مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مجله زنان مامایی و نازایی ایران | سال:1383 | دوره:7 | شماره:1

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  14
 • صفحه پایان: 

  19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  232
 • دانلود: 

  76
چکیده: 

هدف: هدف از این مطالعه بررسی فراوانی نسبی انواع اختلالات سلولهای اپی تلیال در اسمیرهای سرویکوواژینال می باشد.روش اجرا: در طی یک مطالعه توصیفی گذشته نگر در سالهای 80-1375 در مرکز درمانی بیمارستان الزهرا (س) دانشگاه اصفهان،538 اسلاید سرویکوواژینال با شرایط رضایت بخش با استفاده از سیستم طبقه بندی بتسدا (Bethesda) مورد بازنگری قرار گرفتند.نتایج: در بررسی 538 اسمیر سرویکوواژینال، 115 مورد (37/21%) نرمال، 372 مورد (14/69%) راکتیو،30 مورد (5.57) ASCUS،9 مورد (1.67%)LSIL،3 مورد(0.55%) HSIL،1 مورد (0.18%)SCC،4 مورد(74/0%) سلولهای آندومتریال خوش خیم در زنان بعد از منوپوز،1مورد (0.18%)AGUS،1 مورد(18/0%) آدنوکارسینوم آندومتر و 2 مورد (36/0%) آدنوکارسینوم خارج رحمی دیده شد.در این بررسی هیچ مورد از آدنوکارسینوم آندوسرویکال شناسایی نگردید.نتیجه گیری: تعداد موارد ASCUS نزدیک به استانداردهای جهانی ولی آمار کارسینوم با سایر کشورها متفاوت می باشد.به نظر می رسد روش های بررسی روتین در شناسایی آدنوکارسینوم های ژنیتال به اندازه کارسینوم سلول سنگفروشی موثر نباشد.

آمار یکساله:  

بازدید 232

دانلود 76 استناد 0 مرجع 1
نویسنده: 

آیت الهی جمشید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  20
 • صفحه پایان: 

  24
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  148
 • دانلود: 

  117
چکیده: 

مقدمه: هدف این تحقیق بررسی میزان آگاهی بالغین (بزرگتر از 15 سال)شهر یزد نسبت به واکسیناسیون در افراد بالغ است.مواد و روش: جهت تعیین میزان آگاهی افراد بالغ شهر یزد از موضوع فوق بررسی اخیر به روشی توصیفی- مقطعی انجام و برای این منظور به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای، چهارصد نفر وارد مطالعه شدند، این افراد در 20 خوشه و از هر خوشه 20 خانواده در نظر گرفته شد که از هر خانواده یک فرد بالغ مورد سوال قرار گرفت.نتایج:بیشترین میزان آگاهی مربوط به گروه سنی 34-25 سال بود و میزان آگاهی کلی خانم ها بیشتر از آقایان و در میان مشاغل بیشترین آگاهی مربوط به گروه کارمند بود و از میان سطوح تحصیلی بیشترین آگاهی مربوط به افراد با تحصیلات دانشگاهی و از میان واکسن های مختلف،بیشترین آگاهی مربوط به واکسن دیفتری و کزاز بود.

آمار یکساله:  

بازدید 148

دانلود 117 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

اخلاقی فریده

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  25
 • صفحه پایان: 

  31
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  239
 • دانلود: 

  98
چکیده: 

هدف: هدف از این مطالعه تعیین شیوع اختلالات کف لگن و عوامل مساعد کننده آن شامل سن،تعداد حاملگی و نوع زایمان می باشد.روش کار: در این مطالعه آینده نگر 240 خانم مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان حضرت زینب (س) در سنین 15 سال و بالاتر مورد بررسی قرار گرفتند و در مورد آنان پرسشنامه‌ای شامل محل تولد، محل زندگی، شغل، نوع کار، سن، تعداد زایمان، روش زایمان، داشتن سرفه و اختلالات کف لگن شامل انواع بی اختیاری ادراری، شلی های مهبل، اختلال در دفع گاز و مدفوع و مقاربت دردناک تکمیل شد و همچنین قد و وزن این زنان اندازه گیری و BMI آنان تعیین گردید.اطلاعات به دست آمده جمع آوری و با استفاده از نرم افزاری آماری SPSS و آزمون X2 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.نتایج: از 240 زن مورد مطالعه،اکثریت آنان در سنین 54-35 سال و کمترین تعداد در سنین بالای 55 سال یا بیشتر بودند. در این زنان اختلالات کف لگن در 89% موارد حداقل یک مورد، و در 74%، حداقل دو مورد، و در 54% سه مورد یا بیشتر وجود داشت. انواع اختلالات کف لگن بعد از اولین حاملگی ایجاد و در حاملگی های بعدی هم افزایش داشت. بین روش زایمان و اختلالات کف لگن شامل بی اختیاری ادراری،یبوست،شلی مهبل و مقاربت دردناک تفاوت معنی دار بود و در مورد ارتباط بین بی اختیاری مقعدی و بواسیر و روش زایمانی هیچ ارتباط معنی داری دیده نشد. یک افزایش مهم در میزان شیوع علایم بواسیر در زنان، بعد از اولین حاملگی وجود داشت که در حاملگی های بعدی افزایشی نداشت.به طور کلی 7/33% از تمام این زنان مقاربت دردناک داشتند که این شکایت در زنانی که زایمان خود بخودی طبیعی و یا زایمان طبیعی با وسیله داشتند تقریبا سه برابر زایمان به طریقه سزارین بود.زنانی که تا کنون زایمانی نداشتند تقریبا هیچکدام مقاربت دردناک نداشتند. آنالیز متغیرها با چشم پوشی از زنان بدون زایمان نشان داد که هیچ تفاوت مهمی بین سزارین و زایمان مهبلی خودبخودی وجود ندارد اما یک ارتباط مهم بین سزارین و زایمان مهبلی با کمک وسیله وجود دارد.نتیجه گیری: اختلالات کف لگن خیلی شایع بوده و قویا با سن،تعداد حاملگی،تعداد زایمان، و زایمان با وسیله مرتبط است و زایمان به روش سزارین همراه با کاهش مهمی در اختلالات کف لگن در مقایسه با زایمان طبیعی خودبه خودی نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 239

دانلود 98 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  32
 • صفحه پایان: 

  37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  488
 • دانلود: 

  159
چکیده: 

هدف: بررسی میزان شیوع، عوامل خطر و نحوه برخورد با بیماران مبتلا به CIN است.روش کار: این مطالعه توصیفی گذشته نگر، در بخش زنان و تومور درمانگاه بیمارستان قائم انجام شد. مدت زمان مطالعه 11 سال، طی سالهای 83-1372 بود. جامعه مورد مطالعه زنان مبتلا به CIN مراجعه کننده طی این مدت بودند. نتایج 74 بیمار مبتلا به CIN  مورد مطالعه قرار گرفتند. CIN دومین بیماری شایع زنان در طی این بررسی بود. سن پائین ازدواج،مصرف قرص ضد حاملگی، مصرف سیگار و ابتلا به بیماریهای آمیزشی و افزایش تعداد حاملگی از علل عمده ایجاد این بیماری بودند. سن شایع بیماران50-41 سال بود.بیشترین نوع دیس پلازی CINI بود تنها 7/2% از بیماران تست غربالگری سرطان دهانه رحم را انجام داده بودند. عود بیماری در 7/2% موارد دیده شد.نتیجه گیری: با توجه به سهل الوصل بودن انجام تست پاپ اسمیر جهت تشخیص CIN و درمان این بیماران و پیشگیری از تبدیل شدن آن به مرحله تهاجمی بیماری می توان با آموزش به بیماران و تاکید گروه بهداشتی تا حدود زیادی به سلامت زنان کمک کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 488

دانلود 159 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  38
 • صفحه پایان: 

  41
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  150
 • دانلود: 

  82
چکیده: 

اهداف: تعیین شیوع کلی و نیز بر حسب جنس عوامل خطر مرتبط با بیماری ایسکمیک قلبی در مرکز قلب بیمارستان امام رضا(ع)-مشهد.بیماران و روشها: طی یک مطالعه توصیفی مقطعی در مرکز قلب بیمارستان امام رضا (ع)، 100 بیمار زن یائسه و 100 بیمار مرد با بیماری ایسکمیک قلبی شناخته شده از نظر وجود 4 عامل خطر قلبی مورد بررسی قرار گرفتند. این عوامل عبارت بودند از: فشار خون بالا، افزایش چربی های خون،دیابت قندی و مصرف سیگار. بر اساس وجود یا عدم وجود عامل خطر مورد نظر، فرم مخصوص اطلاعات تکمیل شد. نتایج با استفاده از نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل گردید.نتایج: فشار خون شایع ترین عوامل خطر در بین 4 عوامل خطر مورد مطالعه در کل بیماران می باشد. (40% یا 80 نفر از بیماران) و پس از آن به ترتیب افزایش چربیهای خون، مصرف سیگار و دیابت قرار دارند (31،30 و 21درصد) فشار خون بالا در خانم های یائسه عامل خطر شایع تری نسبت به آقایان است(P<0.05) . در مقابل، مصرف سیگار در آقایان شیوع بیشتری در مقایسه با خانم ها دارد (P<0.001).بحث ونتیجه‌گیری: در این مطالعه، فشار خون بالا به عنوان شایعترین عامل خطر در کل تاکید شد ولی آنچه مورد توجه قرار گرفت افزایش شیوع مصرف سیگار به عنوان یک عامل اصلی در آقایان و نیز عاملی مهم و با شیوع برابر با دیابت در خانم هاست. لذا لازم است در جامعه کنونی توجهات بیشتری جهت کنترل مصرف سیگار صورت گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 150

دانلود 82 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  42
 • صفحه پایان: 

  47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  153
 • دانلود: 

  86
چکیده: 

هدف: تغییرات وزن بدن مادر در رابطه با بارداری می تواند پیامدهای نامطلوب داشته باشد. افزایش یا کاهش BMI مادر بعنوان عامل خطر ساز برای بسیاری از بارداریها می باشد. لذا این تحقیق جهت تعیین رابطه BMI مادر با میزان عوارض، انجام شد.روش کار: در طی یک مطالعه آینده نگر،600 نفر از خانمهای شکم اول بدون بیماری سیستمیک قبلی، مراجعه کننده به درمانگاههای بهداشتی درمانی استان اصفهان در سال 79-1378 جهت انجام مراقبت قبل از زایمان، از طریق نمونه گیری آسان انتخاب شدند. و پس از محاسبه (BMI=weigt/hight =(kg)/(m)2)BMI در سه گروه زیر قرار گرفتند.گروه الف 151 نفری با BMI<19.8 ، گروه ب 317 نفری با BMI=19.8-26 ، گروه ج 132 نفری با BMI>26 ، هر سه گروه از نظر عوارض بارداری زایمان و نوزادی مورد بررسی و از طریق آزمونchi-square  مورد قضاوت آماری قرار گرفتند.یافته‌ها: تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که میزان فشار خون از 9/5 درصد از گروه الف به 43/17 در گروه ج رسید (p<0.05). و افزایش وزن کمتر از حد توصیه شده در طی حاملگی در گروه الف،71/50 درصد، و افزایش وزن بیشتر از حد توصیه شده در گروه ج ،97/46 درصد بوده است   .(Pvalue=0.001) میزان خونریزی زایمانی از 6/10 درصد در گروه الف، به 5/4 درصد گروه ج رسیده است .(Pvalue=0.023) میزان سزارین از 25 درصد در گروه الف، به 78/53 در گروه ج رسیده است (Pvalue=0.001) میزان وزن تولد پائین، از 5/30 در گروه الف، به  23.6، در گروه ب رسیده است و از نظر وزن نوزادی بیش از 4000 گرم از6/0% در گروه الف به 5/3% در گروه ج رسیده است .(Pvalue=0.001) تجزیه و تحلیل آماری با chi square در موارد نامبرده رابطه معنی دار نشان داده است.نتیجه گیری: خطر سزارین، درشتی غیر طبیعی جنین و افزایش وزن زیاد در طی حاملگی با BMI مادر رابطه مستقیم دارد و همینطور خطر وزن کم موقع تولد و افزایش وزن کم در طی حاملگی و خونریزی زایمانی با BMI مادر نسبت عکس دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 153

دانلود 86 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  48
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  300
 • دانلود: 

  84
چکیده: 

هدف:3% جمعیت ایران ناقل ویروس هپاتیت B می باشند و حدود 15% ناقلین سرانجام دچار هپاتیت مزمن، سیروز و یا کارسینوم کبد می شوند. در حال حاضر درمان مناسبی که به طور کامل باعث ریشه کنی این عفونت شود پیدا نشده است. هدف این مطالعه تعیین اثر واکسیناسیون ضد هپاتیت B در کارکنان بیمارستان شهید صدوقی یزد می باشد.روش کار: این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1383 بر روی 204 نفر از کارکنان بیمارستان شهید صدوقی یزد انجام گردیده است. در ابتدا یک پرسشنامه شامل سوالاتی درباره جنس، سن، میزان واکسیناسیون و… در مورد هر کدام از پرسنل پر شد و سپس خون بیماران به روش الیزا (Radim-Italia) از نظر Anti-HBS آزمایش شد.یافته‌ها: از مجموع 204 نفر، 162نفر آنها زن و بقیه مرد بودند. میانگین سن افراد 32.38±8.68 بود.میانگین تیتر Anti-HBs آنها 255.2+ 300.6mlU/Ml بود. اگر میزان مصونیت Anti-HBs را 10mlU/ml  و بالاتر در نظر بگیریم 8/88% افراد در مقابل بیماری هپاتیت B مصون بودند.نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج بدست آمده در این بررسی و کاهش تیتر آنتی بادی به مرور زمان، پیشنهاد می شود یک ماه پس از کامل شدن واکسیناسیون هپاتیت B و همچنین هر10-5 سال یکبار در افراد پر خطر تیتر Anti-HBs تعیین و در صورت کاهش تیتر آنتی بادی به زیر حد مصونیت، دوز یادآور واکسن تزریق گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 300

دانلود 84 استناد 0 مرجع 8
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  52
 • صفحه پایان: 

  59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  265
 • دانلود: 

  92
چکیده: 

مقدمه: متاستاز تومورهای دستگاهها و ارگانهای مختلف بدن به ریه در شرایط کنونی با معیارهایی که وجود دارد قابل درمان با جراحی است.هدف: گزارش درمان جراحی متاستازهای دستگاه ژنیتال زنان به ریه طی سالهای (82-1374).مواد و روش کار: از سال 1375 تا سال 1382 تومورهایی که به ریه متاستاز داده بودند، در بیماران ارجاعی به این مرکز مورد ارزیابی قرار گرفتند و تعداد 5 بیمار که به علت متاستازهای ناشی از تومور سرویکس (3مورد) و رحم (مول هیدراتیفور)(یک مورد) و کانسر تخمدان (یک مورد) مراجعه و جراحی (متاستاتکتومی)شده بودند انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند.کمترین سن بیماران 48 سال و بیشترین آن 75 سال (متوسط سنی 58 سال) بود. زمان رهایی از بیماری (DFI(Disease Free Interval حداقل 2 سال و حداکثر 12 سال بود.نتایج: عمل جراحی انجام شده برای درمان متاستازهای ریوی؛ یک مورد پنومونکتومی توتال، دو مورد لوبکتومی،یک مورد وج رزشکن و یک مورد گذاشتن چسب تیوب و درناژ با پلوردزیس بوده است. به دلیل اینکه بیماران اغلب از شهرستانها ارجاع شده بودند امکان پیگیری و تعیین سوروی بیماران میسر نبود.نتیجه گیری: با بررسی نشریات پزشکی و نادر بودن متاستازهای تومورهای دستگاه ژنیتال زنان این موارد قابل گزارش است.

آمار یکساله:  

بازدید 265

دانلود 92 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  6
 • صفحه پایان: 

  13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  635
 • دانلود: 

  98
چکیده: 

مقدمه: تومورهای تخمدان1/5% مجموع نئوپلاسم ها و 95% تومورهای دستگاه ژنیتال کودکان و نوجوانان را شامل می شود.ما در این مطالعه،انواع مختلف تومورهای تخمدان را در 79 بیمار کودک و نوجوان بررسی می نماییم.روش کار: این مطالعه توصیفی و گذشته نگر میباشد.نمونه‌ها شامل 79 بیمار کودک و نوجوان مبتلا به تومور تخمدان می باشد که در فاصله زمانی اول فروردین 1360 لغایت اول فروردین 1380 در بیمارستان امام رضا(ع) بستری و درمان شده بودند.نتایج: تمام بیماران کمتر از 20 سال سن داشتند. با متوسط سنی 4/17 و جوانترین بیمار 13 ماهه بود. از 79 مورد 3/77% (61 مورد) خوش خیم و 7/22%؛ (18مورد)بدخیم بودند. بر طبق تقسیم بندی WHO،2/50%  از منشا سلول زایا، 1/43% از منشا اپی تلیوم سلومیک،7/3% از منشا طناب جنسی- استرومائی، 2/1% لنفوم بورکیت و 2/1% از نوع مختلط سلول زایا و اپی تلیال بود.40 مورد تومور سلول زایا، شامل تراتوما (شایعترین)26 مورد، دیس ژرمینوم 9 مورد، آندودرمال سینوس تومور 3 مورد و تومورهای مختلط بدخیم 2 مورد بود و از 34 مورد توموراپی تلیال، 25 مورد (7/31%) سروزی و9 مورد(3/11%) موسینوز بود. تومورهای سروزی تماما خوش خیم و دو مورد از تومورهای موسینوز بینا بینی و بدخیم بودند. سه مورد تومور طناب جنسی استرومائی شامل یک مورد سرتولی- لیدیگ، یک مورد گرانولوزا جوانان و یک مورد فیبرو تکوم گزارش شدند. در 76 مورد، تومور یکطرفه و در 3 مورد (دو مورد دیس ژرمینوم و یک مورد لنفوم بورکیت) درگیری تخمدان دو طرف مشاهده گردید.3/11%تومورها، با پیچ خوردگی همراه بودند که منجر به لاپاروتومی اورژانس گردید.نتیجه گیری: شایعترین نئوپلاسم های تخمدان کودکان ونوجوانان تومورهای با منشا سلول زایا می باشد. تومورهای اپی تلیان و طناب جنسی-استرومائی نسبت به بالغین شیوع کمتری دارند.شناخت دقیق این تومورها مخصوصا در فرم های بینا بینی و بدخیم به علت ارزیابی مناسب درمانی که تا حد امکان قدرت باروری فرد حفظ شود اهمیت فوق العاده ای دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 635

دانلود 98 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  60
 • صفحه پایان: 

  65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  211
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

هدف:تعداد بسیار زیادی از زنان باردار در طول دوران حاملگی از درد کمر رنج می برند و تعداد زیادی از آنها بعلت شدت درد قادر به انجام کارهای روزانه خود نیستند. هدف از این مطالعه یافتن یک راه حل مناسب برای پیشگیری یا کاهش درد کمر در دوران حاملگی در افرادی که دچار کمر درد مزمن می باشند است.روش مطالعه: در این بررسی 56 بیمار زن با کمردرد مزمن که بین سالهای 1379 تا 1382 قبل و یا در حین بارداری مراجعه کرده بودند تحت بررسی قرار گرفتند.متوسط سن 21 سال (18 تا 32 سال) بود.این بیماران به دو گروه الف و ب تقسیم شدند، گروه الف قبل از حاملگی و یا در سه ماهه اول بارداری بودند. گروه ب در سه ماهه دوم و سوم حاملگی بودند. این بیماران بر مبنای جدول PROLO بررسی شدند.نتایج: علت کمر درد در این بیماران عبارت بودند از : اسپوندیلولیستزیس،تغییر شکل ستون فقرات، فتق دیسک بین مهره، ناهنجاری ستون فقرات و درد با علت نامشخص.بیمارانیکه قبل از بارداری یا در مراحل اولیه بارداری در گروه (الف) دیده شدند و تحت درمان با برنامه مراقبتی کمر(Back care program)  قرار گرفتند نتایج عالی تا خوب داشتند (20-13 امتیاز بر مبنای جدولPROLO).بیمارانیکه در مراحل بعدی بارداری گروه (ب) دیده شدند دارای نتایج متوسط تا بد بودند (12-4 امتیاز بر مبنای جدول PROLO). اما پس از شروع برنامه مراقبتی کمر نتایج به میزان 8-4 امتیاز بهبود و به نتیجه خوب ارتقا پیدا کرد.نتیجه گیری: کمر درد مزمن با هر گونه علتی یک مشکل اساسی در بارداری نبوده و با یک برنامه مراقبتی کمر می توان از آن پیشگیری کرد و یا آن را کاهش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 211

دانلود 97 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  71
 • صفحه پایان: 

  68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  183
 • دانلود: 

  51
چکیده: 

مقدمه و هدف: در دوره ‌های کمک باروری شده (ART=Assited reproductive technology)، افزایش میزان سرمی HCG، 16 روز پس از تخمک گذاری بعنوان نشانه حاملگی شناخته می شود. هدف این مطالعه بررسی میزان پیشگوئی مقدار HCG در نتیجه حاملگی می باشد.روش مطالعه: این یک مطالعه گذشته نگر در زنانی است که با روش ART در بیمارستان منتصریه درمان شده و حامله شده بودند. با اندازه گیری HCG در روز 16 تخمک گذاری ارتباط آن را با نتیجه حاملگی (سقط یا پیشرفت حاملگی به بعد از بیست هفتگی) مورد بررسی قرار دادیم.نتایج: میزان HCG بعنوان فاکتور مهم پیش آگهی حاملگی بود. سن مادر تاثیر کمی در نتیجه حاملگی داشت. حمایت فازلوتئال و نوع درمان در پیش آگهی حاملگی تاثیری نداشت. مقدارHCG  پائین(50-25Iu/L)  همراه با میزان کم حاملگی موفق بود (کمتر از 25%). در حالیکه مقادیر  HCG در حد 200Iu/L و بیشتر در 96% موارد منجر به حاملگی موفق شد.نتیجه گیری: اندازه گیری HCG یک بار در روز 16 تخمک گذاری می تواند به عنوان یک فاکتور پیش گوئی کننده در نتیجه حاملگی مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 183

دانلود 51 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  75
 • صفحه پایان: 

  70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  182
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

مقدمه: یکی از مشکلات در زمان حاملگی که جراحان و ژنیکولوژیست ها باآن سروکار دارند تشخیص و درمان بیماریهای جراحی می باشد.روش: ما بطور گذشته نگر در فاصله زمانی 15 سال پرونده بیماران حامله که نیاز به جراحی داشته اند را مورد بررسی قرار داده ایم.نتیجه گیری: بطور کلی 92 مورد عمل جراحی لاپاراتومی در 90 بیمار انجام شده بود که 37 نفر آنها مبتلا به آپاندیسیت حاد بودند و در 20 مورد اندیکاسیون جراحی، پاتولوژی های تخمدانی بود و در مجموع 2 مورد مرگ در مادران دیده شد، شایعترین عارضه بعد از عمل جراحی زایمان زودرس بود (21%) مرگ جنین در 5 مورد اتفاق افتاد.نتایج: خطر عمل جراحی در زمان حاملگی برای مادر و جنین در حد قابل قبول می باشد، علت پیدایش عارضه و مرگ به دو عامل شدت بیماری و زمان تاخیر در درمان می باشد و بستگی به نوع عمل جراحی ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 182

دانلود 44 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  79
 • صفحه پایان: 

  76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  637
 • دانلود: 

  95
چکیده: 

هدف:هدف از این مطالعه تعیین توزیع فراوانی بیماری همولی تیک نوزادان به علت ناسازگاری ABO می باشد علایم کلینیکی و آزمایشگاهی نیز بررسی شد.روش کار: در طی هشت ماه کلیه نوزادان با گروه  AیاB  که از مادران با گروه خونی O در بیمارستان خصوصی سینا متولد شدند مورد بررسی قرار گرفت.اگر ایکتر در 48 ساعت اول بعد از تولد بروز می کرد تست های روتین آزمایشگاهی انجام می شد. تشخیص بیماری همولیتیک ABO(ABO-HDN) بر اساس بروز ایکتر در دو روز اول زندگی توام با مثبت شدن آنتی بادی آنتی A یا آنتی B در سرم نوزاد می باشد. آنالیز آماری با تست های توزیع فراوانی و تست خی انجام و P کمتر از 05/0 از نظر آماری بارز تلقی شد.یافته ها: ست گروه خونی ناسازگاری ABO بین مادر و بچه در 3/10 درصد حاملگی های یک قلو وجود داشت اما بیماری همولیتیک ABO در 6/1 درصد تولدها وجود داشت. علایم کلینیکی و آزمایشگاهی طبیعی بود. اسفروسیتوز فقط در یک نوزاد وجود داشت.نتیجه: توزیع فراوانی بیماری همولیتیک ABO در 6/1 درصد موالید زنده این بیمارستان وجود داشت و ایکتر تنها تظاهر بالینی آن بود.

آمار یکساله:  

بازدید 637

دانلود 95 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID