نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

دلاور علی | عسکری سعید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  1-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  601
 • دانلود: 

  418
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 601

دانلود 418 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  35-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  867
 • دانلود: 

  424
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 867

دانلود 424 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  59-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1596
 • دانلود: 

  747
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1596

دانلود 747 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  85-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  525
 • دانلود: 

  415
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 525

دانلود 415 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  109-132
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  520
 • دانلود: 

  447
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 520

دانلود 447 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  133-166
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  444
 • دانلود: 

  298
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 444

دانلود 298 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  167-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  361
 • دانلود: 

  138
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 361

دانلود 138 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  181-206
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  621
 • دانلود: 

  307
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 621

دانلود 307 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

خلعتبری جواد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  207-220
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  514
 • دانلود: 

  174
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 514

دانلود 174 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  221-246
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  452
 • دانلود: 

  286
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 452

دانلود 286 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

بلیاد محمدرضا | احدی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  247-275
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1559
 • دانلود: 

  2677
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1559

دانلود 2677 استناد 0 مرجع 0