نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

دلاور علی | عسکری سعید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  1-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  562
 • دانلود: 

  413
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 562

دانلود 413 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  35-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  127
 • دانلود: 

  60
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 127

دانلود 60 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  59-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1586
 • دانلود: 

  744
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1586

دانلود 744 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  85-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  121
 • دانلود: 

  84
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 121

دانلود 84 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  109-132
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  504
 • دانلود: 

  440
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 504

دانلود 440 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  133-166
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  436
 • دانلود: 

  296
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 436

دانلود 296 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  167-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  95
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 95

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  181-206
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  226
 • دانلود: 

  60
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 226

دانلود 60 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

خلعتبری جواد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  207-220
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  111
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 111

دانلود 32 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  221-246
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  87
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 87

دانلود 40 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

بلیاد محمدرضا | احدی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  247-275
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1499
 • دانلود: 

  2625
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1499

دانلود 2625 استناد 0 مرجع 0