مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مجله زنان مامایی و نازایی ایران | سال:1395 | دوره:19 | شماره:25

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  25
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  239
 • دانلود: 

  77
چکیده: 

مقدمه: قاعدگی دردناک یا دیسمنوره یکی از بیماری های شایع زنان و یکی از دلایل مراجعه به درمانگاه های زنان است. با اینکه دیسمنوره اولیه تهدید کننده زندگی فرد نمی باشد، ولی کیفیت زندگی زنان جوان را تحت تاثیر قرار داده و در موارد شدید باعث عدم کارایی می شود. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر کپسول استات روی بر شدت دیسمنوره اولیه انجام شد.روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور در سال 1393 بر روی 78 دانشجوی 25-18 ساله ساکن خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان انجام شد. افراد به صورت تصادفی در دو گروه دریافت کننده استات روی یا دارونما قرار گرفتند و فرم ثبت وضعیت روزانه را در 3 روز اول سیکل قاعدگی تکمیل کردند. برای افراد گروه مورد کپسول های حاوی 30 میلی گرم استات روی، روزانه 1 عدد به مدت دو سیکل تجویز شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه و به صورت خودگزارش دهی جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون های ویلکاکسون و من ویتنی انجام شد. میزان p کمتر از 0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.یافته ها: در دوره قبل از مداخله، متغیرهای فردی و همچنین میانگین شدت درد در دو گروه تجربی و شاهد، اختلاف آماری معنی داری نداشت (p>0.05). ولی بعد از مداخله شدت درد در هر دو گروه نسبت به قبل از درمان کاهش داشت (p<0.001)، ولی این کاهش در گروه تجربی بیشتر بود (p<0.001).نتیجه گیری: استات روی که یک مکمل غیر دارویی است که می تواند باعث کاهش شدت درد شود و می تواند برای درمان دیسمنوره اولیه مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 239

دانلود 77 استناد 0 مرجع 8
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  25
 • صفحه شروع: 

  17
 • صفحه پایان: 

  22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  212
 • دانلود: 

  92
چکیده: 

مقدمه: میزان بروز سکته قلبی در دوران حاملگی 6 مورد در هر 100000 تولد است که در سه ماهه سوم شایع تر است. میزان موربیدیتی مادر 19-37% و مرگ و میر جنین 9-13% ذکر شده است. بیشترین منطقه سکته قلبی در دوران بارداری در ناحیه قدامی است (78%). عوامل خطر بروز سکته قلبی در دوران بارداری شامل: سن بالای 35 سال مادر، پرفشاری خون، دیابت، مصرف دخانیات، پره اکلامپسی، عفونت ها و ترومبوفیلی می باشد. از طرفی حاملگی از عوامل مساعدکننده برای dissection کرونر می باشد. در مطالعه حاضر یک مورد سکته قلبی در حاملگی گزارش شد.گزارش مورد: بیمار زن 37 ساله با حاملگی دوم بود که در هفته 37 بارداری با تشخیص انفارکتوس حاد وسیع ناحیه قدامی بستری شده و تحت درمان فیبرینولیتیک قرار گرفته بود. پس از انجام آنژیوگرافی در مرکز ارجاعی با توجه به اینکه ضایعه ترومبوتیک بوده و جریان دیستال کرونر مناسب بود ابتدا تحت درمان دارویی ضد پلاکتی و ضد انعقادی قرار گرفت. پس از 12 ساعت دچار دردهای زایمانی و احتمالا خونریزی پشت جفتی شده و زایمان واژینال صورت گرفت. بیمار با تاخیر چند روزه تحت تعبیه استنت روی ضایعه dissected رگ کرونری قرار گرفت. پس از حدود 50 روز با توجه به افت شدید عملکرد قلبی بیمار، برای بیمار دفیبریلاتور داخل قلبی (ICD) تعبیه شد.نتیجه گیری: در صورت وقوع سکته قلبی در بارداری، بهترین روش برقراری مجدد جریان خون در عروق قلبی، روش مداخله ای تهاجمی (آنژیوگرافی و تعبیه استنت عروق کرونر) و پس از آن ادامه درمان دارویی ضد پلاکتی است. در این بیمار با توجه به اینکه ضایعه کرونر در آنژیوگرافی در ابتدا ترومبوتیک بوده و و جریان دیستال کرونر مناسب بود، تعبیه استنت با تاخیر و پس از چند روز درمان ضد پلاکتی و ضد انعقادی انجام گرفت. توصیه می شود در صورت وقوع سکته حاد قلبی در خانم باردار در مرکزی که امکان مداخله تهاجمی وجود نداشته باشد، در صورتی که حیات مادر در مخاطره باشد ابتدا از فیبرینولیتیک استفاده گردد و سپس مداخله تهاجمی صورت گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 212

دانلود 92 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  25
 • صفحه شروع: 

  8
 • صفحه پایان: 

  16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1017
 • دانلود: 

  110
چکیده: 

مقدمه: آداب و رسوم اجتماعی ممکن است از دین منشا گرفته و یا ریشه غیر مذهبی داشته باشند. یکی از رفتارهای اجتماعی که از گذشته های دور در میان برخی اقوام رواج داشته، ختنه دختران است. برخی افراد واجب بودن دینی آن را بیان می کنند. برای پی بردن به صحت این ادعا، باید با دستورات ادیان آسمانی آشنا شد. مطالعه حاضر با هدف بررسی دیدگاه ادیان آسمانی اسلام، مسیحیت و یهودیت درباره ختنه دختران انجام شد.روش کار: روش گردآوری داده ها در مقاله مروری حاضر، منابع کتابخانه ای، مجلات معتبر، سایت سازمان جهانی بهداشت و یونیسف و پایگاه های اطلاعاتی علمی Science direct، PubMed، Magiran Cochran library، Google Scholar، IranMedex و SID بود. برای جمع آوری اطلاعات از کلیدواژه های ختنه دختران، ناقص سازی جنسی، بریدن آلت تناسلی دختران همراه با کلمات فقه، تشیع، تسنن، دین، مذهب، اسلام، مسیحی و یهودی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها به صورت کیفی انجام گردید.یافته ها: از 68 مطالعه جستجو شده، 42 مطالعه مرتبط با هدف بررسی شد. هر چند امروزه ختنه دختران توسط مسلمانان، مسیحیان و یهودیان انجام می شود، اما در کتاب های قرآن، انجیل و یا تورات به انجام آن توصیه نشده است. هیچ کدام از این ادیان انجام ختنه برای دختران را واجب ندانسته اند. تنها پیروان مذهب شافعی برداشتن پوست روی کلیتوریس را واجب می دانند.نتیجه گیری: در جوامعی که ختنه دختران انجام می شود، رسم و سنت فرهنگی بر جنبه اعتقاداتی و دینی غلبه دارد. هر چند که طرفداران آن به منظور توجیه عمل خود، دستورات مذهبی را علت انجام آن می دانند.

آمار یکساله:  

بازدید 1017

دانلود 110 استناد 0 مرجع 11

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID