بوده و احتمال خرابی سیستم در این حالت بیشتر از حالت ناپایداری استاتیکی آن می باشد. از مهمترین سیستم های سازه ای که به طور مداوم تحت اثر بارهای ضربه ای قرار می گیرد، قاب های دو بعدی تحت اثر بارهای ضربه ای ناشی از بارگذاری جرثقیل، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. به همین منظور، تحلیل های دینامیکی غیر خطی (هندسی و مصالح) دو بعدی ساختمان های صنعتی به شکل سوله، تحت اثر بارهای ضربه ای جرثقیل، که به صورت بار ضربه ای ثابت با شیب اولیه میباشد، انجام شده و نتایج تحلیل ها برای انوع ساختمان های صنعتی با دهانه ها و شرایط مرزی متفاوت مورد ارزیابی قرار گرفته اند. همچنین در این مقاله، اثر ناکاملی اولیه و تاثیر میرایی ساختمانهای صنعتی بر روی ناپایداری دینامیکی آنها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. در نهایت نتایج به دست آمده از تحلیل ها با معیارهای معرفی شده آئین نامه ای مورد مطابقت قرار گرفته و توصیه هایی برای بهبود طراحی اینگونه سازه ها پیشنهاد گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 615

دانلود 31 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  245-256
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  366
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

جهت بررسی اثر تقویت تیرهای بتن آرمه با استفاده از ورقهای فولادی و GFRP بر مقاومت خمشی و شکل پذیری، تعداد 14 نمونه آزمایشگاهی طراحی، ساخته و مورد آزمایش قرار گرفتند. نمونه های آزمایشگاهی با توجه به مقدار فولاد فشاری و شرایط تقویت به دو گروه I و II تقسیم شدند. کلیه تیرها با تکیه گاه ساده و اعمال بار دو نقطه ای تا مرحله شکست بارگذاری شده اند. میزان بار وارده، کرنش در بتن، کرنش در تراز میلگرد کششی و تغییر مکان وسط دهانه درمراحل مختلف بار گذاری اندازه گیری و ثبت گردیده است. براساس مقاومت به دست آمده از آزمایش میزان تغییر در مقاومت خمشی و شکل پذیری تیرها تعیین گردیده اند. همچنین تاثیر نوع اجرای تقویت تیر در پارامترهای خمشی و شکل پذیری مورد بررسی قرارگرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 366

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  75-89
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  819
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

یکی از توابع اساسی جهت ایجاد امنیت در شبکه های کامپیوتری، احراز هویت بخش های ارتباطی و اعضای شبکه میباشد. چنین احراز هویتی معمولا نیازمند مبادله پیغامهای رمزنگاری بین بخشهای درگیر در پروتکل میباشد، که این خود مستلزم برقراری کلیدهای مشترک بین طرفین ارتباط است. بدیهی است برقراری این کلیدهای مشترک بین طرفین ارتباط نیز، نیازمند توابع توزیع کلید میباشد. در محیط های ساده ( مثل لایههای پایین شبکه و واحدهای بیسیم) که دارای منابع محاسباتی (پردازنده، حافظه و ... ) محدودی میباشند. برقراری فرآیند توزیع کلید نیازمند این میباشد که پروتکلهای مربوطه در استفاده از منابع سیستم کاملا محتاط باشند، این در حالی است که طرحهای قبلی [15] مثل kerberos و X.509 فاقد این ویژگی بودند، به طوریکه به علت استفاده از الگوریتمهای سنتی رمزنگاری مثل DES و RSA دارای محاسبات رمزنگاری سنگین و پیغامهای نسبتاً طولانی بودند. این مقاله پروتکل سبک وزنی ارایه میکند که به علت کمینه بودن (از نظر تعداد پیغام، طول پیغام، تعداد راندها، میزان محاسبات رمز و حافظه مصرفی) برای استفاده در محیطهای ساده مناسب میباشد و در مقایسه با پروتکلهای موجود از وضعیت بسیار بهتری برخوردار میباشد.

آمار یکساله:  

بازدید 819

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  133-145
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1944
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

برخورداری از آب آشامیدنی سالم یکی از حقوق اولیه انسانها در جوامع امروزی است. ایفای این حق مستلزم تهیه و تامین، انتقال، تصفیه و توزیع آب آشامیدنی در جوامع شهری و روستایی است که هزینه های هنگفتی را بر بودجه کشورها به خصوص کشور ما ایران تحمیل می کند. بدیهی است هر گونه صرفه جویی در این هزینه ها امکان دسترسی بیشتری از افراد جامعه را به این نعمت الهی فراهم میکند. در این مقاله روشی از نوع روشهای برنامه ریزی ریاضی برای طراحی بهینه شبکه های توزیع آب شهری ارائه میشود که با استفاده از دو نرم افزار بهینه سازی موسوم به DOT,DOC امکان طراحی بهینه شبکه های آب و سیستم پمپاژ آنها را فراهم مینماید. قابلیت های روش مورد نظر باحل دو مثال و مقایسه آن با جواب های به دست آمده در مقایسه با جواب های موجود رضایت بخش بوده و تحقیقات برای بهسازی آنها ادامه دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1944

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  175-188
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  536
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

حضور یون سولفات در خاک اصلاح شده با آهک میتواند وارد فعل و انفعالات شیمیایی آهک و رس گردد و با تشکیل کانی های تورم زا مثل اترینگایت و تاماسایت باعث تورم و کاهش مقاومت خاک گردد. در این تحقیق نمونه های رس تثبیت شده با درصدهای مختلف آهک به مدت 30 روز در محلول های سولفات سدیم با غلظتهای متفاوت قرار گرفته و تعدادی دیگر از این نمونه ها پس از ساخت ابتدا بمدت 30 روز در آب قرار گرفته تا عمل آوری و واکنش های پوزولانی انجام و سپس بمدت 30 روز دیگر در محلول سولفات قرار گرفته و در پایان CBR بر روی همه نمونه ها انجام شده است. در هر دو حالت، تورم نمونه ها نیز در طول مدت آزمایش اندازه گیری و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج نشان میدهند روش عمل آوری در آب می تواند به طور موثری تورم وافت مقاومت ناشی از تاثیر سولفات را کاهش دهد و لذا به عنوان راه حل مناسبی پیشنهاد می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 536

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

فولادگر اصغر | شکیب حمزه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  15-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  357
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

در این مطالعه رفتار ساختمان های نامتقارن جدا شده متکی بر تکیه گاه های لغزشی از نوع خالص در معرض مولفه های انتقالی و قائم زلزله مورد بررسی قرار گرفته است. سیستم سازه ای به صورت یک ساختمان برشی سه بعدی یک طبقه ایده ال با جرمهای متمرکز در کف طبقه فوقانی و پایه، هر کدام با شش درجه آزادی مدل شده است. رفتار سازه فوقانی الاستیک و لغزش بلند شدگی بین پایه صلب و فونداسیون با استفاده از المانهای تماسی لغزشی با رفتار الاستیک بسیار سخت- کاملا پلاستیک مدل شده است. اثر مولفه قائم زلزه بر پاسخ های ساختمان نامتقارن جدا شده در معرض تعدادی از زلزله های واقعی بسیار قوی مورد بررسی قرار گرفته و یک سری مطالعات پارامتریک براساس پارامترهای مهم سازه ای ساختمان های نامتقارن با و بدون در نظر گرفتن مولفه قائم زلزله انجام شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که مولفه قائم زلزله بر پاسخ های سیستم نامتقارن جدا شده از نوع لغزشی خالصی تاثیر قابل ملاحظه ای دارد و ممکن است بدون در نظر گرفتن اثر مولفه قائم زلزله نتایج به دست آمده به خصوص برای پاسخ پیچشی دست پائین برآورد شود.

آمار یکساله:  

بازدید 357

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  61-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  746
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

یکی از سیستم های متداول در طراحی ساختمان های بلند، سیستم قاب - دیوار است که برای ساختمانهای تا 50 طبقه از بازدهی مناسبی برخوردار می باشد. درسیستم سازه ای قاب- دیوار با توجه به اندرکنش استاتیکی بین قاب و دیوار، با قطع دیوار برشی در ترازی معین براساس حداقل تغییر مکان راس سازه میتوان از بوجود آمدن نیروهای اضافی در اعضای قاب جلوگیری کرد. در این تحقیق به بررسی رفتار سازه های قاب- دیوار تحت اثر نیروهای جانبی ناشی از زلزله پرداخته شده است و در این راستا نقطه بهینه قطع دیوار برشی با توجه به اندرکنش لرزه ای قاب و دیوار مورد مطالعه قرار می گیرد. نقطه بهینه قطع دیوار برشی به منظور حذف نیروهای اضافی ایجاد شده در قاب و همچنین تامین حداقل تغییر مکان راس ساختمان مورد تحقیق و بررسی قرار میگیرد. در این تحقیق با مدل سازی و تحلیل ساختمان های نمونه و با استفاده از روش تحلیل بار استاتیکی معادل زلزله و تحلیل طیفی آئین نامه زلزله 2800 ایران ونیز تحلیل تاریخچه زمانی تحت اثر شتابنگاشت های طبس، ناغان، منجیل و El centro، به مطالعه و پژوهش جهت نیل به هدف مذکور پرداخته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 746

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  161-174
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  546
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

لغزش زمین از جمله حوادث طبیعی به شمار می رود که به علل گوناگون سالانه خسارت های جانی ومالی قابل توجهی به جوامع انسانی وارد می سازد. گزارشات مربوط به لغزش زمین و خسارت های مربوطه طی چند سال گذشته درمنطقه باریکان طالقان در فاصله 120 کیلومتری از تهران منجر به انجام تحقیقاتی در زمینه بررسی علل و نحوه گسترش لغزش زمین در این منطقه گردید. مشاهدات اولیه وجود ترکهای کششی و اسکارپهای به وجود آمده در سطح و بازشدگی های دیوارهای منازل و باغها همگی حرکت زمین را تایید نموده است. به منظور رفتار سنجی حرکت سطحی در این منطقه اقدام به کارگذاری 15 نقطه قرائت در محدوده ای به وسعت تقریبی 50 هکتار و ثبت حرکات این نقاط از طریق نقشه برداری در فواصل زمانی مشخص نسبت به نقطه مبنایی واقع در ارتفاعات مجاور روستا و خارج ازناحیه تاثیر لغزش طی 8 ماه گردید. همزمان با انجام برداشتهای سطحی با استفاده از نتایج حاصل ازمطالعات ژئوتکنیک و شناسایی لایه های زیر سطحی، به منظور بررسی کاملتر وضعیت پایداری حرکت روستا اقدام به آنالیز پایداری روستا شده است. نتایج به دست آمده حاکی پایداری کلی روستا در حالت استاتیک و در تمام شرایط سطح آب زیرزمینی بوده است. در عین حال درحالت وقوع زلزله طرح، که مقدار شتاب افقی آن در حالت آنالیز شبه استاتیک 0/14 گرم بدست آمده است، ناپایداری کلی در منطقه مسکونی روستا رخ خواهد داد. به نظر میرسد حرکاتی که هر از چند گاهی باعث بازتر شدن محسوس ترک ها و وارد آوردن خسارت به منازل و دیوار باغها می شود، به دلیل زلزله های خفیف منطقه یا شتاب ناشی از زلزله های دور دست در منطقه میباشد که با کاهش ضریب اطمینان شیب میزان حرکات روستا را شدت می بخشد. حرکات برداشت شده نیز نمی توانند نشانگر یک لغزش کلی در محدوده مرکزی روستا باشند چرا که ضریب اطمینان در شرایط استاتیک با ناپایداری فاصله زیادی دارد. در این مقاله نتایج برداشتهای به عمل آمده همراه با بررسیهای مربوط به روشهای مناسب پایدار سازی روستا ارائه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 546

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SALAHI E. | MOZTARZADEH F. | MARGHUSIAN V. | HEINRICH J.G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  60385
 • دانلود: 

  30405
چکیده: 

ALN samples have been produced by reaction bonding process using ALN and aluminum powders as starting materials. Different aluminum nitride and aluminum powders ratios were mixed in ethanol media, dried, isostatically pressed and nitrided in N__2 atmosphere. Results showed that the conversion of Al to ALN depends strongly on the amount of aluminum starting powder and decreased with increasing of aluminum after a maximum at 25 Al wt %. Changing the particle size and morphology of the aluminum starting power leads to change in the conversion ratio and microstructure of RBAN ceramics. Typical scanning electron micrographs of RBAN sample indicating primary and secondary aluminum nitride morphology and pore structure. The oxidation behavior of RBAN samples showed the weight gain depends on the average particle size, morphology and amount of Al in starting mixture and pore structure. Samples have been manufactured with equi-axed morphology of Al starting power have thermal conductivity higher than the samples have been manufactured with flake-like morphology. These differences were directly related to the different microstructure of RBAN samples.

آمار یکساله:  

بازدید 60385

دانلود 30405 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  862
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

با وجود مطالعات پردامنه محققی برای تعیین رابطه جامع و کالی برای تعیین ضریب شدت جریان در سرریزهای جانبی به دلیل تنوع پارامترهای موثر تاکنون این امر تحقق نیافته و تحقیقات بر روی وضعیت های مختلف ادامه دارد. در تحقیق حاضر با استفاده از امکانات آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه دیویس کالیفرنیا بر روی یک کانال با مقطع ذوزنقه ای با ابعاد واقعی یک سرریز جانبی با طول ثابت و ارتفاع متغیر احداث گردید و در طول هشت ماه داده های وسیعی جمع آوری گردید که برای کالیبره کردن و بررسی اعتماد پذیری رابطه تحلیلی حاصل این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. رابطه تحلیلی از طریق تجزیه و تحلیل ابعادی برای دو روش حل استفاده از معادلات انرژی و اندازه حرکت تدوین گردیده و نتایج حاصل ازاین دو رابطه با هم مقایسه شده است. نتایج حاصل از این مقایسه تاثیر پذیری ضریب جریان از پارامترهای بدون بعد موثر نشان میدهد که عدد بدون عبد فرود بیشترین تاثیر را بر ضریب جریان دارد. همچنین اختلاف نتایج حاصل ا ز دو روش حل 5/5 درصد بود است.

آمار یکساله:  

بازدید 862

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KAZEMI M.T. | KHABI-SHOTORBANI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  2-2
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  52258
 • دانلود: 

  27017
کلیدواژه: 
چکیده: 

In this paper, the seismic behavior of typical Iranian buildings with ordinary moment-resisting reinforced concrete frames is evaluated. The evaluation results indicated that these structures, which were designed based on 2800 standard (1366 edition) and before, due to ductility and stiffness deficiency, don"t satisfy the new 2800 standard (second edition) requirements. Concrete buildings with ordinary moment resistant frames with four and ten stories are investigated. The effectiveness of two retrofit schemes, ordinary concentric steel braces (CBF) and Added Damping And Stiffness steel plate energy dissipaters (ADAS), examined. The results of investigation indicated that, although CBF retrofit scheme (more traditional one) is efficient in stiffness increase and lateral displacement reduction, but increases the internal forces of some structural elements (specially braced columns and their foundation). Due to limited capacity of these elements, this scheme doesn" t satisfy the retrofit objectives. The ADAS dissipater, in contradiction of CBF system, doesn" t produce significant increases in structural seismic forces. Retrofitted structures with ADAS are able to sustain earthquakes, which are stronger than design earthquake. Nonlinear static pushover analysis conducted using ATC-40 capacity spectrum method.

آمار یکساله:  

بازدید 52258

دانلود 27017 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

FULADGAR A. | SHAKIB H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  2-2
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  62914
 • دانلود: 

  30699
کلیدواژه: 
چکیده: 

In this study, the behavior of sliding asymmetric buildings subjected to vertical and horizontal components of earthquake is investigated. The three dimensional building is idealized as a single story and modeled as discrete system with six degrees of freedom at top and base floor level. The sliding and separation under the base is modeled by considering the interface sliding contact elements between the foundation and rigid base mass. So that the superstructure behaves on foundation elastically and sliding contact elements behave inelastically by considering separation and sliding with a suitable yield surface. The effect of vertical component of earthquake on the response ~of sliding asymmetric buildings to the number of strong ground motion is investigated for a series of structural parameters. The results show that the effect of vertical component of strong ground motion on the responses of sliding asymmetric building may be highly considerable and this component of earthquake cannot be neglected in design of such buildings.

آمار یکساله:  

بازدید 62914

دانلود 30699 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

FORSATKAR E. | KAVEH A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  3-3
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  60312
 • دانلود: 

  29822
کلیدواژه: 
چکیده: 

Mathematical models for optimization are well developed in the last four decades. One of these models is the Quadratic Assignment Model in which the objective function has a quadratic form with respect to the variables. This model is often employed in combinatorial optimization, and has already been used for facility layout optimization in factories. In this paper the above model is modified in two directions. First of all it is used for facility layout optimization of civil engineering construction sites. Secondly the effect of slopes in roads for transportation is included.

آمار یکساله:  

بازدید 60312

دانلود 29822 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GHODRATI AMIRI G. | ROUHI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  4-4
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  67071
 • دانلود: 

  30503
کلیدواژه: 
چکیده: 

One of the common structural systems in designing tall buildings is wall-frame system, which is highly efficient for buildings not taller than 50 stories. By considering wall and frame static interaction in wall-frame system, cutting the shear wall in an optimum level (based on the least displacement of the top) makes possible extinguishing extra forces in frame members. In this study the behavior of wall-frame structures under the lateral forces due to earthquake was investigated and through studying the optimum point of shear wall curtailment, by considering the dynamic wall and frame interaction. The optimum point of the shear wall curtailment is studied in order to extinguish extra forces in frame members and minimize the top of the structure deflection. This study was done by modeling and analyzing structural models and using equivalent static load of the Iranian 2800 earthquake code, response spectrum of the 2800 code, time histories of Tabas, Naghan , Manjil and El Centro earthquakes.

آمار یکساله:  

بازدید 67071

دانلود 30503 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ASGARI A.R. | MAHVI A.H. | VAEZI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  5-5
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  48123
 • دانلود: 

  21199
کلیدواژه: 
چکیده: 

The wooden columnar structure of the historical building of Ali Qapu in Isfahan is a notable sample of Iranian traditional construction of 350 years ago. In this study, the structural system and load carrying elements of the structure have been identified. Structural analysis of the structure due to applied loads has been performed and structural strength of its members has been examined according to related codes. Based on obtained results, suggestions for repair and-maintenance of the structure have been made. In this paper, the results from study on the wooden columnar structure of the Ali Qapu building are presented.

آمار یکساله:  

بازدید 48123

دانلود 21199 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DILMAGHANI S. | RAFEZI SH.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  6-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  62717
 • دانلود: 

  28498
کلیدواژه: 
چکیده: 

In order to investigate the effects of aluminum slag powder replacement for cement on compressive strength and durability of concrete, 180 number of 15 cm cube concrete specimens prepared using 0,10, 20, 30 and 40 percent replacement of aluminum slag powder (obtained from Arak aluminum manufacturing factory) for cement. Total cementitious materials content in concrete were 330 kg/m^3. The water to cementitious ratio and maximum size of coarse aggregate in concrete specimens were 0.50 and 19 mm respectively. The compressive strength of concrete specimens were measured at 7, 28 and 56 days. Two different curing conditions applied as follow: 1) Curing in fog room in 25°C and 60% RH. 2) Curing in sulphate solutions in 25°C including: a) 5% magnesium sulphate solution, b) 2.5% magnesium sulphate solution. C) 2.5% magnesium sulphate + 2.5% sodium chloride solution. The experimental results indicate that aluminum slag powder obtained from Arak aluminum manufacturing factory is not suitable as a cement material in concrete and through taking part in undesirable reactions on cement hardening, precludes complete hydration of cement particles. Moreover it was found that the use of slag powder more than 10 percent instead of cement is very detrimental to the concrete.

آمار یکساله:  

بازدید 62717

دانلود 28498 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AYOUBZADEH SEYED ALI | ZAHIRI A.A.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  7-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  96401
 • دانلود: 

  30016
کلیدواژه: 
چکیده: 

Several 1 D or 2D models have recently been developed by various researchers for the study of flow in compound channels, both in laboratory flumes and natural rivers. In all of these methods, only one typical geometry of channel under consideration must be assumed. This assumption is valid as long as the total changes in cross section over the period of consideration could be ignored. However, in some natural rivers, this is not so and the discrepancy in bed levels during the period under consideration is too great to ignore due to mobility of the channel boundary arising from flood events. In the present research, the channel crosses section of Minab river. At Brentin Hydrometry Station is considered as compound channel. Over a period of only three years, the channel cross section varied significantly. The variation of water depth has been 1.5 m in comparison with the maximum water depth of nearly 4 to 4.5m. In this case, to evaluate the hydraulic behavior of the channel, it is no logical to consider only one geometry. To overcome this problem in general, a new method called the Envelope Sections Method (ESM) has been developed and is illustrated in this paper. The method have been validate against available river gauging data by simulating the stage-discharge relationships for both ordinary and flood flow conditions using detailed information of Minab river and is compared with the observed data. The new method has wide implications for open channel hydraulics, river engineering and flood management in channels with similar hydraulic behavior of highly variable boundaries as observed in Minab River.

آمار یکساله:  

بازدید 96401

دانلود 30016 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

طالبی ژاله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  117-131
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2220
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

مطالعات هزینه معمولا در اولین مرحله طراحی ساختمان، هنگامی که مهندس معمار گزینه های مختلف طرح را در نظر می گیرد؛ به طور تقریبی انجام میشود. بنابراین آشنایی با چگونگی تاثیر انتخابها در مراحل طراحی بر هزینه های ساختمان اهمیت بسیار دارد. در این مقاله عوامل موثر بر هزینه های ساختمان شامل: شکل و اندازه پلان، ارتفاع و تعداد طبقات، نسبت سطوح مختلف و طراحی عناصر ساختمانی با توجه به تاثیر آنها بر هزینه های سازه و تاسیسات مطرح گردیده است. انتخاب شکل ساختمان، به عنوان یک تصمیم کلیدی در مراحل اولیه طراحی تاثیر قابل توجهی بر هزینه ها دارد، لذا تاثیرات شکل از جنبه های مختلف مورد تاکید قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 2220

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NIKRAVESH SH. | ETEMAD SHAHIDI A. | RAZEGHI N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  9-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  70135
 • دانلود: 

  27201
کلیدواژه: 
چکیده: 

Today as the technology improves and the application of energy and chemicals enhances the organic pollutants increases in surface waters in which wastewaters are discharged into. In order to reduce water-borne diseases, necessary actions should be taken to decrease the pollutants. Common methods of surface water treatment are not sufficient anymore. Therefore complementary methods like using activated carbon, aeration, and oxidation and. reverse osmosis should be used. In this paper the use of Powdered Activated Carbon (PAC), TOC test and Jar test in reducing the concentration of organic carbons in water treatment is investigated. Initial experimental results showed large errors in Total Organic Carbon (TOC) evaluation so Dissolved Organic Carbon (DOC) was measured instead. The results showed that using the PAC in addition to conventional treatment method using Ferric Chloride. Greatly reduces organic pollutants. Adding about 60 mg/lit of PAC may reduce DOC up to 90% in optimum conditions. However, different factors like the quality of surface water. Experimental errors, instrumental errors and tool errors can influence the experimental results.

آمار یکساله:  

بازدید 70135

دانلود 27201 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AFSHAR M.H. | GHAFOURI H.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  9-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  63499
 • دانلود: 

  30016
کلیدواژه: 
چکیده: 

Providing the citizens with drinking water is one of the most important undertakings of the governments requiring huge amount of investments. Piping and pumping costs constitutes a major part of the water distribution network costs. It is obvious that any reduction in these costs amounts to a considerable savings in particular for large scale projects. A constrained nonlinear programming formulation for the optimal design of pipe networks is presented in this paper enabling optimal sizing of the network pipes and pumping heads if required. Two general purpose optimization codes namely DOT & DOC are used to solve the resulting optimization problem. Different numerical examples are considered and results are compared with other methods to verify the capabilities and versatility of the proposed method. Further researches are underway to improve the proposed method and the early results are encouraging.

آمار یکساله:  

بازدید 63499

دانلود 30016 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DAVOUDI M.H. | SHARIATMADARI N. | SAMIMI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  10-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  92473
 • دانلود: 

  30601
کلیدواژه: 
چکیده: 

In the last several years periodic reports indicated the damages to resident"s homes due to ground movement in the Barikan region, 120 km away from Tehran. The earth movement demonstrated by tension cracks and scarps at the surfaces and cracks in the walls of homes and gardens. Maximum movement of village was occurred during the 1990 S Roodbar and Manjil earthquake, north of Iran. Since the slow and continuous earth movement has been observed in the site, a course of site investigation consisting the monitoring of surface and deep earth movement was considered to study the affecting factors and extent of landslide. In the assigned monitoring program, 15 pillars have been fixed around the surface of village, and during about 8 months at the different intervals of time, movement of each point was controlled with reference to a BM out of the moved part. The preliminanary, investigation showed that the rate of movements is a function of groundwater level, and decreased with lowering the groundwater level. Also the increase in width of tension cracks on the surface ground, and walls through the region measured periodically. Plaster plugs installed between concrete frames in depth of monitoring wells, in which any possible cracks reveal soil movement in depth. In addition to ground movement measurements, using the geotechnical properties of different soil layers, stability analysis of soil mass was performed. Results have shown that village would be stable at static conditions in all relative water level conditions. However, in case of earthquake with the value of horizontal acceleration at the pseudo static analysis equal to 0.14g, analysis indicated total instability of landslide. In this paper the results of conducted researches, as well as possible remedial measures to soil movements with regards to known responsible factors of landslide presented.

آمار یکساله:  

بازدید 92473

دانلود 30601 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MORADI MOHSEN | MOUSAVI MOHAMMAD | ALIMARDANI BEHNAZ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  11-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  55159
 • دانلود: 

  28498
کلیدواژه: 
چکیده: 

The presence of sulfate ion in lime treated soil can disrupt the chemical reactions between lime and clay minerals. The result wills be-the formation of ettringite and thaumasite; highly water expansive minerals that can create large volume expansion and strength decrease by time. In a study presented here, caly specimens, which are treated by various amounts of lime, are compacted in CBR molds and then submerged in sodium sulfate solution for 30 days. Two series of experiments were conducted. In the first series called A, the compacted specimens were immediately immersed in the sulfate solutions with different concentrations. Induced volume changes of these specimens were measured every day for a period of one month. CBR tests were conducted at the end of this period. In the second series (called B), specimens were prepared and tested similarly except that these specimens were first cured in water for one month and, then immersed in sulfate solution for another month. The comparison of results indicates the effectiveness of the curing in diminishing the damaging effects of sulfates on lime-treated soils.

آمار یکساله:  

بازدید 55159

دانلود 28498 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AMERI MAHMOUD | TABATABAEI SEYED ALI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  12-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  61167
 • دانلود: 

  28498
کلیدواژه: 
چکیده: 

Rutting of the asphalt concrete surface layer is a common distress mode in pavement structures that are constructed in hot climatic regions of Iran. In general, if the strength, thickness and compaction of pavement layers and subgrade are adequate, surface rutting will occur only because of the plastic deformation of the asphalt layer. Thus, it is a mixture design problem. To characterize the rutting potential of asphalt concrete mixtures, the authors designed and constructed a small-accelerated test facility that simulates load repetition and temperature conditions that asphalt concrete mixtures experience in the field. The results show that the rutting resistance of asphalt concrete mixtures to plastic deformation depends upon the mix gradation, grade of bitumen and in-service temperature of the asphalt. Using a larger aggregate size and/or harder grade of bitumen will markedly improve the rutting resistant of the mix. This effect is more pronounced at high mixture temperatures.

آمار یکساله:  

بازدید 61167

دانلود 28498 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MAHDIEH MASOUMEH | GHANDI SOMAYEH | OJAGHLOU MAHDI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  12-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  79305
 • دانلود: 

  29056
کلیدواژه: 
چکیده: 

In recent decade use of silica fume has been become greater in coastal concrete structures in the persona Gulf, to increase durability of those establishments, In this research the durability of cement passers and concrete cubes with use of 7 and 10 percent of silica fume as a cement replacement have been investigated in three curing conditions (fresh water, coast of sea and simulation bonds) by measuring compressive strengths and capillary absorption. Silica fume specimens under wetting and drying condition showed more strength loss after 180 days compare to samples without silica fume or cured in the fresh water. In addition the greater silica fume amount in specimens cured within tidal zone and under wetting and drying simulation, the more water absorption by capillary. According to the results, good correspondence between simulated condition and real site exposure was obtained.

آمار یکساله:  

بازدید 79305

دانلود 29056 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AFSHARI A.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  13-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  56953
 • دانلود: 

  29437
کلیدواژه: 
چکیده: 

Dynamic instability of the structures, subjected to the impulsive loading, is a significant phenomenon and the possibility of the dynamic collapse of this type of structures is high. One of the most important structural systems, subjected to the impulsive loading, is the industrial frame. In the present paper, dynamic instability behavior of two-dimensional industrial frames, subjected to the impulsive loading of cranes, has been investigated using (geometric and material) nonlinear dynamic analysis. The results of analyses for the industrial buildings with different spans and boundary conditions have been discussed. Also in the present study, the effects of initial imperfections and damping on the dynamic instability behavior of this type of structures have been investigated. The obtained results from the nonlinear dynamic analyses are in good agreement with the design criteria presented by design codes. Also, some recommendations have been suggested to modify the design of these structures.

آمار یکساله:  

بازدید 56953

دانلود 29437 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SHAHRAKI MOHAMMAD REZA | MEGAT AHMAD MEGAT MOHAMMAD HAMDAN B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  14-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  45012
 • دانلود: 

  23269
کلیدواژه: 
چکیده: 

In this article formulas for determining the degree of statical indeterminacy for skeletal structures are presented. Hybrid methods are also developed for simple and efficient calculation of the indeterminacy. Examples are included to illustrate the proposed approaches.

آمار یکساله:  

بازدید 45012

دانلود 23269 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  14-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  65385
 • دانلود: 

  30016
کلیدواژه: 
چکیده: 

In order to investigate the effect of strengthening of reinforced beams using steel and GFRP plates on the flexural strength and ductility, 14 specimens have been designed and tested. The specimen regarding the amount of compressive steel and the condition of strengthening are divided in to t\No Group I and II. All the beams were simply supported and were tested under two-point loading. The amount of imposed load, strain in concrete, strain in the level of tension reinforcement bars and deflection of mid span in different stages of loading have been measured and recorded. According to test results the amount of change in the flexural strength and ductility of beams have been calculated. The effect of shape and type of the performance, the strengthening of beams on the flexural parameters and ductility has been investigated.

آمار یکساله:  

بازدید 65385

دانلود 30016 استناد 0 مرجع 0